• banner_07.jpg
 • banner_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_04.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_03.jpg

Sprawozdanie Merytoryczne

 

z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2011 r.

 

 

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą  ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska – Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22.

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.

Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.

Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:

 1. Prezes -  Gąsiorek Renata
 2. Zastępca - Romański Jerzy
 3. Sekretarz - Marek Mielnik
 4. Skarbnik - Baczewska Sabina
 5. Członek - Blachura Grzegorz
 6. Członek - Kapka Marek
 7. Członek - Bunach Mariola

Komisja Rewizyjna:

 1. Hilarowicz Teresa
 2. Maria Lech
 3. Robert Jurkowski
 4. Emilia Byrska
 5. Edward Kołek

Kapelanem Klubu jest Ks. Tomasz Związek.

Termin realizacji: 01.01.2011 r.- 31.12.2011 r.

P-SKS "BESKIDY” jest członkiem:

- Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,

- Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych w Bielsku – Białej.

Swą działalność sportową opiera o ścisłą współpracę z:

 1. Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie, która użycza nieodpłatnie lokalu na siedzibę klubu oraz tereny Ogrodu Parafialnego na boiska sportowe.
 2. Szkołą podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki - na korzystnych warunkach/.
 3. Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki - na korzystnych warunkach/.
 4. Ponadto pomoc na rzecz Klubu świadczyły:

- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,

- Ochotnicza Straż Pożarna,

- Rada Osiedla Hałcnów,

- Służba Maltańska.

Klub opiera się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i działaczy.

Praca władz Klubu:

Zarząd w roku kalendarzowym odbył 4 protokołowane posiedzenia, w których oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.

Przedmiotem obrad Zarządu było:

 • ustalenie harmonogramów zajęć grup szkoleniowych,
 • przygotowywanie imprez sportowych i ustalanie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie,
 • przygotowanie wyjazdów grup młodzieży,
 • analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo - wychowawcze,
 • przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie przedmiotowej imprezy i opiekę nad ich uczestnikami,
 • przygotowanie obchodów 10-lecia Klubu,
 • ustalenia w sprawie stworzenia strony internetowej Klubu,
 • uaktualnienie statutu zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szkolenie sportowe:

P-SKS "BESKIDY” prowadził sportowe zajęcia szkoleniowe w następujących dyscyplinach sportowych:

- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,

- piłka nożna dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,

- koszykówka chłopców i dziewcząt SP,

- tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gimnazjum, Liceum i OPEN.

Szkolenie odbywa się w odrębnych grupach szkoleniowych dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: SP kl. III- IV, kl. V-VI, Gimnazjum i Liceum.

Razem 14 grup szkoleniowych gromadzi około 250 uczestników – dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili  głównie nauczyciele wf:

 • sezon 2010/2011 - Sebastian Strojek, Łukasz Dutkowski, Anna Satława, Ksenia Więcek, Maria Lech, Emilia Byrska, Jerzy Romański,
 • sezon 2011/2012 -  Ksenia Więcek, Maria Lech, Jerzy Romański, Sebastian Strojek, Marek Kapkę, Emilię Byrska,
 • doświadczeni zawodnicy: Sabinę Baczewską, Mariolę Bunach, Grzegorza Blachura, Mateusza Zagajewskiego, Roberta Jurkowskiego, Jarosława Gajer,
 • oraz Marka Mielnika, ks. Tomasza Związek i ks. Andrzeja Sander.

Zajęcia szkoleniowe każdej grupy odbywają się według przyjętych harmonogramów odrębnie dla każdego obiektu 1- 4 razy w tygodniu.

Baza szkoleniowa:

Obiektami sportowymi są:

 • sala gimnastyczna SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia,
 • sala gimnastyczna Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich,
 • kryta pływalnia w Kozach,
 • kryta pływalnia w Lipniku,
 • boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny podstawowy sprzęt sportowy.

Udział w imprezach i współzawodnictwie sportowym oraz organizacja własnych imprez.

Wszystkie grupy szkoleniowe biorą udział w rozgrywkach Parafiady Diecezji Bielsko - Żywieckiej według kalendarza imprez wynikającego ze współzawodnictwa sportowego.

