• banner_07.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_02.jpg
 • pilkarze.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_01.jpg

Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2022 r.

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22 w dniu 5 stycznia 2001 r.
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Nr 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes – Renata Zuber,
2. Zastępca – Wojciech Bąbka,
3. Sekretarz – Marek Kapka,
4. Skarbnik – Sabina Baczewska,
5. Członek – Anna Stachura – Matura,
6. Członek – Grzegorz Blachura.

Komisja Rewizyjna:
1. Laura Warszawska – przewodniczący,
2. Dariusz Kubinek,
3. Dariusz Sopecki,
4. Sebastian Strojek.
Kapelan Klubu - ks. Piotr Bułka.

Termin realizacji: 01.01.2022r.- 31.12.2022r.

Swą działalność sportową opierał na ścisłej współpracy z:
• Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie,
• Szkołą Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku – Białej.

Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i wolontariuszy.

Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył 5 protokołowanych posiedzeń, w tym Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Przedmiotem obrad Zarządu było:
1. Ustalenie grup szkoleniowych oraz harmonogramów zajęć.
2. Przygotowanie imprez sportowych i ustalenie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.
3. Przygotowanie wyjazdów grup dzieci i młodzieży na zawody, turnieje sportowe oraz obóz sportowy.
4. Analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo – wychowawcze.
5. Przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami.
6. Bieżąca analiza sytuacji finansowej z uwzględnieniem dotacji z realizowanych projektów.
7. Współpraca z innymi grupami, klubami i związkami sportowymi.
8. Podejmowanie nowych przedsięwzięć: warsztaty, turnieje, zajęcia.
9. Warunki prowadzenia bieżącej działalności w czasie pandemii.

Szkolenia sportowe
P-SKS "BESKIDY” prowadził zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP,
- piłka nożna chłopców w kat. wiekowych: Przedszkole, SP,
- koszykówka dziewcząt i chłopców SP,
- tenis stołowy dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Liceum i OPEN.
Szkolenie odbywało się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: Przedszkole, SP kl. I-II, III- IV, kl. V-VI, VII-VIII i Liceum.
Do 30 czerwca było 13 grup szkoleniowych gromadziło tygodniowo ponad 215 uczestników – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Natomiast od 1 września 13 grup – 254 uczestników. Zajęcia dla każdej grupy odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-3 razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzili:
• nauczyciele wychowania fizycznego: Marek Kapka, Ksenia Więcek, Donata Pyś, Jerzy Romański, Sebastian Strojek,
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka,
• instruktorzy tenisa stołowego: Sabina Baczewska,
• doświadczeni zawodnicy: Grzegorz Blachura.

Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• boiska wielofunkcyjne oraz sale gimnastyczne SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia przy ul. Wyzwolenia 343 oraz ul. Witosa 96,
• korty do tenisa ziemnego: ul. Ceramiczna 20 oraz przy ul. Wyzwolenia,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych:
- XLI HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2022” + XII Olimpiada przedszkolaków – 2044 uczestników,
- XLII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2022" – 1348 uczestników,

W ramach Hałcnowskich Dni Sportu i Rekreacji przeprowadzono konkursy plastyczne:
• “WIOSNA 2022”:
- Konkurs plastyczny
• „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w parafii Hałcnów"
• "Ołówek, Węgiel, Gumka - „Od szarości do czerni",
• dla dzieci z Ukrainy “Mój ulubiony sport”.

• “JESIEŃ 2022”:
- Konkurs wiedzy – KONKURS BIBLIJNY - POZNAWAJ CHRYSTUSA ZE ŚWIĘTYM MARKIEM -
- Konkurs plastyczny:
* „MÓJ PRZYJACIEL”
* upamiętniający 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika „Ruszył Ziemię”

W ramach cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• 10 Turniejów Piłki Nożnej w kat. SP,
• 2 Turnieje Tenisa Stołowego,
• 1 Turniej Badmintona,
• 2 Turnieje Tenisa Ziemnego,
• XII Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat,
• 3 pikniki rodzinne,
• Mikołajkowe gry i zabawy sportowe.

W okresie wakacji:
- organizacja dwóch edycji zajęć wakacyjnych. W programie: treningi w piłkę nożną, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina i na basen. W zajęciach uczestniczyło 15 osób.
- zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem - w Rewalu w liczbie 49 osób. Oprócz zajęć sportowych zorganizowane zostały wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz inne atrakcje.

W 2022 r. zorganizowano:
• 11 wyjazdów na basen –288 osób,
• imprezy sportowe, w których wzięło udział - 4380 osób,
• 33 wydarzenia kulturalne, w których wzięło udział 1652 osób,
• 18 wycieczek, w których uczestniczyło - 940 osób,
• 8 spotkań integracyjnych, w których uczestniczyło - 612 seniorów,
• wsparcie w formie paczek żywnościowych z okazji świąt uzyskało 600 seniorów.

Zgodnie ze statusem Klub podejmował również inne działania:
- pozyskanie środków finansowych z 1% od osób fizycznych,
- rozprowadzanie koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ” oraz patriotycznych z godłem i barwami narodowymi,
- charytatywny turniej piłki siatkowej i piłki nożnej dla Kacpra Pyś,
- wsparcie kiermaszu wielkanocnego i bożonarodzeniowego dla Kacpra Pyś,
- zbiórka nakrętek dla Mateusza Siembab – 2 edycje,
- zbiórka makulatury na misje w Boliwii – 2 edycje,
- zbiórka baterii dla Wiktorka,

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- udostępnienie KRS Klubu w celu umożliwienia osobom fizycznym przekazania 1% dla:
• Pana Józefa Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację,
• Pani Urszuli Sablik z przeznaczeniem na rehabilitację,

Współpraca z innymi organizacjami:

