• logo-fundacja-lotto-jpg.jpg
 • psks_05.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_01.jpg
 • pilkarze.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_04.jpg
 • aqualogo.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_03.jpg

 

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska -Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22.

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes – Renata Zuber ,
2. Zastępca – Wojciech Bąbka,
3. Sekretarz – Marek Mielnik,
4. Skarbnik – Sabina Baczewska,
5. Członek – Mariola Bunach,
6. Członek – Marek Kapka,
7. Członek –Grzegorz Blachura.

Komisja Rewizyjna:
1. Edward Kołek – przewodniczący,
2. Dariusz Kubinek,
3. Maciej Dunat,
4. Sebastian Strojek,
5. Dariusz Sopecki.
Kapelanem Klubu jest ks. Sławomir Szczotka.

Termin realizacji: 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.•

P-SKS BESKIDY jest członkiem:
• Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
• Śląskiego Związku Tenisa Stołowego,
• Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych w Bielsku-Białej.

Swą działalność sportową opierał na ścisłej współpracy z:
• Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie, która użyczała nieodpłatnie lokalu na siedzibę klubu oraz terenach Ogrodu Parafialnego na boiska sportowe.
• Szkołą Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki sportowe/.
• Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki sportowe/.

Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i działaczy.

Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył 5 protokołowanych posiedzeń, w tym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.

Przedmiotem obrad Zarządu było:
1. Ustalenie grup szkoleniowych oraz harmonogramów zajęć.
2. Przygotowywanie imprez sportowych i ustalanie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.
3. Przygotowanie wyjazdów grup dzieci i młodzieży na zawody, turnieje sportowe, obóz.
4. Analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo – wychowawcze.
5. Przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami.
6. Wyróżnienie zawodników na Zebraniu Sprawozdawczym RO Hałcnów.
7. Bieżąca analiza sytuacji finansowej z uwzględnieniem dotacji z realizowanych projektów.
8. Współpraca z innymi grupami, klubami i związkami sportowymi.
9. Podejmowanie nowych przedsięwzięć: warsztaty, turnieje, zajęcia.
10. Obchody 15 lecia P-SKS BESKIDY.

Szkolenie sportowe
P-SKS "BESKIDY” prowadził zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,
- piłka nożna chłopcy w kat. wiekowych: Przedszkole, SP, Gimnazjum i Liceum, OPEN,
- koszykówka chłopców i dziewcząt SP,
- piłka ręczna; dziewczęta i chłopcy SP,
- zajęcia pływania dla SP i gimnazjum,
- gry i zabawy sprawnościowe dla kl. III – przygotowanie do gier zespołowych,
- tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gim., Liceum i OPEN,
- zajęcia wędkarskie,
Szkolenie odbywało się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: Przedszkole, SP kl.I-II, III- IV, kl. V-VI, Gimnazjum i Liceum.
Razem 21 grup szkoleniowych gromadziło tygodniowo 350- 410 uczestników – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia dla każdej grupy odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-3 razy w tygodniu.
Zajęcia prowadzili:
• nauczyciele w-f:
- Sebastian Strojek, Marek Kapka, Ksenia Więcek, Anna Satława, Donata Pyś, Jerzy Romański,
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka,
• instruktorzy tenisa stołowego: Tadeusz Durka, Sabina Baczewska, Joanna Blachura,
• doświadczeni zawodnicy: Grzegorza Blachura, Dariusz Sopecki,
• studentka AWF: Anna Jarco.

Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• boisko wielofunkcyjne oraz sala gimnastyczna SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia ul. Wyzwolenia 343,
• sala gimnastyczna Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich ul. Witosa 96,
• Centrum Sportowo Widowiskowe - kryta pływalnia pl. Ks. Kochaja 1 Kozy,
• kryta pływalnia SP nr 13 ul. Lipnicka 226,
• korty do tenisa ziemnego: ul. Ceramiczna 20, ul. Wyzwolenia,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

