• psks_01.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_07.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_08.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_03.jpg

REGULAMIN
wyjazdu na Międzynarodowy Turniej Siatkówki w Wilnie - Litwa
w dniach 27-31 PAŹDZIERNIKA 2017r.
1. Wyjazd jest organizowany przez Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY" w ramach międzynarodowej wymiany młodzieżowych grup sportowych.
2. W wyjeździe biorą udział drużyny piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, którzy równocześnie reprezentują swoje Kluby i szkoły, a przede wszystkim kraj Polskę.
3. Wyjazd następuje na zasadzie rewanżowego turnieju za przyjęcia grupy młodzieży polskiego pochodzenia z Litwy w VIII Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej im S. Zubera.
4. Warunkami wyjazdu są:
- zgoda rodziców,
- pisemna akceptacja regulaminu wyjazdu,
- posiadania dokumentu osobistego lub paszportu upoważniającego do przekroczenia granicy państwa,
- posiadanie karty NFZ upoważniającej do korzystania w nagłych wypadkach z pomocy lekarskiej za granicą,
- uregulowanie kosztów wyjazdu w kwocie 300,00 zł.
Kwota obejmuje koszt; transportu, wyżywienia, nocleg, ubezpieczenie.
5. Kierownictwo wyjazdu stanowią:
- Renata Zuber – kierownik,
- Jerzy Romański – opiekun grupy piłki siatkowej P-SKS „BESKIDY”.
- Dariusz Reczko – opiekun grupy piłki siatkowej dziewcząt PKS Lipnik.

6. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie ze sobą:
- dokumentu upoważniającego do przekroczenie granicy państwa (paszport lub dowód osobisty),
- wyżywienia na podróż /suchy prowiant/, gdyż gospodarze przyjmują grupę od kolacji 27.10.2017 r.,
- stosownego ubioru oraz stroju sportowego,
- małą poduszkę śpiwór lub koc do spania,
- w przypadku systematycznego zażywania leków zabranie niezbędnej ich dawki.
7. Ponadto każdy uczestnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania swą osobą swej placówki szkolnej, Klubu i przede wszystkim kraju - Polski, zarówno w czasie podróży oraz pobytu na obiektach sportowych i miejscu zakwaterowania.
8. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy, palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub innych środków uzależniających oraz używanie wulgarnych słów.
9. Niedopuszczalne jest powodowanie jakiegokolwiek zniszczeń lub szkód. Za zniszczenia, skutki osobiście ponosi bezpośredni sprawca.
10. O każdym niezawinionym przypadku, o fakcie takim uczestnicy zgłaszają osobom odpowiedzialnym za grupę.

Do 17 października 2017 r. proszę o zwrot karty oraz o wpłatę zaliczki w kwocie 100,00 zł, w celu potwierdzenia udziału w turnieju.
Konto bankowe 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.


Kontakt: Renata Zuber tel. 507 862 180.


WYRAŻAM ZGODĘ NA WYJAZD MOJEGO DZIECKA NA TURNIEJ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/imię i nazwisko uczestnika/
Data urodzenia . . . . . . . . . . . . PESEL . . . . . . . . . . . . .
Adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis Rodzica /matka/opiekuna prawnego . . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy. . . . . . . . . . .
Podpis Rodzica /ojciec/ opiekuna prawnego . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy. . . . . . . . . . ..
Podpis Dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy. . . . . . .. . . . . .
Bielsko-Biała dnia . . . . . . . . . . . . .
Dokument umożliwiający przekroczenie granicy dowód/pesel* seria…………………
*Niewłaściwe wykreślić.

WSTĘPNY PROGRAM POBYTU
27 października 2017r.
8:00 – zbiórka Hałcnów parking przed Domem Kultury,
21:00 – (około) przyjazd do szkoły na nocleg.

28 października 2017r.
9:00 śniadanie,
9:30 Zwiedzanie Wilna,
14:30-15:00 obiad
18:00 – 18:30 kolacja w Awiżeniach,
19:00- 21:00 trening na hali w Awiżeniach.

29 października 2017r.
9:00 – 9:30 śniadanie,
10:00 uroczyste otwarcie turnieju,
10:30 -16:00 rozgrywki,
13:30 – 15:00 obiad,
15:00-18:00 Zwiedzanie Wilna,
19:00 kolacja,
19:00 – 22:00 dyskoteka, spotkanie z Dyrekcją szkoły.

30 października 2017r.
9:00 śniadanie,
9:30 -15:00 rozgrywki sportowe, podsumowanie wyników, nagrody, zamknięcie turnieju,
13:30 – 14:30 przerwa na obiad,
15:00-16:00 uroczyste zamknięcie turnieju,
17:00 kolacja,
18:00 wyjazd.

