• banner_04.jpg
 • psks_02.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_01.jpg
 • banner_08.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_04.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_06.jpg

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2013 r.

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą  ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska -Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22.
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes -  Zuber  Renata
2. Zastępca - Bunach Mariola
3. Sekretarz – Mielnik Marek
4. Skarbnik - Baczewska Sabina
5. Członek - Blachura Grzegorz
6. Członek - Kapka Marek
7. Członek – Bąbka Wojciech

Komisja Rewizyjna:
1. Edward Kołek - przewodniczący
2. Dariusz Kubinek
3. Maciej Dunat
4. Sebastian Strojek
5. Patrycja Krawczyk
Kapelanem Klubu jest ks. Tomasz Związek.

Termin realizacji: 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r.

P-SKS BESKIDY jest członkiem:
• Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
• Śląskiego Związku Tenisa Stołowego,
•  Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych w Bielsku - Białej.
Swą działalność sportową opierał o ścisłą współpracę z:
1. Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie, która użyczała nieodpłatnie lokalu na siedzibę klubu oraz tereny Ogrodu Parafialnego na boiska sportowe.
2. Szkołą Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki sportowe/.
3. Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki sportowe/.
4. Ponadto pomoc na rzecz Klubu świadczyły:
- Rada Osiedla Hałcnów,
- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa,
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Służba Maltańska.
Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i działaczy.
Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył  8 protokołowanych posiedzeń, w tym Walne Zebranie Sprawozdawcze oraz Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.
Przedmiotem obrad Zarządu było:
• ustalenie harmonogramów zajęć grup szkoleniowych,
• przygotowywanie imprez sportowych i ustalanie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie,
• przygotowanie wyjazdów grup młodzieży,
• analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo - wychowawcze,
• przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami,
• wyróżnienie zawodników na Zebraniu Sprawozdawczym RO Hałcnów,
• cykl spotkań z doradcą coachingowym.

Szkolenie sportowe
P-SKS "BESKIDY” prowadził  zajęcia  w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,
- piłka nożna dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,
- koszykówka chłopców i dziewcząt SP,
- piłka ręczna; dziewczęta Gim., dziewczęta i chłopcy SP,
- zajęcia pływania dla SP i gimnazjum,
- gry i zabawy sprawnościowe dla kl. III – przygotowanie do gier zespołowych,
- tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gim., Liceum i OPEN.
Szkolenie odbywało się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: SP kl. II, III- IV, kl. V-VI, Gimnazjum i Liceum.
Razem 14 - 17 grup szkoleniowych gromadziło około 250- 350 uczestników - dzieci i młodzieży. Zajęcia dla  każdej grupy odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-4 razy w tygodniu.
Zajęcia prowadzili:
• nauczyciele wf:
- sezon 2012/2013 - Sebastian Strojek, Marek Kapka, Ksenia Więcek,
- sezon 2013/2014 - Ksenia Więcek, Sebastian Strojek, Marek Kapka, Anna Satława, 
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka,
• doświadczeni zawodnicy: Sabina Baczewska, Grzegorza Blachura, Mateusz Zagajewski, Marlena Teluk oraz Mariola Bunach i Marek Mielnik.

Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• sala gimnastyczna SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia,
• sala gimnastyczna Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich,
• kryta pływalnia w Kozach,
• kryta pływalnia w Lipniku,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

