• banner_08.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_01.jpg
 • logo-fundacja-lotto-jpg.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_07.jpg
 • pilkarze.jpg
 • aqualogo.jpg
 • psks_05.jpg
 • cwiczenia.jpg

Sprawozdanie Merytoryczne

z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2023 r.

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22 w dniu 5 stycznia 2001 r.
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Beskidzkim Banku Spółdzielczym Nr 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes – Renata Zuber,
2. Zastępca – Wojciech Bąbka,
3. Sekretarz – Marek Kapka,
4. Skarbnik – Anna Stachura – Matura,
5. Członek – Grzegorz Blachura.

Komisja Rewizyjna:
1. Laura Warszawska – przewodniczący,
2. Dariusz Kubinek,
3. Dariusz Sopecki,
4. Sebastian Strojek.
Kapelan Klubu - ks. Piotr Bułka.

Termin realizacji: 01.01.2023r.- 31.12.2023r.

Swą działalność sportową opierał na ścisłej współpracy z:
• Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie,
• Szkołą Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej.

Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i wolontariuszy.

Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył 5 protokołowanych posiedzeń, w tym Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Przedmiotem obrad Zarządu było:
1. Ustalenie grup szkoleniowych oraz harmonogramów zajęć.
2. Przygotowanie imprez sportowych i ustalenie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.
3. Przygotowanie wyjazdów grup dzieci i młodzieży na zawody, turnieje sportowe oraz obóz sportowy.
4. Analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo – wychowawcze.
5. Przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami.
6. Bieżąca analiza sytuacji finansowej z uwzględnieniem dotacji z realizowanych projektów.
7. Współpraca z innymi grupami, organizacjami, klubami i związkami sportowymi.
8. Przygotowanie dodatkowych atrakcji dla członków Klubu: rodzinnych wyjazdów na wycieczki, basen, wyjść do kina, zajęć wakacyjnych.
9. Podejmowanie nowych przedsięwzięć: warsztaty, turnieje, zajęcia, zajęcia integracyjne w gry planszowe z seniorami.
10. Angażowanie wolontariuszy w akcje charytatywne, organizowanych lub wspieranych przez Klub.
11. Organizowanie akcji charytatywnych: zbiórek, kiermaszów, pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Szkolenia sportowe
P-SKS "BESKIDY” prowadził zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP,
- piłka nożna chłopców w kat. wiekowych: Przedszkole, SP,
- koszykówka dziewcząt i chłopców SP,
- tenis stołowy dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Liceum oraz OPEN.
Szkolenia odbywały się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: Przedszkole, SP kl. I-II, III- IV, kl. V-VI, VII-VIII i Liceum.
Do 30 czerwca 13 grup szkoleniowych gromadziło tygodniowo ponad 256 uczestników – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Natomiast od 1 września 12 grup – 202 uczestników. Zajęcia dla każdej z grup odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-3 razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzili:
• nauczyciele wychowania fizycznego: Marek Kapka, Donata Pyś, Jerzy Romański, Sebastian Strojek, Magdalena Skolarz.
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka,
• instruktorzy tenisa stołowego: Sara Baczewska,
• doświadczeni zawodnicy: Grzegorz Blachura, Sabina Baczewska.

Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• boiska wielofunkcyjne oraz sale gimnastyczne SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia przy ul. Wyzwolenia 343 oraz ul. Witosa 96,
• korty do tenisa ziemnego: ul. Ceramiczna 20 oraz przy ul. Wyzwolenia,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych:
- XLIII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2023” + XIII Olimpiada przedszkolaków – 1786 uczestników,
- XLIV HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2023" – 1700 uczestników,

W ramach Hałcnowskich Dni Sportu i Rekreacji przeprowadzono konkursy plastyczne:
• “WIOSNA 2023” - „Nasza Flaga”
• “JESIEŃ 2023” - “11 LISTOPADA - Święto Niepodległości”.