Udział w imprezach i współzawodnictwie sportowym oraz organizacja własnych imprez.
Wszystkie grupy szkoleniowe brały udział w rozgrywkach Parafiady Diecezji Bielsko - Żywieckiej według kalendarza imprez wynikającego ze współzawodnictwa sportowego.
P-SKS "BESKIDY" już piętnasty raz z rzędu w sezonie 2015/2016 r., został zwycięzcą tego współzawodnictwa w ogólnej klasyfikacji na 8 Parafialnych Klubów Sportowych biorących w nim udział.
Poszczególne drużyny zdobyły następujące miejsca:
Piłka nożna kl. I-II - II m-ce
Piłka nożna kl. III-IV - I m-ce
Piłka nożna kl. V-VI – I m-ce
Siatkówka dziewczęta Gim. – I m-ce
Siatkówka chłopcy Gim - I m-ce
Siatkówka chłopcy LO – II m-ce
Siatkówka dziewczęta LO – II m-ce
Tenis stołowy dziewczęta – I m-ce
Tenis stołowy chłopcy – I m-ce

Reprezentacja P-SKS „BESKIDY” w liczbie 4 osób uczestniczyła w dniach 10-13 lipca 2016r. w XXVIII Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie zdobyła 5 medali:

Wyniki:
Poniedziałek:
Tenis stołowy Gimnazjum
I - Karolina Januś
II - Weronika Januś
Badminton Gimnazjum
II - Karolina Januś
IV - Weronika Januś
Wtorek:
Tenis stołowy Liceum
II - Jakub Karcz
IV - Rafał Merta
Badminton Liceum
I - Rafał Merta
IV - Jakub Karcz

Inne ważne wyniki oraz imprezy sportowe:
• XXIV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
W dniach 3 5 lutego trzy drużyny piłki nożnej reprezentowały Klub na turnieju, którego organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP. Na hali sportowe Akademii Wychowania Fizycznego 800 młodych piłkarzy z 5 krajów: Litwy, Ukrainy, Białorusi Kazachstanu i Polski rywalizowało w 6 kategoriach.
3 lutego rocznik 2002:
II miejsce P-SKS „BESKIDY”,
4 lutego rocznik 2003
IV miejsce P-SKS „BESKIDY”,
5 lutego rocznik 2004
V miejsce P-SKS „BESKIDY”,

Podczas pobytu w Warszawie zawodnicy zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Ponadto drużyna Gimnazjum po rozgrywkach sportowych udała się na lodowisko na Stadionie Narodowym. Natomiast klasa VI na zaproszenie kapelana Prezydenta RP ks. Zbigniewa Kraus zwiedziła Pałac Prezydencki oraz uczestniczyła we mszy św. w kaplicy Pałacu.

TENIS STOŁOWY
• Rozgrywki Pucharu Polski Kobiet na szczeblu Województwa Śląskiego sezon 2015/2016
19.01.2015 Mecze III rundy - PSKS Beskidy Bielsko-Biała 4 - 0 v.o. JKTS Jastrzębie – Zdrój,
13.02.2016 Półfinały – TURNIEJ - PSKS Beskidy Bielsko-Biała 2 - 4 MKS Czechowice – Dziedzice,
Mecz o trzecie miejsce – TURNIEJ - UKS Huragan Sosnowiec 4 - 0 PSKS Beskidy,
• 30.01.2016r. Jastrzębie - Zdrój III WTK Juniorek i Juniorów – sezon 2015/2016
9-12 JANUŚ Karolina,
13-16 JANUŚ Weronika,

• 31.01.2016r. w Bytom III WTK Młodzieżówek i Młodzieżowców – sezon 2015/2016
6 miejsce BLACHURA Joanna,
13-16 TOPÓR Marzena,

Mistrzostwa Polski Młodziczek
Pięć zawodniczek z województwa śląskiego, w tym również nasza zawodniczka Joanna Blachura, uzyskało awans na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, które odbyły się w Brzegu Dolnym w dniach 15-17 kwietnia. W mistrzostwach rywalizowało 64 zawodniczek. W klasyfikacji końcowej Joanna zajęła miejsce 33-48.