Udział w imprezach i współzawodnictwie sportowym oraz organizacja własnych imprez
Wszystkie grupy szkoleniowe brały udział w rozgrywkach Parafiady Diecezji Bielsko - Żywieckiej według kalendarza imprez wynikającego ze współzawodnictwa sportowego.
P-SKS "BESKIDY" już  dwunasty   raz z rzędu w 2013 r., został zwycięzcą tego współzawodnictwa w ogólnej klasyfikacji na 11 Parafialnych Klubów Sportowych biorących w nim udział.
Poszczególne drużyny zdobyły następujące  miejsca:
Piłka siatkowa:
•        II miejsce - dziewczęta z SP,
•        I miejsce - chłopcy z SP,
•        I miejsce - dziewczęta Gim.,
•        III miejsce - chłopcy Gim.
•        II miejsce - dziewczęta Lic.,
•        III miejsce - chłopcy Lic.
Piłka nożna:
•        II miejsce - dziewczęta z SP,
•        III miejsce - dziewczęta starsze,
•        I miejsce – chłopcy SP III-IV,
•        I miejsce - chłopcy z SP kl. V-VI,
•        I miejsce - chłopcy Gim.,
Tenis stołowy:
Punktacja drużynowa:
•        I m-ce chłopcy,
•        II m-ce dziewczęta.
Punktacja indywidualna:
•        dziewczęta kl. III-IV VI m-ce Julia Grduk,
•        dziewczęta kl. V-VI – I Agatka Stwora,  III m-ce Magdalena Graboń,
•        dziewczęta Gim.- II m-ce Marzena Topór,
•        dziewczęta Lic.- I m-ce Joanna Blachura, II m-ce Sara Baczewska
•        chłopcy kl. I-IV – V m-ce Gałka Jakub, VI m-ce Rafał Waluś,
•        chłopcy kl. V-VI I m-ce Konrad Wójcik,  V Beniamin Duraj,
•        chłopcy Gim. - I m-ce Merta Rafał, II m-ce Karcz Jakub , III m-ce Mateusz Gałka, IV m-ce Wróbel Przemysław, V m-ce Wojciech Pater, VI m-ce Kacper Siwiec,
•       chłopcy Liceum - I m-ce Zyzański Marcelin, II m-ce Kamil Baczewski, III m-ce Grduk Jakub, IV m-ce Horecki Kamil, V mc-ce Nikodem Nowak, VI m-ce Piotr Honkisz,

Reprezentacja P-SKS „BESKIDY” w liczbie 15 osób uczestniczyła w XXV Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie zdobyła 15 medali:
Tenis Stołowy:
Joanna Blachura - I miejsce kat. liceum,
Marcelian Zyzański - I miejsce kat. liceum,
Jakub Gałka - II miejsce kat. SP,
Kamil Baczewski - II miejsce kat. liceum,
Konrad Wójcik - III miejsce kat. SP,
Grzegorz Blachura - II miejsce kat opiekunowie,
Rafał Merta - III miejsce kat. gim,
Marzena Topór -  II miejsce kat. Gim.
Badminton:
Grzegorz Blachura- II miejsce kat. opiekunowie,
Joanna Blachura - I miejsce kat. liceum,
Konrad Wójcik - III miejsce kat.  SP,
Kamil Baczewski - I miejsce kat. liceum,
Rafał Merta - I miejsce w kat. gim.
Pchnięcie kulą
Joanna Blachura  - II w kat. liceum.
Strzelectwo
Marcelian Zyzański - II miejsce kat. liceum

Inne ważne wyniki oraz imprezy sportowe:
W dniu 13 lutego 2013 r., Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP w Hali Gier AWF w Warszawie było organizatorem XXII Międzynarodowego Turnieju Halowego w Piłce Nożnej. Nasz zespół zajął tam szóste miejsce na dziesięć grających w tej kategorii wiekowej drużyn. Nikodem NGUYEN-NAM został wyróżniony jako najspokojniejszy, a Jan Francuz jako najlepszy zawodnik drużyny P-SKS ”Beskidy”.