W ramach cyklu rozgrywek Klub zorganizował:
• 10 Turniejów Piłki Nożnej w kat. SP,
• 2 Turnieje Tenisa Stołowego,
• 1 Turniej Badmintona,
• 2 Turnieje Tenisa Ziemnego,
• XIII Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat,
• 3 pikniki rodzinne,
• Mikołajkowe gry i zabawy sportowe,
• 2 konkursy plastyczne
• 3 konkursy wiedzy.

W okresie wakacji:
- organizacja zajęć wakacyjnych. W programie: treningi piłki nożnej, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina i na basen. W zajęciach uczestniczyło 17 osób.
- zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem w Pobierowie w liczbie 57 osób. Oprócz zajęć sportowych zorganizowane zostały wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz inne atrakcje.

W 2023 r. zorganizowano:
• 20 wyjazdów na basen w łącznej liczbie 690 osób,
• 31 imprez sportowych w których wzięło udział - 4884 osób,
• 22 wydarzenia kulturalne, w których wzięło udział 1062 osób,
• 17 wycieczek, w których uczestniczyło - 846 osób,
• 5 spotkań integracyjnych, dla łącznie 452 seniorów i zaproszonych gości takich jak przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych,
• 9 spotkań w ramach „Kawiarenki seniora” – 450 seniorów,
• 2 akcje PACZKA ŚWIĄTECZNA DLA SENIORA" termin kwiecień i grudzień 2023 r. każdorazowo 300 osób,
Projektem zostali objęci seniorzy, którzy z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogli korzystać z żadnych aktywności oraz podopieczni:
- z Lawendowego Domu Opieki,
- Domu Opieki Pod Dębem,
- Hospicjum Jana Pawła II w Bielsku Białej.
• Co tygodniowe warsztaty dla aktywnych seniorek, w których każdorazowo uczestniczy około 40 seniorek.

Zgodnie ze statusem Klub podejmował również inne działania:
- pozyskanie środków finansowych z 1,5% od osób fizycznych,
- rozprowadzanie koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ” oraz patriotycznych „POLSKA” z godłem i barwami narodowymi,
- charytatywny turniej piłki siatkowej i piłki nożnej dla Kacpra Pyś,
- wsparcie kiermaszu wielkanocnego i bożonarodzeniowego dla Kacpra Pyś,
- zbiórka nakrętek dla Mateusza Siembab – 2 edycje,
- zbiórka makulatury na misje w Boliwii – 1 edycja,
- Wielkanocny Kiermasz na grupy parafialne,
- Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy na rzecz Izabeli Matuszkiewicz.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- udostępnienie KRS Klubu w celu umożliwienia osobom fizycznym przekazania 1,5% dla:
• Pana Józefa Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację,
• Pani Urszuli Sablik z przeznaczeniem na rehabilitację.

Współpraca z innymi organizacjami:
• Parafią pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie:
- nieodpłatne udostępnienie na rzecz Klubu pomieszczeń w Domu Parafialnym Jana Pawła II na siedzibę Klubu,
- nieodpłatne użyczanie na rzecz Klubu pomieszczeń w Domu Parafialnym na prowadzenie cotygodniowych warsztatów, w których uczestniczą seniorzy oraz dzieci i młodzież,
- korzystanie z boisk sportowych Ogrodu Parafialnego, na którym odbywają się pikniki rodzinne, Hałcnowskie Dni Sportu oraz zajęcia piłki nożnej,

- opieka duszpasterska kapelana klubu ks. Piotra Bułki podczas pobytu dzieci i młodzieży na obozie sportowym nad morzem,
- wykonanie okolicznościowych koron dla uczestników Orszaku Trzech Króli,
- Przekazanie medali oraz przygotowanie posiłku dla uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego,
- przygotowanie bukietów dożynkowych na święto plonów,
- przekazanie biało czerwonych emblematów i flag z okazji obchodów Święta Narodowego 3 Maja oraz 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości.
- organizacja kiermaszu charytatywnego na rzecz grup parafialnych oraz na niepełnosprawne dziecko z naszej parafii
- przygotowanie wieńców na groby zmarłych, o których nikt nie pamięta. Uprzątnięcie około 30 grobów.

