• psks_02.jpg
 • psks_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_08.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_04.jpg
 • pilkarze.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_01.jpg

Podatnik, który w 2013 r., oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenia dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi,  mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł.

Przykład: wyliczenia
1 donacja rocznie po 450ml: 0,45 litra x 130=58,50 zł

4 donacji rocznie po 450 ml: 1,8 litra x 130 zł = 234 zł.

W celu uzyskania stosownego zaświadczenie niezbędnego do odliczenia ulgi należy się zgłosić do:
 

Oddziału Terenowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 21 (nowa siedziba-na terenie Szpitala Miejskiego) możliwość wejścia od ul. Grunwaldzkiej, naprzeciwko Tesco tel. (33) 812 21 90 , (33) 822 18 39.

 

Wspierają nas