31 października 2017r.
przyjazd do Hałcnowa około godz. 8:00.

 
1.10. 2017 r. Ogród Parafialny
• godz. 13:30 otwarcie rozgrywek,
• godz. 13:40 Turniej Piłki Nożnej w kat. Liceum i OPEN, Gimnazjum, mecze finałowe w kat. SP,
• godz. 14:00 Biegi przełajowe - zapisy przed startem.
kat. Przedszkolaki, SP kl. I-II, III-IV, V-VI Gim. oraz Bieg rodzinny.
o Mecz piłki nożnej przedszkolaków i Beskidków.
o Gry i zabawy dla najmłodszych oraz rodziców.
o Konkursy wiedzy.
o Dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci.
o Przejażdzka bryczką.
• godz. 16:00 - Przewidywany czas rozpoczęcia dekoracji zwycięzców.

W trakcie imprezy czynny będzie bufet z napojami i słodyczami,
oraz wata cukrowa, popcorn, gofry, frytki.
Atrakcje dla dzieci: bańki mydlane, balony itd.
Zabezpieczenie medyczne „Służba Maltańska".
Udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Wsparcie finansowe:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Urząd Miejski w BIELSKU-BIAŁEJ

AQUA S.A.
RADA OSIEDLA HAŁCNÓW
ZAPRASZAMY DO SPORTOWEJ ZABAWY!!!
Zarząd P-SKS „BESKIDY”

Zarząd P-SKS „BESKIDY” informuje, iż piknik sportowo-rekreacyjny XXXII Hałcnowski Dzień Sportu, który miał się odbyć się w dniu 24 września 2017r. z uwagi na warunki atmosferyczne zostaje przeniesiony na 1 października 2017r. 


KONKURSY:
Wiedzy: „Fatima - 100 lat objawień Maryi”

SP
1. Julia Szymańska IV d
2. Nikola Płonka Vb
3. Paweł Rosa IVe
4. Jakub Gruszeczka Va
Wyróżnienia:
Kamila Góra
Patrycja Baltaza

Kl. VII i Gimnazjum
1. Zuzanna Pietryszyn 2c
2. Dominika Komędera 2c
3. Kacper Gąsiorek VII b

Konkurs Plastyczny „Fatima - 100 lat objawień Maryi”
Kl. I-III
1. Kinga Wnętrzak kl. 1a
2. Katarzyna Kopacz kl.3a
3. Hania Orszulak kl.2b

Kl. IV-VI
1. Wiktoria Kasperek kl. 4a
2. Dominika Siembab kl. 4b
3. Elżbieta Arendarska kl. 4b
Wyróżnienie Sandra Bagier kl. 4c

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
DZIEWCZĘTA
Klasy VI -

1. Wróbel Klaudia
2. Talik Alicja
3. Wilczek Dominika
1. SZCZOTKA KACPER
2. STĘPIEŃ SZYMON
3. STECYK KACPER

Klasy V-

1. Budniak Oliwia
2. Warecka Anna
3. Świątko Wiktoria
1. Miękiński Kacper
2. Gruszeczka Jakub
3. Żaczek Jakub

Klasy IV

1. Błasiak Patrycja
2. Góral Kamila
3. Kasperek Viktoria
1. KWAŚNIAK MICHAŁ
2. NAWROCKI JAKUB
3. MURAS MATEUSZ

 

Tturniej szachowy w SP-28.

Wyniki:

1.miejsce Patryk Pisowacki

2.miejsce Patryk Płonka

2.miejsce Wojtek Podstawny

3.miejsce Mateusz Paszek

PIŁKA RĘCZNA
DZIEWCZĄT - KL. V-VI
I miejsce
1. WERONIKA PŁONKA
2. MARTYNA PŁONKA
3. ANIA MYNARSKA
4. GABRYSIA GACEK
5. MARYSIA KOMĘDERA
6. HANIA MYNARSKA
7. EWELINA HOLISZ
8. LUCYNA JURZAK

II miejsce
1. KLAUDIA WRÓBEL
2. MARTYNA GIEŁTOWSKA
3. PATRYCJA PRZYBYTEK
4. DOMINIKA WILCZEK
5. KLAUDIA MATLAK
6. JUSTYNA SROKA
7. DOMINIKA WŁOCH

III miejsce
1. DOMINIKA ŁYSEK
2. ELA KOCUR
3. PAULINA CZAPNIK
4. WIKTORIA STĘPNIEWSKA
5. ANNA BOGUNIOWSKA
6. NATALIA CALÓW
7. VICTORIA ŚWIĄTKO
8. JASMINA ES