Grupa tenisa stołowego zdobywała bardzo dobre wyniki w rozgrywkach:
• 9-10 marca 2013 r.  1. turniej Grand Prix Bielska-Białej.
Magda Graboń zwyciężyła w kategorii młodziczek. Drugie miejsce w kategorii juniorek oraz kobiet zajęła Asia Blachura. W kobietach również na 3 miejscu Basia Baczewska, 4 m-ce Magda Graboń, 5 m-ce Sara Baczewska. W weteranach na 4 miejscu Adam Graboń.
• 21 kwietnia w Łaziskach Górnych odbyły się Mistrzostwa Śląska Juniorów i Juniorek. Asia Blachura -8, Marzena Topór-13, Sara Baczewska-24.
• W dniach od 29.11 do 01.12.2013 - 2 Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów Tenisa Stołowego - w Brzegu Dolnym. Karolina Januś -20-ste miejsce. Weronika - 41 a Magda - 57. W zawodach  startowało 195 kadetek i kadetów z całej Polski.
• II WTK Młodzieżówek w Bytomiu  Joanna Blachura - 5 miejsce.
• 21 grudnia nasze zawodniczki sprawdziły swoje umiejętności sportowe w starszej kategorii. W II Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Seniorek. Joanna Blachura zajęła 13 miejsce, a Magdalena Graboń 14 miejsce.
• 22 grudnia odbył się III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodzieżówek i Młodzieżowców – Joanna Blachura zajęła VII miejsce.
• Zakończyły się rozgrywki Śląskiej Ligi Tenisa Stołowego Juniorek. W rozgrywkach brało udział 18 drużyn z województwa śląskiego. Nasze zawodniczki zajęły III miejsce. Klub reprezentowały Karolina i Weronika Januś, Magdalena Graboń i Marzena Topór.
Amatorska Liga Tenisa Stołowego 2012/2013
I miejsce Bergen Spomet (Andrzej Wójcik, Marek Adamczyk, Dariusz Kubinek, Andrzej Wiśniański, Piotr Pieczora
V miejsce Anga Kozy (Adam Graboń, Grzegorz Blachura, Asia  Blachura, Marek Cieślar),
Beskidy I (Basia Baczewska, Marzena Topór,  Kamil Baczewski, Sławomir Brak, Wiesław Zyzański),
10 miejsce - Młode Beskidy (Magda Graboń, Sara Baczewska, Konrad Wójcik, Jakub Grduk).
WYNIKI III Ligi tenisa stołowego:
• 29 maja 2013 r. Komunikat Śląskiego związku Tenisa Stołowego o awansie  drużyny dziewcząt do II ligi  tenisa stołowego kobiet,
WYNIKI II Ligi tenisa stołowego:I SERIA -13 wrzesień
PSKS Beskidy - ULKS Ruch Pniów 5:5
• II SERIA –  20 września 
PSKS Beskidy - LKS Lesznianka Leszna Górna   10:0III SERIA –  27 września  PSKS Beskidy - ULKTS Pszczyna 5:5
• IV SERIA –  4 październik
PSKS Beskidy - UKS Dwójka Sosnowiec 7-3
• V SERIA –  25 październikPSKS Beskidy  - AKS Mikołów 7:3
• VI  SERIA – 8 listopada
PSKS Beskidy  - MKS Skarbek Tarnowskie Góry 4:6
• VII SERIA – 15 listopada
PSKS Beskidy  - LKS 45 Bujaków Mikołów 6:4
• VIII SERIA- 22 listopada
PSKS Beskidy  - KTS MOKSiR Zawadzkie 1:9
• IX SERIA – 29 listopada
PSKS Beskidy  - LKS Orzeł Stanica  3:7
• X SERIA – 6  grudnia
PSKS Beskidy  - MKS Cieszko Cieszyn 0:10
• XI SERIA -  13 grudnia
PSKS Beskidy  - JKTS Jastrzębie Zdrój 5:5
• XII SERIA – 20 grudnia
PSKS Beskidy  - UKS Dalachów 5;5

Ponadto P-SKS „BESKIDY” w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych był organizatorem  IV Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera z udziałem Mistrzowskiego Zespołu Litwy reprezentującego Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz zespołu z  Czech. Nasze drużyny zajęły:
- II miejsce Dziewczęta Liceum,
- III miejsce Chłopcy Liceum,
- III miejsce Dziewczęta Gimnazjum,
- III miejsce Chłopcy Gimnazjum.