P-SKS "BESKIDY" już dziesiąty raz z rzędu w 2011 r. został zwycięzcą tego współzawodnictwa w ogólnej klasyfikacji na 10 Parafialnych Klubów Sportowych biorących w nim udział.

Poszczególne drużyny zdobyły miejsca:

Piłka siatkowa:

 • II miejsce - dziewczęta z SP,
 • I miejsce - chłopcy z SP,
 • I miejsce - dziewczęta Gim.,
 • II miejsce - chłopcy Gim.

Piłka nożna:

 • III miejsce - dziewczęta z SP,
 • II miejsce - dziewczęta starsze,
 • I miejsce - chłopcy z SP kl. V-VI,
 • II miejsce - chłopcy Gim.,
 • I miejsce - chłopcy Liceum.

Tenis stołowy:

Punktacja drużynowa:

 • I m-ce chłopcy,
 • II m-ce dziewczęta.

Punktacja indywidualna:

 • dziewczęta kl. I-IV – I m-ce Magdalena Graboń,
 • dziewczęta Gim.- I m-ce Joanna Blachura, II m-ce Marzena Topór, III m-ce Sara Baczewska,
 • chłopcy kl. I-IV - I m-ce Konrad Wójcik,
 • chłopcy kl. V-VI – II m-ce Dawid Grabski,
 • chłopcy Gim. - I m-ce Marcelian Zyzański, II m-ce Jakub Grduk,
 • chłopcy Liceum - I m-ce Kamil Baczewski, II m-ce Piotr Pieczora, III m-ce Ryszard Herma i Kamil Mieszczak.

Reprezentacja P-SKS „BESKIDY” w liczbie 7 osób uczestniczyła w XXIII Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie zdobyła 9 medali:

I miejsca:

 • Joanna Blachura - tenis stołowy - kat. Liceum,
 • Joanna Blachura - badminton - kat. Gimnazjum,
 • Marzena Topór - tenis stołowy - kat. Gimnazjum,
 • Kamil Baczewski - badminton - kat. Liceum.

II miejsca:

 • Kamil Baczewski - tenis stołowy - kat. Liceum,
 • Grzegorz Blachura badminton - kat. opiekun,
 • Grzegorz Blachura tenis stołowy - kat. opiekun.

III miejsca:

 1. Sara Baczewska - tenis stołowy - kat. Liceum,
 2. Tomasz Olma - tenis stołowy - kat. Liceum.

Ponadto nasi zawodnicy zajmowali wysoko punktowane miejsca:

 • Marzena Topór zajęła 4 miejsce kat. Liceum w badmintonie,
 • Piotr Pieczora zajął 5 miejsce kat. Liceum w tenisie stołowym oraz 9 m-ce w badmintonie,
 • Tomasz Olma 4 miejsce w pływaniu.

Inne ważne wyniki oraz imprezy sportowe:

 • Drużyna koszykówki SP chłopców wzięła udział w Turnieju Koszykówki w Bolesławcu – III miejsce,
 • Drużyna chłopców piłki siatkowej gimnazjum - III miejsce w turnieju o Puchar Komendanta Katowic,
 • Międzynarodowy Turniej piłki siatkowej w Wiedniu 24-25 września - III miejsce dziewczyny gimnazjum rocznik 1997,
 • Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt gimnazjum we Frydku Mistku.
 • 5 listopada  Turniej Tenisa Stołowego w Czeskim Cieszynie zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Sportowe "BESKID ŚLĄSKI" w Republice Czeskiej  z udziałem polskich szkól w Czechach - w kategorii kl. I-V chłopcy - I miejsce Konrad Wójcik,w kategorii dziewcząt - I miejsce Joanna Blachura, II miejsce Marzana Topór, III miejsce Sara Baczewska.

Grupa tenisa stołowego zdobywała bardzo dobre wyniki w rozgrywkach:

 • Mistrzostwach Miasta Bielska-Białej,
 • Grand Prix Czechowic -Dziedzic,
 • Grand Prix Powiatu Cieszyńskiego,
 • Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego,
 • Amatorskich Mistrzostwach Tych,
 • Grand Prix Bestwinki,
 • udział w III lidze tenisa stołowego kobiet oraz Pucharze Polski Tenisa Stołowego Kobiet.

