• pilkarze.jpg
 • banner_08.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_05.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_04.jpg

HA SOP

Podczas przeprowadzonej w dniu 10 listopada zbiórki pieniężnej na rzecz mieszkańców Parafii w Sopoćkiniach zebrano kwotę 5815,00zł.

Świąteczną akcję pomocy Polakom na wschodzie wsparli:
- Parafia pw. Nawiedzenia NNP w Hałcnowie,
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Hałcnowie,
- Szkoła Podstawowa nr 28 w Hałcnowie,
- Parafia św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach z miejscowym oddziałem Akcji Katolickiej,
- Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Kozach,
- Hurtownia Dewocjonaliów w Kozach,
- Rzeźnictwo i Handel, Kapecki Sp. Jawna w Kozach,
- MIĘDZYBRODZKIE MAKARONY DYBAŁ SPÓŁKA JAWNA,
- Fundacja Budowy Kompleksów Mieszkaniowych „WIARUS” Pan Andrzej Sikora – pomoc osobom represjonowanym,
- Szczepan Wojtasik Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

SOP MIKO

„Będziesz miłował.... bliźniego swego jak siebie samego”

Pokój i dobro!
Kochani nasi Rodacy!

     Jakże jesteście pięki i mocni duchem. Wasze otwarte, dobre serca, są dla nas, żyjących za wschodnią granicą, radością , otuchą, i jakby światłem w tunelu naszej codzienności. Co roku już od wielu lat Pan Szczepan Wojtasik Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i Renata Zuber Prezes Parafialno – Szkolnego Klubu Sportowego „BESKIDY” z Bielska Białej, pokonują setki kilometrów, nie oszczędzając swoich sił i czasu by nam nieść wieloraką pomoc. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za ich piękną postawę służby i zaangażowania. Ale działając w pojedynkę, nie dokonaliby tych rzeczy, które z takim wdziękiem przekazują, dlatego z całego serca dziękujemy za udział w akcji zbierania ofiar w parafiach: Hałcnów w Bielsku—Białej oraz Kóz. Niech dobry Bóg wynagrodzi tysiąckrotnie waszą wielką ofiarność i błogosławi każdy dzień waszego życia. Zapewne, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w barniu, dlatego radujcie się że możecie dawać, wiedząc że czynicie to Jezusowi. Bóg zapłać
      Wychowawcom i nauczycielom za zaangażowanie dzieci i młodzieży, za cenne paczki Mikołajowe, za ich trud i wkład w edukację i wychowanie młodego pokolenia do dzielenia się z bardziej potrzebującymi, dziękujemy stokrotnie. Życzymy Światła Ducha Świętego, niesłabnącego entuzjazmu i radości z wykonywanej pracy, pomocy Bożej i Jego błogosławieństwa.
      Dziękujemy poszczególnym Firmom, które podzieliły się wypracowanymi przez siebie środkami, by zaświadczyć i przynieść radość naszym Sopoćkiniom. Jesteśmy dumni że nasze korzenie są Polskie, że nasza Macierz przyznaje się do nas, że nas nie zostawia samym sobie, że nasz szlachetny Naród, jest najlepszym Narodem pod słońcem. Za każdy gest dobroci, za cenną pamięć , otwarte dobre serca, ofiarność, bezpośredniość i cenne dary- niech Bóg będzie uwielbiony. Z serca składamy szczere Bóg zapłać. Pamiętamy o Was Kochani w naszych modlitwach- Szczęść Boże
W imieniu naszych parafian i ludzi uradowanych przybyciem naszych gości do Sopoćkin-s.Goretti Milenkiewicz

Świąteczną akcję pomocy Polakom na wschodzie wsparli:
- Parafia pw. Nawiedzenia NNP w Hałcnowie,
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Hałcnowie,
- Szkoła Podstawowa nr 28 w Hałcnowie,
- Parafia św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach z miejscowym oddziałem Akcji Katolickiej,
- Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Kozach,
- Hurtownia Dewocjonaliów w Kozach,
- Rzeźnictwo i Handel, Kapecki Sp. Jawna w Kozach,
- MIĘDZYBRODZKIE MAKARONY DYBAŁ SPÓŁKA JAWNA,
- Fundacja Budowy Kompleksów Mieszkaniowych „WIARUS” Pan Andrzej Sikora – pomoc osobom represjonowanym,
- Szczepan Wojtasik Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

