• psks_02.jpg
 • banner_08.jpg
 • logo-fundacja-lotto-jpg.jpg
 • pilkarze.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_04.jpg
 • aqualogo.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_01.jpg
 • banner_07.jpg

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2015 r. 

 

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą  ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska -Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22.
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes - Zuber  Renata,
2. Zastępca - Bunach Mariola,
3. Sekretarz - Mielnik Marek,
4. Skarbnik - Baczewska Sabina,
5. Członek - Blachura Grzegorz,
6. Członek - Kapka Marek,
7. Członek – Bąbka Wojciech.

Komisja Rewizyjna:
1. Edward Kołek – przewodniczący,
2. Dariusz Kubinek,
3. Maciej Dunat,
4. Sebastian Strojek,
5. Patrycja Krawczyk.
Kapelanem Klubu jest ks. Sławomir Szczotka.

Termin realizacji: 01.01.2015 r.- 31.12.2015 r.•

P-SKS BESKIDY jest członkiem:
• Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
• Śląskiego Związku Tenisa Stołowego,
• Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych w Bielsku-Białej.

Swą działalność sportową opierał o ścisłą współpracę z:
• Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie, która użyczała nieodpłatnie lokalu na siedzibę klubu oraz tereny Ogrodu Parafialnego na boiska sportowe.
• Szkołą Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki sportowe/.
• Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki sportowe/.

Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i działaczy.

Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył 5 protokołowane posiedzenia, w tym Walne Zebranie Sprawozdawcze. W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.

Przedmiotem obrad Zarządu było:
1. ustalenie grup szkoleniowych oraz harmonogramów zajęć,
2. przygotowywanie imprez sportowych i ustalanie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie,
3. przygotowanie wyjazdów grup dzieci i młodzieży na zawody i turnieje sportowe,
4. analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo - wychowawcze,
5. przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami,
6. wyróżnienie zawodników na Zebraniu Sprawozdawczym RO Hałcnów,
7. bieżąca analiza sytuacji finansowej z uwzględnieniem dotacji z realizowanych projektów.
8. współpraca z innymi grupami, klubami i związkami sportowymi,
9. podejmowanie nowych przedsięwzięć: warsztaty, turnieje, zajęcia...

Szkolenie sportowe
P-SKS "BESKIDY” prowadził  zajęcia  w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,
- piłka nożna  chłopcy w kat. wiekowych: Przedszkole, SP, Gimnazjum i Liceum, OPEN,
- koszykówka chłopców i dziewcząt SP,
- piłka ręczna; dziewczęta i chłopcy SP,
- zajęcia pływania dla SP i gimnazjum,
- gry i zabawy sprawnościowe dla kl. III – przygotowanie do gier zespołowych,
- tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gim., Liceum i OPEN.
Szkolenie odbywało się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: Przedszkole, SP kl.I-II, III- IV, kl. V-VI, Gimnazjum i Liceum.
Razem 17 - 19 grup szkoleniowych gromadziło tygodniowo około 300-350 uczestników - dzieci i młodzieży. Zajęcia dla  każdej grupy odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-3 razy w tygodniu.
Zajęcia prowadzili:
• nauczyciele w-f:
- Sebastian Strojek, Marek Kapka, Ksenia Więcek, Anna Satława,  Donata Pyś, Jerzy Romański,
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka,
• instruktorzy tenisa stołowego: Marlena Teluk, Sabina Baczewska, Joanna Blachura,
• doświadczeni zawodnicy: Grzegorza Blachura, Dariusz Sopecki, Tadeusz Durka,
• studentka AWF: Anna Jarco,

Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• boisko wielofunkcyjne oraz  sala gimnastyczna  SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia,
• sala gimnastyczna Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich,
• kryta pływalnia w Kozach,
• kryta pływalnia w Lipniku,
• korty do tenisa ziemnego: ul. Ceramiczna 20, ul. Wyzwolenia,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

Udział w imprezach i współzawodnictwie sportowym oraz organizacja własnych imprez.
Wszystkie grupy szkoleniowe brały udział w rozgrywkach Parafiady Diecezji Bielsko - Żywieckiej według kalendarza imprez wynikającego ze współzawodnictwa sportowego.
P-SKS "BESKIDY" już  czternasty raz z rzędu w sezonie 2014/2015 r., został zwycięzcą tego współzawodnictwa w ogólnej klasyfikacji na 8 Parafialnych Klubów Sportowych biorących w nim udział.
Poszczególne drużyny zdobyły następujące  miejsca:
• Piłka nożna kl. III-IV - III m-ce
• Piłka nożna kl. V-VI – I m-ce
• Siatkówka dziewczęta Gim. – I m-ce
• Siatkówka chłopcy Gim - I m-ce
• Siatkówka chłopcy LO – II m-ce
• Siatkówka dziewczęta LO – II m-ce
• Tenis stołowy dziewczęta – II m-ce
• Tenis stołowy chłopcy – I m-ce

