• pilkarze.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_06.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_01.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_08.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_04.jpg

PLAKAT dzien sportu BRD 2019

PLAKAT zawody 2019 1

 KONKURS PLASTYCZNY - „Odpoczywaj na wsi”
Organizator - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.
Kategorie wiekowe:
1) kategoria I: – klasy 0 - III szkoły podstawowej;
2) kategoria II: – klasy IV - VIII szkoły podstawowej.
Termin składania prac 18 września br. - A. Stachura,
Regulamin

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/08/regulamin-konkursu-odpoczywaj-na-wsi.pdf

XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”
I. Organizatorzy
- Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
- Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
- Dekanat Bielski
- Fundacja Mater

I. Cele konkursu:
. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu:
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XIX Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!”.
Format pracy: A-2, A-3.
Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
Kategorie wiekowe:
1) kategoria I: dzieci przedszkolne,
2) kategoria II: klasy I - III szkoły podstawowej,
3) kategoria III: klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

Termin składania prac 23 września br. - A. Stachura,

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY”
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej "BESKIDKÓW"
"BESKIDKÓW" - dzieci z roczników 2008 – 2012
przedszkolaków - z roczników 2013 – 2014

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko:
- ma predyspozycje ruchowe,
- lubi sportową rywalizację i ruch na świeżym powietrzu.

Chcesz, aby rozwijało się w duchu sportu - to zapraszamy na zajęcia

Treningi będą prowadzone przez doświadczonego i  wykwalifikowanego instruktora piłki nożnej Wojciecha Bąbkę.

Miejsce zajęć:
boisko wielofunkcyjne lub hala SP 28 w Hałcnowie.
Pierwszy trening gratis.

Kontakt:
Wojciech Bąbka tel. 665233865

Wspierają nas