• cwiczenia.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_04.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_05.jpg

Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2018 r.

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22.
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes – Renata Zuber,
2. Zastępca – Wojciech Bąbka,
3. Sekretarz – Marek Mielnik,
4. Skarbnik – Sabina Baczewska,
5. Członek – Mariola Bunach,
6. Członek – Marek Kapka,
7. Członek –Grzegorz Blachura.

Komisja Rewizyjna:
1. Edward Kołek – przewodniczący,
2. Dariusz Kubinek,
3. Maciej Dunat,
4. Sebastian Strojek,
5. Dariusz Sopecki.
Kapelanem Klubu jest ks. Sławomir Szczotka.

Termin realizacji: 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.

P-SKS BESKIDY jest członkiem:
• Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
• Śląskiego Związku Tenisa Stołowego,

Swą działalność sportową opierał na ścisłej współpracy z:
• Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie, która użyczała nieodpłatnie lokalu na siedzibę klubu oraz terenach Ogrodu Parafialnego na boiska sportowe.
• Szkołą Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki sportowe/.

Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i działaczy.

Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył 5 protokołowanych posiedzeń, w tym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.

Przedmiotem obrad Zarządu było:
1. Ustalenie grup szkoleniowych oraz harmonogramów zajęć.
2. Przygotowywanie imprez sportowych i ustalanie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.
3. Przygotowanie wyjazdów grup dzieci i młodzieży na zawody, turnieje sportowe, obóz sportowy.
4. Analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo – wychowawcze.
5. Przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami.
6. Bieżąca analiza sytuacji finansowej z uwzględnieniem dotacji z realizowanych projektów.
7. Współpraca z innymi grupami, klubami i związkami sportowymi.
8. Podejmowanie nowych przedsięwzięć: warsztaty, turnieje, zajęcia.
Szkolenie sportowe
P-SKS "BESKIDY” prowadził zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum,
- piłka nożna chłopcy w kat. wiekowych: Przedszkole, SP, Gimnazjum i Liceum, OPEN,
- koszykówka chłopców SP,
- zajęcia pływania,
- gry i zabawy sprawnościowe dla kl. III – przygotowanie do gier zespołowych,
- tenis stołowy dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gim., Liceum i OPEN,
Szkolenie odbywało się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: Przedszkole, SP kl. I-II, III- IV, kl. V-VI, Gimnazjum i Liceum.
Razem 14 grup szkoleniowych gromadziło tygodniowo ponad 250 uczestników – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia dla każdej grupy odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-3 razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzili:
• nauczyciele w-f:
- Sebastian Strojek, Marek Kapka, Ksenia Więcek, Anna Satława, Donata Pyś, Jerzy Romański,
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka, Dariusz Sopecki,
• instruktorzy tenisa stołowego: Sabina Baczewska, Joanna Blachura, Krzysztof Żebro,
• doświadczeni zawodnicy: Grzegorz Blachura.

Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• boisko wielofunkcyjne oraz sala gimnastyczna SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia przy ul. Wyzwolenia 343 oraz ul. Witosa 96,
• kryta pływalnia SP nr 13 ul. Lipnicka 226,
• korty do tenisa ziemnego: ul. Ceramiczna 20 oraz przy ul. Wyzwolenia,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

Udział w imprezach i współzawodnictwie sportowym oraz organizacja własnych imprez.
Wszystkie grupy szkoleniowe brały udział w rozgrywkach Parafiady Diecezji Bielsko - Żywieckiej według kalendarza imprez wynikającego ze współzawodnictwa sportowego.
P-SKS "BESKIDY" już szesnasty raz z rzędu w sezonie 2017/2018 r., został zwycięzcą tego współzawodnictwa w ogólnej klasyfikacji na 6 Parafialnych Klubów Sportowych biorących w nim udział.