Reprezentacja P-SKS „BESKIDY” w liczbie 8 osób uczestniczyła w dniach 12-16 lipca  w XXVII Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie zdobyła 11 medali:
Tenis stołowy:
Kat. szkoły ponadgimnazjalne
Marzena Topór - I miejsce
Sara Baczewska - III miejsce...
Rafał Merta - II miejsce
Badminton:
Kat. szkoły gimnazjalne
Jakub Karcz - II miejsce
Kat. szkoły ponadgimnazjalne
Marzena Topór - III miejsce
Rafał Merta - I miejsce
Wyniki trzeciego dnia Parafiady:
Tenis stołowy:
Kat. gimnazjum
Karolina Januś - I miejsce
Weronika Januś - III miejsce...
Badminton:
Kat. opiekunowie
Kamil Baczewski - II miejsce
Jakub Karcz II miejsce wiedzy o Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej 2014
II miejsce tenis stołowy Gimnazjum.

Inne ważne wyniki oraz imprezy sportowe:
W dniu 2-7 lutego 201 r. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP w Hali Gier AWF w Warszawie było organizatorem XXIV Międzynarodowego Turnieju Halowego w Piłce Nożnej.
Zawodnicy z rocznika 2002  zajęli IV  miejsce na 12 grających w tej kategorii wiekowej drużyn.
Natomiast rocznik 2003 zajął VI miejsce na 9 drużyn.

1 marca 2015r. w Bytom 20 Indywidualne Mistrzostwa Śląska Młodzieżówek i Młodzieżowców sezonu 2014/2015 Asia Blachura II miejsce. Natomiast w grze podwójnej wraz z koleżanką z UKS Halembianka Ruda Śl. Karoliną Tabacką – Asia Blachura zdobyła brązowy medal.

18.04.2015r. w Jastrzębiu Zdroju odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Śląska Juniorek za sezon 2014/2015. Nasz klub reprezentowały Karolina i Weronika Januś, które zdobyły srebrny medal.
Jednocześnie odbył się turniej kwalifikacyjny do Drużynowych Mistrzostw Polski, który nasze zawodniczki wygrały uzyskując prawo gry w Mistrzostwach Polski, które odbędą się w Krakowie końcem miesiąca.

19.04. 2015r.  Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorek i Juniorów. W Turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski Juniorek wzięły udział 22 zawodniczki – 6 miejsce zajęła Januś Karolina, 8 miejsce Weronika Januś, a 11 miejsce Marzena Topór.
W grach podwójnych juniorek Karolina i Weronika Januś zdobyły brązowy medal Mistrzostw Śląska. Marzena Topór wraz z Justyną Kopeć z MKS Czechowice-Dziedzice zajęły 5 miejsce. Natomiast w grach mieszanych 5-8 miejsce /na 26 zawodników województwa/.

5.09.2015 r. w Łaziskach Górnych rozegrano I WTK Juniorek i Juniorów w sezonie 2015/2016. W turnieju uczestniczyły 53 zawodniczki, nasze reprezentantki Karolina Januś zajęła 5 miejsce, natomiast Weronika Januś 14 miejsce.

12.09.2015r. Wojewódzkiego Turnieju TOP 8 w kategoriach młodzieżowych za sezon 2014/2015 kat. Młodzieżówki Asia Blachura 2 miejsce

27.09.2015r. w Jastrzębiu – Zdroju  I WTK Seniorek i Seniorów – sezon 2015/2016. W turnieju wzięło udział 100 zawodników. Klub reprezentowały Sabina Baczewska, Asia Blachura, Karolina i Weronika Januś.

08.11.2015r.  II WTK Młodzieżówek  Bytom. W turnieju wzięło udział 13 zawodniczek Asia Blachura zajęła 6 miejsce.