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych tj. „Wiosna 2013” i „Jesień 2013”, w których każdorazowo uczestniczyło od 850-1200 dzieci,  młodzieży oraz dorosłych.
Po raz kolejny przeprowadzono konkurs wiedzy na temat:
-  „Katyń ocalić od zapomnienia”,
- XX- lecie koronacji figury Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie,
- o życiu błogosławionej Chiary Badano – patronki dzieci i młodzieży.
Prócz cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• dwa Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego i Badmintona,
• IX Diecezjalny Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego,
• V Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dzielnicy Hałcnów,
• VIII Diecezjalne Świąteczne Turnieje Piłki Siatkowej w kat. Gim. dziewcząt i chłopców,
• VII Diecezjalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewczyn,
• III Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego,
• II Walentynkowy Turniej Badmintona,
• III Turniej Piłki Nożnej w kat. chłopcy kl. III-IV, upamiętniający VI rocznicę śmierci błogosławionego Jana Pawła II,
• III Turniej Piłki Nożnej w kat. chłopcy kl. V-VI,
• III Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
• był współorganizatorem III Turnieju Tenisa Stołowego Honorowych Dawców Krwi PCK rejonu bielskiego i ich sympatyków, którego celem  była popularyzacja gry w tenisa stołowego oraz promocja i zapewnienie aktywnego wypoczynku dla członków HDK niejednokrotnie ratujących nie tylko zdrowie, ale i życie innych ludzi.
P-SKS „BESKIDY” współfinansował organizowany przez Szkołę Podstawową nr 28 w Bielsku-Białej:
• V Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego,
• Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw dla Najmłodszych,
•  Galę Mistrzów Sportu u udziałem Olimpijczyka Mariana Kasprzyka.

W okresie wakacji zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem:
- w Jarosławcu w liczbie 62  osób,
- w Dźwirzynie - 15 osób.

W 2013 r. Klub po raz pierwszy zorganizował:
• zajęcia lekkiej atletyki  dla dzieci z SP,
• w ramach Hałcnowskich Dnia Sportu:
mecz księża Diecezji Bielsko-Żywieckiej - z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.
Hałcnowskie Dni Sportu – Rekreacji zostały zabezpieczone przez Policję i Straż Miejską.

Pomimo nieprzyznania dofinansowania przez Urząd Miejski dot.  projektu turystycznego  wsparł pobyt polskich dzieci z Sopoćkin z Białorusi poprzez dofinansowanie n/w kosztów:
-zwiedzanie Studio Filmów Rysunkowych,
- udział w spektaklu w Teatrze Banialuka,
-wyjazd Kolejką na Szyndzielnie,
- wejścia na basen kryty i w Cygańskim Lesie.
Drugi pobyt studentów w sierpniu 2013 r.

