• pilkarze.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_08.jpg
 • banner_03.jpg

Plakat obchodow 10 i 11 A3 1

http://l24.lt/pl/sport/item/326219-miedzynarodowy-turniej-siatkarski-o-puchar-gimnazjum-w-awizeniach-2019

WILNO 1

Jak co roku w czasie ferii jesiennych w Gimnazjum w Awiżeniach odbył się turniej piłki siatkowej. To świetna okazja nie tylko na rywalizację sportową, ale na kontynuację współpracy z zaprzyjaźnionym PSzKS „Beskidy” z Bielska-Białej. Już od 20 lat nawiązana przyjaźń trwa i rozwija się w najlepsze, a z niej korzysta młodzież po obu stronach. Wiadomo, tak bogaci nie jesteśmy i takiego urozmaiconego programu zaproponować nie jesteśmy w stanie, ale w miarę własnych możliwości staramy się to czynić.

A więc 27-28 października odbył się turniej siatkówki o Puchar Gimnazjum w Awiżeniach 2019 w kategorii dziewcząt i chłopców. Do uczestnictwa wśród pań zgłosiły się siatkarki PSzKS „Beskidy” z Bielska-Białej, uczennice Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz dwa zespoły wystawiły gospodynie. Natomiast wśród panów obok gospodarzy na turniej przybyli siatkarze z rejonu solecznickiego z Gimnazjum im. Anny Krepsztul z Butrymańc, siatkarze Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego z Suderwy oraz dwa zespoły z Bielska-Białej. Należy zaznaczyć, że od lat turniej organizujemy wspólnie z placówką szkolną w Suderwie. Korzystamy z sali sportowej, by bardziej sprawnie rozegrać turniej korzystamy z dwóch sal, a warto zaznaczyć, że na tej przyjaźni i współpracy ubiegłej wiosny skorzystali też uczniowie z Suderwy – również dołączyli do kolegów i koleżanek z Awiżeń i uczestniczyli w podróży do Bielska w ramach wymiany sportowej.

Pokrótce opowiemy o obu turniejach. W dniu 27 października dziewczęta rozgrywki miały w Suderwie, a 28 – w Awiżeniach. Turniej rozegraliśmy systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż do 2 wygranych setów. O tym, że drużyny były o podobnych umiejętnościach świadczy fakt, że na 12 rozegranych meczy w 6 był niezbędny trzeci dodatkowy set rozstrzygający o zwycięstwie. No może minimalnie lepsze były siatkarki pierwszego zespołu z Awiżeń, które w czasie turnieju wygrały wszystkie mecze, nie tracąc seta. Na miejscu drugim uplasował się drugi zespół gospodyń. Siatkarki z Macierzy w ostatnim meczu pokonały zawodniczki z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i tym samym zapewniły miejsce na najniższym stopniu podium.

Wśród chłopców najlepiej wypadli siatkarze z Gimnazjum im. Anny Krepsztul z Butrymańc, którzy w ciągu całego turnieju przegrali zaledwie jednego seta dla gospodarzy. Siatkarze z Gimnazjum w Awiżeniach zadowolili się miejscem drugim. Współorganizatorzy, siatkarze z Suderwy, zajęli miejsce trzecie. Zawodnicy z Beskid podzielili między sobą odpowiednio miejsca 4-5.

Na uroczystej gali podsumowania turnieju oraz dekoracji drużyn panowała świetna atmosfera, a to za sprawą obfitości nagród, które czekały na uczestników. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, drużyny z podium medale, najlepsi zawodnicy pamiątkowe koszulki. Każdy zawodnik otrzymał prezent, a to dzięki wsparciu, którego po raz drugi udzieliła Zamknięta Spółka Akcyjna „ABB”. Uczestnicy zwycięskiej drużyny otrzymali plecaki z logo firmy, a reszta uczestników pojemniki na wodę, tak często przez zawodników używanej podczas przerw w trakcie meczu. Pani dyrektor Waleria Orszewska cieszyła się, że w trakcie turnieju nikt nie doznał poważnej kontuzji, a jeżeli i były lekkie stłuczenia lub zadrapania, co jest rzeczą naturalną dla każdego zawodnika, to one raczej świadczyły o samopoświęceniu w trakcie meczu.

Pani prezes PSzKS „Beskidy” Renata Zuber cieszyła się z możliwości znów, jak co roku, przyjechać i odwiedzić ukochane Wilno, sprowadzić liczną grupę młodzieży, której winno się opowiadać o historii obojga narodów, co nas łączyło, poznawać kulturę i tradycje sąsiadów, a przy okazji sprawdzić się w rywalizacji sportowej. Więc serdecznie dziękowała za gościnę i zapraszała na tradycyjną rewizytę w maju.

Oczywiście, by pogodzić obie te sprawy, sportową i edukacyjną, staraliśmy się podczas, gdy jedni rywalizowali na parkietach sportowych, innych zawieźć szkolnym busem na zwiedzanie Wilna. Góra Trzech Krzyży, Ostra Brama, Rossa, kościół św. Piotra i Pawła, katedra, Starówka, Baszta Zamkowa (Giedymina) – to te punkty, które „zaliczyła” zwiedzająca młodzież.