Ponadto P-SKS „BESKIDY” w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych był organizatorem Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera z udziałem Mistrzowskiego Zespołu Litwy reprezentującego Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz zespołu z  Czech, zajmując w nim:

 • III miejsce dziewczyny Gimnazjum,
 • IV miejsce chłopcy Gimnazjum.

Natomiast w dniach 26 - 30 października grupa 33 osób uczestniczyła w międzynarodowej wymianie sportowych grup młodzieżowych w Wilnie. W zorganizowanym w Awiżeniach Międzynarodowym Turniej Piłki Siatkowej - drużyna piłki siatkowej chłopców Liceum zdobyły III miejsce,a dziewczyny gimnazjum zdobyły III miejsce.

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo – rekreacyjnych tj. „Wiosna 2011” i „Jesień 2011”, w których każdorazowo uczestniczyło około 700 dzieci i młodzieży. Po raz kolejny przeprowadzono konkurs wiedzy na temat: „Katyń ocalić od zapomnienia”,  o "Papieżu Janie Pawle II" oraz o "św Maksymilianie Kolbe z okazji 70 -tej rocznicy jego męczeńskiej śmierci" - męczennika z Auschwitz oraz „patrona trudnych czasów”.

Prócz cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:

 • dwa Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego i Badmintona,
 • VIII Diecezjalny Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego,
 • III Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dzielnicy Hałcnów,
 • VI Diecezjalne Świąteczne Turnieje Piłki Siatkowej zespołów gimnazjalnych dziewcząt i chłopców,
 • V Diecezjalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewczyn SP i Gimnazjum.

P-SKS „BESKIDY” współfinansował organizowany przez Szkołę Podstawową nr 28 w Bielsku-Białej:

 • IV Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego,
 • Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw dla Najmłodszych.

W okresie wakacji zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo - rekreacyjnym w liczbie 40 osób w Dźwirzynie nad morzem.

Od października 2011r. kontynuowana jest II edycja Hałcnowskiej Ligii Futsalu. Aktualnie w rozgrywkach uczestniczy 8 drużyn, łącznie 80 zawodników w wieku do 21 lat, którzy wywodzą się z mieszkańców, uczniów zamieszkałych na terenie dzielnicy Hałcnów, Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.

W 2011 r Klub po raz pierwszy zorganizował:

 • Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego,
 • Turniej Piłki Nożnej w kat. Chłopcy kl. III-IV upamiętniający VI rocznicę śmierci błogosławionego Jana Pawła II,
 • Turniej Piłki Nożnej w kat. Chłopcy kl. V-VI upamiętniający I rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem,
 • Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Łącznie w imprezie sportowej uczestniczyło 236 zawodników. W programie imprezy przewidziano gry i zabawy sprawnościowe. W wolnym czasie dzieci zabawiał Klaun "Cyrulik" oraz dziewczęta z Gimnazjum nr 6 i z Liceum Plastycznego, które malowały ich twarze,
 • był współorganizatorem Drużynowego i Indywidualnego Turnieju Tenisa Stołowego Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK rejonu bielskiego,którego celem  była popularyzacja gry w tenisa stołowego oraz promocja i zapewnienie aktywnego wypoczynku dla członków HDK niejednokrotnie ratujących nie tylko zdrowie, ale i życie innych ludzi.

W dniu 26 lutego br. Zarząd P-SKS „BESKIDY” z okazji 10-lecia działalności zorganizował Bal Sportowca. Pierwsza część imprezy poświęcona została wręczeniu okolicznościowych medali osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Klubu. Uhonorowani zostali również sponsorzy, osoby wspierające działalność Klubu oraz szkoleniowcy.

W dniu 5 marca z okazji 10-lecia Klubu w Kościele parafialnych została odprawiona Msza św. w intencji byłych i aktualnych zawodników.

W dniu 28 marca 2011 r. członkowie Zarządu P-SKS "BESKIDY" powołali Klub Honorowych Krwiodawców PCK przy Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Hałcnowie. Klub ten w minionym roku zorganizował 3 akcje krwiodawstwa, podczas których zebrano wśród mieszkańców osiedla Hałcnów i miasta Bielsko-Białej 62,1 litry cennej krwi.