Inne ważne wyniki oraz imprezy sportowe:
• XXVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Drużyna piłki nożnej rocznik 2002 reprezentowała Klub na turnieju, którego organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP. Na hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego 800 młodych piłkarzy z 5 krajów: Litwy, Ukrainy, Białorusi Kazachstanu i Polski rywalizowało w 6 kategoriach.
29 stycznia 2018r w turnieju, dla rocznika 2001 i 2002 wzięło udział 170 zawodników, którzy reprezentowali 16 drużyn tj. 13 z Polski oraz trzy z Białorusi.
Końcowa klasyfikacja dla rocznika 2002: III miejsce P-SKS BESKIDY
Klasyfikacja ogólna dla rocznika 2001-2002 – X miejsce.

TENIS STOŁOWY
8.01.2018 III WTK Juniorek i Juniorów Łaziska Górne 42 zawodniczki
30 Zuzanna Staszczak

6.02.2018 Wojewódzki Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów
44 zawodniczki
38-40 Karolina Januś,
42-44 Weronika Januś,

Ranking Indywidualny Juniorek sezon 2017-2018
46 zawodniczek
37—39 Zuzanna Staszczak,

Ranking Indywidualny Seniorek sezon 2017-2018
40-41 Januś Karolina,
43-45 Januś Weronika,

II liga Tenisa Stołowego kobiet sezon 2017/2018– organizowana przez Śląski Związek Tenisa Stołowego - 11 drużyn z woj, śląskiego i opolskiego.
W sezonie 2017/2018 Klub reprezentowały: Joanna Blachura, Karolina i Weronika Januś, Marzena Topór, Sabina Baczewska, Zuzanna Staszczak.

ROZRYWKI:
5.01.2018 KU AZS AJD II Częstochowa PSKS Beskidy Bielsko Biała 9:1
12.01.2018 ULKS Ruch Pniów PSKS Beskidy Bielsko Biała               6:4
02.03.2018 ULKTS Pszczyna PSKS Beskidy Bielsko Biała                 4 :6
16.03.2018 JKTS Jastrzębie Zdrój II PSKS Beskidy Bielsko Biała      6:4
02.03.2018 ULKTS Pszczyna PSKS Beskidy Bielsko Biała                 2:8
16.03.2018 JKTS Jastrzębie Zdrój II PSKS Beskidy Bielsko Biała      9:1

Końcowa klasyfikacja sezon 2017/2018
TABELA LIGOWA - GR. MISTRZOWSKA
Drużyna                                                         M Pkt
1. MKS Płotbud Skarbek I Tarnowskie Góry       17 32 137:33
2. JKTS I Jastrzębie Zdrój                                17 32 135:35
3. ATS Cornilleau Gliwice                                 17 22 98:72
4. UKS Huragan Sosnowiec                              17 21 80:90
5. KU AZS AJD II Częstochowa                         17 16 79:91
6. MKS Bruk Śląski Skarbek II Tarnowskie Góry 17 15 96:74
7. KTS Mysłowice                                            17 13 72:98
8. ULKS Ruch Pniów                                        17 9 53:117

TABELA LIGOWA - GR. SPADKOWA
Drużyna                                                          M Pkt
1. JKTS II Jastrzębie Zdrój                               14 12 61:79
2. PSKS Beskidy Bielsko Biała                           14 6 49:91
3. ULKTS Pszczyna                                          14 0 30:110

21-23 kwietnia IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera
w kat. dziewczęta Liceum
III MIEJSCE: P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,

W kat. chłopców Liceum
III MIEJSCE: P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,

DZIEWCZĘTA Gimnazjum
VI MIEJSCE: P-SKS BESKIDY,

Kat. Gimnazjum chłopcy
IV MIEJSCE - P-SKS „BESKIDY”.

31 maja - 3 czerwca 2018 NETTO REGENSTAUF CUP 2017
Uczniowie Gimnazjum nr 6 wraz z absolwentami wzięli udział w największym turnieju piłki siatkowej na otwartym powietrzu Netto Regenstauf Cup 2018 w Regenstauf/Regensburga.
chłopcy 7 miejsce - 16 drużyn.
dziewczyny zajęły 9 miejsce – 22 drużyny.

26-30 października 2018 Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w Wilnie
Dziewczęta V miejsce P-SKS „BESKIDY”.
Chłopcy III miejsce P-SKS „BESKIDY”.