• Parafią pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie:
- nieodpłatne udostępnienie na rzecz Klubu pomieszczeń w Domu Parafialnym Jana Pawła II na siedzibę Klubu,
- nieodpłatne użyczanie na rzecz Klubu pomieszczeń w Domu Parafialnym na prowadzenie co tygodniowych warsztatów, w których uczestniczą seniorzy oraz dzieci i młodzież,
- wykorzystanie boisk sportowych Ogrodu Parafialnego na pikniki rodzinne, Hałcnowskie Dni Sportu oraz na zajęcia piłki nożnej,
- opieka duszpasterska kapelana klubu ks. Piotra Bułki podczas pobytu dzieci i młodzieży na obozie sportowym nad morzem,
- wykonanie okolicznościowych koron dla uczestników Orszaku Trzech Króli,
-wsparcie akcji DLA CIEBIE MAMO Dzień Matki w Hałcnowie - balonami z helem,
- Przekazanie medali na Rajd rowerowy,
- przygotowanie bukietów dożynkowych na święto plonów,
- przekazanie biało czerwonych emblematów i flag na obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz na 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości.

• SP 28:
- nieodpłatne udostępnienie przez szkołę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego na prowadzone przez Klub zajęcia sportowe, turnieje sportowe,
- nieodpłatne udostępnienie szkole sprzętu będącego własnością Klubu,
- wsparcie wolontariuszy podczas imprez sportowych i kiermaszów.

• Koło Emerytów i Rencistów:
Realizacja przez Klub dla seniorów projektu "Spędź czas z nami, aktywnymi seniorami" dofinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2022 w ramach, którego zrealizowano m.in.:

I.ZADANIE- Wycieczki krajoznawcze:
1. Częstochowa - Pielgrzymka na Jasną Górę, Msza św. w Bazylice. Droga Krzyżowa na Wałach
2. POZNAJEMY PIĘKNO Beskidów- Góra Żar, zwiedzanie elektrowni szczytowo- pompowej Porąbka Żar, msza św. w plenerze na szczycie góry.
3. POZNAJEMY PIĘKNO Beskidów- Życie pisane górami. Msza św. Sól –Tężnia Solankowa. Laliki-tradycyjna kuchnia góralska.
4. Poznajemy Piękno Beskidów. Wilamowice Msza św. w Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w ramach przygotowań diecezji bielsko- żywieckiej oraz diecezji lwowskiej do 100 śmierci polskiego świętego. Szczyt Beskidu Małego. Gilowice -tradycyjna kuchnia góralska.
5. Strumień Msza św. w kościele pw. Św. Barbary patronki górników. Zabrze zwiedzanie kopalni Guido.
6. Kraków – Centrum Jana Pawła II zwiedzanie muzeum i Msza św. Zwiedzanie Starego Miasta.
7. ZAKOPANE - Msza św. w Kościele MB Bolesnej w Podczerwonem. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Krupówki. Nowy Targ - występ zespołu góralskiego Mali HYRNI
8. ZAWOJA Msza św. w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zawoi. Nowy Targ zwiedzanie Muzeum drukarstwa i Podhalańskiego, Występ zespołu góralskiego Mali HYRNI
9. Łódź – Łowicz. Sulmierzyce Msza św. zwiedzanie kopali węgla brunatnego - wycieczka 2 dniowa.
10. Inwałd. Park Miniatur+ Warownia, Park Miniatur Świat Marzeń to niezwykłe miejsce, w którym podczas podróży przez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję, Meksyk mogą podziwiać miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z tych państw. Uczestnicy zobaczą wszystkie obiekty, które wzruszają turystów podczas podróży
11. Rabka- Rabkolandia, Chabówka - Skansen Taboru Kolejowego, w którym zgromadzono wiele eksponatów związanych z kolejnictwem, wśród nich są stare parowozy, lokomotywy spalinowe i elektryczne, pługi śnieżne, wagony, żurawie kolejowe.

II. ZADANIE - Spotkania integracyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych;
1. spotkanie wielkanocne - wspólne biesiadowanie
Natomiast dla osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych, którzy z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogą korzystać z aktywności, zorganizowane zostały okolicznościowe paczki zawierającem.m.in: symboliczne produkty żywnościowe, malowanki lub łamigłówki dla seniorów życzenia oraz ozdoby świąteczne, które przygotują seniorzy podczas warsztatów,
2. majówka- Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja - wspólny śpiew, spotkanie biesiadne
3, spotkanie z okazji dnia seniora - spotkanie biesiadne
4. wieczór patriotyczny z okazji 11 Listopada obchodów Odzyskania Niepodległości - śpiewanie pieśni patriotycznych, spotkanie biesiadne
5. spotkanie wigilijne - w programie symboliczne przełamanie się opłatkiem, świąteczne potrawy, wspólne kolędowanie.

III. ZADANIE Warsztaty manualne
1. wykonanie ozdób świątecznych wielkanocnych - 3 spotkania,
2. wykonanie ozdób świątecznych bożonarodzeniowych - 3 spotkania,
3. bukieciarstwo i florystyka - 3 spotkania,
- wykonanie kwiatów z bibuły
- wykonanie bukietów dożynkowych
- wykonanie kompozycji na Wszystkich Świętych na groby, których nikt nie odwiedza
4. wykonanie emblematów narodowych - 2 spotkanie,

IV. ZADANIE - Warsztaty kulinarne.
1. prozdrowotne słodkości
2. zdrowe sałatki,
3. smaczne ciasta,
4. hummus,
5. ziemniaczane warjacje,
6. danie hałnowskie.

V. ZADANIE - Wydarzenia kulturalne. m.in.
1. Kino,
2. Teatr,
3. Koncerty,
4. Opera,
5. operetka,
6. balet.

Misterium męki pańskiej
Film "Żywy",
Film „NOTRE-DAME PŁONIE”,
SPOTKANIE GWIAZD- popularne arie operowe,
OPERETKA Z HUMOREM,
GALA KONCERTOWA „VIVO AMORE”,
SPEKTAKL LUDZIE INTELIGENTNI,
Koncert "ZAKOPOWER"
FILM "JOHNNY’’
KONCERT ZESPOŁU "BACIARY"
MUSICAL "Skrzypek na Dachu",
Spektakl "Metoda na wnuczka"
Balet "Śpiąca królewna" W WYKONANIU ARTYSTÓW BALETU OPERY KIJOWSKIEJ.