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW

KL. VI

I miejsce

 1. JAKUB KANIA
 2. KACPER KANIA
 3. SZYMON STĘPIEŃ
 4. MARCIN ZAWADA
 5. DOMINIK CIESIELSKI
 6. JAKUB BUJA
 7. KACPR BIENIEK

II miejsce

 1. WOJTEK SADOWSKI
 2. PATRYK PISOWACKI
 3. WITEK SOŁTYSIK
 4. JAKUB STANCLIK
 5. KSAWERY MĘCNAROWSKI
 6. JACEK PILCH
 7. MARCIN KACZMARCZYK

KL. V

I miejsce

 1. JAKUB GRUSZECZKA
 2. KACPER MIĘKIŃSKI
 3. MAKSYMILIAN RUDNICKI
 4. GRACJAN WENTRYS
 5. ARTUR KASPEREK
 6. WOJTEK STĘPNIAKOWSKI
 7. DORIAN KRZESZOWIAK-DZIEDZIC
 8. KAMIL STASIEWICZ
 9. BARTEK HANDERSKI

II miejsce

 1. ALAN HANDZLIK
 2. BARTOSZ JASIONEK
 3. WIKTOR OLMA
 4. WIKTOR FROŁOW
 5. GRZESIU SZPAK
 6. JAKUB ŻACZEK
 7. WOJTEK PODSTAWNY

Piłka Siatkowa
DZIEWCZĄT
KLASY VI:

I miejsce – 6B
Gabriela Gacek, Weronika Płonka, Anna Mynarska, Maria Komędera, rez. Hanna Mynarska

IImiejsce – 6c
Emilia Wolny, Dominika Wilczek, Klaudia Wróbel, Martyna Giełtowska

III miejsce – 6a
Kamila Babiarska, Julia Jakóbiec, Maria Mleczko , Laura Nikiel, Teresa Kosyk

Klasy V:
I miejsce zespół I
Sroka Justyna, Sikora Julita, Golonka Matylda, Matlak Klaudia,

II miejsce – zespół III
Łysek Dominika, Kępys Wiktoria, Mynarska Lena, Czapnik Paulina

III miejsce – zespół II
Wołczyk Zuzanna, Juraszek Emilia, Warecka Anna,

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW-SP  WYNIKI

1 miejsce-

Szymon Stępień, Jakub Kania, Kacper Bieniek, Jakub Buja

2 miejsce-

Wojtek Podstawny, Kuba Żaczek, Alan Handzlik, Bartek Jasionek

3 miejsce-

Wojtek Sadowski, Kamil Rychlik, Maciej Rozumek

4 miejsce- 

Ksawery Męcnarowski, Kuba Stanclik, Witek Sołtysik, Bartosz Fojcik 

 

Siatkówka

1 m. Dominik Faron, Łukasz janik.

2 m. Dawid francuz, Konrad Byrski, Krzysiek Korczyk.

3 m. Michał Szewczyk, Patryk Jędrzejas.

4 m. Rafał Mikociak, Tomek Tomczak.

5 m. Kacper Płonka, Kacper Zemanek

6 m. Kacper Stefaniak, Dawid Pilch.

7 m. Igor Zarębski, Szymon Mynarski

 

KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT
KL. VI
I miejsce
1. WERONIKA PŁONKA
2. MARTYNA PŁONKA
3. GABRYSIA GACEK
4. ANIA MYNARSKA
5. HANIA MYNARSKA
6. MARYSIA KOMĘDERA

II miejsce
1. KLAUDIA WRÓBEL
2. DOMINIKA WILCZEK
3. MARTYNA GIEŁTOWSKA
4. PATRYCJA PRZYBYTEK
5. EMILIA WOLNY

KL.V
I miejsce
1. MARYSIA KONIK
2. NADIA HONKUS
3. MAGDA STRUK
4. KINGA HABDAS
5. ANNA WARECKA
6. ZUZANNA WOŁCZYK

II miejsce
1. OLA DUMAN
2. DOMINIKA WŁOCH
3. IZA BANDURSKA
4. MARTA MICHNOWICZ
5. ANIA DAMEK

KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW
KL. VI
I miejsce
1. WOJTEK SADOWSKI
2. JAKUB STANCLIK
3. KSAWERY MĘCNAROWSKI
4. WITEK SOŁTYSIK
5. PATRYK PISOWACKI