Udział grup przedszkolnych w dwóch edycjach Przedszkoliady, w turnieju piłki nożnej, którego organizatorem był Urząd Miejski w Bielsku-Białej:
- XI edycja 10.06.2018r. WIOSNA – II miejsce w swojej grupie,
- XII edycja 11.11.2018r. JESIEŃ Przedszkoliada na 100-lecie Odzyskania Niepodległośc – I miejsce w grupie.

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych:
- XXXIII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2018” – 1503 uczestników,
- XXXIV HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2018" – 1824 uczestników,

Po raz kolejny przeprowadzono konkurs wiedzy na temat:
- św. Stanisław Kostka, święty buntownik,
- 40 lat pontyfikatu Jana Pawła II.

Konkurs plastyczny:
- św. Stanisław Kostka, święty buntownik,
- Figura Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie” 25-lecie koronacji,
Warsztaty manualne na  najciekawszy  różaniec.

Po raz pierwszy:

- Rajd rowerowy,

- Symultanę szachową z Mistrzem Polski Eneaszem Wiewióra.

W ramach cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• osiem Diecezjalnych Turniejów Piłki Nożnej w kat. SP,
• cztery Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego,
• trzy Turnieje Badmintona,
• dwa turnieje Tenisa Ziemnego,
•IX Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dzielnicy Hałcnów,
• IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera w kat. Dziewcząt i Chłopców Liceum i Gimnazjum,
• VIII Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
• Mikołajkowym Turnieju Gier i Zabaw Sportowych dla kl I-III,

W 2018 r. w organizowanych imprezach sportowych wzięło udział 4330 osób.

W okresie wakacji zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem - w Jastarni w liczbie 62 osoby. Oprócz zajęć sportowych zorganizowane zostały mecze sparingowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz msze św. Na kutrze rybackim oraz na Helu.

Grupa 15 osób przebywała na obozie piłki siatkowej w Dźwirzynie.
Zawodniczki II ligi tenisa stołowego na obozie sportowym w Gilowicach.

W 2018r. członkowie zarządu Klubu oraz wolontariuszy uczestniczyli w kursach lub szkoleniach umożliwiających prowadzenie bardziej profesjonalnie zajęć sportowych oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdów: tj,

- kurs wychowawcy letniego wypoczynku,

- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,

Kontynuacja działań:
- organizacja charytatywnych kiermaszów:
* wielkanocnego na rehabilitację Sandrę Kamieniarz,
* bożonarodzeniowego na Wiktorię Barcik.

Zgodnie ze statusem Klub podejmował również inne działania:
- pozyskanie środków finansowych z 1% od osób fizycznych – kalendarze.
- w czasie wakacji akcja rozprowadzania koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ” oraz POLSKA,
- udostępnienie konta bankowego w celu przekazania przez darczyńców darowizn oraz KRS na przekazanie 1% od osób fizycznych dla Pana J. Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację.
- 27 osób skorzystała z kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
- z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę otwarta została Hałcnowska Historyczna Izba Pamięci,
- w celu aktywizacji seniorów w dzielnicy Hałcnów, Prezydent Miasta Bielska-Białej pozytywnie rozpatrzył wniosek dot. powstania Klubu Seniora. Kluba działa od 1 października 2018r. w Domu Kultury w Hałcnowie.

Współpraca z innymi organizacjami:
- SP 28:
* nieodpłatne udostępnienie prze szkołę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego na prowadzone przez Klub zajęcia sportowe, turnieje sportowe oraz rozgrywki II ligi,
* nieodpłatne udostępnienie szkole sprzętu będącego własnością Klubu,
* współorganizacja kiermaszów wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego,
* wsparcie wolontariuszy podczas imprez sportowych i kiermaszów,

* zorganizowanie wyjazdu na mecze ekstraklasy piłki siatkowej,

*zakup przez Klub  nagród na mini  turnieje piłki siatkowej dla szkół podstawowych, 

* Od 1 września 2018 r.  dla rocznika 2005 powołanie klasy VII usportowionej.