VI .ZADANIE - Kawiarenka seniora:
Tematy spotkań
1. Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów - zagrożenia związane z pożarem, zatruciem czadem. Wykład i prezentacja sprzętu gaśniczego, Konkurs z nagrodami.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów -senior na zakupach, Jak się bronić przed zagrożeniami i manipulacją,
3. Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów - senior na rynku usług finansowych,
4. Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej- wykład i ćwiczenia.

• Zespół Charytatywny:
- zakup produktów do świątecznych paczek żywnościowych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

• Przedszkole nr 43:
- przygotowanie zawodników do reprezentacji do 2 edycji Przedszoliady.

• Rada Osiedla Hałcnów:
Przekazanie przez RO części środków finansowych przyznanych z Urzędu Miejskiego na zakup:
- medali na organizowane przez Klub Hałcnowskie Dni Sportu ‘WIOSNA 2022” i „JESIEŃ 2022”,

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa:
- współorganizacja symultany szachowej podczas Hałcnowskich Dni Sportu „Wiosna 2022”

Dom Kultury w Hałcnowie:
- wsparcie spotkania dot. twórczości senioralnej,
- przekazanie przez Klub nagród oraz medali dla zwycięzców Konkursach plastycznych
- „OŁÓWEK WĘGIEL I GUMKA - Od szarości do czerni"
- “Mój przyjaciel”.

Fundacja Nadzieja,
- udostępnienie przez Klub sprzętu cateringowego na piknik,
- udział dzieci i młodzieży z Fundacji w projekcie integracyjnym realizowanym przez Klub AKTYWNI +,

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
- koordynowanie w parafii Hałcnów programu „Na codzienne zakupy” realizowany w partnerstwie Caritas Polska i sieci Biedronka. Projektem zostało objętych 9 seniorów.
- Paczka dla Ukrainy.

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE POLAKÓW NA WSCHODZIE.
1. BAŁORUŚ:
- przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz budowy kościoła katolickiego w Parafii Błogosławionej Marianny Biernackiej w mieście Grodno.
- pomoc dla Polaków w Sopoćkiniach - współpraca z Fundacją Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus - pomoc wdowom po żołnierzach Armii Krajowej represjonowanych po II wojnie światowej,
2. UKRAINA
- pomoc humanitarna dla Polaków na Ukrainie: Lwów, Żydaczów, Halicz, Dunajew, Brzozdowce oraz Przemyślany,
- zbiórka żywności, artykułów szkolnych, chemicznych, ubrań oraz środków finansowych od osób indywidualnych oraz firm,
- zorganizowanie 2 kiermaszów charytatywnych:
* WIELKANOCNY - którego dochód przeznaczony został na bieżące potrzeby osób z Ukrainy mieszkających na terenie naszej parafii
* BOŻONARODZENIOWY - dochód w całości przeznaczony został na zespół muzyczny TaRuta z Rzymsko-katolickiej parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzeżanach w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie, który swoją działalnością charytatywną wspiera:
- Brzeżańską szkołę - internat, do której uczęszczają dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności,
- Dom Dziecka w Tarnopolu.
Współpraca z
• Harcerstwem Polskim na Ukrainie,
• Fundacją Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej w Łańcucie,
• Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie.

Współpraca z mediami:
PRASA:
- z miesięcznikiem „W moim Kościele”,
- „Niedziela”,
- „Gościem Niedzielnym”.
Ponadto prowadzona była strona internetowa: www.psks-halcnow.pl oraz w medium społecznościowym facebook dla P-SKS BESKIDY, BESKIDKÓW oraz koła nr 7 w Hałcnowie PZERiI, gdzie na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.
W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były:
1. Dotacje                                                                                     268.904,00 zł:
- Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej AKTYWNI + Edycja 2022 100.000,00 zł
- Ministerstwa Sportu i Turystyki                                                     50.000,00zł
- Urzędu Miasta Bielska - Białej                                                       78.000,00 zł:
* szkolenie dzieci i młodzieży                                                          21.000,00 zł
* Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2022" i "Jesień 2022"                       8.000,00 zł
* Aktywizacja i integracja osób starszych                                            14.000,00zł
* obóz sportowo - rekreacyjny w Rewalu                                             35.000,00zł
- Fundacja LOTTO Sportowe wakacje środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 32.004,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 8.900,00 zł
2. Darowizny - firmy                                                                        5.068,00 zł
- AQUA                                                                                              3.000,00 zł
- Santander Bank Polska                                                                    2.068,80zł
3. Darowizny osoby fizyczne                                                             89468,13zł
4. Dopłaty do obozu 2022                                                                 45337,04 zł
5. Odsetki bankowe                                                                         1725,12zł
6. Składki członkowskie                                                                   92768,68zł
7. Dopłaty do obozu 2023                                                               20910,00zł
7. Darowizna Ukraina                                                                      39911,33 zł
8, Odpisy darczyńców 1% podatku                                                    22 599,20 zł.
/w tym kwoty:
- 11.294,30 zł - Pani Urszula,
- 7.263,2 zł - P-SKS "BESKIDY",
- 3.894,70 zł Pan Józef,
- 80,00 zł Sandra,
- 67,00 zł Paweł.
Razem przychody                                                                       586.692,30 zł

 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ        518720,14 zł

PRZYCHODY Z DZIAŁANOŚCI ODPŁATNEJ                 66247,04 zł
Przychody FINANSOWE                                            1725,12 zł

Suma obrotów                                                     586692,30 zł

PONADTO KOORDYNACJA DOFINANSOWAŃ:
• Rada Osiedla Hałcnów - środki z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na
Hałcnowskie Dni Sportu „WIOSNA 2022: i “JESIEŃ 2022” 1.000,00 zł,