Od stycznia 2011 r. posiadamy własną stronę internetową www.psksbeskidy-halcnow.pl.

Ponadto współpracujemy ściśle z redakcją strony www.halcnow.pl. oraz redakcją miesięcznika „W naszym Kościele”, gdzie zamieszczane są najważniejsze informacje z bieżącej działalności Klubu.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.

W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były dotacje z:

1.   Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej - 13.000,00 zł:

- na Dni Sportu i Rekreacji "JESIEŃ 2011" - 6.000,00 zł,

- na II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera - 7.000,00 zł.

 1. Urząd Miasta Bielska – Białej –50.433,00 zł:

- na prowadzenie sportowych zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą oraz częściową dopłatę do uczestnictwa w XXIII Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie - 24.500,00 zł,

-na II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej imieniem Stefana Zubera - 4.823,00 zł,

- na Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2011" i "Jesień 2011" - 9.300,00 zł,

- na obóz rekreacyjno sportowy w Dźwirzynie /siatkarze i tenisiści stołowi/ - 11.810,00 zł.

3.   Dopłaty rodziców:

-  do wyjazdu na obóz - 21.431,17 zł.

- do wyjazdu na Litwę - 5.940,00 zł,

- do wyjazdu na Parafiadę w Warszawie - 1.150,00 zł,

-  do wyjazdu na turniej w Bolesławcu - 920,00 zł.

- do wyjazdu Wiedeń 148,01 zł

 1. Odsetki bankowe -  308,43
 2. Składki członkowskie - 1.300,77 zł.
 3. Uzysk z „DNI SPORTU” - 405,50 zł.
 4. Wpisowe z turnieju międzynarodowego - 300,00 zł.
 5. Wsparcie Parafii - 1.150,00 zł.
 6. Inne wpływy - 3413,00 zł.
 7. Basen - 831,68 zł.
 8. Odpisy darczyńców 1% podatku -16.753,70 zł.

/w tym kwota 6.662,10 stanowi 1% dla Pana J. Wilczyńskiego.

Razem przychody 116.335,26 zł.

oraz pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych w tym:

 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej,

- Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki,

- Wydział Spraw Obywatelskich,

- Wydział Promocji Miasta,

 • Cukiernia "Jedyna" Andrzej i Adam Bąk – pokrycie części kosztów związanych z wydrukiem kalendarzyków na 2011 r. oraz słodkie wypieki tj. pączki ciastka i bułki,
 • Rada Osiedla Hałcnów – wsparcie "Hałcnowskich Dni Sportu" - częściowy zakup medali i pucharów,
 • Firma "Spomet" Pan Marek Adamczym – słodycze na nagrody dla zwycięzców w organizowanych turniejach,
 • Wydawnictwo i Studio Filmowe "ANIMA MEDIA" -  nagrody rzeczowe, kalendarze „Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II Wyprawy z Wujkiem” oraz książki „Śladami Jana Pawła II”,
 • Państwo Łukasik - sprzęt sportowy,

Wsparcie Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej:

 • "Axiom" – pluszaki na nagrody dla najlepszych zawodników,
 • Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność", Firma "Anga", P.Konior - pokrycie kosztów koszulek,
 • Posłowie na Sejm RP Pan Stanisław Szwed i Stanisław Pięta oraz Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Region Podbeskidzie Pan Marcin Tyrna - zakup pucharów.

Wydatki:

 1. Wyżywienie: /obóz, napoje itp./ - 18.252,52 zł.
 2. Transport na: zawody, Parafiadę, obóz - 21.874,41 zł.
 3. Zakwaterowanie - 22.990,86 zł.
 4. Obsługa: instruktorska, sędziowska i techniczna medyczna /ZUS+US/ 13.422,00 zł.
 5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./ - 10.754,52 zł.
 6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki - 8.512,05 zł.
 7. Korzystanie z obiektów sportowych: sale, basen, boiska - 5.786,43 zł.
 8. Rozliczenie rehabilitacji Pan J. Wilczyński - 4.157,44 zł.
 9. Wpisowe na turnieje i składki - 1.129,60 zł.
 10. Art. Biurowe - 838,02 zł.
 11. Ubezpieczenie - 905,00 zł.
 12. Opłaty pocztowe - 70,70 zł
 13. Działalność statutowa ile zł 1.573,11 zł
 14. Koszty obsługi bankowej - 439,80 zł
 15. Poligrafia 800,00 zł

Razem wydatki za 2011 r. 111.757,46 zł.