Zgodnie ze statusem Klub podejmował również inne działania: 
• w maju wsparcie organizowanego przez Radnych Rady Miejskiej festyn charytatywnego na rzecz budowy  Hospicjum Saleziańskiego w Cygańskim Lesie,
• w czerwcu wsparcie OSP przy organizacji uroczystości poświęcenie nowego wozu bojowego GBA Mercedes-Benz Atego 1429,
• w czasie wakacji akcja rozprowadzania koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ”, w celu promowania przez dzieci, młodzież oraz dorosłych  naszej dzielnicę podczas  wyjazdów na letni wypoczynek /m.in. na Międzynarodowej Parafiadzie w Warszawie, obozie sportowo-rekreacyjnym, pieszej pielgrzymce do Częstochowy..,
• w czasie wakacji wraz z Kołem Emerytów i Rencistów współorganizował wycieczki dla osób starszych i mniej sprawnych oraz dla dziadków z wnukami,
• w czasie wakacji wraz z Zespołem Charytatywnym współorganizował wycieczkę dla dzieci z rodzin ubogich oraz niepełnosprawnych,
• we wrześniu wspierał DOMOWY KOŚCIÓŁ przy organizacji festynu charytatywnego podczas, którego zbierane były środki finansowe na zakup podręczników dla rodzin wielodzietnych,
• zakup strojów sportowych dla ministrantów i lektorów, które zostały przekazane jako dary podczas procesji  uroczystości XX-lecia Koronacji Figury Matki Boskiej Bolesnej w Hałcnowie,
• zakup strojów sportowych dla SP nr 28,
• wsparcie Akcji Katolickiej dot. ufundowania nagród dla zwycięzców XIV Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek,
• udostępnienie konta bankowego w celu przekazania przez darczyńców darowizn oraz KRS na przekazanie 1% od osób fizycznych dla Pana J. Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację,
• rozdysponowanie pozostałych środków pochodzących z 1% 7 letniej Karoliny Osztab chorej na mukowiscytozę z przeznaczeniem na zakup lekarstw,
• od grudnia 2012 za zgodą Miejskiego Zarządu Oświaty w placówkach, szkolnych oraz przedszkolach w Bielsku-Białej prowadzona była zbiórka nakrętek, z której dochód  przeznaczony jest  na operację 7 letniej Klaudii Pająk chorej na raka.

Współpraca  z mediami:
PRASA:
-  z miesięcznikiem „W Naszym Kościele”,
- „Gość Niedzielny”,
-  „Niedziela”,
- „Kronika Beskidzka”,
-  „Mały Gość Niedzielny”.
Współpracujemy również z redakcją strony www.halcnow.pl., a na FORUM  komentujemy bieżące wydarzenia z działalności Klubu.
Ponadto prowadzona była  stronę internetowa: www.psks-halcnow.pl oraz facebook, gdzie  na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.
W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były dotacje z:
1. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej FIO 2013                     50.000,00 zł,
2. Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęcia pływania                      12.000,00 zł,
3. Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej 9.000,00 zł,
-na IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera - 4.000,00 zł,
- na Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2013                                   - 5.000,00 zł
5. Urzędu Miasta w Bielsku-Białej -                                              57.000,00 zł:
- szkolenie  dzieci i młodzieży                                                 -22.000,00 zł,
- IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera    - 3.800,00 zł,
- Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2013" i "Jesień 2013"                  - 8.500,00 zł
- obóz  sportowo-rekreacyjny w  Jarosławcu                               22.700,00zł
6. Darowizny - firmy                                                               4.000,00 zł
- SPOMET  - tenis stołowy                                                   2.000,00 zł
- Anga                                                                             2.000,00 zł
6. Darowizny osoby fizyczne                                                   25.804,60 zł
7. Dopłaty rodziców do wyjazdu na obóz - działalność odpłatna:    35.993,00 zł
8. Odsetki bankowe -                                                                460,51 zł
9. Składki członkowskie -                                                         3.390,20 zł
10. Odpisy darczyńców 1% podatku                                         23.954,90 zł
/w tym kwoty
-  14.507,10 zł stanowi 1% dla Pana J. Wilczyńskiego.
- 9.447,80 zł Klub
Razem przychody 221.603,21zł

PONADTO:
• Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Rybnik 3.000,00 zł,
Wsparcie Coacha w ramach projektu „TRASA  78 -  ze Śląskiego w Świętokrzyskie”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
• Stowarzyszenie Parafiada
- zajęcia z lekkiej atletyki   9.000,00 zł,
• Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich z siedzibą w Warszawie - nagroda 2.000,00 zł 
– nieodpłatne przekazanie na własność sprzętu sportowego jako nagrody w V Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - XIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2013.

Pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Szwed oraz Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Region Podbeskidzie Pan Marcin Tyrna - zakup pucharów.
• Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" zakup koszulek na IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej,
• Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki- wyróżnienia dla zawodników podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rady Osiedla Hałcnów,
- Wydział Spraw Obywatelskich – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
- Wydział Promocji Miasta - materiały promocyjne Bielska-Białej,
• Cukiernia "Jedyna" Andrzej i Adam Bąk - słodkie wypieki są to. pączki ciastka i bułki,
• Firma "SPOMET" Pan Marek Adamczyk - słodycze na nagrody dla zwycięzców w organizowanych turniejach,
• Rada Osiedla Hałcnów - wsparcie "Hałcnowskich Dni Sportu",
• Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa – puchar na Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej,
• Wydawnictwo i Studio Filmowe "ANIMA MEDIA" -  książki,
• Państwo Łukasik stacja paliw Na Skarpie- paliwo na wyjazd drużyny na rozgrywki tenisa stołowego II liga,
• SZPUNAR - nagrody,
• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek - strona internetowa,
• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów,
• Mirosław Topór – transport na rozgrywki tenisa stołowego.

Wydatki:
1. Wyżywienie: /obóz, napoje itp./                                           31.800,48 zł
2. Transport na: zawody, Parafiadę, obóz -                               37.711,37 zł
3. Zakwaterowanie -                                                             16.715,00 zł
4. Obsługa: instruktorska, sędziowska i techniczna /ZUS+US/        24.826,00 zł
5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./ -                          21.374,89 zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki -                                   10.149,96 zł
7. Korzystanie z obiektów sportowych: sale, basen, boiska -         10.793,97 zł
8. Rozliczenie rehabilitacji Pan J. Wilczyński -                               5.057,19 zł
9. Lekarstwa Osztap                                                                  891,88 zł
10. Wpisowe na turnieje,  składki, licencje -                                 7.670,00 zł
11. Art. Biurowe -                                                                      537,71 zł
12. Ubezpieczenie -                                                                    769,00 zł
13. Opłaty pocztowe -                                                                  45,60 zł
14. Działalność statutowa - sprzęt do zabaw z dziećmi, balony,        1.557,60 zł
15. Koszty obsługi bankowej -                                                       448,30 zł
16. Poligrafia: promocja, plakaty                                                    850,50 zł
17. Zabezpieczenie medyczne -                                                     900,00 zł
18. Turystyka - zwiedzanie                                                         4.104,10 zł
19. Lekarstwa                                                                             416,08 zł
20. Drukarka, zestaw nagłośnieniowy, maszyna do waty cukrowej      4.472,00 zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                          4.979.36 zł
22. Badania lekarskie                                                                      80,00 zł
23. Paliwo tenis stołowy                                                             1.760,15 zł
24. Usługi ratownicze                                                                     50,00 zł
25. Wyszkolenie zawodników                                                       1.000,00 zł
Razem wydatki za 2013 r.                                                        188.961,14 zł
26. Odsetki                                                                                    1,24 zł
RAZEM 188.962,38 zł
O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2013r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:
• Sprzęt sportowy                                                                     2.668,35 zł
• Tusz                                                                                       129,80 zł
• Transport                                                                              2.076,98 zł
• Wyżywienie                                                                              445,67 zł
• Zakwaterowanie                                                                        385,00 zł
• Opłaty startowe, licencja,                                                        1.735,00 zł
• Maszyna do waty cukrowej                                                      1.649,00 zł
• Ubezpieczenie zawodników                                                         358,00 zł
• Rehabilitacja J Wilczyński +opłaty bankowe                                  5.069,97 zł
• Lekarstwa i inhalator Osztap +opłaty bankowe                                895,40 zł
Razem                                                                                   15.413,17 zł

Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje (223,78 zł /2012/ + 14.507,10zł /2013) =   14.730,88 zł.

Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą -  0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły - 18.000,00zł; oraz za obsługę sędziowską, techniczną, 6.826,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2013 r. Beskidzki Banku Spółdzielczym w Bielsku-Białej
lokata bankowa 09 8111 0009 4001 0025 7026 0002                 -  2.351,51 zł
lokata bankowa 36 8111 0009 4001 0025 7026 0001                 -  7.853,75 zł
bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001 - 41.127,65 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0003              -   5.135,63 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0004              -   5.135,63 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0005              -   5.000,00 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0006              -   5.000,00 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2012r.
Wartość aktywów BANK-                                                     71.604,17 zł
 kasa                                                                                 215,95 zł   
 zobowiązania                                                                         0,52 zł
 RAZEM                                                                          71.820,12 zł
W tym 1% J. Wilczyński -  14.730,88 zł.

Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. nie była przeprowadzona żadna kontrola.
Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu SOF-1 (Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Podstawa prawna: art. 30 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.12.2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z późn. zm), które zostało przesłane w wyznaczonym terminie.

Zamierzenia na rok 2014.
1. Kontynuować w dotychczasowym wymiarze zajęcia szkoleniowe z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizować tradycyjne środowiskowe imprezy sportowo - rekreacyjne tj. "Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji".
3. Kontynuować cykl turniejów wg. przyjętego kalendarza imprez sportowych.
4. Kontynuować rozgrywki Hałcnowskiej Ligii Futsalu.
5. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
6. Uczestniczyć i zwyciężyć kolejny raz w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
7. Wziąć udział w XXVI Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie z zajęciem miejsc na podium.
8. W okresie wakacji zorganizować dla wybijającej się grupy obóz sportowo- rekreacyjny, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu -np.  zajęcia tenisa stołowego i  piłki nożnej.
9. Kontynuować międzynarodową wymianę sportowych grup młodzieżowych ze zorganizowaniem V Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem Stefana Zubera.
10. Systematycznie dążyć do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
11. Podjąć starania o pozyskanie nowych osób spośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy oraz włączenie się ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów  zespołów na rozgrywki.
12. Kontynuować działania dot. budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie dzielnicy Hałcnów – wypracowanie ostatecznego projektu.
13.  Celem zabezpieczenia finansowego w/w zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
- Urzędu Miasta Bielska- Białej,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
- Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
- Stowarzyszeniu Parafiada w Warszawie,
- Fundacji Polsko –Litewskiej,
- Fundacji CEMEX,
- Fundacji TESCO,
• Euroregion Beskidy,
• ponadto żywi nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.
Uchwały:
UCHWAŁA NR 1/2/2013 z   6.02.2013 r. w sprawie przyjęcia:
• Sprawozdania Merytorycznego za 2012 r.
• Bilansu oraz rachunku Zysków i Strat, ,
UCHWAŁA NR 2/2/2013 z    6.02.2013 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo Klubu
UCHWAŁA NR 1/Z/2013 z  16.02.2013 r.
w/s przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium za okres rozliczeniowego roku 2012.
UCHWAŁA NR 2/Z/2013 z  16.02.2013 r.
ws: przyjęcia Protokołu Komisji Uchwał i wniosków stanowiącego założenia programowe działalności Klubu na nową kadencję.
UCHWAŁA NR 3/Z/2013 z  16.02.2013 r.
- ws. zmiany w składzie Zarządu.
UCHWAŁA NR 1/3//2013 z   4.03.2013 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu
Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu:
UCHWAŁA NR 1/3/WZSW/2013 z  25.03.2013 r.
w/s przyjęcia praz W-ZSW sprawozdań i udzielenie odchodzącemu Zarządowi absolutorium za minioną kadencję 2010-2012.
UCHWAŁA NR 2/3/WZSW/2013 z  25.03.2013 r.
ws: liczby członków  Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
UCHWAŁA NR 3/3/WZSW/2013 z  25.03.2013 r.
ws trybu głosowań przy wyborze władz Klubu na nową kadencję.
UCHWAŁA NR 4/3/WZSW/2013 z  25.03.2013 r.
- ws. zmiany w składzie Zarządu.
UCHWAŁA NR 5/3/WZSW/2013 z  25.03.2013 r.
- ws. zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.

Wspierają nas