• SP 28:
- udostępnienie przez szkołę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego na rzecz prowadzonych przez Klub zajęć i turniejów sportowych,
- nieodpłatne udostępnienie szkole sprzętu będącego własnością Klubu,
- wsparcie wolontariuszy podczas imprez sportowych i kiermaszów.

• Koło Emerytów i Rencistów nr 7 w Hałcnowie:
Realizacja przez Klub projektów dla seniorów:
* Aktywizacja seniorów - projekt "AKTYWNY SENIOR Z BESKIDÓW" dofinansowany z Urzędu Miasta Bielska-Białej,
- "Aktywni razem" dofinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2023, w ramach którego zrealizowano m.in.:
I. ZADANIE - Aktywne zajęcia sportowo - rekreacyjne na basenie,
II. ZADANIE- Wycieczki krajoznawcze:
1. Częstochowa - Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, Msza św. w Bazylice. Droga Krzyżowa na Wałach – 3 wyjazdy.
3. Poznajemy Piękno Beskidów - Życie pisane górami. Msza św. Żywiec Mała pętla Beskidzka. Laliki-tradycyjna kuchnia góralska.
4. Poznajemy Piękno Beskidów. Wilamowice Msza św. w Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bil-czewskiego, Kocierz, Gilowice -tradycyjna kuchnia góralska.
5. Oświęcim – Brzezinka obóz koncentracyjny, Msza św. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince. Kościół znajduje się w budowanej, ale niedokończonej przed końcem wojny siedzibie komendantury obozu koncentracyjnego w Brzezince. Goczałkowice Zdrój - korona zbiornika wodnego, Ogrody Kapias,
6. Białka Tatrzańska, Zamek w Niedzicy, spływ Dunajcem,
7. Kraków – Zwiedzanie Starego Miasta. Kościół Mariacki
10. Gliwice – Msza św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, Gliwice Sośnica. Palmiarnia. Rejs statkiem po kanale Gliwickim,
11. Poznajemy Piękno Beskidów- Msza św. Gilowicach w kościele, który znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego. Kocierz Rychwałdzki – Centrum pszczelarskie.
12. Łańcut - Muzeum-Zamek w Łańcucie. Leżajsk zwiedzanie Zespołu kościoła i klasztoru Bernardynów, Zamość zwiedzanie miasta. Wizyta studyjna u seniorów w Jelnej. Zapoznanie się z ich twórczością arty-styczną - wycieczka 2 dniowa..
13. Inwałd. Park Miniatur + Warownia, Park Miniatur Świat Marzeń.
14. Rabka- Rabkolandia, Chabówka - Skansen Taboru Kolejowego.

III. ZADANIE - Spotkania integracyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych;
1. Dwa Spotkania wielkanocne - wspólne biesiadowanie.
2. majówka - Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja - wspólny śpiew, spotkanie biesiadne,
3. Spotkanie z okazji Dnia Seniora - spotkanie biesiadne,
4. Wieczór patriotyczny z okazji 11 Listopada - obchodów Odzyskania Niepodległości przez Polskę - śpiewanie pieśni patriotycznych, spotkanie biesiadne,
5. Spotkanie wigilijne - w programie symboliczne przełamanie się opłatkiem, świąteczne potrawy, wspólne kolędowanie.

IV. ZADANIE - Zorganizowanie 2 akcji "PACZKA ŚWIĄTECZNA DLA SENIORA" termin kwiecień i grudzień 2023 r. każdorazowo 300 osób,
Projektem zostali objęci seniorzy, który z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogli korzystać z żadnych aktywności oraz dla podopiecznych:
- z Lawendowego Domu Opieki,
- Domu Opieki Pod Dębem,
- Hospicjum Jana Pawła II w Bielsku Białej.