Wsparcie oraz pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed,
• Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
• Santander Bank Polska – gadżety,
- Tymbark S.A.- – produkty firmy,
• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek – obsługa strony internetowej,
• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek,
• Wydawnictwo LUCRUM Sp. z o.o. – darowizna kalendarzy,
• SuperLand – dmuchane atrakcje dla dzieci,
• Action Air Arena- strzelnica.
• Sklep Spożywczy KOSMOS Beata Kaczmarczyk - przekazanie produktów do paczek żywnościowych dla seniorów na Wielkanoc i Boże Narodzenie.
GEDEON – przekazanie produktów,

Wsparcie kiermaszów:
Tomasz Konior - Szkółka Krzewów Ozdobnych - krzewy w doniczkach,
Sławomir Rąba – Piekarnia Rąba Hałcnów - wypieki,
Adam i Andrzej Bąk Cukiernia "Jedyna" Sp. J. - wypieki,
Klaudia Handzel – Pracownia ceramiki i rekodzieła FormaDei - wyroby ceramiczne,
Małgorzata Kunicka – Fundacja Światło Łagodne - ozdoby ceramiczne,
Robert Sroka – PicaPrint Studio - produkty firmy,
Iwona Świerczek - MAMA MALUJE - produkty firmy,
Lena i Sonia Ryczka - pyrożki ukraińskie,
Laura Warszawska Lilianna Jurecka- eko desery,
Piotr Boguniowski – miody z pasieki,
Kryspin Wolny – szopki krakowskie.

Wydatki:
1. Wyżywienie: obóz, wycieczki, spotkania integracyjne, paczki         120094,91zł
2. Transport na: zawody, wycieczki, obóz                                                      64183,90zł
3. Zakwaterowanie                                                                                     24500,00 zł
4. Wynagrodzenie: instruktorskie, sędziowskie, techniczne,                  96121,00 zł
5. Sprzęt sportowy: stroje, obuwie, piłki itp.                                                  29038,12zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki                                                          7647,19 zł
7. Wynajem obiektów i urządzeń sportowych: sale, basen, boiska           26245,06zł
8. Paliwo                                                                                                      4273,83zł
9. Zabezpieczenie medyczne                                                                          600,00 zł
10. Usługi poligraficzne                                                                                   40,00 zł
11. Art. biurowe                                                                                           5191,19zł
12. Ubezpieczenie                                                                                        1644,03zł
13. Opłaty pocztowe                                                                                        35,00zł
14. Materiały na warsztaty                                                                          10025,17zł
15. Opłaty bankowe                                                                                     1057,30zł
16. Bilety – kino, teatr                                                                               39563,00zł
17. Zajęcia nauki j.angielskiego                                                                     425,00 zł
18. Turystyka - zwiedzanie                                                                        25396,50 zł
19. Lekarstwa                                                                                             6642,73zł
20. Sprzęt – zestawy cateringowe, maszyna do zimnych napojów    11855,27zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                                      1543,40zł
22 Pozostałe materiały                                                                                19972,62zł
Razem wydatki za 2022 r.                                                                   496.095,22 zł

 

Koszty dział. statutowej               495.037,92 zł
Działalność nieodpłatna               423.471,71 zł
Działalność odpłatna                     71.566,21 zł
Koszty administracyjne                    1057,30 zł

Suma obrotów                        496.095,22 zł


O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2022r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków, władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:
• Sprzęt Klub                             7410,20 zł
• Rehabilitacja J. Wilczyński         5212,54 zł
• Rehabilitacja U. Sablik              5133,34 zł
Razem                                     17 756,08 zł

Na koncie 1% pozostaje:
J. Wilczyńskiego:
(1317,84 zł saldo 2021r./ + 3894,70 zł wpłaty 1% 2021r. – 5212,54 zł       = 0 zł
U. Sablik
14258,00 zł saldo 2021+ 11294,30zł wpłaty 1% 2021r =25542,30zł – 5133,34zł = 20 418,96 zł

Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innym organom jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - 0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły – 88.821,00 zł oraz za obsługę sędziowską, techniczną, umowy o dzieło 7300,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2022 r. Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej:

Lokata 3 5492,77 zł

Lokata 4 5492,77 zł

Lokata 5 5357,54 zł
Lokata 6 5357,54 zł
lokata 7 10837,29 zł
lokata 8 10526,02 zł
lokata 9 10526,02 zł
lokata 11 20842,66 zł
lokata 12 10425,64 zł
lokata 16 20650,87 zł
lokata 18 20428,09 zł
lokata 19 20432,88 zł
lokata 20 20432,88 zł
lokata 21 20385,61 zł
lokata 22 20451,29 zł
lokata 23 20224,48 zł
lokata 24 20228,44 zł
lokata 26 20083,80 zł
lokata 28 20099,15 zł
lokata 29 20099,15 zł
lokata 30 20099,15 zł
lokata 32 20076,33 zł
lokata 33 20076,33 zł
lokata 35 20096,59 zł
lokata 36 20096,59 zł
lokata 37 20132,27 zł
lokata 38 20000,00 zł
lokata 39 20000,00 zł
lokata 40 20000,00 zł
RAZEM 29 LOKAT BANKOWYCH 488.952,15 zł

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2022 r.

Wartość aktywów
Lokaty bankowe                                                                         488.952,15 zł
bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001     81.615,22 zł
Rachunek AKTYWNI+                                                                        0,00 zł
Kasa                                                                                            6.607,13 zł

RAZEM                                                                                     577.174,50 zł

Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. z uwagi na realizację zadań publicznych zleconych przez Prezydenta Miasta był kontrolowany podczas realizacji projektów
• Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych,
• XLI HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2022”,
• XLII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2022",

Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu:
SOF-5 "Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności integracyjnej wybranych organizacji non-profit za 2021 rok."
Obowiązek sprawozdań wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.). na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z póź. zm.),
Sprawozdania zostały przesłane w WYZNACZONYCH terminach.

