• cwiczenia.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_08.jpg

17 listopada 2018 r.
Sob. 08:00 • P-SKS „Beskidy” Hałcnów • Bielsko-Biała
Sala SP nr 28 Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 343

UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni amatorzy, którzy:
• zapoznają się z regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać,
• posiadają własny sprzęt do gry,
• opłacą wpisowe: 10 zł; /druga kat. 5 zł/,
• dokonają terminowego zgłoszenia do zawodów.
Udział w zawodach mogą wziąć również:
- zawodnicy zrzeszeni do IV ligi - 45 lat ukończone w tym roku kalendarzowym i starsi, 2000 i młodsi, kobiety do II ligi
- byli zawodnicy, którzy mają co najmniej 3 lata przerwy w rozgrywkach PZTS.
KLASYFIKACJA :
• Grupa I senior OPEN.
• Grupa II kat. wiekowa do 40 lat włącznie.
• Grupa III kat. wiekowa 41 lat - 60 lat włącznie.
• Grupa IV kat. wiekowa powyżej 61 lat.
• Grupa V kobiety OPEN.

Wsparcie finansowe: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

XI Kiermasz Boonarodzeniowy 3 1

KLUB SENIORA

REGULAMIN

wyjazdu na Międzynarodowy Turniej Siatkówki w Wilnie - Litwa

w dniach 26-30 PAŹDZIERNIKA 2018r.

1. Wyjazd jest organizowany przez Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY" w ramach międzynarodowej wymiany młodzieżowych grup sportowych.

2. W wyjeździe biorą udział drużyny piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, którzy równocześnie reprezentują swoje Kluby i szkoły,  a przede wszystkim kraj Polskę.

3. Wyjazd następuje na zasadzie rewanżowego turnieju za przyjęcia grupy młodzieży polskiego pochodzenia z Litwy  w IX Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej im S. Zubera.

4.  Warunkami wyjazdu są:

- zgoda rodziców,

- pisemna akceptacja regulaminu wyjazdu,

- posiadania dokumentu osobistego lub paszportu upoważniającego do przekroczenia granicy państwa,

- posiadanie karty NFZ upoważniającej do korzystania w nagłych wypadkach z pomocy lekarskiej za granicą,

- uregulowanie kosztów wyjazdu w kwocie 300,00 zł.

Kwota obejmuje koszt; transportu, wyżywienia, nocleg, ubezpieczenie, zwiedzanie.

5. Kierownictwo wyjazdu stanowią:

- Renata Zuber – kierownik,

 

6. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie ze sobą:

- dokumentu upoważniającego do przekroczenie granicy państwa (paszport lub dowód osobisty),

- wyżywienia na podróż /suchy prowiant/, gdyż gospodarze przyjmują grupę od śniadania 27.10.2018 r.,

-   stosownego ubioru oraz stroju sportowego,

- małą poduszkę śpiwór lub koc do spania,

- w przypadku systematycznego zażywania leków zabranie niezbędnej ich dawki.

7.  Ponadto każdy uczestnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania swą osobą swej placówki szkolnej, Klubu i przede wszystkim kraju - Polski, zarówno w czasie podróży oraz pobytu na obiektach sportowych i miejscu zakwaterowania.

8. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy, palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub innych środków uzależniających oraz używanie wulgarnych słów.

9. O fakcie nie przestrzegania regulaminu wyjazdu poinformowani zostaną rodzice/ opiekuni prawni oraz szkoła zawodnika.

10. Niedopuszczalne jest powodowanie jakiegokolwiek zniszczeń lub szkód. Za zniszczenia, skutki osobiście ponosi bezpośredni sprawca.

11. O każdym niezawinionym przypadku, o fakcie takim uczestnicy zgłaszają osobom odpowiedzialnym za grupę.

 

Konto bankowe 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Kontakt:                 Renata Zuber   tel. 507 862 180.

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYJAZD MOJEGO  DZIECKA NA TURNIEJ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  /imię i nazwisko uczestnika/

Data urodzenia           . . . . . . . . . . . .           PESEL . . . . . . . . . . . . .  

Adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

Podpis  Rodzica /matka/opiekuna prawnego    . . . . . . . . . . . . .  tel. kontaktowy. . . . . .  . . . . .  

Podpis  Rodzica /ojciec/ opiekuna prawnego    . . . . . . . . . . . .   tel. kontaktowy. . . . . . . . . . ..

Podpis Dziecka . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .                      tel. kontaktowy. . . . . . .. . . . . .

Bielsko-Biała dnia  . . . . . . . . . . . . .  

Dokument umożliwiający przekroczenie granicy dowód/pesel*   seria…………………

SZKOŁA: …………………………………………………………………………………….

*Niewłaściwe wykreślić.

PROGRAM POBYTU w WILNIE

26 października 2018r. (piątek)

18:00 – zbiórka Hałcnów parking przed Domem Kultury,

27 października 2018r. (sobota)

7:00 przyjazd do Awiżeń

8:00 – 8:30 śniadanie,

10:00 uroczyste otwarcie turnieju,

10:30 -16:00 rozgrywki sportowe na dwóch salach,

13:30 – 15:00  przerwa obiadowa,

18:00 kolacja,

19:00 – 22:00 AKROPOLIS Lodowisko / Turniej w kręgle,

28 października 2018r. (nedziela)

9:00 śniadanie,

9:30 Msza św. w Domu Zakonny Sióstr Jezusa Miłosiernego, w kaplicy, gdzie powstał obraz Jezu Ufam Tobie!,

Zwiedzanie Wilna.

14:30-15:00 obiad

18:00 – 18:30 kolacja w Awiżeniach,

SPOTKANIE Z DYREKCJĄ I GRONEM PEDAGOGICZNYM SZKOŁY

19:00- 21:00 trening na hali w Awiżeniach.

29 października 2018r. (poniedziałek)

9:00 śniadanie,

9:30 -15:00 rozgrywki sportowe, podsumowanie wyników, nagrody, zamknięcie turnieju,

13:30 – 14:30  przerwa na obiad,

15:00-16:00 uroczyste zamknięcie turnieju,

17:00 kolacja,

18:00 wyjazd.

30 października 2018r. (wtorek)

przyjazd do Hałcnowa około godz. 8:00.

Wspierają nas