RANKING TENISA STOŁOWEGO za sezon 2015/2016
KOMUNIKAT nr 569
Ranking indywidualny JUNIORKI sezon 2015/2016
W rozgrywkach uczestniczyły 74 zawodniczki
5 miejsce Karolina Januś
10-12 m-ce Weronika Januś

KOMUNIKAT nr 557
Ranking indywidualny Seniorek i Seniorów sezon 2015/2016
41 zawodniczki
30-36 BLACHURA Joanna, JANUŚ Karolina
38-40 BACZEWSKA Sabina, JANUŚ Weronika

KOMUNIKAT nr 578
Klasyfikacja generalna ŚŁZTS obejmująca rozgrywki seniorskie i młodzieżowe sezon 2015/2016
W rozgrywkach uczestniczyły 73 klubów – 13 miejsce P-SKS BESKIDY

KOMUNIKAT nr 577
Klasyfikacja generalna ŚŁZTS obejmująca rozgrywki seniorskie i młodzieżowe sezon 2015/2016
W rozgrywkach uczestniczyły 75 kluby – 12 miejsce P-SKS BESKIDY

KOMUNIKAT nr 572
Klasyfikacja generalna ŚŁZTS w kategoriach młodzieżowych sezon 2015/2016
W rozgrywkach uczestniczyły 53 kluby – 13 miejsce P-SKS BESKIDY

II liga Tenisa Stołowego kobiet sezon 2015/2016– organizowana przez Śląski Związek Tenisa Stołowego - 16 drużyn z woj, śląskiego i opolskiego:
XII seria 08.01.2016 ULKS Ruch Pniów - PSKS Beskidy B-B 3:7
XIII seria 15.01.2016r. PSKS Beskidy B-B - KTS Mysłowice 2:8
XIV seria 22.01.2016 ULKTS Pszczyna - PSKS Beskidy B-B 4:6
XV seria 29.01.2016r. - PSKS Beskidy B-B - LUKS MGOKSiR Korfantów 7:3
II seria
XVI seria 04.03.2016 PSKS Beskidy - UKS Huragan Sosnowiec 3:7
XVII seria 11.03.2016 PSKS Beskidy- MKS Czechowice Dziedzice 3:7
XVIII seria 18.03.2016 PSKS Beskidy - KTS MOKSiR Zawadzkie 1:9
XIX seria 01.04.2016 PSKS Beskidy- MKS Bruk Śląski Skarbek 2:8
XX seria 08.04.2016 PSKS Beskidy - UKS Dalachów 8:2
XXI seria 15.04.2016 PSKS Beskidy - KTS Mysłowice 2:8
XXII seria 22.04.2016 PSKS Beskidy - JKTS Jastrzębie Zdrój 1:9
Ostatecznie w rozgrywkach II ligi tenisa stołowego kobiet w sezonie 2015/2016 dziewczęta zajęły 8 miejsce.

W sezonie 2016/2017 Klub reprezentować będą: Joanna Blachura, Karolina i Weronika Januś, Marzena Topór, Sabina Baczewska.
Wyniki pierwszych spotkań:
16.09.2016r. PSKS Beskidy Bielsko Biała - ATS Gliwice Cornilleau 3;7
23.09.2016r. JKTS Jastrzębie Zdrój II PSKS Beskidy Bielsko Biała 4:6
30.09.2016r. PSKS Beskidy Bielsko Biała KU AZS AJD II Częstochowa 5:5
07.10.2016r. LZS Victoria II Chróścice PSKS Beskidy Bielsko Biała 1:9
21.10.2016r. PSKS Beskidy Bielsko Biała AKS Mikołów 5:5
28.10.2016r. ULKS Ruch Pniów PSKS Beskidy Bielsko Biała 9:1
04.11.2016r. PSKS Beskidy Bielsko Biała ULKTS Pszczyna 6:4
18.11.2016r. LUKS STAL Osowiec PSKS Beskidy B-B 5:5
25.11.2016r. PSKS Beskidy Bielsko Biała KTS Mysłowice 2:8
02.12.2016r. UKS Huragan Sosnowiec PSKS Beskidy Bielsko Biała 6:4
09.12.2016r. PSKS Beskidy Bielsko Biała KTS MOKSiR Zawadzkie 3:7
30.12.2016r. PSKS Beskidy Bielsko Biała JKTS Jastrzębie Zdrój 1:9