Zamierzenia P-SKS „BESKIDY” na rok 2023.
1. Kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizowanie tradycyjnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych tj. „Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji” WIOSNA 2023 oraz JESIEŃ 2024.
3. Kontynuowanie cyklicznych turniejów wg przyjętego kalendarza imprez sportowych.
4. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
5. W okresie wakacji zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu w piłkę nożną.
6. Kontynuowanie międzynarodowej wymiany sportowych grup młodzieżowych oraz zorganizowanie XI Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem S. Zubera.
7. Systematyczne dążenie do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
8. Podejmowanie starań o pozyskanie nowych osób spośród rodziców, byłych zawodników bądź działaczy oraz włączenie ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów zespołów na rozgrywki.
9. Celem zabezpieczenia finansowego ww. zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
- Urzędu Miasta Bielska-Białej,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
- Narodowy Instytut Wolności - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
- Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie,
- Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP,
- AQUA SA,
- ANGA S.A.
- Fundacja LOTTO.
10. Ponadto mamy nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku, jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.

UCHWAŁA nr 1/5/2021 z 16 maja 2022r.
ws. przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2021 rok.

Uchwała nr 2/2/2021 z 16 maja 2022r.
ws. ustalenia terminu na WZS za 2021 rok.

Uchwała nr 1/WZSW/2022 z 10 czerwca 2022 r.
ws. przyjęcia przez WZS sprawozdania finansowego i przekazania zysku na cele statutowe.

Uchwała nr 2/ WZSW/2021 z 10 czerwca 2022 r.
ws. przyjęcia przez WZS ww. sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za minionąś kadencję 2019-2022.
Uchwała nr 3/ WZSW/2022 z 10 czerwca 2022 r.
ws: wyboru ilości osób Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu na nową kadencję.

Uchwała nr 4/ WZSW/2022 z 10 czerwca 2022 r.
ws. trybu głosowań przy wyborze władz Klubu na nową kadencję.

Uchwała nr 5/ WZSW/2022 z 10 czerwca 2022 r.
ws.; ukonstytuowanie się Zarządu Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego „BESKIDY" na nową kadencję 2022-2024.

Uchwała nr 6/ WZSW/2022 z 10 czerwca 2022 r.
ws. ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.

chwała nr 7/ WZSW/2021 z 11 czerwca 2022 r.
o planie pracy na bieżący rok.

Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2021 r.

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22 w dniu 5 stycznia 2001 r.
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Nr 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes – Renata Zuber,
2. Zastępca – Wojciech Bąbka,
3. Sekretarz – Marek Kapka,
4. Skarbnik – Sabina Baczewska,
5. Członek – Mariola Bunach,
6. Członek – Grzegorz Blachura.

Komisja Rewizyjna:
1. Edward Kołek – przewodniczący,
2. Dariusz Kubinek,
3. Dariusz Sopecki,
4. Sebastian Strojek.

Kapelan Klubu - ks. Piotr Bułka.

Termin realizacji: 01.01.2021r.- 31.12.2021r.

Swą działalność sportową opierał na ścisłej współpracy z:
- Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie,
- Szkołą Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku – Białej.
Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i wolontariuszy.

Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył 5 protokołowanych posiedzeń, w tym Walne Zebranie Sprawozdawcze. W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.

Przedmiotem obrad Zarządu było:
1. Ustalenie grup szkoleniowych oraz harmonogramów zajęć.
2. Przygotowanie imprez sportowych i ustalenie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.
3. Przygotowanie wyjazdów grup dzieci i młodzieży na zawody, turnieje sportowe oraz obóz sportowy.
4. Analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo – wychowawcze.
5. Przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami.
6. Bieżąca analiza sytuacji finansowej z uwzględnieniem dotacji z realizowanych projektów.
7. Współpraca z innymi grupami, klubami i związkami sportowymi.
8. Podejmowanie nowych przedsięwzięć: warsztaty, turnieje, zajęcia.
9. Warunki prowadzenia bieżącej działalności w czasie pandemii.

Szkolenia sportowe

P-SKS "BESKIDY” prowadził zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Liceum,
- piłka nożna chłopców w kat. wiekowych: Przedszkole, SP, Liceum,
- koszykówka dziewcząt i chłopców SP,
- tenis stołowy dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Liceum i OPEN.

Szkolenie odbywało się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: Przedszkole, SP kl. I-II, III- IV, kl. V-VI, VII-VIII i Liceum.
Do 30 czerwca było 12 grup szkoleniowych gromadziło tygodniowo ponad 220 uczestników – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Natomiast od 1 września 12 grup – 200 uczestników. Zajęcia dla każdej grupy odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-3 razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzili:
• nauczyciele wychowania fizycznego: Marek Kapka, Ksenia Więcek, Donata Pyś, Jerzy Romański,
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka,
• instruktorzy tenisa stołowego: Sabina Baczewska,
• doświadczeni zawodnicy: Grzegorz Blachura.

Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• boiska wielofunkcyjne oraz sale gimnastyczne SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia przy ul. Wyzwolenia 343 oraz ul. Witosa 96,
• korty do tenisa ziemnego: ul. Ceramiczna 20 oraz przy ul. Wyzwolenia,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych:
- XXXIX HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2021” – 1462 uczestników,
- XL HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2021" + XI Olimpiada przedszkolaków – 1367 uczestników,

W ramach Hałcnowskich Dni Sportu i Rekreacji przeprowadzono konkursy plastyczne:
• “WIOSNA 2021”:
- Konkurs plastyczny „Św. Faustyna – Apostołka Bożego Miłosierdzia”
- prezentacja multimedialna
- Konkurs plastyczny „OŁÓWEK WĘGIEL I GUMKA”,

• “JESIEŃ 2021”:
- Konkurs wiedzy – Merizmy i alegorie w Biblii Starym Testamencie,
- Konkurs plastyczny:
* ”Jesień w Hałcnowie”,
* “Św. Jan Paweł II i jego podróże”,
 

Po raz pierwszy:
• Zlot motocyklowy,

W ramach cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• 4 Turnieje Piłki Nożnej w kat. SP,
• 2 Turnieje Tenisa Stołowego,
• 2 Turnieje Badmintona,
• 2 Turnieje Tenisa Ziemnego,
• XI Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat,
• 3 pikniki rodzinne,
• Mikołajkowy: Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej oraz Gry i Zabawy Sportowe.