- Koło Emerytów i Rencistów:
Realizacja projektu Aktywność Społeczna Osób Starszych EDYCJA 2018 w ramach, którego m.in.
zrealizowano:
1. Warsztaty manualne.
a. dekorowanie przedmiotów metodą decoupage,
b. wykonanie ozdób z filcu,
c. robienia kwiatów z bibuły i florystyka,
d. wykonanie emblematów narodowych
e kotyliony na obchody odzyskania niepodległości przez Polskę 3 spotkania,
f. wykonanie ozdób świątecznych - wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych
2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
3. Wyjazdy na Basen Tropikana w Wiśle,
4.Wsparcie wycieczek dla osób starszych i mniej sprawnych oraz dla dziadków z wnukami,
5. Wsparcie spotkań integracyjnych m.in. Dnia Seniora, 50 lecie Koła, Wieczoru Patriotycznego z okazji 11 Listopada, Wigilii.

- Zespół Charytatywny:
* przekazanie z firmy Befado pantofli dla rodzin wielodzietnych oraz seniorów,
* przekazanie produktów żywnościowych z Sertopu dla rodzin wielodzietnych do paczek świątecznych.

- Przedszkole nr 43:
* nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu.

* współorganizacja Kiermaszu bożonarodzeniowego na rzecz Wiktorii Barcik,

- Rada Osiedla Hałcnów:
* wsparcie przez Klub spotkania noworocznego z władzami Miasta Bielska-Białej,
* przekazanie części środków finansowych z Urzędu Miejskiego na zakup: medali na organizowane przez Klub Hałcnowskie Dni Sportu „WIOSNA 2018” i „JESIEŃ 2018”.
* powołanie Historycznej Izby Pamięci w Hałnowie,

- OSP HAŁCNÓW:

wsparcie Hałcnowskich Dni Sportu,

- LKS Groń Bujaków:
* nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu.

- Rejonowy Odział PCK w Bielsku-Białej:
* wsparcie materialne Polaków w Sopockiniach na Białorusi.
* organizacja Kursu pierwszej pomocy przedmedycznej,

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa:
* wsparcie przez Klub turniejów szachowych zorganizowanego przez Stowarzyszenie (z udziałem sędziego międzynarodowego),

współorganizacja kiermaszu wielkanocnego,

Dom Kultury w Hałcnowie:

•  udostępnienie pomieszczeń na przeprowadzenie Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat,

*przekazanie drobnych nagród dla zwycięzców  konkursów,


Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
- nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu,
- wsparcie organizowanych przez Klub turniejów i pikników w postaci słodyczy dla uczestników,
- przekazanie słodyczy na organizowane kiermasze - wielkanocny oraz bożonarodzeniowy,
- wsparcie organizowanej pomocy materialnej dla Sopoćkiń na Białorusi.

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE POLAKÓW NA WSCHODZIE.
Współpraca z Fundacją Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus,
- pomoc wdową po żołnierzach Armii Krajowej represjonowanych po II wojnie światowej,
- pomoce humanitarna dla Polaków w Sopoćkiniach,
- wsparcie letniego wypoczynku dzieci w Hałcnowie.
Celem pomocy była poprawa bytu materialnego osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na Wschodzie, które ze względu na wiek, stan zdrowia, ciężkie warunki bytowe w krajach zamieszkania znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu materialnym.

