• psks_04.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_01.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_06.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_03.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_08.jpg

Klub pozyskał kolejne środki finansowe na realizację cyklicznych oraz ważnych dla nas zadań.
Środki finansowe pochodzą z Ministra Sportu i Turystyki na zaplanowane zadania z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie - realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku - w ramach drugiego naboru wniosków programu „Sport dla Wszystkich”, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Główne cele:
- Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
- Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
- Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
- Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
- Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
- Edukacja patriotyczna poprzez sport;
- Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
- Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Priorytety:
- Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
- Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
- Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

 plakat MSIT 2023


Miło nam poinformować, iż P-SKS "BESKIDY" znalazł się wśród beneficjentów, którzy usyskali dofinanowanie w kwocie 15.000,00 zł w II edycji programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU.

Program Dobra Drużyna to przedsięwzięcie największego polskiego ubezpieczyciela – PZU, którego celem jest rozwój sportowy młodych Polaków przez zachętę do stałej aktywności fizycznej

Główne cele programu:
- Propagowanie zdrowego stylu życia.
- Wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży aktywnej sportowo, w tym z niepełnosprawnościami.
- Wsparcie rozwoju sportu dzieci i młodzieży w mniejszych ośrodkach z ograniczonym dostępem do środków finansowych.

W 2023 r. ze wsparcia finansowego skorzysta 450 podmiotów z całej Polski.

 Pzu

Wodny Park Tychy
8.07.2023r.
godz. 8:15 wyjazd z parkingu przed Domem Kultury
godz. 9:00 - 11:00 Korzystanie z atrakcji
Wyżywienie we własnym zakresie. W drodze powrotnej McDonald

Podczas wyjazdu, uczestnicy zajęć wakacyjnych będę pod opieką trenera, pozostałe dzieci musza mieć pełnoletniego opiekuna.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy R Zuber tel. 507 862 180.

Wyjazd na basen dofinansowany zostanie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Z PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI +" NA LATA 2021-2025 w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "Aktywni razem".

logo Aktywni

basen

Wakacyjne wyjście do kina.
PEŁNA MIŁOŚCI
komedia
2 lipiec 2023
14:40 - zbiórka przy kasie,
15:00 - seans.
Siostra Marina, nieortodoksyjna zakonnica, zostaje wysłana do El Parral, szkoły z internatem dla chłopców, której groziło zamknięcie. Mimo że dzieci witają ją żartami, szybko odkrywają, że dzięki niej stają się rodziną, której nigdy nie miały.


Zapisy R Zuber tel. 507 862 180.

Udział w wydarzeniu dofinansowany zostanie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Z PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI +" NA LATA 2021-2025 w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "Aktywni razem".

pelna Mioci

logo Aktywni

Podkategorie

Wspierają nas