Bielska Amatorska Liga Tenisa Stołowego
W sezonie 2015/16 w Bielskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego uczestniczyła rekordowa ilość drużyn i rekordowa ilość zawodników, i tak w 24 zespołach zgłoszonych zostało około 240 graczy. Na początku sezonu podzielono drużyny na I i II ligę po 12 zespołów. Drużyny według rankingu z poprzedniego roku zostały umieszczone w 4 grupach po 6 zespołów.
I liga
VI miejsce - Bergen Spomet (Marek Adamczyk, Asia Blachura, Karolina Januś, Andrzej Wójcik, Dariusz Kubinek, Konrad Wójcik).
II liga
III miejsce ZIAD Bielsko-Biała (Paweł Pawłowski w składzie),
V miejsce Victorii Stara Wieś (Rafał Merta i Kuba Karcz)
II miejsce PSKS Beskidy Hałcnów (Basia Baczewska, Marzena Topór, Grzegorz Blachura, Wiesław Zyzański, Sara Baczewska),

Ponadto P-SKS „BESKIDY” w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych był organizatorem VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera z udziałem Mistrzowskiego Zespołu Litwy reprezentującego Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz zespołu z Czech. Nasze drużyny zajęły:

7-9 maja VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera
w kat. dziewczęta Liceum
III MIEJSCE: P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA
W kat. chłopców Liceum
III MIEJSCE: P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA
DZIEWCZĘTA Gimnazjum
VI MIEJSCE: P-SKS BESKIDY,
Kat. Gimnazjum chłopcy
IV MIEJSCE - P-SKS „BESKIDY”

26.05.16 – 30.05.16 NETTO REGENSTAUF CUP 2016
Uczniowie Gimnazjum nr 6 wraz z absolwentami wzięli udział w największym turnieju piłki siatkowej na otwartym powietrzu Netto Regenstauf Cup 2016 w Regenstauf/Regensburga.
W piątek brali udział w turnieju piłki plażowej, gdzie 3 dwójki awansowały do 1/4 finału, a para Sławek Bąk i Mateusz Kierznowki zdobyli III miejsce na 16 drużyn.
Wieczorem odbył się turniej mixtów. Nasi chłopcy (Mateusz Dobrzański, Dominik Faron, Michał Siekierski) wraz z koleżankami z Berlina zdobyli III miejsce na 22 drużyny. Natomiast trójka (Kuba Mentel, Mikołaj Gawor, Kamil Kucharczyk) wraz z koleżankami z Kempten zdobyli V miejsce.
W sobotę i niedzielę odbył się główny turniej, gdzie nasi chłopcy po wspaniałej zaciętej walce zajęli IV miejsce na 10 drużyn, przegrywając w meczach finałowych z drużynami ligowymi z Czech i Niemiec.

• 2-6 listopada 2016 Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w Wilnie
Dziewczęta VI miejsce P-SKS „BESKIDY”.
Chłopcy IV miejsce P-SKS „BESKIDY”.

Udział grup przedszkolnych w dwóch edycjach Przedszkoliady, w turnieju piłki nożnej, którego organizatorem był Urząd Miejski w Bielsku-Białej:
- VII edycja 22.05.2016r. WIOSNA – I miejsce w swojej grupie,
- VIII edycja 9.10.2016r. JESIEŃ – I miejsce w grupie.

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych:
- XXIX HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2016” – 1680 uczestników,
- XXX HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2016" – 1400 uczestników,


Po raz kolejny przeprowadzono konkurs wiedzy na temat:
- „Katyń ocalić od zapomnienia”,
- Historii o Sanktuarium w Hałcnowie,
- Wizyty Papieża Franciszka w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży.

- konkurs plastyczny:
* Wizyta Papieża Franciszka w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży.
* św. Jan Paweł II i Jego pasje,
* Katyń … ocalić od zapomnienia,

- warsztaty:
* „Anioł dla Ciebie”
* pieczenia i dekorowania pierników,
* o zdrowiu: badanie tkanki tłuszczowej.
Po raz pierwszy bieg dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych Runmageddon.

W ramach cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• siedem Diecezjalnych Turniejów Piłki Nożnej w kat. SP,
• cztery Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego,
• trzy Turnieje Badmintona,
• dwa turnieje Tenisa Ziemnego,
• VIII Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dzielnicy Hałcnów,
• XI Diecezjalny Mikołajkowy Turnieje Piłki Siatkowej w kat. Gim. dziewcząt i chłopców,
• VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera w kat. Dziewcząt i Chłopców Liceum i Gimnazjum,
• VI Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
• Mikołajkowym Turnieju Gier i Zabaw Sportowych dla kl I-III,
• był współorganizatorem VI Turnieju Tenisa Stołowego Honorowych Dawców Krwi PCK rejonu bielskiego i ich sympatyków, którego celem była popularyzacja gry w tenisa stołowego oraz promocja i zapewnienie aktywnego wypoczynku dla członków HDK niejednokrotnie ratujących nie tylko zdrowie, ale i życie innych ludzi.