Współpraca z mediami:
PRASA:
- z miesięcznikiem „W Naszym Kościele”,
- „Niedziela”,
- Gość Niedzielny”,
Ponadto prowadzona była stronę internetowa: www.psks-halcnow.pl oraz facebook, gdzie na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.
W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były:
1. Dotacje                                                                                      222.000,00zł:
- Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2018         140.000,00 zł,
- Ministerstwo Sportu i Turystyki – SPORT DLA WSZYSTKICH            20.000,00 zł
- Urzędu Miasta Bielska - Białej -                                                    62.000,00 zł:
* szkolenie dzieci i młodzieży                                                         22.000,00 zł
* IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera         4.500,00 zł,
* Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2018" i "Jesień 2018"                      7.500,00 zł
* obóz sportowo - rekreacyjny w Jastarni                                         28.000,00zł
2. Darowizny - firmy                                                                        2.200,00 zł
- Beskidzki Hurt Towarowy S.A.                                                        1.200,00 zł
- Anga                                                                                           1.000,00 zł
3. Darowizny osoby fizyczne                                                            64.653,58 zł
4. Dopłaty rodziców do wyjazdu na: obóz, Wilno, Warszawa, wakacje 82364,99 zł
5. Odsetki bankowe -                                                                     1.323,77 zł
6. Składki członkowskie -                                                                9.546,13 zł
7. BESKIDKI                                                                               36.445,00zł
8. Odpisy darczyńców 1% podatku                                                12.191,90 zł
/w tym kwoty:
- 4.594,56 zł stanowi 1% dla Pana J. Wilczyńskiego.
- 7597,34 zł wpłaty na Klub.
Razem przychody                                                                      430,725,37 zł

PONADTO KOORDYNACJA DOFINANSOWAŃ:
• Rada Osiedla Hałcnów - środki z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 1.100,00 zł
• Stowarzyszenie Parafiada                                                              2.500,00 zł
                                                                        RAZEM                   3.600,00 zł

Wsparcie oraz pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed,
• Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – Szczepan Wojtasik wsparcie bieżącej działalności Klubu,
• Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Spraw Obywatelskich – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
- Wydział Promocji Miasta – przekazanie materiałów promujących Bielsko-Białej, które wykorzystywane są podczas wyjazdów na turnieje sportowe oraz podczas organizowanych imprez sportowych dla grup zagranicznych,
• Cukiernia "Jedyna" Andrzej i Adam Bąk:
- przekazanie słodkich wypieków: pączków, ciastek i bułek na organizowane turnieje,
• Firma "SPOMET" Pan Marek Adamczyk
- przekazanie słodyczy na nagrody dla zwycięzców w organizowanych przez Klub turniejach,
• Sertop Sp. z o.o. – produkty firmy,
• Danone Sp. z o.o. - produkty firmy,
• Tymbark – produkty firmy,
• BEFADO – produkty firmy, materiały na warsztaty,
• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek – obsługa strony internetowej,
• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek,
• Mirosław Topór – transport na rozgrywki tenisa stołowego,
• Służba Maltańska – zabezpieczenie medyczne imprez sportowych,
• Konior Tomasz „Krzewy Ozdobne” – przekazanie krzewów na organizowane kiermasze charytatywne,
• Paweł Martyniak przekazanie kwiatów na organizowane kiermasze charytatywne.

Wydatki:
1. Wyżywienie: /obóz, napoje itp./ +                                    68 925,88 zł
2. Transport na: zawody, wycieczki, obóz                               42.784,28 zł
3. Zakwaterowanie -                                                             45.183,02zł
4. Obsługa: instruktorska, sędziowska i techniczna /ZUS+US/ 79.102,00zł
5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./                       14.609,17 zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki                                   8.386,56zł
7. Korzystanie z obiektów sportowych: sale, basen, boiska      18.924,10zł.
8. Paliwo tenis stołowy                                                           1.279,41 zł
9. Opłata sądowa                                                                     120,00 zł
10. Opłaty startowe, składki, licencje                                      1.350,00zł
11. Art. Biurowe                                                                   2.512,82 zł
12. Ubezpieczenie                                                                 2.282,00 zł
13. Opłaty pocztowe                                                                  18,80 zł
14. Materiały warsztaty                                                       12.318,41 zł
15. Opłaty bankowe                                                                 688,70 zł
16. Kursy, szkolenia                                                               4.710,00 zł
17. Zabezpieczenie medyczne                                                1.200,00 zł
18. Turystyka - zwiedzanie                                                  26.437,81 zł
19. Lekarstwa                                                                         463,26 zł
20. Sprzęt - Gofrownica, grille, termosy, wytwornica do baniek, telefon 4.304,13 zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                   16.638,53zł
22 Pozostałe materiały                                                           4.921,80 zł
Razem wydatki za 2018 r.                                                    357.160,68

