• pilkarze.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_08.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_03.jpg
 • cwiczenia.jpg

Pawel Lassak podsumowanie zbiorki

W dniu 10 maja 2020r. w godz. 9.00-13.30 zostanie przeprowadzona powszechna akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie wspólnie z Diecezją Bielsko-Żywiecką w Ambulansie zaparkowanym przed Bazyliką Mniejszą w Bielsku-Białej – Hałcnowie przy ul. Wyzwolenia 336.
Jest to pierwsza akcja na terenie Bielska-Białej po okresie wstrzymania wyjazdów ekip wyjazdowych w związku z epidemią Koronawirusa COVID-19.
Akcja krwiodawstwa zorganizowana jest ph. „100 litrów krwi na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II” przez honorowych krwiodawców naszej Naszej Parafii.

UWAGA:
Jak teraz wygląda oddawanie krwi :
Przed wyjściem z domu prosimy o zmierzenie temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 37,3 °C nie będą mogły oddać krwi i jednocześnie powinny skonsultować się z lekarzem rodzinnym.

We wszystkich miejscach poboru krwi znajduje się stanowisko do wstępnej kwalifikacji, gdzie Krwiodawca wypełnia wstępną ankietę, dezynfekuje ręce i każdemu Dawcy mierzona jest temperatura (bezdotykowym termometrem). Po wstępnej kwalifikacji Krwiodawca zostaje zarejestrowany i podlega drugiej kwalifikacji (na dotychczasowych zasadach).

Krew może oddać osoba, która m.in.:
- w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami RP, temp. ciała nie przekracza 37,3 °C, nie ma objawów infekcji - katar, kaszel, duszności,
- nie jest objęta kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym i w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o zgłaszanie się do oddania krwi bez osób towarzyszących.

Dawcy oczekujący do oddania krwi zachowują niezbędny odstęp od siebie 1-1,5 metra.

Każdy Krwiodawca otrzymuje maseczkę , rękawiczki i długopis.

 

Marek Mielnik

Wiceprezes Klubu HDK PCK

przy Parafii pw. Nawiedzenie NMP

w Bielsku-Białej - Hałcnowie

XXXVII Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji "WIOSNA 2020"

KONKURS PLASTYCZNY: „Moja rodzina w czasie pandemii”

Zapraszamy uczniów do wykonania pracy plastycznej przedstawiającej zachowania mające na celu walkę z koronawirusem: mycie rąk, noszenie maseczek, rękawiczek, zachowanie odstępów, pozostanie w domu, kreatywne spędzanie czasu w trakcie kwarantanny, pomoc rodzicom, seniorom lub potrzebującym….

Organizator:
Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY”.

Wsparcie finansowe:
- Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" zadania "AKTYWNOŚĆ JEST PRZYJEMNA”,

- Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Program "Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało" jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Urząd Miasta Bielska-Białej.

Cel konkursu
1. Rozwijanie aktywności plastycznej dzieci i młodzieży.
2. Prezentacja własnych obserwacji na temat walki z epidemią.
3. Kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych związanych z pandemią (pozostanie w domu, częste mycie rąk ect.).
Warunki konkursu
1. Kategorie wiekowe:
a) kategoria I: dzieci przedszkolne,
b) kategoria II: klasy I - III szkoły podstawowej,
c) kategoria III: klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę (bez pomocy rodziców).
3. Praca powinna być wykonana na kartce o formacie A4. Technika: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, techniki mieszane.
4. Praca powinna przedstawiać zachowania mające na celu walkę z koronawirusem,
5. Ocenie podlegać będą:
- PLASTYCZNA interpretacja tematu,
- oryginalność pomysłu,
- samodzielność wykonania,
- estetyka wykonania.
6. Prace konkursowe (zdjęcie lub skan pracy) należ przekazać do 31 maja 2020r.
do P. Anny Stachury na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez dziennik elektroniczny (dla uczniów SP28). Tel. Kontaktowy 734 491 348.
Wraz z pracą konkursową należy przesłać następujące informacje:
➢ Imię i nazwisko autora pracy,
➢ Klasa do jakiej uczęszcza dziecko,
➢ Dane opiekuna prawnego do kontaktu (numer telefonu).
7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy przez Klub np. na stronie www lub Facebooku.

W tym trudnym czasie, w trosce o seniorów z Hałcnowa.
Dzięki wspólnie podjętym działaniom i wsparciu sponsorów, 200 emerytów otrzymało okolicznościowe paczki z żywnością.

Sowo do Seniorw 2020 r 01 4 1

 

Wspierają nas