W okresie wakacji:
- organizacja dwóch edycji zajęć wakacyjnych. W programie: treningi w piłkę nożną, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina i na basen. W zajęciach uczestniczyły 18 osoby.
- dofinansowanie zajęć wakacyjnych organizowanych przez parafię. W programie wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina i na basen. W zajęciach uczestniczyły 59 osoby.
- zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem - w Jastarni w liczbie 57 osób. Oprócz zajęć sportowych zorganizowane zostały wycieczki krajoznawczo-turystyczne, Msze św. na kutrze rybackim oraz inne atrakcje.

W 2021 r. w zorganizowano:
• 29 wyjazdów na basen,
• imprezach sportowych wzięło udział - 3630 osób,
• 29 wydarzeniach kulturalnych, w których wzięło udział 1052 osób,
• 23 wycieczki, w których uczestniczyło 1240 osób,
• 4 spotkania integracyjne, w których uczestniczyło - 319 seniorów,
• wsparcia w formie paczek żywnościowych z okazji świąt uzyskało 597 seniorów.

Członkowie Klubu oraz wolontariusze uczestniczyli w kursach:
• wychowawcy letniego wypoczynku - 13 osób,
• animatora czasu wolnego - 13 osób,
• animatora sportu i rekreacji - 1 osoba,
• Opiekuna Medycznego osoby starczej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej 11 osób,

Zgodnie ze statusem Klub podejmował również inne działania:
- pozyskanie środków finansowych z 1% od osób fizycznych,
- rozprowadzanie koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ” oraz patriotycznych z godłem i barwami narodowymi,
- zakup oksymetrów i przekazanie ich mieszkańcom Hałcnowa,
- zorganizowanie 2 zbiórek świątecznych :
* żywności dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin w potrzebie,
* POMOC DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE” - zbiórka żywności, artykułów szkolnych, chemicznych, ubrań oraz środków finansowych od osób indywidualnych oraz firm.
- charytatywny turniej piłki siatkowej dla Kacpra,
- kiermasz pod kościołem dla Kacpra,
- wsparcie kiermaszu dla Fabianka,
- zbiórka nakrętek dla Mateusza Siembaba – 2 edycje,
- zbiórka makulatury na misje – 2 edycje,
- zbiórka pościeli, koców, ręczników dla Salwatoriańskiego Hospicjum św. Jana Pawła II,

- kiermasz bożonarodzeniowy na rzecz grup działających przy parafii.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- udostępnienie KRS Klubu w celu umożliwienia osobom fizycznym przekazania 1% dla:
• Pana Józefa Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację,
• Pani Urszuli Sablik z przeznaczeniem na rehabilitację,
- wsparcie Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej oraz Kiermaszu na rzecz Kacpra Pysia.

Współpraca z innymi organizacjami:

Parafią pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie:
- nieodpłatne udostępnienie na rzecz Klubu pomieszczeń w Domu Parafialnym Jana Pawła II na siedzibę Klubu,
- nieodpłatne użyczanie na rzecz Klubu pomieszczeń w Domu Parafialnym na prowadzenie co tygodniowych warsztatów, w których uczestniczą seniorzy oraz dzieci i młodzież,
- wykorzystanie boisk sportowych Ogrodu Parafialnego na pikniki rodzinne, Hałcnowskie Dni Sportu oraz na zajęcia piłki nożnej,
- opieka duszpasterska kapelana klubu ks. Piotra Bułki podczas pobytu dzieci i młodzieży na obozie sportowym nad morzem,
- wykonanie okolicznościowych koron dla uczestników III Orszaku Trzech Króli,

- przygotowanie bukietów dożynkowych,
- przekazanie biało czerwonych flag na obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz na 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości.

SP 28:
- nieodpłatne udostępnienie przez szkołę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego na prowadzone przez Klub zajęcia sportowe, turnieje sportowe,
- nieodpłatne udostępnienie szkole sprzętu będącego własnością Klubu,
- wsparcie wolontariuszy podczas imprez sportowych i kiermaszów.

Koło Emerytów i Rencistów:
Realizacja przez Klub dla seniorów projektu z Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021w ramach, którego zrealizowano m.in.:
1. Warsztaty:

a. manualne.
- podaruj rzeczą drugie życie,
- wykonanie ozdób świątecznych wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych,
- bukieciarstwo i florystyka,
- wykonanie emblematów narodowych,