24.02.2015r. I Gran Prix Bielsko-Biała
Żacy
II miejsce Krzysztof Kurtycz
4.05.2015r. II Gran Prix Bielsko-Biała
Młodzicy
III miejsce Konrad Byrski
Młodziczki
III miejsce Julia Grduk
Kadeci
V miejsce Konrad Byrski
Kadetki
II miejsce Julia Grduk
Juniorzy
IV miejsce Jakub Karcz
VII Konrad Byrski
VIII Rafał Merta
18.10.2015 r. III Gran Prix Bielsko-Biała
Żacy
II miejsce Kubinek Krystian
Młodzicy
VIII miejsce Kubinek Krystian
Weterani 40-49
VIII Kubinek Dariusz
OPEN
XII-XV  Kubinek Dariusz
6.XII.2015r. IV  Gran Prix Bielsko-Biała
Żacy
I miejsce Uchański Łukasz
II miejsce Krzysztof Kurtycz
IV miejsce Kubinek Krystian
Młodzicy
VIII miejsce Kubinek Krystian
IX-X Łukasz Uchański
 Krzysztof Kurtycz
Weterani 40-49
V Kubinek Dariusz
OPEN
VII Kubinek Dariusz

II liga Tenisa Stołowego kobiet sezon 2014/2015– organizowana przez Śląski Związek Tenisa Stołowego - 16 drużyn z woj, śląskiego i opolskiego:
• 9 stycznia 2015 r. XII seria  LKS Orzeł Stanica – Hałcnów – P-SKS „BESKIDY” 4:6,
• 16 stycznia 2015 r. XIII seria UKS Dwójka Sosnowiec – P-SKS „BESKIDY” 5:5,
• 30 stycznia 2015 r. XIV seria  KTS MOKSiR Zawadzkie – P-SKS „BESKIDY” 1:9,
• 20 luty 2015 r. XV seria  MKS Czechowice-Dziedzice 2:8,
• 13 marca 2015 r. XVI SERIA P-SKS „BESKIDY” - AKS Mikołów 6:4,
• 20 marca 2015 r. XVII SERIA P-SKS „BESKIDY” - MKS Skarbek II Tarnowskie Góry 6:4,
• 27 marca 2015 r. XVIII SERIA P-SKS „BESKIDY” - UKS Dwójka Sosnowiec 7:3,
• 4 kwietnia 2015 r. XIX SERIA P-SKS „BESKIDY” - LKS 45 Bujaków Mikołów 6:4,
• 9 kwietnia 2015 r. XX SERIA P-SKS „BESKIDY” - ULKS Ruch Pniów 6 : 4,
• 14 kwietnia 2015 r. XXI seria P-SKS "BESKIDY" - UKS Huragan Sosnowiec 6 : 4,
• 24 kwietnia 2015 r. XXII SERIA P-SKS „BESKIDY” - LZS Victoria II Chróścice 3:7,
II liga kobiet sezon 2014/2015
- w końcowej  klasyfikacji PSKS Beskidy Bielsko Biała  IX miejsce.

II liga Tenisa Stołowego kobiet sezon 2015/2016– organizowana przez Śląski Związek Tenisa Stołowego
I seria 18.09.2015r. UKS Dalachów - PSKS Beskidy Bielsko Biała 7:3,
II seria 25.09.2015r. LZS Victoria II Chróścice PSKS Beskidy Bielsko Biała 4:6,
III seria 2.10.2015 r. - PSKS Beskidy B-B MKS Bruk Śląski Skarbek II Tarnowskie G 6:4,
IV seria 16.10.2015 MKS Bruk Śląski Skarbek Tarnowskie Góry PSKS Beskidy Bielsko Biała 7:3,
V seria 23.10.2015r. - PSKS Beskidy Bielsko Biała KTS MOKSiR Zawadzkie 4:6,
VI seria 06.11.2015 LKS Orzeł Stanica PSKS Beskidy Bielsko Biała 5:5,
VII seria 13.11.2015r. - PSKS Beskidy Bielsko Biała UKS Halembianka 2001 Ruda Śląska 4:6,
VIII seria 20.11.2015 JKTS Jastrzębie Zdrój PSKS Beskidy Bielsko Biała 7:3,
IX seria 27.11.2015r. - PSKS Beskidy Bielsko Biała MKS Czechowice Dziedzice 3:7,
X seria 04.12.2015 AKS Mikołów PSKS Beskidy Bielsko Biała 4:6,
XI seria 18.12.2015r. - PSKS Beskidy Bielsko Biała UKS Huragan Sosnowiec 10:0,
Drużyna P-SKS BESKIDY aktualnie zajmuj 9 miejsce w lidze.

