• psks_06.jpg
 • pilkarze.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_03.jpg
 • banner_07.jpg
 • logo-fundacja-lotto-jpg.jpg
 • psks_01.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_02.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_03.jpg
 • aqualogo.jpg

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy życzę wszystkim krwiodawcom wszystkiego najlepszego, pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym, dużo zdrowia dla samych krwiodawców jak też ich rodzin oraz dalszego  zadowolenia tak cennej idei jaką prowadzicie, dzieląc się cząstką siebie dla innych. Na dzień dzisiejszy ten lek jest nie zastąpiony, każdy z Nas o tym wie, można powiedzieć, że oddając swoją krew dla innych, dziękujemy za własne zdrowie w którym się znajdujemy a które pozwala naszemu organizmowi  ją wytwarzać i dzielić się tym bezcennym lekiem jakim jest krew z innymi.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

 

Marek Mielnik
Prezes Klubu HDK PCK
przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP
w Hałcnowie

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie serdecznie dziękuje wszystkim osobom , które zgłosiły na otwartą akcję krwiodawstwa do specjalistycznego ambulansu RCKiK zaparkowanego przed Domem Pielgrzyma w Hałcnowie. W trakcie prowadzonej akcji zgłosiło się 40 osób-krwiodawców, krew oddało 37 krwiodawców, dzięki którym zebrano 16.650 ml krwi.

 

Prezes  Klubu HDK

Marek Mielnik

1. Zarząd Klubu wspólnie z "Caritas" Diecezji Bielsko Żywieckiej zaplanował przeprowadzenie w niżej wymienionych terminach, pod hasłem „Moja krew ich życie- Podaruj krople Miłości” :

23.02. 2014r., Akcja krwiodawstwa przy  Parafii  pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 09.00-13.30

27.04.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 09.30-13.30

31.05.2014r., Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z Bielska-Biała do Sanktuarium Matki Boskiej w Częstochowie.

06.07.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 9.00-13.00.

28.09.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 9.30 - 13.00.

14.12.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz.  9.00-13.00

2. Udział członków Naszego Klubu w organizowanych zawodach sportowych przez Kluby HDK PCK Bielska-Białej i pow. bielskiego- przez cały rok 2014.

3. W dniach 4 października 2014r., zorganizować wspólnie z PSKS'BESKIDY" IV Turniej Tenisa Stołowego dla honorowych dawców krwi oraz ich sympatyków.

4. W miesiącu grudniu zorganizowac spotkania opłatkowe i sprawozdawcze dla Honorowych Dawców Krwi Naszego rejonu, dzielnicy Hałcnów oraz członków Klubu.

Podatnik, który w 2013 r., oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenia dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi,  mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł.

Przykład: wyliczenia
1 donacja rocznie po 450ml: 0,45 litra x 130=58,50 zł

4 donacji rocznie po 450 ml: 1,8 litra x 130 zł = 234 zł.

W celu uzyskania stosownego zaświadczenie niezbędnego do odliczenia ulgi należy się zgłosić do:
 

Oddziału Terenowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 21 (nowa siedziba-na terenie Szpitala Miejskiego) możliwość wejścia od ul. Grunwaldzkiej, naprzeciwko Tesco tel. (33) 812 21 90 , (33) 822 18 39.

 

Wspierają nas