b. kulinarne:
- ALTERNATYWNE METODY PARZENIA KAWY
- eko desery,
- eko koktajle,
- batony dietetyczne,
- kuchnia włoska,
- przyprawy indyjskie w kuchni polskiej,
- dania z makaronem,
- ziemniak wczoraj i dziś,
- danie hałnowskie,
- tradycyjna kuchnia góralska,
2. Wyjazdy na Basen Tropikana w Wiśle.
3.Wsparcie wycieczek dla osób starszych i mniej sprawnych oraz dla dziadków z wnukami.
4. Wsparcie spotkań integracyjnych m.in. majówka, dzień seniora, wieczoru pieśni patriotycznej, wigili,
5. Wsparcie seniorów paczkami żywnościowymi: z okazji świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia.
- przekazanie produktów żywnościowych pozyskanych z firmy Sertop podczas spotkań dla seniorów oraz dla uczestników warsztatów.
5. wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu wyjazdów na wydarzenia kulturalne: kino, teatr, koncerty.
6. Kawiarenka seniora – spotkanie przy kawie i ciastku:
a. z funkcjonariuszem policja - zagrożenia dla seniorów -m.in. o niebezpieczeństwach w cyberprzestrzeni,
b. spotkania z podologiem,
c. spotkanie z rehabilitantem - podstawowe ćwiczenia dla zachowania zdrowia i kondycji fizycznej,
d. spotkanie z dietetykiem,
e. spotkanie z kosmetyczką
f. spotkanie z osobą z OKRĘGOWEGO OŚRODKA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIELSKU-BIAŁEJ prelekcja dot. form wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych.
g. opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi + Kurs Opiekun Medyczny, Asystent Seniora,
h. podstawy z pierwszej pomocy,
i. Warsztaty kultury i tradycji włoskiej z elementami języka,
j. Seniorzy zdobywają internet - jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Zespół Charytatywny:
- przekazanie produktów żywnościowych pozyskanych z firmy Sertop dla rodzin wielodzietnych do paczek świątecznych.
- zakup produktów do świątecznych paczek żywnościowych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Przedszkole nr 43:
- nieodpłatne udostępnienie Przedszkolu sprzętu będącego własnością Klubu.

Rada Osiedla Hałcnów:
Przekazanie przez RO części środków finansowych przyznanych z Urzędu Miejskiego na zakup:
- medali na organizowane przez Klub Hałcnowskie Dni Sportu ‘WIOSNA 2021” i „JESIEŃ 2021”,
- produktów do świątecznych paczek żywnościowych dla osób starszych z okazji świąt Bożego Narodzenia.

OSP HAŁCNÓW:
- wsparcie Hałcnowskich Dni Sportu.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa:
- współorganizacja symultany szachowej podczas Hałcnowskich Dni Sportu.

Dom Kultury w Hałcnowie:
- przekazanie przez Klub nagród oraz medali dla zwycięzców Konkursach plastycznych
- „OŁÓWEK WĘGIEL I GUMKA”.
- “Jesień w Hałcnowie “,

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
- koordynowanie w parafii Hałcnów programu „Na codzienne zakupy” realizowany w partnerstwie Caritas Polska i sieci Biedronka. Projektem zostało objętych 9 seniorów.

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE POLAKÓW NA WSCHODZIE.
- pomoc dla Polaków w Sopoćkiniach - współpraca z Fundacją Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus - pomoc wdowom po żołnierzach Armii Krajowej represjonowanych po II wojnie światowej,
- październik oraz grudzień - pomoc humanitarna dla Polaków na Ukrainie: Lwów, Żydaczów, Halicz, Dunajew, Brzozdowce oraz Przemyślany.

Współpraca z mediami:
PRASA:
- z miesięcznikiem „W moim Kościele”,
- „Niedziela”,

Ponadto prowadzona była strona internetowa: www.psks-halcnow.pl oraz w medium społecznościowym facebook dla P-SKS BESKIDY, BESKIDKÓW oraz koła nr 7 w Hałcnowie PZERII, gdzie na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.

W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były:

1. Dotacje                                                                                                        295.300,00 zł:
- Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej AKTYWNI + Edycja 2021                 100.000,00 zł
- Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 95.200,00 zł
- Urzędu Miasta Bielska - Białej                                                                        66.500,00 zł:
* szkolenie dzieci i młodzieży                                        20.500,00 zł
* Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2021" i "Jesień 2021"     8.000,00 zł
* Aktywizacja i integracja osób starszych                        13.000,00zł
* obóz sportowo - rekreacyjny w Jastarni                        25.000,00zł

- Fundacja LOTTO Sportowe wakacje środki z Ministerstw Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu                                                                    33.600,00 zł

2. Darowizny - firmy                                                     3.500,00 zł
- AQUA                                                                        3.000,00 zł
3. Darowizny osoby fizyczne                                         97516,89 zł
4. Dopłaty do obozu                                                     43890,00 zł
5. Odsetki bankowe                                                         305,97 zł
6. Składki członkowskie                                               42971,99 zł
7. Bon turystyczny                                                        5860,00 zł
7. Odpisy darczyńców 1% podatku                               21005,90 zł
/w tym kwoty:
- 2.887,10 zł dla Józefa Wilczyńskiego.
- 3.850,20 zł wpłaty na Klub.
- 14.258,00 zł dla Urszuli Sablik

-10,60 zł klub
Razem przychody                                                 510.350,75 zł


PONADTO KOORDYNACJA DOFINANSOWAŃ:
Rada Osiedla Hałcnów - środki z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
- Hałcnowskie Dni Sportu „WIOSNA 2021: i “JESIEŃ 2021” 1.000,00 zł
- Wsparcie dla seniorów 1.000,00 zł

RAZEM 2000,00 zł

Wsparcie oraz pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed,
• Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Spraw Obywatelskich – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
• Sertop Sp. z o.o. – produkty firmy,

Tymbark S.A.- – produkty firmy,

• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek – obsługa strony internetowej,
• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek,
• Wydawnictwo LUCRUM Sp. z o.o. – darowizna kalendarzy,
• SuperLand – dmuchane atrakcje dla dzieci,
• Action Air Arena- strzelnica.
• Sklep Spożywczy KOSMOS Beata Kaczmarczyk - przekazanie produktów do paczek żywnościowych dla seniorów na Wielkanoc i Boże Narodzenie.
GEDEON – przekazanie produktów,
Wsparcie kiermaszu bożonarodzeniowego:
Tomasza Konior - Szkółka Krzewów Ozdobnych,
Sławomir Rąba - Piekarnia Rąba Hałcnów,
Kryspin Wolny- szopki krakowskie,
Klaudia Handzel - Pracownia ceramiki i rekodzieła FormaDei,
Małgorzata Kunicka- Fundacja Światło Łagodne,
Laura Warszawska – Domowy Kościół.