Śląskiej Ligi Juniorek i Juniorów
dziewczęta tenisa stołowego zajęły II miejsce w Śląskiej Lidze Tenisa Stołowego Juniorek.

Bielskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego sezon 2014/2015.
W rozgrywkach wystąpiło 24 zespoły. Wśród 169 uczestników byli również zawodnicy P-SKS BESKIDY. Bergen Spomet (Asia Blachura, Andrzej Wójcik, Marek Adamczyk, Dariusz Kubinek, Konrad Wójcik) zajęli 11 miejsce.
O I miejsce w II lidze wywalczyła Victoria Stara Wieś (Rafał Merta i Kuba Karcz),
5 miejsce Beskidy Hałcnów (Basia Baczewska, Marzena Topór, Grzegorz Blachura, Wiesław Zyzański, Sara Baczewska).
II miejsce w klasyfikacji deblowej zajęli Asia Blachura z Dariuszem Kubinek (Bergen Spomet).
Indywidualnie najwyżej była Asia Blachura na 19 miejscu, a Rafał Merta na I miejscu w II lidze.

Rozgrywki Pucharu Polski Kobiet na szczeblu Województwa Śląskiego sezon 2015/2016
10.11.2015 -  JKTS II Jastrzębie Zdrój 1 - 4 PSKS Beskidy Bielsko-Biała.
08.12.2015  - MKS Skarbek II Tarnowskie Góry 2 - 4 PSKS Beskidy Bielsko-Biała

Ponadto P-SKS „BESKIDY” w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych był organizatorem  VI Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera z udziałem Mistrzowskiego Zespołu Litwy reprezentującego Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz zespołu z  Czech. Nasze drużyny zajęły:
Kat. Liceum dziewczęta:
III m-ce: P-SKS „BESKIDY”,
Kat. Liceum chłopcy
III m-ce: P-SKS „BESKIDY”,
Kat. Gimnazjum chłopcy
VI m-ce: P-SKS „BESKIDY”, 

Udział w turniejach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej:
-12.09.2015 r.  - o Puchar Premiera RP:
  *w kat. rocznik 2002-2003 – II miejsce P-SKS „BESKIDY”,
  * w kat rocznik 2004-2005 - II miejsce P-SKS „BESKIDY”.
- 3.11.2015r. O puchar Tymbarka rocznik 2008-2009:
  * III miejsce P-SKS „BESKIDY”,

Udział grup przedszkolnych w dwóch edycjach Przedszkoliady, w turnieju piłki nożnej, którego organizatorem jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej:
- 8.06.2015r. WIOSNA – I miejsce w swojej grupie,
- 8.11.2015r.  JESIEŃ – II miejsce w grupie oraz puchar za najliczniejszą drużynę turnieju,

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych:
- XXVII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2015” – 1633 uczestników,
- XXVIII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2015" – 1319 uczestników,

Po raz kolejny przeprowadzono konkurs wiedzy na temat:
-  „Katyń ocalić od zapomnienia”,
- o św. Janie Pawle II i sport,
-  O ANIOŁACH,
- konkurs plastyczny:
* znaki światowych Dni Młodzieży,
* Anioł dla Ciebie,
- warsztaty:
 * kosmetyczne,
 * dietetyczne - sekrety zdrowia,
 * pieczenia i dekorowania pierników,
 * o zdrowiu: badanie tkanki tłuszczowej.

W ramach  cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• siedem Diecezjalnych Turniejów Piłki Nożnej w kat. SP,
• cztery   Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego,
•  trzy  Turnieje   Badmintona,
•  dwa turnieje Tenisa Ziemnego,
• VII Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dzielnicy Hałcnów,
• X Diecezjalny  Mikołajkowy  Turnieje Piłki Siatkowej w kat. Gim. dziewcząt i chłopców,
• VI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera w kat.  Dziewcząt i Chłopców Liceum i Gimnazjum,
• V Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
• Mikołajkowym Turnieju Gier i Zabaw Sportowych dla kl I-III,
• był współorganizatorem V Turnieju Tenisa Stołowego Honorowych Dawców Krwi PCK rejonu bielskiego i ich sympatyków, którego celem  była popularyzacja gry w tenisa stołowego oraz promocja i zapewnienie aktywnego wypoczynku dla członków HDK niejednokrotnie ratujących nie tylko zdrowie, ale i życie innych ludzi.
P-SKS „BESKIDY” współfinansował organizowany przez Szkołę Podstawową nr 28 w Bielsku-Białej przy:
• VIII Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego,
W 2015 r. w organizowanych imprezach sportowych wzięło udział 4100 osób.
 