O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2011r. sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:

 • sprzęt 2.025,36 zł
 • transport 3.364,8 zł
 • wyżywienie, słodkie nagrody 2.145,55 zł
 • zakup medali 171,41 zł
 • promocja 200,00 zł
 • opłaty startowe 179,60 zł
 • wynajem obiektów sportowych 873,50 zł
 • zabawy dla najmłodszych 227,13 zł
 • ubezpieczenie zawodników 904,25 zł
 • Rehabilitacja J Wilczyński 4156,54 zł

Razem 14.248,14 zł Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje 2505,56 zł

Dane o P-SKS „BESKIDY”:

a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych – 0;

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę – 0,00 zł;

c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą – 0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły – 5.744,00zł; /oraz za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną - 7.678,00 zł/.

e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2011 r.

lokata bankowa 09 8111 0009 4001 0025 7026 0001 – 2.258.98 zł.

lokata bankowa 36 8111 0009 4001 0025 7026 0001 – 7.440,85zł.

aktualnie rozrachunki prowadzi się poprzez rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Bielsku-Białej nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001 – 20.175,26zł.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;

h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;

i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,

j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2011r. Wartość aktywów – 30.790,18 zł.

Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia – do 31 grudnia 2011 r. nie była przeprowadzona żadna kontrola.

Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu SOF-1 (Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Podstawa prawna:
art. 30 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.12.2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z późn. zm), które zostało przesłane w wyznaczonym terminie.

Zamierzenia na rok 2012.

 1. Kontynuować w dotychczasowym wymiarze zajęcia szkoleniowe z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
 2. Zorganizować tradycyjne środowiskowe imprezy sportowo - rekreacyjne tj. "Dni Sportu i Rekreacji".
 3. Kontynuować cykl turniejów wg. przyjętego kalendarza Imprez sportowych.
 4. Kontynuować rozgrywki Hałcnowskiej Ligii Futsalu.
 5. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
 6. Uczestniczyć i zwyciężyć kolejny raz w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 7. Wziąć udział w XXIV Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie z zajęciem miejsc na podium.
 8. W okresie wakacji zorganizować dla wybijającej się grupy obóz sportowo- rekreacyjny, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu -np. turniej dzikich drużyn w piłce nożnej.
 9. Kontynuować międzynarodową wymianę sportowych grup młodzieżowych ze zorganizowaniem III Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem Stefana Zubera.
 10. Systematycznie dążyć do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
 11. Kontynuować starania o pozyskanie terenów pod obiekty sportowe.
 12. Podjąć starania o pozyskanie nowych osób z pośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy o włączenie się ich w pracę klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów  zespołów na rozgrywki.

Celem zabezpieczenia finansowego w/w zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:

 • Urzędu Miasta Bielska- Białej,
 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
 • Urzędu Powiatowego w Bielsku-Białej,
 • Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
 • ponadto żywi nadzieję na wsparcie przez sympatyków klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno – finansową od życzliwych osób.

Uchwały:

UCHWAŁA NR 1/2011 z 9.02.2011 w sprawie przyjęcia:

 • Sprawozdania Merytorycznego za 2010 r.
 • Bilansu oraz rachunku Zysków i Strat, ,

UCHWAŁA NR 2/2011 z 9.02.2011

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo Klubu

Uchwały Walnego Zebrania Klubu:

UCHWAŁA NR 1/Z/2011 z 5.03.2011

w/s przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium za okres rozliczeniowego roku 2010.

UCHWAŁA NR 2/Z/2011 z 5.03.2011

ws: przyjęcia Protokołu Komisji Uchwał i wniosków stanowiącego założenia programowe działalności Klubu na nową kadencję.

UCHWAŁA NR 3/Z/2011 z 5.03.2011

ws: przyjęcia zmian w Statucie Klubu.

UCHWAŁA NR 4/2011 z 5.03.2011

- ws. zmiany w składzie Zarządu.

Wspierają nas