OSKAR

plakat 2

 

XV Diecezjalny Andrzejkowy
Turniej Tenisa Stołowego
I. ORGANIZATOR:
• Parafialno - Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334.
II. CEL:
• upowszechnianie gry w tenisa stołowego,
• promocja i zapewnienie aktywnego wypoczynku,
TERMIN i MIEJSCE:
Sala Gimnastyczna SP Nr 28 w Bielsku – Białej ul. Wyzwolenia 343.
Sobota – 30 listopada 2019 roku
Godz. 11:30 – przyjmowanie zgłoszeń,
Godz. 12:00 – losowanie,
Godz. 12:15 - rozpoczęcie turnieju.
Dekoracja zwycięzców odbędzie się do 30 minut po rozegraniu ostatniego meczu.
IV.UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy:
• zapoznają się z regulaminem i zobowiązują się go przestrzegać,
• posiadają własny sprzęt do gry
V. KATEGORIE WIEKOWE:
• SP I-II, III-IV, V-VI, VII–VIII, LICEUM, OPEN,
VI. NAGRODY :
Medale oraz upominki rzeczowe.
I. PRZEPROWADZENIE TURNIEJU :
1. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym, do dwóch przegranych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę zawodników.
3. Pary do gry kojarzone będą poprzez losowanie.
4. Prowadzone będą tylko gry singlowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup w przypadku małej liczby zawodników.
2. Zawodnik ma prawo gry w kat. OPEN oraz w jednej z powyższych kategorii.
II. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do zawodów przyjmuje:
Parafialno - Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334
UWAGI KOŃCOWE:
1. Zawodnicy, kibice zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego.
1. Zmian w regulaminie może dokonać tylko Organizator.
2. Organizator pokrywa koszty organizacyjne.
3. Wszelkie koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd - pokrywa uczestnik.
4. Ubezpieczenie zawodnika we własnym zakresie
5. Sędziego Głównego powołuje Organizator.
6. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym.

WYNIKI:

Wyniki Andrzejkowego Turnieju Tenisa Stołowego 30.11.2019

Kl. I-II dziewczynki
1. Justyna Kurtycz
2. Zosia Lach
3. Maja Pencarska
4. Natalia Kędzior

kl. I-II chłopcy
1. Tomasz Pokrzywa
2. Wiktor Sędziak

kl. III-IV
1. Agnieszka Kurtycz
2. Wojtek Kiedroń
3. Janek Wojtyła

kat. V-VI chłopcy
1. Bartosz Łusiński
2. Mateusz Markowski
3. Hubert Wajdzik
4. Dawid Duraj
5. Robert Toporowski
6. Tymek Tokar
7. Szymon Walczak
8. Wiktor Jarmułowicz
9. Krzysztof Caputa

Liceum dziewczęta
1. Weronika Kubas
2. Karolina Karabowicz

Liceum chłopaki
1. Krzysztof Kurtycz
2. Piotr Rolak
3. Piotr Lubaś

Open
1. Dariusz Kubinek
2. Grzegorz Blachura
3. Weronika Kubas
4. Krzysztof Kurtycz
5. Mirosław Karabowicz
6. Karolina Karabowicz
7. Piotr Rolak
8. Dominik Markowski

 

