• pilkarze.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_01.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_06.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_04.jpg

Kacper n


Przeznaczona jest dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, tj. których dochód nie przekracza
- 15420,20 zł kwota brutto dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1161,60 zł kwota brutto w przypadku osoby w rodzinie.
Osoby spełniające kryteria, winne skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej tel.334995641 w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.
Następnie należy skontaktować się z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej tel. 734176648, gdzie ustalone zostanie miejsce oraz terminy odbioru żywności.

pomoc zywnosciowa dla mieszkancow od diecezjalnej caritas fb27

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej- Hałcnowie, serdecznie zaprasza do podzielenia się cząstką siebie podczas wiosennej akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w dniu 9 maja 2021r. w godz. 9.00-13.30 w Ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Ambulans będzie zaparkowany na parkingu przy Bazylice Mniejszej w Bielsku-Białej -Hałcnowie.

Wiceprezes Klubu HDK PCK
Marek Mielnik

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej powstał w październiku 2019r w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, a jego działalność jest finansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Organem prowadzącym jest Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 • Pomoc Ośrodka kierowana jest do:
  - osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  - świadków przestępstw i osób im najbliższych.
 • W Ośrodku można otrzymać również inne formy pomocy:

- Pomoc prawna, mediacje
- Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna
- Pomoc osoby pierwszego kontaktu
- Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych
- Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje
- Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
- Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za używane media
- Usługa dostosowania lokalu do potrzeb osoby pokrzywdzonej
- Finansowanie przejazdów środkami komunikacji lub pokrywanie kosztów transportu w celu regulowania spraw i odbierania świadczeń
- Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych
- Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
- Pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu dla dzieci
- Zakup sprzętu i wyposażenia


CAŁODOBOWY TELEFON: 667 252 257

www.pokrzywdzeniprzestepstwem.pl

Wspierają nas