W okresie wakacji zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem:
- w Jastarnia liczbie 62  osób,
- w Dźwirzynie - 15 osób.
W 2015r. członkowie zarządu Klubu oraz wolontariuszy uczestniczyli w kursach lub szkoleniach umożliwiających prowadzenie bardziej profesjonalnie zajęć sportowych oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdów: tj,
- kursy instruktorów tenisa stołowego,
- aktualizacja uprawnień sędziego tenisa stołowego,
- kurs kierownika wycieczek i szkolnych  imprez krajoznawczo turystycznych,
- kurs pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

W 2015 r. Klub po raz pierwszy zorganizował:
• w ramach Hałcnowskich Dnia Sportu:
- konkurs plastyczny
- warsztaty;
* kulinarne: pieczenia i dekorowania pierników,
* kosmetyczne:
* dietetyczne:
- zajęcia piłki nożnej dla  przedszkolaków,
- warsztaty robienia kwiatów z bibuły oraz palm wielkanocnych,
- współorganizacja kiermaszu bożonarodzeniowego,
- akcję podaruj rzeczom drugie życie. Oddam! Przyjmę! Pomogę! Szukam pomocy! 
Zbierane są dla:
- Zespołu Charytatywnego - przyjmie opał, sprzęt AGD i RTV, niepotrzebny już sprzęt rehabilitacyjny (chodziki, kule ortopedyczne itp.), artykuły pielęgnacyjne, które mogą jeszcze posłużyć kolejnym chorym.
- Klubu P-SKS “BESKIDY” oraz Akcji Katolickiej - z myślą o najmłodszych książki, bajki, biżuterię, pluszaki, klocki (lego, plastikowe, drewniane…), ubranka i zabawki dla małych dzieci, kulki plastikowe, kompletne gry planszowe i puzzle, kolorowe materiały i wełnę, sprzęt sportowy, środki czystości …
Pozyskane rzeczy zostają przeznaczone:
- dla osób potrzebujących,
- na nagrody w konkursach i zawodach,
- na fanty podczas pikników i turniejów,
- a także zostaną wykorzystane podczas organizowanych warsztatów
 
Zgodnie ze statusem Klub podejmował również inne działania: 
- pozyskanie środków finansowych z 1% od osób fizycznych – kalendarze.
- w czasie wakacji akcja rozprowadzania koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ”, w celu promowania przez dzieci, młodzież oraz dorosłych  naszej dzielnicę podczas  wyjazdów na letni wypoczynek /m.in. na Międzynarodowej Parafiadzie w Warszawie, obozie sportowo-rekreacyjnym, pieszej pielgrzymce do Częstochowy..?,
- udostępnienie konta bankowego w celu przekazania przez darczyńców darowizn oraz KRS na przekazanie 1% od osób fizycznych dla Pana J. Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację,
- od grudnia 2012 za zgodą Miejskiego Zarządu Oświaty w placówkach, szkolnych oraz przedszkolach w Bielsku-Białej prowadzona była zbiórka nakrętek, z której dochód  przeznaczony jest  na operację 7 letniej Klaudii Pająk chorej na raka.