V. ZADANIE Warsztaty manualne
1. wykonanie ozdób świątecznych bożonarodzeniowych - 2 spotkania,
2. bukieciarstwo i florystyka:
- wykonanie kwiatów z bibuły do palm oraz bukietów dożynkowych - 6 spotkań,
- wykonanie bukietów dożynkowych na parafialne święto plonów - 3 spotkania
- wykonanie kompozycji na Wszystkich Świętych na groby, o których nikt nie pamięta - 1 spotkanie
- wykonanie palm wielkanocnych - 3 spotkania
- wykonanie wieńców bożonarodzeniowych - 3 spotkania
3. wykonanie emblematów narodowych - 2 spotkania,

VI. ZADANIE - Warsztaty kulinarne.
1. prozdrowotne słodkości- 2 spotkania
2. zdrowe sałatki – 2 spotkania
3. ukraińskie pyrożki – 2 spotkania
4. desery dla wnuków – 2 spotkania
5. danie hałcnowskie - 2 spotkania

VII. ZADANIE - Wydarzenia kulturalne. m.in.
1. Kino,
2. Teatr,
3. Koncerty,
4. Opera,
5. Operetka,
6. Balet.

Koncert walentynkowy,
Balet Kijowski "Kopciuszek",
Spektakl pt. "Letycja i Lubczyk",
Film pt. „Niebo nie może czekać. Historia Carlo Acutisa”,
Film „Pełna miłości",

Koncert "Operetka z humorem",
Koncert "Jak Wioletta Willas",
Spektakl pt. "Pół żartem, Pół sercem",
Spektakl pt. "Skąpiec",
Koncert “Andrzejki z Muzą",
Koncert "OPERETKA Z HUMOREM zimowa na bis",
„Koncert dla wszystkich”
Film pt. „Figutant”,
Koncert kinowy „Śnieżne Boże Narodzenie z André Rieu”.

VIII. ZADANIE - Kawiarenka seniora:
Tematy spotkań
1. Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów. Przypomnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym: na drodze jako kierowca, pieszego czy rowerzysty,
Uświadomienie, że osoby starsze nie zawsze zdają sobie sprawę, iż zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mają wpływ na percepcję i możliwość kierowania np. rowerem czy samochodem, że możliwości psychomotoryczne z wiekiem ulegają pogorszeniu, jak choćby narząd wzroku, a także nie są świadomi, jakie są efekty uboczne przyjmowania leków i jaki mają wpływ na zdolność poruszania się w ruchu drogowym.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów - senior na zakupach, Jak się bronić przed zagrożeniami i manipulacją,
4. Zajęcia muzyczne - 2 spotkania biesiadne,
5. Zajęcia fitness dla mózgu, usprawniające pamięć i koncentracje - 2 spotkania
6. Zajęcia z grami planszowymi - 2 spotkania
8. Charakterystyka, objawy i leczenie choroby Alzheimera. Udzielanie indywidualnych konsultacji- 1 spotkanie.

• Zespół Charytatywny:
- wsparcie przez Zespól 2 akcji "PACZKA ŚWIĄTECZNA DLA SENIORA",
- udostepnienie sprzętu Klubu na Diecezjalny Dzień osób starszych i chorych.

• Przedszkole nr 43:
- przygotowanie ich wychowanków - zawodników do reprezentacji w turnieju Przedszkoliada.
- udział przedszkolaków w XIII Olimpiadzie Przedszkolaków.

• Rada Osiedla Hałcnów:
Przekazanie przez Radę Osiedla części środków finansowych przyznanych z Urzędu Miejskiego na zakup medali na organizowane przez Klub Hałcnowskie Dni Sportu „WIOSNA 2023” i „JESIEŃ 2023”.

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa:
Ufundowanie przez Klub koszulek „POLSKA” dla wszystkich uczestników symultany szachowej zorganizowanych w ramach 2 edycji Hałcnowskich Dni Sportu tj. „Wiosna 2023” i Jesień 2023”.

• Dom Kultury w Hałcnowie:
Wsparcie finansowe Klubu organizowanych przez DK:
* Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów,
* konkursu pieśni patriotycznej „ZOŚKA”.

• Parafia: Świętego Floriana (Żywiec – Zabłocie)”:
Udostepnienie przez Klub posiadanego sprzętu na Pikniki rodzinne,

• Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
- koordynowanie w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie programu VI EDYCJI „Na codzienne zakupy” realizowany w partnerstwie Caritas Polska i sieci Biedronka. Projektem zostało objętych 9 seniorów.

