• psks_01.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_03.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_05.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • pilkarze.jpg
 • aqualogo.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_08.jpg
 • logo-fundacja-lotto-jpg.jpg

1. Zarząd Klubu wspólnie z "Caritas" Diecezji Bielsko Żywieckiej zaplanował przeprowadzenie w niżej wymienionych terminach, pod hasłem „Moja krew ich życie- Podaruj krople Miłości” :

23.02. 2014r., Akcja krwiodawstwa przy  Parafii  pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 09.00-13.30

27.04.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 09.30-13.30

31.05.2014r., Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z Bielska-Biała do Sanktuarium Matki Boskiej w Częstochowie.

06.07.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 9.00-13.00.

28.09.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz. 9.30 - 13.00.

14.12.2014r., Akcja Krwiodawstwa przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, koordynator Marek Mielnik, w godz.  9.00-13.00

2. Udział członków Naszego Klubu w organizowanych zawodach sportowych przez Kluby HDK PCK Bielska-Białej i pow. bielskiego- przez cały rok 2014.

3. W dniach 4 października 2014r., zorganizować wspólnie z PSKS'BESKIDY" IV Turniej Tenisa Stołowego dla honorowych dawców krwi oraz ich sympatyków.

4. W miesiącu grudniu zorganizowac spotkania opłatkowe i sprawozdawcze dla Honorowych Dawców Krwi Naszego rejonu, dzielnicy Hałcnów oraz członków Klubu.

Wspierają nas