Wiadomo też, że nie chcieliśmy młodzież pozbawić i rozrywki. Został zorganizowany wypad na lodowisko do centrum handlowego „Akropolis” oraz na kręgielnię. Staraliśmy się maksymalnie ściśle zaplanować dzień, by jak najlepiej wykorzystać tak krótki czas, który mieliśmy do dyspozycji. Jako że goście odjeżdżali w niedzielę, to tuż przed wyjazdem cała grupa poszła do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie w ciszy i skupieniu uczestniczyliśmy we Mszy św. Być może podczas niej, ktoś dziękował dobremu Bogu za, mam nadzieję, dobrze spędzony czas w Awiżeniach i prosząc przy okazji o szczęśliwy powrót.

Waldemar Szumski,
szkoleniowiec siatkarzy
Szkoły Sportowej Samorządu
Rejonu Wileńskiego

sopokinie zbirkan

REGULAMIN
wyjazdu na Międzynarodowy Turniej Siatkówki w Wilnie - Litwa
w dniach 25-28 PAŹDZIERNIKA 2019r.
1. Wyjazd jest organizowany przez Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY" w ramach międzynarodowej wymiany młodzieżowych grup sportowych.
2. W wyjeździe biorą udział drużyny piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, którzy równocześnie reprezentują swoje Kluby i szkoły, a przede wszystkim kraj Polskę.
3. Wyjazd następuje na zasadzie rewanżowego turnieju za przyjęcia grupy młodzieży polskiego pochodzenia z Litwy w X Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej im S. Zubera.
4. Warunkami wyjazdu są:
- zgoda rodziców,
- pisemna akceptacja regulaminu wyjazdu,
- posiadania dokumentu osobistego lub paszportu upoważniającego do przekroczenia granicy państwa,
- posiadanie karty NFZ upoważniającej do korzystania w nagłych wypadkach z pomocy lekarskiej za granicą,
- uregulowanie kosztów wyjazdu w kwocie 300,00 zł.
Kwota obejmuje koszt; transportu, wyżywienia, nocleg, ubezpieczenie, zwiedzanie.
5. Kierownictwo wyjazdu stanowią:
- Renata Zuber – kierownik,
- Jerzy Romański – opiekun grupy piłki siatkowej Kl. VIIIC SP nr 28
- Jakub Zuber - absolwenci P-SKS „BESKIDY”,
-Anna Stachura – opiekun dziewcząt.

6. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie ze sobą:
- dokumentu upoważniającego do przekroczenie granicy państwa (paszport lub dowód osobisty),
- wyżywienia na podróż /suchy prowiant/, gdyż gospodarze przyjmują grupę od śniadania 26.10.2019 r.,
- stosownego ubioru oraz stroju sportowego,
- małą poduszkę śpiwór lub koc do spania,
- w przypadku systematycznego zażywania leków zabranie niezbędnej ich dawki.
7. Ponadto każdy uczestnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania swą osobą swej placówki szkolnej, Klubu i przede wszystkim kraju - Polski, zarówno w czasie podróży oraz pobytu na obiektach sportowych i miejscu zakwaterowania.
8. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy, palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub innych środków uzależniających oraz używanie wulgarnych słów.
9. O fakcie nie przestrzegania regulaminu wyjazdu poinformowani zostaną rodzice/ opiekuni prawni oraz szkoła zawodnika.
10. Niedopuszczalne jest powodowanie jakiegokolwiek zniszczeń lub szkód. Za zniszczenia, skutki osobiście ponosi bezpośredni sprawca.
11. O każdym niezawinionym przypadku, o fakcie takim uczestnicy zgłaszają osobom odpowiedzialnym za grupę.

Do 16 października 2019 r. proszę o zwrot karty oraz o wpłatę zaliczki w kwocie 100,00 zł, w celu potwierdzenia udziału w turnieju.
Konto bankowe 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Kontakt: Renata Zuber tel. 507 862 180.

www.psksbeskidy-halcnow.plWYRAŻAM ZGODĘ NA WYJAZD MOJEGO DZIECKA NA TURNIEJ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/imię i nazwisko uczestnika/
Data urodzenia . . . . . . . . . . . . PESEL . . . . . . . . . . . . .
Adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis Rodzica /matka/opiekuna prawnego . . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy. . . . . . . . . . .
Podpis Rodzica /ojciec/ opiekuna prawnego . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy. . . . . . . . . . ..
Podpis Dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy. . . . . . .. . . . . .
Bielsko-Biała dnia . . . . . . . . . . . . .
Dokument umożliwiający przekroczenie granicy dowód/pesel* seria…………………
SZKOŁA: …………………………………………………………………………………….
*Niewłaściwe wykreślić.

PROGRAM POBYTU w WILNIE
25 października 2019r.
18:00 – zbiórka Hałcnów parking przed Domem Kultury,
26 października 2019r.

7:00 przyjazd do Awiżeń
8:00 – 8:30 śniadanie,
10:00 uroczyste otwarcie turnieju,
10:30 -16:00 rozgrywki sportowe na dwóch salach,
13:30 – 15:00 przerwa obiadowa,
Zwiedzanie Wilna
18:00 kolacja,
19:00 – 22:00 AKROPOLIS Lodowisko / Turniej w kręgle,

27 października 2019r.
9:00 śniadanie,
9:30 -15:00 rozgrywki sportowe, podsumowanie wyników, nagrody, zamknięcie turnieju,
13:30 – 14:30 przerwa na obiad,
15:00-16:00 uroczyste zamknięcie turnieju,
17:00 kolacja,
18:00 wyjazd.
Msza św. w Domu Zakonny Sióstr Jezusa Miłosiernego, w kaplicy, gdzie powstał obraz Jezu Ufam Tobie!,
28 października 2019r.
Przyjazd do Hałcnowa około godz. 8:00.

Wspierają nas