ZIAD Bielsko-Biała SA - wykonanie dla uczestników obozu sportowego koszulek z logo firmy, których celem była promocja nad morzem Beskidów oraz kolejki gondolowej na Szyndzielnii.

• Fundacja Nadzieja, udział podopiecznych:
- w wyjściach do kina z zawodnikami piłki nożnej,
- w spotkaniu wigilijnym z seniorami.

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE POLAKÓW NA WSCHODZIE.
UKRAINA:
- wsparcie 8 wyjazdów z pomocą humanitarną dla Polaków i osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.
- organizacja zbiórki: żywności, odzieży, świec i puszek do produkcji świec okopowych.
- Bezalin S.A. – wsparcie rzeczowe,
- Książnica Beskidzka – wsparcie rzeczowe.

Współpraca z mediami:
PRASA:
- z miesięcznikiem „W moim Kościele”,
- „Niedziela”,
- „Gościem Niedzielnym”.
Ponadto prowadzona jest strona internetowa www.psksbeskidy-halcnow.pl oraz profile w medium społecznościowym Facebook dla P-SKS BESKIDY, BESKIDKÓW oraz Koła nr 7 w Hałcnowie PZERiI, gdzie na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje z działalności Klubu i kierowanych propozycji dla szerokiego grona beneficjentów.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.
W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były:
1. Dotacje                                                                                    312.800,00 zł:
- Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej AKTYWNI+ Edycja 2023 125.000,00 zł
- Ministerstwa Sportu i Turystyki                                                      50.000,00zł
- Urzędu Miasta Bielska – Białej                                                        75.800,00 zł:
* szkolenie dzieci i młodzieży                                                            29.000,00 zł
* Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2023" i "Jesień 2023"                         7.500,00 zł
* Aktywizacja i integracja osób starszych                                             12.800,00zł
* obóz sportowo - rekreacyjny w Pobierowie                                          26.500,00zł
- Fundacja LOTTO Sportowe wakacje środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 37.000,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 10.000,00 zł

- PZU “DOBRA DRUŻYNA”                                                              15.000,00 zł

2. Darowizny – firmy                                                                            7.200,00 zł
- AQUA                                                                                                5.500,00 zł
- Bezalin                                                                                              1.700,00zł

3. Darowizny - osoby fizyczne                                                                67.112,91zł
4. Dopłaty do obozu 2023                                                                     40.000,00 zł
5. Odsetki bankowe                                                                                6.521,43zł
6. Składki członkowskie                                                                      104.599,80 zł
7. Darowizna Iza                                                                                    1.810,00zł
7. Darowizna Ukraina                                                                           16.729,47 zł

8. Darowizna rzeczowa                                                                                                                        1996,36 zł
9, Odpisy darczyńców 1,5% podatku                                                     27 843,10 zł.
/w tym kwoty:
- 14.223,50 zł - Pani Urszula,
- 6.784,00 zł - Pan Józef,
- 6.767,80 zł - P-SKS "BESKIDY",
- 67,80 zł Sandra.

10. Pozostałe przychdy                                     0,20 zł

Razem przychody                                                                           586.613,27 zł

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ                            540.091,84 zł
PRZYCHODY Z DZIAŁANOŚCI ODPŁATNEJ                                     40.000.00 zł
Przychody FINANSOWE                                                                      6.521,43zł

Suma obrotów                                                                                586.613,27 zł

PONADTO KOORDYNACJA DOFINANSOWAŃ:
• Rada Osiedla Hałcnów - środki z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na
Hałcnowskie Dni Sportu „WIOSNA 2023: i “JESIEŃ 2023” 1.000,00 zł,

Wsparcie oraz pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Posłowie na Sejm RP Stanisław Szwed, Przemysław Drabek,
• Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
• Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek – hosting strony internetowej,

•  Iwona Szadkowska Kancelaria Podatkowa Cent.

• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek,
• Wydawnictwo LUCRUM Sp. z o.o. – darowizna kalendarzy,
• SuperLand – dmuchane atrakcje dla dzieci,
• Action Air Arena- strzelnica.
• Sklep Spożywczy KOSMOS Beata Kaczmarczyk - przekazanie produktów do paczek żywnościowych dla seniorów na Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Wsparcie kiermaszów:
• Tomasz Konior - Szkółka Krzewów Ozdobnych - krzewy w doniczkach,
• Sławomir Rąba – Piekarnia Rąba Hałcnów - wypieki,
• Adam i Andrzej Bąk - Cukiernia "Jedyna" Sp. J. - wypieki,
• Bożena i Patrycja Gacek - Cukiernia „Dawne Smaki” – ciastka,
• Laura Warszawska i Lilianna Jurecka - desery,
• Siostry Gruszeczka - pierniki i mini wypieki,
• Lena, Sonia i Natasza – pyrożki ukraińskie,
• Piotr Boguniowski – miody z pasieki,
• Klaudia Handzel – Pracownia ceramiki i rękodzieła FormaDei - wyroby ceramiczne,
• Małgorzata Kunicka - Fundacja Światło Łagodne,
• Monika Konior – Skoczylas „MarMonPol” - produkty firmy,
• Iwona Świerczek – „MAMA MALUJE” - produkty firmy,
• Gabriela Świętojańska – pracownia rękodzieła,
• Robert Sroka – PicaPrint Studio - produkty firmy,
• Liliana Warejko - Pracownia Rękodzieła ART BY LILI,
• Piotr Brandys "Flora Ogród" Zakładanie Ogrodów,
• MEDIANI Anita Szymańska – oprawa graficzna materiałów,

Wydatki:
1. Wyżywienie: obóz, wycieczki, spotkania integracyjne, paczki  81.185,73zł
2. Transport na: zawody, wycieczki, obóz                                  59.678,00zł
3. Zakwaterowanie                                                                 21.235,00 zł
4. Wynagrodzenie: instruktorskie, sędziowskie, techniczne, koordynacja projektów 116.948,98zł
5. Sprzęt sportowy: stroje, obuwie, piłki itp.                             31.949,74zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki                                     7.188,10zł
7. Wynajem obiektów i urządzeń sportowych: sale, basen, boiska 55.411,70zł
8. Paliwo                                                                                2.246,46zł
9. Zabezpieczenie medyczne                                                      800,00 zł
10. Usługi serwisowe sprzętu                                                     350,00 zł
11. Art. biurowe                                                                     6.085,24zł
12. Ubezpieczenie                                                                    2.597,00zł
13. Opłaty pocztowe                                                                    95,90zł
14. Materiały na warsztaty                                                     19.546,51zł
15. Opłaty bankowe                                                               1.178,80 zł
16. Bilety – kino, teatr                                                           28.547,70zł
17. Zajęcia nauki j.angielskiego                                               1.500,00 zł
18. Turystyka – zwiedzanie                                                     26.265,00 zł
19. Lekarstwa                                                                         7.807,76 zł
20. Sprzęt – zestawy cateringowe                                             4.340,40zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                     5.521,62zł
22 Pozostałe materiały                                                           14.063,13zł
23. Kursy                                                                                  749,00 zł
24. Pokazy historyczne                                                            1.400,00 zł
25. Zabiegi rehabilitacyjne                                                      1.233,46 zł
Razem wydatki za 2023 r.                                                    497.925,23 zł

Koszty dział. statutowej                                                      496.746,43 zł
Działalność nieodpłatna                                                        439.412,82zł,
Działalność odpłatna                                                              57.333.61 zł,
Koszty administracyjne                                                            1178,80 zł,

Suma obrotów                                                                    497.925,23 zł

O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2023r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków, władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1,5 %:
• Klub                                     6.835,60 zł
• Rehabilitacja J. Wilczyński      2.623,82 zł
• Rehabilitacja U. Sablik           7.604,72 zł
Razem                                   17.064,14 zł

Na koncie 1,5% pozostaje:
J. Wilczyńskiego:
(0 zł saldo 2022r./ + 6.784,00 zł wpłaty 1,5% za 2022r. – 2.623,82 zł = 4.160,18 zł

