• psks_04.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_08.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_01.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_06.jpg

Piszą o naszej wspaniałej hojności dla innych w Hałcnowie:

 

http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci/6160,bielsko_biaa_parafialni_krwiodawcy_oddaj_krew_mimo_upau#mp3

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej Informuje, że w dniach od  29 czerwca 2015 r.  do  10 lipca 2015r., jest organizatorem wypoczynku w mieście dla dzieci w wieku  7 lat do 12 roku życia, głównie z rodzin o niskim dochodzie, w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Doliny Miętusiej 5.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z oferty winni osobiście zgłosić się do Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Sobieskiego 6 celem pobrania deklaracji.

Liczba miejsc ograniczona.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel.  33/8228211;   33/8228212   w godz. 8.00 do 15.00

 

Marek Mielnik

Prezes Kubu HDK PCK

przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy życzę wszystkim krwiodawcom wszystkiego najlepszego, pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym, dużo zdrowia dla samych krwiodawców jak też ich rodzin oraz dalszego  zadowolenia tak cennej idei jaką prowadzicie, dzieląc się cząstką siebie dla innych. Na dzień dzisiejszy ten lek jest nie zastąpiony, każdy z Nas o tym wie, można powiedzieć, że oddając swoją krew dla innych, dziękujemy za własne zdrowie w którym się znajdujemy a które pozwala naszemu organizmowi  ją wytwarzać i dzielić się tym bezcennym lekiem jakim jest krew z innymi.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

 

Marek Mielnik
Prezes Klubu HDK PCK
przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP
w Hałcnowie

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie serdecznie dziękuje wszystkim osobom , które zgłosiły na otwartą akcję krwiodawstwa do specjalistycznego ambulansu RCKiK zaparkowanego przed Domem Pielgrzyma w Hałcnowie. W trakcie prowadzonej akcji zgłosiło się 40 osób-krwiodawców, krew oddało 37 krwiodawców, dzięki którym zebrano 16.650 ml krwi.

 

Prezes  Klubu HDK

Marek Mielnik

1. Zarząd Klubu wspólnie z "Caritas" Diecezji Bielsko Żywieckiej zaplanował przeprowadzenie w niżej wymienionych terminach, pod hasłem „Moja krew ich życie- Podaruj krople Miłości” :

23.02. 2014r., Akcja krwiodawstwa przy  Parafii  pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 09.00-13.30

27.04.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 09.30-13.30

31.05.2014r., Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z Bielska-Biała do Sanktuarium Matki Boskiej w Częstochowie.

06.07.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 9.00-13.00.

28.09.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 9.30 - 13.00.

14.12.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz.  9.00-13.00

2. Udział członków Naszego Klubu w organizowanych zawodach sportowych przez Kluby HDK PCK Bielska-Białej i pow. bielskiego- przez cały rok 2014.

3. W dniach 4 października 2014r., zorganizować wspólnie z PSKS'BESKIDY" IV Turniej Tenisa Stołowego dla honorowych dawców krwi oraz ich sympatyków.

4. W miesiącu grudniu zorganizowac spotkania opłatkowe i sprawozdawcze dla Honorowych Dawców Krwi Naszego rejonu, dzielnicy Hałcnów oraz członków Klubu.

Wspierają nas