24. Odsetki                                                                                0,08 zł
25. Rozliczenie rehabilitacji Pan J. Wilczyński                         - 7.635,64 zł
RAZEM                                                                                364.796,40

O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2018r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:
• Transport                                                                      3.770,00 zł
• Paliwo mecze ligowe                                                      1.217,34 zł
• Wynajem obiektów `                                                     2.610,00 zł
Razem KLUB                                                                   7.597,34zł
• Rehabilitacja J Wilczyński +opłaty bankowe 19,09 zł        7.654,73 zł
Razem                                                                          15.252,07 zł

Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje:
(3.060,17 zł /saldo 2017r./ + 4.594,56 zł zł 2018r. wpłaty 1% = 7.654,73 zł -7.654,73 zł) = 0,00 zł.

Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - 0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły – 69.672,00 zł oraz za obsługę sędziowską, techniczną, 9.430,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2018 r. Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej:

Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0003 - 5.401,37 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0004 - 5.401,37 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0005 - 5.271,70 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0006 - 5.271,70 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0007 - 10.663,16 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0008 - 10.355,12 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0009 - 10.355,12 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0011 - 20.402,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0012 - 10.201,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0016 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0018 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0019 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0020 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0021 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0022 - 20.000,00zł

RAZEM 15 LOKAT BANKOWYCH 203 522,54 zl

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2018 r.

Wartość aktywów
Lokaty bankowe                                                                         203 522,54 zł
bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001    50.940,76 zł
 kasa                                                                                            917,74 zł
 RAZEM                                                                                  255.381,04 zł

6 listopada 2018r. uregulowano I ratę zaliczki na obóz sportowy w Jastarni w kwocie 12.000,00 zł.

Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. z uwagi na realizację zadań publicznych zleconych przez Prezydenta Miasta był kontrolowany podczas realizacji projektów
• Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych,
• IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera
• XXXIII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2018”,
• XXXIV HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2018",

Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu:
- SOF-5 (Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit) w formie elektronicznej za okres sprawozdawczy: rok 2017
Obowiązek sprawozdań wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.). na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z póź. zm.),
Sprawozdania zostały przesłane w WYZNACZONYCH terminach.

Zamierzenia P-SKS „BESKIDY” na rok 2019.
1. Kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizowanie tradycyjnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych tj. „Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji” WIOSNA 2019 oraz JESIEŃ 2019.
3. Kontynuowanie cyklicznych turniejów wg przyjętego kalendarza imprez sportowych.
4. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
5. Uczestnictwo i zwycięstwo po raz kolejny w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
6. W okresie wakacji zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu np. zajęcia tenisa stołowego i piłki nożnej.
7. Kontynuowanie międzynarodowej wymiany sportowych grup młodzieżowych oraz zorganizowanie IX Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem S. Zubera.
8. Systematyczne dążenie do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
9. Podejmowanie starań o pozyskanie nowych osób spośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy oraz włączenie ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów zespołów na rozgrywki.
10. Celem zabezpieczenia finansowego ww. zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
- Urzędu Miasta Bielska-Białej,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Stowarzyszeniu Parafiada w Warszawie,
- AQUA SA.
- ANGA.
11. Ponadto mamy nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku, jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.

W sprawie przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2017 rok.
UCHWAŁA nr 1/2/2018 z 19 lutego 2018r.
W sprawie przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2017 rok.

Uchwała nr 2/2/2018 z 19 lutego 2018r.
W sprawie ustalenia terminu na WZS za 2017 rok

Uchwała nr 1/WZSW/201/ z 5 marca 2018 r.
ws. przyjęcia przez WZS-W ww. sprawozdań i udzielenia odchodzącemu Zarządowi absolutorium za 2017.

Uchwała nr 2/ WZSW/2018 z 5 marca 2018 r.
w/s: przyjęcia programu działalności Klubu na 2017 rok.

Uchwała nr 3/ WZSW/2018 z 5 marca 2018 r.
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przekazania zysku na cele statutowe.

 

Wspierają nas