II miejsce
1. SZYMON STEPIEŃ
2. KACPER KANIA
3. JAKUB TALIK
4. DOMINIK CIESIELSKI
5. KACPER BIENIEK

KL.V
I miejsce
1. WOJTEK STĘPNIAKOWSKI
2. KACPER MIĘKIŃSKI
3. MAKSYMILIAN RUDNICKI
4. JAN DAMEK
5. BARTŁOMIEJ HANDERSKI

II miejsce
1. MATEUSZ HANDZLIK
2. BARTŁOMIEJ JENKNER
3. SZYMON MUSZYŃSKI
4. BARTOSZ BEDNARSKI

III miejsce
1. JAKUB ŻACZEK
2. ALAN HANDZLIK
3. BARTOSZ JASIONEK
4. WIKTOR OLMA
5. GRZEGORZ SZPAK

KL. IV

I miejsce

 1. MICHAŁ KWAŚNIAK
 2. SZYMON KUDZIEŁKO
 3. SZYMON GACEK
 4. BARTEK RYSZKA
 5. MATEUSZ MURAS

II miejsce

 1. KAMIL BOHACZYK
 2. JAKUB NAWROCKI
 3. MATEUSZ WRZESZCZ
 4. DANIEL PAJESTKA

III miejsce

 1. MARCIN KACZMARCZYK
 2. KUBA KRAUS
 3. DAMIAN CHROBAK
 4. DORIAN BIGAJ

 Turniej Piłki Nożnej

KLASA IV
I miejsce kl. IVc
Szymon Gacek
Michał Kwaśniak
Bartek Ryszka
Mateusz Muras
Szymon Kudziełko
Maciej Michalak

II miejsce kl. IVd
Damian Chrobak
Bartek Dudzik
Adam Kwaśniak
Kuba Krus

III miejsce kl. IVa
Bartek Płonka
Jakub Brzeziński
Mikołaj Strojek 
Szymon Michnowicz
Maciej Śmigas

KLASA V
I miejsce kl. Va
Kacper Miękiński
Jan Damek
Maksymilian Rudnicki
Alan HAndzlik
Bartek Handerski

II miejsce kl. Vb
Bartosz Bednarski
Mateusz Handzlik
Piotr Cisoń
Szymon Muszyński
Tomasz Kliś
 

KLASA VI
I miejsce kl. VIb
Szymon Stępień
Jakub Kania
Kacper Kania
Kacper Bieniek
Jakub Markiel

II miejsce kl. VIc
Wojtek Sadowski
Jakub Stanclik
Patryk Pisowacki
Witek Sołtysik

III miejsce kl. Vic
Ksawery Męcnarowski
Marcin Kaczmarski
Szymon Porwisz
Maciej Rozumek
Jacek Pilch

IV miejsce kl. VIa
Cyprian Berisha
Mateusz Slian
Kacper Szczotka

Turniej Tenisa Stołowego

Kl. I-II
Dziewczęta
1. Emilia Twardawa
2. Małgorzta Pietraszko
3. Anna Chronmik
4. Amelia Rygiel
Chłopcy
1. Piotr Szary
2. Michał Ryt
3. Mikołaj Zając
4. Jakub Buk

Kl. III-IV
Dziewczęta
1. Natalia Gębczyńska
2. Emilia Pencarska
3. Natalia Wótowicz
4. Emilia Cebula
5. Klaudia Jarczak
6. Emilia Sopecka
Chłopcy
1. Mateusz Gawlas
2. Mikołaj Dudek
3. Michała Czernin
4. Michał Kozieł
5. Michała Grzebielec
6. Szymon Drygowski
7. Mariusz Mikrut

Klasa V-VI
Dziewczęta
1. Zuzanna Bronikowska
2. Weronika Indeka
3. Paulina Białas
4. Karolina Janeczko
Chłopcy
1. Bartek Sygut
2. Mateusz Paszek
3. Kacper Gąsiorek
4. Krystian Kubinek

Klasa VII-Gim
Dziewczęta
1. Jagoda Ryt
2. Julia Grduk
3. Łucja Chanek
4. Karolina Nycz
Chłopcy
1. Paweł Polok
2. Olaf Then
3. Bartek Maga
4. Bartek Hofman
5. Patryk Maga

OPEN
1. Ryszard Moskała
2. Ryszard Pikul
3. Janusz Paluch
4. Olaf Then
5. Dariusz Nowak
6. Paweł Polok
7. Wacław Stec
8. Tadeusz Płosa
9. Marek Stępniewski
10. Weronika Indeka
11. Jagoda Ryt
12. Grzegorz Blachura
13. Marek Mania
14. Piotr Szary
15. Zuzanna Bronikowska
16. Mariusz Duraj

Turniej badminton

1. Maria Konik
2. Zuzanna Konik

Kl. I-IV
1.Marcin Michalak
2. Maciek Michalak
3. Mariusz Mikrut

Kl. VI-VII
1. Krystian Kubinek
2. Patryk Pisowacki
3. Kacper Gąsiorek
4. Mateusz Szymik

Wspierają nas