W 2016 r. w organizowanych imprezach sportowych wzięło udział 4100 osób.

W okresie wakacji zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem:
- w Jastarnia liczbie 57 osób,
- w Dźwirzynie - 15 osób.

W 2016r. członkowie zarządu Klubu oraz wolontariuszy uczestniczyli w kursach lub szkoleniach umożliwiających prowadzenie bardziej profesjonalnie zajęć sportowych oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdów: tj,
- kursy instruktorów tenisa stołowego,
- aktualizacja uprawnień sędziego tenisa stołowego,
- kurs pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

W 2016 r. Klub po raz pierwszy zorganizował:
- zajęcia wędkarskie,
- Udział dwóch drużyn w II lidze piłki siatkowej dziewcząt SP:
5 miejsce Hałcnów 1,
6 miejsce Hałcnów 2,
- zajęcia wakacyjne w piłkę nożną,
- Hałcnowski Dni Sportu JESIEŃ 2016 Runmageddon,
- ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uszyte zostały stroje hajnowskie oraz wykonano folder „HAŁCNÓW WCZORAJ I DZIŚ – STROJE HAŁCNOWSKIE”.

Kontynuacja działań:
- współorganizacja kiermaszu wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego na rzecz Kamili Konior,
- akcję podaruj rzeczom drugie życie. Oddam! Przyjmę! Pomogę! Szukam pomocy!
Zbierane są dla:
- Zespołu Charytatywnego - opał, sprzęt AGD i RTV, niepotrzebny już sprzęt rehabilitacyjny (chodziki, kule ortopedyczne itp.), artykuły pielęgnacyjne, które mogą jeszcze posłużyć kolejnym chorym.
- Klubu P-SKS “BESKIDY” oraz Akcji Katolickiej - z myślą o najmłodszych książki, bajki, biżuterię, pluszaki, klocki (lego, plastikowe, drewniane…), ubranka i zabawki dla małych dzieci, kulki plastikowe, kompletne gry planszowe i puzzle, kolorowe materiały i wełnę, sprzęt sportowy, środki czystości …
Pozyskane rzeczy zostają przeznaczone:
- dla osób potrzebujących,
- na nagrody w konkursach i zawodach,
- na fanty podczas pikników i turniejów,
- a także zostaną wykorzystane podczas organizowanych warsztatów

Zgodnie ze statusem Klub podejmował również inne działania:
- pozyskanie środków finansowych z 1% od osób fizycznych – kalendarze.
- w czasie wakacji akcja rozprowadzania koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ”, w celu promowania przez dzieci, młodzież oraz dorosłych naszej dzielnicę podczas wyjazdów na letni wypoczynek /m.in. na Międzynarodowej Parafiadzie w Warszawie, obozie sportowo-rekreacyjnym, pieszej pielgrzymce do Częstochowy../,
- udostępnienie konta bankowego w celu przekazania przez darczyńców darowizn oraz KRS na przekazanie 1% od osób fizycznych dla Pana J. Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację,

Współpraca z innymi organizacjami:
- SP 28:
* nieodpłatne udostępnienie prze szkołę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego na prowadzone przez Klub zajęcia sportowe, turnieje sportowe oraz rozgrywki II ligi,
* nieodpłatne udostępnienie szkole sprzętu będącego własnością Klubu,
* wsparcie wyjazdów na mecze ekstraklasy piłki nożnej oraz siatkówki,
* współorganizacja kiermaszów wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego,
* udostępnienie szkole podczas pikniku rodzinnego kompletów biwakowych,

- Gimnazjum nr 6:
* udostępnienie sali na turnieje oraz zajęcia piłki siatkowej,
* współorganizacja kiermaszu bożonarodzeniowego,

- Koło Emerytów i Rencistów:
Realizacja projektu Aktywność Społeczna Osób Starszych
1. Warsztaty manualne.
a. dekorowanie przedmiotów metodą decoupage,
b. szycia strojów regionalnych oraz wykonanie okolicznościowego folderu,
c. robienia kwiatów z bibuły i florystyka,
d. fryzjerskie,
e. dietetyczne,
f. wykonania świec z wosku i świeczników,
g. wykonywanie ozdób oraz kart świątecznych,
2. warsztaty kulinarne
* współorganizacja wycieczki dla osób starszych i mniej sprawnych oraz dla dziadków z wnukami,
* współorganizacja kiermaszów wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego.