U. Sablik
20.418,96zł saldo 2022+14.223,50 zł wpłaty 1,5% za 2022r =34.642,46zł–7.604,72zł = 27.037,74 zł

Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innym organom jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - 0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły – 109.148,98 zł oraz za obsługę sędziowską, techniczną, umowy o dzieło 7.800,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2023 r. Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej:
Lokata 3 5557,01zł
Lokata 4 5557,01zł
Lokata 5 5419,78zł
Lokata 6 5419,78zł
lokata 7 10963,73zł
lokata 8 10650,62zł
lokata 9 10650,62zł
lokata 11 21127,72zł
lokata 12 10569,43zł
lokata 16 20927,99zł
lokata 18 20703,67zł
lokata 19 20713,23zł
lokata 20 20713,23zł
lokata 21 20618,23zł
lokata 22 20718,33 zł
lokata 23 20495,99zł
lokata 24 20503,88zł
lokata 26 20358,59zł
lokata 28 20376,90zł
lokata 29 20376,90zł
lokata 30 20376,90zł
lokata 32 20352,56zł
lokata 33 20352,56zł
lokata 35 20376,73zł
lokata 36 20376,73zł
lokata 37 20400,77zł
lokata 38 20271,78zł
lokata 39 20271,78zł
lokata 40 20275,84zł
lokata 41 20000,00 zł
lokata 42 20000,00 zł
lokata 43 20000,00 zł
lokata 44 20000,00 zł
lokata 45 20000,00 zł

RAZEM 34 LOKAT BANKOWYCH 595.473.58 zł

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2023 r.

Wartość aktywów
Lokaty bankowe                                                                             595,473,58 zł
bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001         62.960,97 zł
Rachunek AKTYWNI+                                                                                 0,00 zł
Kasa                                                                                                   7.559,99 zł
RAZEM                                                                                              665.994,54zł

Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. z uwagi na realizację zadań publicznych zleconych przez Prezydenta Miasta był kontrolowany podczas realizacji projektów
• Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych,
• XLIII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2023”,
• XLIV HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2023",

Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu:
KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego.
SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych za 2022r.
Obowiązek sprawozdań wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303, z późn. zm.).
Sprawozdania zostały przesłane w WYZNACZONYCH terminach.

Zamierzenia P-SKS „BESKIDY” na rok 2024.
1. Kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizowanie tradycyjnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych tj. „Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji „WIOSNA 2024” oraz „JESIEŃ 2024”.
3. Kontynuowanie cyklicznych turniejów wg. przyjętego kalendarza imprez sportowych.
4. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
5. W okresie wakacji zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu w piłkę nożną.
6. Kontynuowanie międzynarodowej wymiany sportowych grup młodzieżowych oraz zorganizowanie XI Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem S. Zubera.
7. Systematyczne dążenie do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
8. Podejmowanie starań o pozyskanie nowych osób spośród rodziców, byłych zawodników, bądź działaczy oraz włączenie ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów zespołów na rozgrywki.
9. Celem zabezpieczenia finansowego ww. zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
- Urzędu Miasta Bielska-Białej,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
- Narodowego Instytutu Wolności - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
- Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie,
- Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP,
- AQUA SA,
- ANGA S.A.,
- Fundacja LOTTO,
- PZU S.A.
10. Ponadto mamy nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1,5 % podatku, jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.

UCHWAŁA nr 1/2/2023 z 24 luty 2023r.
ws. przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2022 rok.


Uchwała nr 2/2/2023 z 24 luty 2023r.
ws. ustalenia terminu na WZS za 2022 rok.


Uchwała nr 1/WZS/2023 z 20 marca 2023 r.
ws. przyjęcia przez WZS sprawozdania finansowego i przekazania zysku na cele statutowe.


Uchwała nr 2/ WZS/2023 z 20 marca 2023 r.
ws. przyjęcia przez WZS ww. sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za miniony rok 2022.


Uchwała nr 3/ WZS/2023 z 20 marca 2023 r.
o planie pracy na bieżący rok.


Uchwała nr 1/9/2023 z 27 września 2023 r.
o zmianie w składzie zarządu.

Wspierają nas