• psks_01.jpg
 • psks_05.jpg
 • logo-fundacja-lotto-jpg.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_08.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_03.jpg
 • aqualogo.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_06.jpg

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” z siedzibą 43-344 Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334 jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych w Urzędzie Miasta Bielska - Białej Wydział Kultury Fizycznej
i Turystyki pod nr 22 w dniu 5 stycznia 2001.

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS pod  nr 0000232640 w dniu 18 kwietnia 2005.

Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.

Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Przedmiot działalności statutowej OPP działalność nieodpłatna i odpłatna   93,  19, Z, pozostała działalność związana ze sportem.

P-SKS „BESKIDY” jest członkiem:

- Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie,

 • Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych w Bielsku - Białej
 • Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach.
 • Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Katowicach.

Misją Klubu jest:
Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej, prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży we współzawodnictwie i w strukturach związków sportowych regionalnych i krajowych.

Celem naszego klubu jest:

 • zagospodarowanie w zorganizowanej formie wolnego czasu po zajęciach szkolnych dzieciom i młodzieży,
 • upowszechnianie wybranych dyscyplin sportu i gier zespołowych,
 • zapobieganie powstawania nieformalnych grup młodzieżowych o szkodliwym społecznie działaniu,
 • wyrabianie zasad szlachetnej rywalizacji wśród młodego pokolenia.

Zgodnie ze Statutem Klub prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie szkolenia sportowego uczniów w grupach szkoleniowych odrębnie dziewcząt i chłopców wg kat. wiekowych:

 • siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, 
 • piłka nożna dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, 
 • koszykówka dziewcząt i chłopców SP,
 • tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP i OPEN.

Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu 1-4 razy w tygodniu. Natomiast soboty są dniem, gdzie organizowane są rozgrywki sportowe wg. kalendarza imprez Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Prócz uczestnictwa w rozgrywkach wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym, Klub organizuje cykl imprez sportowych:

 • dwie lokalne, masowe imprezy sportowe - rekreacyjne tj., „Wiosna” i „Jesień”,
 • Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego i Badmintona,
 • Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych,
 • Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego,
 • Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o puchar Dzielnicy Hałcnów.
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem Mistrzowskiego Zespołu Litwy.

Reprezentacja P-SKS „BESKIDY”, co roku uczestniczy w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, która gromadzi około 2000 zawodników.

W ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych od 8 lat współpracujemy z polskim szkołami w Wilnie tj. z Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego, Szkołą Średnią
w Awiżeniach oraz Szkołą im. Jana Pawła II.

 

Działalność Klubu dotychczas była możliwa dzięki:

 • całorocznej pracy wielu wolontariuszy - członków i władz Klubu przy prowadzeniu działalności statutowej Klubu, ich wydatków osobistych z tytułu korzystania z własnych samochodów i telefonów,
 • Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie, który nieodpłatnie udostępnia w Domu Pielgrzyma lokal na siedzibę Klubu oraz w okresie od wiosny - do jesieni Ogród Parafialny na zajęcia sportowe,
 • dofinansowaniu z:

* Ministerstwa Sportu i Turystyki,

* Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

* Katolickiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Rzeczypospolitej Polski,

* Stowarzyszenie Parafiada,

* Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 • co roku Klub P-SKS „BESKIDY” uzyskuje wpłaty z odpisów 1% podatków od sympatyków Klubu na Organizację Pożytku Publicznego.

 

Prezes P-SKS „BESKIDY”

Renata Zuber

Wspierają nas