Wydatki:
1. Wyżywienie: /obóz, wycieczki, spotkania integracyjne, paczki świąteczne/            94430,21zł
2. Transport na: zawody, wycieczki, obóz                                                              51659,70zł
3. Zakwaterowanie                                                                                                       28.000,00 zł
4. Wynagrodzenie: instruktorskie, sędziowska, techniczna, koordynacja projektów 79212,06 zł
5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./                                                         19582,61 zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki                                                                      455,10zł
7. Wynajem obiektów i urządzeń sportowych: sale, basen, boiska                         50622,50zł
8. Paliwo                                                                                                           2254,20zł
9. Zabezpieczenie medyczne                                                                               300,00 zł
10. Kursy                                                                                                       15699,00zł
11. Art. biurowe                                                                                               3113,00zł
12. Ubezpieczenie                                                                                            1318,00zł
13. Opłaty pocztowe                                                                                         86,29zł
14. Materiały na warsztaty                                                                             11713,88zł
15. Opłaty bankowe                                                                                         992,70zł
16. Bilet – kino, teatr                                                                                      26434,00zł
17. Składki członkowskie                                                                                  400,00 zł
18. Turystyka - zwiedzanie                                                                               42407,25zł
19. Lekarstwa                                                                                                   2058,49zł
20. Sprzęt – zestawy cateringowe, maszyna do zimnych napojów                  20513,49 zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                                       5001,79zł
22 Pozostałe materiały                                                                              10332,08zł

Razem wydatki za 2021 r.                                                                     466.586,35zł

O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2021r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków, władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:
• Sprzęt Klub                                                                         3.860,80 zł
• Rehabilitacja J. Wilczyński 4013,92zł-                                    4.013,92 zł
Razem                                                                                  7.874,72 zł

Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje:
(2.534,22 zł saldo 2020r./ + 2.887,10 zł wpłaty 1% 2021r. – 4013,92- opłata bankowe 89,56 zł) = 1317,84zł

Na koncie U. Sablik pozostaje: 14258,00 zł

Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innym organom jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - 0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły –79212,06 zł oraz za obsługę sędziowską, techniczną, umowy o dzieło 7400,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, zewskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2021 r. Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej:

Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0003 - 5.467,94 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0004 - 5.467,94 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0005 - 5.347,49 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0006 - 5.347,49 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0007 - 10.814,38 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0008 - 10.495,14 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0009 - 10.495,14 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0011 - 20.772,94zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0012 - 10.369,06zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0016 - 20.518,88zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0018 - 20.380,95zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0019 - 20.359,55 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0020 - 20.359,55 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0021 - 20.385,61zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0022 - 20.304,52zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0023 - 20.185,22zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0024 - 20.167,56zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0026 - 20.016,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0028 - 20.016,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0029 - 20.016,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0030 - 20.016,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0032 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0033 - 20.000,00 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0034 - 20.000,00 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0035 - 20.000,00 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0036 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0037 - 20.000,00zł
RAZEM 27 LOKATY BANKOWE 447.303,36 zl


g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2021 r.

Wartość aktywów
Lokaty bankowe                                                                             447.303,36 zł
bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001         38.999,78 zł
Rachunek AKTYWNI+                                                                                0,00 zł
Kasa                                                                                                    336,28 zł
RAZEM                                                                                           486.639,42zł

Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. z uwagi na realizację zadań publicznych zleconych przez Prezydenta Miasta był kontrolowany podczas realizacji projektów

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych,
XXXIX HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2021”,
XL HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2021",

Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu:
KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego.
SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych za 2020r.
Obowiązek sprawozdań wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.). na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z póź. zm.),
Sprawozdania zostały przesłane w WYZNACZONYCH terminach.

Zamierzenia P-SKS „BESKIDY” na rok 2022.
1. Kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizowanie tradycyjnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych tj. „Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji” WIOSNA 2022 oraz JESIEŃ 2022.
3. Kontynuowanie cyklicznych turniejów wg przyjętego kalendarza imprez sportowych.
4. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
5. Uczestnictwo i zwycięstwo po raz kolejny w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
6. W okresie wakacji zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu np. zajęcia tenisa stołowego i piłki nożnej.
7. Kontynuowanie międzynarodowej wymiany sportowych grup młodzieżowych oraz zorganizowanie XI Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem S. Zubera.
8. Systematyczne dążenie do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
9. Podejmowanie starań o pozyskanie nowych osób spośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy oraz włączenie ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów zespołów na rozgrywki.
10. Celem zabezpieczenia finansowego ww. zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
- Urzędu Miasta Bielska-Białej,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
- Narodowy Instytut Wolności - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
- Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie,
- NSZZ SOLIDARNOŚĆ Region Podbeskidzie,
- AQUA SA,
- Fundacja LOTTO.
11.Ponadto mamy nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku, jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.

UCHWAŁA nr 1/2/2021 z 31 maja 2021r.
ws. przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2020 rok.

Uchwała nr 2/2/2021 z 31 maja 2021r.
ws. ustalenia terminu na WZS za 2019 rok.

Uchwała nr 1/WZSW/2021 z 11 czerwca 2021 r.
ws. przyjęcia przez WZS sprawozdania finansowego i przekazania zysku na cele statutowe.

Uchwała nr 2/ WZSW/2021 z 11 czerwca 2021 r.
ws. przyjęcia przez WZS ww. sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za miniony rok 2020.

Uchwała nr 3/ WZSW/2021 z 11 czerwca 2021 r.
o planie pracy na bieżący rok.

UCHWAŁA   nr 1/12/2021 z 31 grudnia 2021r.

ws. przyjęcia polityki rachunkowości na 2022r.

 

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2015 r. 

Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2014 r.

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2013 r.

Wspierają nas

PARAFIALNO-SZKOLNY KLUB SPORTOWY "BESKIDY"
ul. Wyzwolenia 334
43-334 BIELSKO-BIAŁA
Śląskie, Polska
NIP 937-23-25-453
REGON 072689439
KRS 0000232640
Kontakt telefoniczny: Prezes Klubu - Renata Zuber tel. 507 862 180