- Zespół Charytatywny:
* w czasie wakacji współorganizacja wycieczki dla dzieci z rodzin ubogich oraz niepełnosprawnych,
* pozyskanie z firmy Befado 100 szt. pantofli dla rodzin wielodzietnych,
* pozyskanie produktów żywnościowych z Danonka oraz Sertopu dla rodzin wielodzietnych do paczek światecznych,

- Domowy Kościół:
* wsparcie ww. podczas organizacji festynu charytatywnego podczas, którego zbierane były środki finansowe na zakup podręczników dla rodzin wielodzietnych,

- Akcja Katolicka:
* wsparcie i nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu,
* współorganizacja kiermaszów wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego, akcji podaruj rzeczom drugie życie. Oddam! Przyjmę! Pomogę! Szukam pomocy!

- Przedszkole nr 43:
* nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu,

- Rada Osiedla Hałcnów:
* wsparcie przez Klub spotkania opłatkowego z władzami Miasta Bielska-Białej,
* przekazanie części środków finansowych z Urzędu Miejskiego na zakup: medali na organizowane przez Klub Hałcnowskie Dni Sportu „WIOSNA 2016” i „JESIEŃ 2016”,

- LKS Groń Bujaków:
* nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu,
* udział wolontariuszy podczas Hałcnowskich Dni Sportu,

- Rejonowym Odziałem PCK w Bielsku-Białej:
* wsparcie materialne lekarstwa i odzież dla Polaków w Sopockiniach na Białorusi,
* przekazanie jabłek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej,

- Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie:
* organizacja turnieju tenisa stołowego dla honorowych dawców krwi i ich sympatyków w celu promocji akcji krwiodawstwa,

- Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Hałcnowa:
* organizacja turniejów szachowych (z udziałem sędziego międzynarodowego),
* współorganizacja kiermaszu wielkanocnego,
* współorganizacja wycieczek w ramach projektu „Dzieci, rodzice dziadkowie na turystycznym szlaku,

-wsparcie Dnia Misyjnego w Żywcu organizowanego przez Siostrę Leonię,

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE POLAKÓW NA WSCHODZIE.
Współpraca z Fundacją Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus,
- pomoc wdową po żołnierzach Armii Krajowej represjonowanych po II wojnie światowej,
- pomoce humanitarna dla Polaków w Sopoćkiniach,
Celem pomocy była poprawa bytu materialnego osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na Wschodzie, które ze względu na wiek, stan zdrowia, ciężkie warunki bytowe w krajach zamieszkania znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu materialnym.

18 listopada
Wsparcie pobytu grupy z Ukrainy na konkursie organizowanym przez Dom Kultury w Hałcnowie TALIZMAN SUKCESU
Zorganizowanie dla grupy zwiedzanie Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej.

Współpraca z mediami:
PRASA:
- z miesięcznikiem „W Naszym Kościele”,
- „Niedziela”,
Współpracujemy również z redakcją strony www.halcnow.pl.
Ponadto prowadzona była stronę internetowa: www.psks-halcnow.pl oraz facebook, gdzie na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.
W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były:
1. Dotacje 189.328,57zł:
- Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej FIO 2016 50.000,00 zł,
- Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2016 74.330,00 zł,
- Ministerstwo Sportu i Turystyki – zajęcia pływania 4.100,00 zł
- Urzędu Miasta Bielska - Białej - 59.400,00 zł:
* szkolenie dzieci i młodzieży 23.500,00 zł
* VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera - 4.100,00 zł,
* Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2016" i "Jesień 2016" 8.800,00 zł
* obóz sportowo - rekreacyjny w Jastarni 23.000,00zł
- Stowarzyszenie Parafiada 1498,57 zł
2. Darowizny - firmy 2.500,00 zł
- AQUA 1.000,00 zł
- Anga 1.000,00 zł
- Solidarność Sekretariat Metalowców 500,00 zł
3. Darowizny osoby fizyczne 27.598,29 zł
4. Dopłaty rodziców do wyjazdu na: obóz, Wilno, Warszawa, mecze 60.406,20 zł
5. Odsetki bankowe - 598,15 zł
6. Składki członkowskie - 19.557,59 zł
7. BESKIDKI 26.960,00zł
8. Odpisy darczyńców 1% podatku 11.035,70 zł
/w tym kwoty
- 4.344,80 zł stanowi 1% dla Pana J. Wilczyńskiego.
- 6.690,90 zł Klub
Razem przychody 337.984,50