Współpraca z innymi organizacjami:
-wsparcie Dnia Misyjnego w Żywcu organizowanego przez Siostrę Leonię,
- SP 28:
* nieodpłatne udostępnienie prze szkołę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego na prowadzone przez Klub zajęcia sportowe, turnieje sportowe oraz rozgrywki II ligi,
* nieodpłatne udostępnienie szkole sprzętu będącego własnością Klubu,
* wsparcie wyjazd na  mecze ekstraklasy piłki nożnej oraz siatkówki,
* współorganizacja kiermaszów wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego,
* zbiórka artykułów szkolnych oraz książek, które przekazywane są środowiskom Polaków  na  Białorusi i Litwie,
* udostępnienie szkole podczas pikniku rodzinnego kompletów biwakowych,
- Gimnazjum nr 6:
* zakup przez Klub  nagród piłek na Turniej piłki siatkowej dla szkół podstawowych,
* udostępnienie sali na turnieje piłki siatkowej,
* współorganizacja kiermaszów  bożonarodzeniowego,
- Koło Emerytów i Rencistów:
*w ramach kiermaszu wielkanocnego organizacja dla emerytów  warsztatów wykonanie  kwiatów z bibuły oraz palm wielkanocnych,
* Hałcnowskie Dni Sportu:
  warsztaty:
- kosmetyczne,
- dietetyczne - sekrety zdrowia,
- pieczenia i dekorowania piernikowych serc,
*w czasie wakacji współorganizacja wycieczki dla osób starszych i mniej sprawnych oraz dla dziadków z wnukami,
* w ramach kiermaszu bożonarodzeniowego - pieczenia i dekorowania piernikowych ozdób świątecznych oraz stoiska
- Zespół Charytatywny:
* w czasie wakacji współorganizacja wycieczki dla dzieci z rodzin ubogich oraz niepełnosprawnych,
* pozyskanie z firmy Befado 200 szt. pantofli dla około 130 osób starszych i samotnych, rodzin wielodzietnych,
* ze środków uzyskanych z kiermaszu bożonarodzeniowego  zakup żywności do paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych,p
- Domowy  Kościół:
* wsparcie ww. podczas organizacji festynu charytatywnego podczas, którego zbierane były środki finansowe na zakup podręczników dla rodzin wielodzietnych,
- Akcja Katolicka:
* wsparcie i nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu,
* współorganizacja Kiermaszu bożonarodzeniowego oraz akcji podaruj rzeczom drugie życie. Oddam! Przyjmę! Pomogę! Szukam pomocy!  
- Przedszkole nr 43:
* nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu,
- Rada Osiedla Hałcnów:
* wsparcie przez Klub spotkania opłatkowego z władzami Miasta Bielska-Białej,
* przekazanie części środków finansowych z Urzędu Miejskiego na zakup: medali i pucharów na organizowane przez Klub Hałcnowskie Dni Sportu „JESIEŃ 2015” oraz nagród dla drużyn biorących udział w Mikołajkowych Grach i Zabawach Sportowych dla kl. I-III,
- LKS Groń Bujaków:
* nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu,
* udział wolontariuszy podczas Hałcnowskich Dni Sportu,
- Rejonowym Odziałem PCK w Bielsku-Białej:
* wsparcie materialne   polskich rodzin w Sopockiniach  na Białorusi,
* przekazanie  600 kg jabłek dla rodzi w trudnej sytuacji materialnej,
- Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie:
* organizacja turnieju tenisa stołowego dla honorowych dawców krwi w celu promocji akcji krwiodawstwa,
- Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Hałcnowa:
* organizacja turniejów szachowych (z udziałem sędziego międzynarodowego),
 - Studenckie  Koło Naukowo Pedagokiki Specjalnej na Uniwersytecie  Pedagogicznym im KEN 
*wsparcie X Mikołajek Integracyjnych,

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE POLAKÓW NA WSCHODZIE.
Współpraca z Fundacją Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus
- pomoc wdową po żołnierzach Armii Krajowej represjonowanych po II wojnie światowej,
- trzy pomoce humanitarna dla Polaków w Sopoćkiniach,
- wsparcie pobytu dzieci i młodzieży na letnim wypoczynku w Hałcnowie.
Celem pomocy była poprawa bytu materialnego osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na Wschodzie, które ze względu na wiek, stan zdrowia, ciężkie warunki bytowe w krajach zamieszkania znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu materialnym. 

 Współpraca  z mediami:
PRASA:
-  z miesięcznikiem „W Naszym Kościele”,
-  „Niedziela”,

Współpracujemy również z redakcją strony www.halcnow.pl.
Ponadto prowadzona była  stronę internetowa: www.psks-halcnow.pl oraz facebook, gdzie  na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.
W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były:
1. Dotacje          88.496,04 zł:
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej FIO 2015                   30.000,00 zł,
- Urzędu Miasta Bielska - Białej -                                               57.500,00 zł:
    * szkolenie  dzieci i młodzieży                                               23.500,00 zł
     * VI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S.  Zubera   4.000,00 zł,
     * Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2015" i "Jesień 2015"         8.500,00 zł
     * obóz sportowo - rekreacyjny w  Jastarni                          21.500,00zł
- Stowarzyszenie Parafiada                                                          996,04 zł
2. Darowizny - firmy                                                                    3.000,00 zł
 - SPOMET  - tenis stołowy                                                          1.500,00 zł
- Anga                                                                                         1.000,00 zł
- Solidarność Sekretariat Metalowców                                           500,00 zł
3. Darowizny osoby fizyczne                                                     12.766,81 zł
4. Dopłaty rodziców - obóz, Wilno, Warszawa, mecze               74.102,00 zł
5. Odsetki bankowe -                                                                      562,87 zł
6. Składki członkowskie -                                                           15.105,63 zł
7. BESKIDKI                                                                               10.595,00zł
8. Odpisy darczyńców 1% podatku                                           12.221,30 zł
/w tym kwoty
-  5.708,60 zł stanowi 1% dla Pana J. Wilczyńskiego.
- 6.512,70 zł Klub
Razem przychody                                                                 216.849,65 zł