ATTS 2019

XI Otwarty Turniej Amatorski
o Puchar Hałcnowa w Tenisie Stołowym

1. ORGANIZATOR:
Parafialno - Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334.
2. CELE:
- upowszechnianie gry tenisa stołowego,
- wyłonienie mistrza Hałcnowa w Tenisie Stołowym roku 2019.
3. TERMIN i MIEJSCE:
Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 28 w Bielsku – Białej ul. Wyzwolenia 343.
Sobota - 16 listopada 2019 roku
4. PROGRAM :
Godz. 8:30-9:00 – przyjmowanie zgłoszeń
Godz. 9:00 – losowanie
Godz. 9:30 – rozpoczęcie turnieju
Dekoracja zwycięzców odbędzie się do 15 minut po rozegraniu ostatniego meczu.
5. UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni amatorzy, którzy:
• zapoznają się z regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać,
• posiadają własny sprzęt do gry,
• dokonają terminowego zgłoszenia do zawodów.
Udział w zawodach mogą wziąć również:
- zawodnicy zrzeszeni - 45 lat ukończone w tym roku kalendarzowym i starsi, 2001 i młodsi,
- byli zawodnicy, którzy mają co najmniej 3 lata przerwy w rozgrywkach PZTS.
6. KLASYFIKACJA :
• Grupa I senior amator open.
• Grupa II kat. wiekowa do 40 lat włącznie.
• Grupa III kat. wiekowa 41 lat - 60 lat włącznie.
• Grupa IV kat. wiekowa powyżej 61 lat.
• Grupa V kobiety amatorki OPEN.
7. NAGRODY :
Za zdobycie I, II oraz III miejsca w poszczególnych kategoriach nagrodą są puchary.
8. PRZEPROWADZENIE TURNIEJU:
A. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym, do dwóch przegranych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
B. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę zawodników.
C. Pary do gry kojarzone będą poprzez losowanie.
D. Prowadzone będą tylko gry singlowe.
E. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup w przypadku małej liczby zawodników.
F. Zawodnik ma prawo gry w kat. OPEN oraz w jednej z powyższych kategorii.
9. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do zawodów przyjmuje: Parafialno - Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” Bielsko-Biała pod nr tel. 696593100 oraz w dniu rozgrywek biuro zawodów.
10. UWAGI KOŃCOWE:
A. Zawodnicy, kibice zobowiązani są do posiadania obuwia zamiennego.
B. Zmian w regulaminie może dokonać tylko Organizator.
C. Organizator pokrywa koszty organizacyjne.
D. Wszelkie koszty związane z udziałem w zawodach: wpisowe, dojazd itp. pokrywają uczestnicy
E. Ubezpieczenie zawodnika we własnym zakresie.
F. Sędziego Głównego powołuje Organizator.
G. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym.

WYNIKI

Kategoria Open:

1 . Gąsiorski Paweł - Cisie
2. Lamer Maciej - Zawiercie
3. Suchodolski Zbigniew – Pawłowice Śl.
4. Cieślar Marek – Bielsko-Biała
5. Merta Rafał – Bielsko-Biała
6. Kubinek Dariusz – Bielsko-Biała
7. Zyzański Wiesław – Bielsko-Biała
8. Baczewska Barbara – Bielsko-Biała
9. Jurzak Jan – Kęty
10.Soszka Arkadiusz - Bielsko-Biała
11.Baczewski Kamil - Bielsko-Biała
12.Gałuszka Zbigniew – Bulowice
13. Kurtycz Krzysztof – Bielsko-Biała

Kat. 40 lat i młodsi:
1. Gąsiorski Paweł - Cisie
2. Merta Rafał – Bielsko-Biała
3. Baczewski Kamil - Bielsko-Biała
4. Kurtycz Krzysztof – Bielsko-Biała

Kat. 41-60 lat:
1. Suchodolski Zbigniew – Pawłowice Śl.
2. Cieślar Marek – Bielsko-Biała
3. Lamer Maciej - Zawiercie
4. Jurzak Jan – Kęty
5. Kubinek Dariusz – Bielsko-Biała
6. Zyzański Wiesław – Bielsko-Biała
7. Baczewska Barbara – Bielsko-Biała
8. Soszka Aleksander - Bielsko-Biała
9. Gałuszka Zbigniew – Bulowice

Kat. Weterani 61 lat i starsi:
1. Jurzak Jan – Kęty
2. Gałuszka Zbigniew – Bulowice

 

Wspierają nas