PONADTO KOORDYNACJA DOFINANSOWAŃ:
• Rada Osiedla Hałcnów - środki z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 1.200,00 zł
• Stowarzyszenie Parafiada – 4.001,85 zł
5.201,85 zł
Pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed,
• Poseł na Sejm RP Stanisław Pięta – wsparcie:
- pobytu drużyn piłki nożnej na Międzynarodowym Turnieju w Warszawie,
• Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej– Szczepan Wojtasik wsparcie bieżącej działalności Klubu,
• Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Spraw Obywatelskich – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
- Wydział Promocji Miasta – przekazanie materiałów promujących Bielsko-Białej, które wykorzystywane są podczas wyjazdów na turnieje sportowe oraz podczas organizowanych imprez sportowych dla grup zagranicznych,
• Caritas Diecezji – Bielsko-Żywieckiej:
- przekazanie słodyczy na Hałcnowskie Dni Sportu Wiosna 2016,
- wsparcie organizowanej pomocy materialnej dla Sopoćkiń na Białorusi,
• Cukiernia "Jedyna" Andrzej i Adam Bąk:
- przekazanie słodkich wypieków: pączków, ciastek i bułek na organizowane turnieje,
• Firma "SPOMET" Pan Marek Adamczyk
- przekazanie słodyczy na nagrody dla zwycięzców w organizowanych przez Klub turniejach,
- wsparcie - pomocy humanitarnej dla Polaków na wschodzie tj. dla Sopoćkin na Białorusi oraz na Ukrainę; Lwowa, Żydaczowa
• Sertop Sp. z o.o. – produkty firmy,
• Danone Sp. z o.o. - produkty firmy,
• DJ Duszek oprawa muzyczna imprez sportowo-rekreacyjnych,
• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek – obsługa strony internetowej,
• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek
• Mirosław Topór – transport na rozgrywki tenisa stołowego,
• Służbą Maltańską – zabezpieczenie medyczne imprez sportowych.

Wydatki:
1. Wyżywienie: /obóz, napoje itp./ 32.696,14 zł
2. Transport na: zawody, Parafiadę, obóz - 39.344,46 zł
3. Zakwaterowanie - 38.597,00zł
4. Obsługa: instruktorska, sędziowska i techniczna /ZUS+US/ 61.493,00 zł
5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./ - 26.856,27 zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki - 6.118,77zł
7. Korzystanie z obiektów sportowych: sale, basen, boiska - 11.809,77zł.
8. Paliwo tenis stołowy 3.401,78 zł
9. Opłata sądowa 120,00 zł
10. Wpisowe na turnieje, składki, licencje - 5.720,00zł
11. Art. Biurowe - 2.472,92 zł
12. Ubezpieczenie - 1.496,00 zł
13. Opłaty pocztowe - 20,70 zł
14. Działalność statutowa - sprzęt do zabaw z dziećmi, warsztaty, 455,05 zł
15. Koszty obsługi bankowej - 593,25 zł
16. Wyszkolenie wolontariuszy 3.415,00 zł
17. Zabezpieczenie medyczne - 1.100,00 zł
18. Turystyka - zwiedzanie 17.808,04 zł
19. Lekarstwa 248,70 zł
20. Namioty, frytkownica, warnik, termos, opiekacz, laptop, robot, ekspres,maszynka 9779,80 zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych 10025,75zł
22. Badania lekarskie 100,00 zł
23. Warsztaty 800,00 zł
24. Materiały warsztaty 9.539,59 zł
25. Pozostałe materiały 2107,39 zł
26. Usługi poligraficzne 4213,94zł
Razem wydatki za 2016 r. (27 ) 290.333,32 zł
24. Odsetki 0,60 zł
25. Rozliczenie rehabilitacji Pan J. Wilczyński - 6.757,08 zł
RAZEM 297.091,00 zł
O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2016r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:
• Opłaty startowe 1980,00 zł
• Transport 440,00 zł
• Sprzęt sportowy 1501,80 zł
• Ubezpieczenie zawodników 1068,00 zł
• paliwo 400,23 zł
• wynajem ` 139,08
• zakwaterowanie 1161,79 zł
Razem KLUB 6.690,9
• Rehabilitacja J Wilczyński +opłaty bankowe 6.757,08 zł
Razem 13.447,98 zł

Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje (992,21 zł /2016/ + 4.344,80zł /1%) = 5337,01 zł.

Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - 0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły – 50.500,00 zł oraz za obsługę sędziowską, techniczną, 7.193,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2016 r. Beskidzki Banku Spółdzielczym w Bielsku-Białej

bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001 – 57.595,65 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0003 - 5.315,81 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0004 - 5.315,81 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0005 - 5.209,11 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0006 - 5.209,11 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0007 - 10.536,57 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0008 - 10.191,08 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0009 - 10.191,08 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0010 - 10.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0011 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0012 - 10.000,00zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2016 r.

Wartość aktywów
BANK- 149.564,22 zł
 kasa 443,44 zł
 RAZEM 150.007.66 zł
W tym 1% J. Wilczyński - 5337,01zł.
2016 uregulowano I ratę zaliczki na obóz sportowy 12.000,00 zł.

Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. z uwagi na realizację zadań publicznych zleconych przez Prezydenta Miasta był kontrolowany podczas realizacji projektów
• Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych,
• VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera
• XXIX HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2016”,
• XXX HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2016",
Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu SOF-5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit (SOF-5), który wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.). na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z póź. zm.), które zostało przesłane w WYZNACZONYM terminie.

Zamierzenia P-SKS „BESKIDY” na rok 2017.
1. Kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizowanie tradycyjnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych tj. „Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji” WIOSNA 2017 oraz JESIEŃ 2017.
3. Kontynuowanie cyklicznych turniejów wg przyjętego kalendarza imprez sportowych.
4. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
5. Uczestnictwo i zwycięstwo po raz kolejny w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
6. Udział w XXVIII Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie z zajęciem miejsc na podium.
7. W okresie wakacji zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu np. zajęcia tenisa stołowego i piłki nożnej.
8. Kontynuowanie międzynarodowej wymiany sportowych grup młodzieżowych oraz zorganizowanie VIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem S. Zubera.
9. Systematyczne dążenie do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
10. Podejmowanie starań o pozyskanie nowych osób spośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy oraz włączenie ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów zespołów na rozgrywki.
11. Celem zabezpieczenia finansowego ww. zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
- Urzędu Miasta Bielska- Białej,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- Stowarzyszeniu Parafiada w Warszawie,
- AQUA SA.
12. Ponadto mamy nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku, jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.
W sprawie przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2015 rok.
UCHWAŁA nr 1/2/2016 z 22 luty 2016r.
W sprawie przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2015 rok.
Uchwała nr 2/2/2016 z 22 luty 2016r.
W sprawie ustalenia terminu na WZS-W za 2015 rok
Uchwała nr 1/WZSW/2016 z 7 marca 2016 r.
ws. przyjęcia przez WZS-W ww. sprawozdań i udzielenia odchodzącemu Zarządowi absolutorium za minioną kadencję 2013-2015.
Uchwała nr 2/ WZSW/2016 z 7 marca 2016 r.
ws. liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
Uchwała nr 3/WZSW/2016 z 7 marca 2016 r.
ws. trybu głosowań przy wyborze władz Klubu na nową kadencję.
Uchwała nr 4/WZSW/2016. z 7 marca 2016 r.
o składzie osobowym Zarządu na kolejną kadencję
Uchwała nr 5/WZSW/2016 z 7 marca 2016 r.
o składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
Uchwała nr 6 /WZSW/2016 r. z 7 marca 2016 r.
w/s: przyjęcia Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków stanowiącego założenia programowe działalności Klubu na 2017 rok.
Uchwała nr 7 /WZSW/2016 r. z 7 marca 2016 r.
w/s: przyjęcia programu działalności Klubu na 2017 rok.

Wspierają nas