PONADTO KOORDYNACJA DOFINANSOWAŃ:     
• TUiR WARTA                                                                                          3.000,00 zł
• Rada Osiedla Hałcnów  - środki z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej     700,00 zł
• Stowarzyszenie Parafiada –                                                                5.903,96 zł
                                                                                                               9.603.96 ZŁ  
Pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed - zakup pucharów na Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera,
• Poseł na Sejm RP Stanisław Pięta – wsparcie:
- pobytu drużyn piłki nożnej na Międzynarodowym Turnieju w Warszawie,
- pomocy humanitarnej dla Sopoćkin na Białorusi,
- pobytu dzieci i młodzieży z Sopoćkin na letnim wypoczynku w Hałcnowie,
- pobytu Siostra Goretti Milenkiewicz oraz Pani Leokadia Esterowicz mieszkanek Sopoćkin w sanatorium w Gaczałkowicach,
•  Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej– Szczepan Wojtasik wsparcie bieżącej działalności Klubu,
 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki- wyróżnienia działaczy podczas  Hałcnowskich Dni Sportu.
- Wydział Spraw Obywatelskich – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
- Wydział Promocji Miasta – przekazanie materiałów promujących  Bielsko-Białej, które wykorzystywane są podczas wyjazdów na turnieje sportowe oraz podczas organizowanych imprez sportowych dla grup  zagranicznych,
• Caritas Diecezji – Bielsko-Żywieckiej:
- przekazanie słodyczy na Hałcnowskie Dni Sportu Wiosna 2015,
- wsparcie organizowanej pomocy materialnej dla Sopoćkiń na Białorusi,
• Cukiernia "Jedyna" Andrzej i Adam Bąk:
- przekazanie  słodkich wypieków: pączków, ciastek i bułek na organizowane turnieje,
• Firma "SPOMET" Pan Marek Adamczyk
-  przekazanie słodyczy na nagrody dla zwycięzców w organizowanych przez Klub turniejach,
- wsparcie II ligi tenisa stołowego,
- wsparcie - pomocy humanitarnej dla Polaków na wschodzie tj. dla Sopoćkin na Białorusi oraz na Ukrainę; Lwowa, Żydaczowa
• DJ Duszek oprawa muzyczna imprez sportowo-rekreacyjnych,
• Państwo Łukasik stacja paliw Na Skarpie
- paliwo na wyjazd drużyny na rozgrywki tenisa stołowego II liga,
- paliwo na transport pomocy humanitarnej dla mieszkańców Sopoćkin z okazji świąt Bożego Narodzenia,
• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek – obsługa strony internetowej,
• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek
• Mirosław Topór – transport na rozgrywki tenisa stołowego,
• Służbą Maltańską – zabezpieczenie medyczne imprez sportowych.

Wydatki:
1. Wyżywienie: /obóz, napoje itp./                                             35.864,22 zł
2. Transport na: zawody, Parafiadę, obóz -                               28.861,50 zł
3. Zakwaterowanie -                                                                  25.305,00zł
4. Obsługa: instruktorska, sędziowska i techniczna /ZUS+US/ - 33.828,00 zł
5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./ -                          13.129,98 zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki -                                      5.862,17zł
7. Wynajem obiektów: sale, basen, boiska -                             11.146,39zł
8.  Paliwo tenis stołowy                                                               3.981,49 zł
9. Opłata sądowa                                                                            90,00 zł
10. Wpisowe na turnieje,  składki, licencje -                           5.196,00,00zł
11. Art. Biurowe -                                                                          2.852,83 zł
12. Ubezpieczenie -                                                                      1.370,00 zł
13. Opłaty pocztowe -                                                                       39,60 zł
14. Działalność statutowa - sprzęt do zabaw z dziećmi,              3.638,09 zł
15. Koszty obsługi bankowej -                                                       459,90 zł
16. Wyszkolenie wolontariuszy                                                    4.917,73 zł
17. Zabezpieczenie medyczne -                                                   1.000,00 zł
18. Turystyka - zwiedzanie                                                          7.682,00 zł
19. Lekarstwa                                                                                   17,90 zł
20. Namioty, gofrownica, podpis elektroniczny                            1.678,00 zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                    4.199,40 zł
22. Badania lekarskie                                                                    100,00 zł
23. Bilety mecze                                                                            280,00 zł
 Razem wydatki za 2015 r.                                                        191.059,30 zł
24. Odsetki                                                                                        1,79 zł
25. Rozliczenie rehabilitacji Pan J. Wilczyński -                              6.922,40 zł
RAZEM                                                                                       197.983,49 zł
 O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2015r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:
• Podpis elektroniczny                                                    440,34 zł
• Transport                                                                  3.435,06 zł
• Gofrownica                                                                  789,00 zł
• Ubezpieczenie zawodników                                         300,00 zł
Wyżywienie                                                                  1.548,30 zł
• Rehabilitacja J Wilczyński +opłaty bankowe               6.939,70 zł
Razem                                                                         13.452,40 zł

Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje (2.040,69 zł /2015/ + 5.708,60zł /1%) =   7.749,29 zł.

Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą -  0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły – 28.645,00 zł oraz za obsługę sędziowską, techniczną, 5.183,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2015 r. Beskidzki Banku Spółdzielczym w Bielsku-Białej
 bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001 – 43.214,83 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0003                  -   5.273,42 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0004                  -   5.273,42 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0005                  -   5.146,82 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0006                 -   5.146,82 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0007                -   10.410,57 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0008                -   10.109,82 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0009                -   10.109,82 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0010                -   10.000,00zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2014 r.
Wartość aktywów
BANK-                                                                                  104.685.52 zł
 kasa                                                                                     4.411,50 zł   
 RAZEM                                                                             109.097.02 zł
W tym 1% J. Wilczyński -  7.749,29 zł.
Zaliczki na obóz sportowy            8.000,00 zł. 
Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. z uwagi na realizację zadań publicznych zleconych przez Prezydenta Miasta był  kontrolowany podczas realizacji projektów
• Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych,
• VI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera
• XXVII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2015”,
• XXVIII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2015",
Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu  KKT-1 oraz SOF-1 (Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Podstawa prawna: art. 30 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.12.2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z póź. zm.), które zostało przesłane w wyznaczonym terminie.

Zamierzenia P-SKS „BESKIDY” na rok 2016.
1. Kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze zajęcia szkoleniowe z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizowanie tradycyjnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych tj. „Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji” WIOSNA 2016 oraz JESIEŃ 2016.
3. Kontynuowanie cyklicznych turniejów wg przyjętego kalendarza imprez sportowych.
4. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
5. Uczestnictwo i zwycięstwo po raz  kolejny  w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
6. Udział w XXVIII Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie z zajęciem miejsc na podium.
7. W okresie wakacji zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu np.  zajęcia tenisa stołowego i  piłki nożnej.
8. Kontynuowanie międzynarodowej wymiany sportowych grup młodzieżowych oraz zorganizowanie VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem S. Zubera.
9. Systematyczne dążenie do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
10. Podejmowanie  starań o pozyskanie nowych osób spośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy oraz włączenie ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów  zespołów na rozgrywki.
11. Celem zabezpieczenia finansowego ww.  zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
- Urzędu Miasta Bielska- Białej,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
- Stowarzyszeniu Parafiada w Warszawie,
- TUiR Warta,
- AQUA SA.
12. Ponadto mamy  nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku, jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.
 

Uchwały:
Uchwała nr  1/2/2015 z 16.02.2015 r.
w sprawie wyboru uproszczonej metody sprawozdawczości finansowej
• Uchwała nr  2/2/2015 z 16.02.2015 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Klubu
UCHWAŁA   nr  3/2/2015 z 16.02.2015 r.
W sprawie przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2014 rok.
• Uchwała nr  4/2/2015 z 16.02.2015 r.
W sprawie  ustalenia terminu na WZS  za 2014 rok
Uchwała 1/WZS/2015 z dnia 2 marca  2015 r.
w sprawie wyboru uproszczonej metody sprawozdawczości finansowej
Uchwała 2/WZS/2015  z 2 marca  2015 r.
ws. przyjęcia przez WZS ww. sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi  Klubu za miniony rok 2014.
Uchwała 3/WZS/2015 z 2 marca  2015 r.
o planie pracy na bieżący rok
Uchwała nr  4/WZS/2015 z 2 marca  2015 r.
• w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Klubu.

Wspierają nas