• psks_03.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_01.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_08.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_04.jpg

SPRAWOZDANIE

z działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii pw.
Nawiedzenia NMP w Hałcnowie w latach 2016- 2019 roku.

Zarząd Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie
w Bielsku-Białej w składzie:

Prezes: Adam KACHNIC

Wiceprezes : Marek Mielnik

Sekretarz/Skarbnik: Wioleta Stępień

Członek Zarządu:

 • Sławomir Beck

 • Krzysztof Świtała

Ilość członków Klubu, którzy opłacili składki PCK na rok 2019 – 23

Wolontariuszy, którzy złożyli swoje deklaracje przynależności do klubu jako osoba wspierające- 5

zrealizował następujące przedsięwzięcia:

I. Realizacja zadań związanych z promocją i zbiórką krwi przez członków Klubu.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii pw.
Nawiedzenia NMP w Hałcnowie w latach 2016- 2019 przygotował
i przeprowadził
24 akcje krwiodawstwa w Ambulansach zaparkowanych przy kosciele Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie oraz Klub uczestniczył w 8 akcjach krwiodawstwa zaplanowanych przez OR PCK w Bielsku-Białej akcjach krwiodawstwa ph. Zbieramy Krew dla Polski”, a które to akcje były współorganizowane ze sklepem Intermarsze przy ul. Żywieckiej 15a w Bielsku-Białej. Zebrano prawie 235 litrów krwi

Łącznie od chwili powołania Naszego Klubu tj. od roku 2011, podczas organizowanych akcji poboru krwi i indywidualnych oddań, zebraliśmy prawie 743 litry krwi.

W związku ze zmniejszająca się ilkościa krwiodawców zgłaszających się na terenie dzielnicy Hałcnów do Ambulansu zaparkowanych przy kościele Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie oraz nawieszona ilością akcji organizowanych na terenie Miasta Bielsko-Biała Zarząd podjął decyzje, by na rok 2020 zaplanować tylko cztery akcje krwiodawstwa w dniach:

16.02.2020r.
10.05.2020r.
06.09.2020r.
06.12.2020r.

II. Organizacja zawodów wędkarskich przez Klub

W okresie sprawozdawczym Klub zorganizował 4 krtonie, coroczne zawody wędkarskie dla Honorowych Dawców Krwi i ich sympatyków z rej. bielskiego na stawie PZW Karaś w Bielsku-Białej - Hałcnowie oraz raz był współorganizatorem zawodów w roku 2017 na stawie PZW Kobiernice.
Zawody były współorganizowane z Klubem Nemak-Poland i Klubem „Płomień” w Kobiernicach.

Dwukrotnie członkowie Naszego Klubu uczestniczyli w zawodach zorganizowanych przez Klub HDK PCK przy OSP w Jaworzu oraz Klub HDK PCK przy UG w Łękawicy.

Nasi członkowie i ich sympatycy podczas zawodów zdobyli drużynowo i indywidualnie puchary za zajęcie miejsc od I do III.

Aktualnie zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, opublikowanego w dniu 12.12.2019r w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego( katowice, dnia 12 grudnia 2019r., poz. 8823), bilet wolnej jazdy będzie przysługiwał Honorowemu Dawcy Krwi Zasłużonemu dla Zdrowia Narodu.

III. Organizacja zbiórek publicznych na terenie Miasta Bielsko-Biała

 

Członkowie Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP
w Hałcnowie, czynnie uczestniczył w zbiórkach żywności organizowanych
w ramach akcji „Godne Dzieciństwo” w sklepach w TESCO w Ustroniu, Pszczynie, Woli i Bielsku-Białej oraz Intermarsze w Bielsku-Białej. Środki pieniężne były zbierane przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej
i przeznaczone na pomoc dzieciom i rodzinom potrzebującym pow. bielskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.

W dniu 29.06.2019r. Klub zakupił dla członków Klubu 12 kurtek wyjściowych
z emblematami loga Naszego Klubu za kwotę 1620,21 zł.. Część kurtek już posiadają członkowie Klubu ale jeszcze tez są kurtki nie odebrane przez jej członków.

Istnieje aktualnie konieczność zakupu kapeluszy do tych kurtek. Koszt Kapelusza to kwota ok. 35 zł/brutto.

Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie w dniu 30.09.2018r, przeprowadził kwestę pieniężna terenie naszej Poarafi, podczas której zebrał do puszek kwotę 1.566,50 zł.

Zarząd Klubu przy współpracy z OR PCK w Bielsku-Białej z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy przygotowuje paczki żywnościowe dla mieszkańców dzielnicy Hałcnów, w tym też dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, kt orzy tej pomocy potrzebowali.

W latach 2016 i 2017 członkowie Klubu we współpracy z OR PCK w Bielsku-Białej przygotowali i rozdysponowali ponad 1,5 tony jabłek dla osób potrzebujących z terenu dzielnicy Hałcnów a które to jabłka były pozyskane w ramach darowizny (wprowadzonego dotacji dla sadowników w wyniku embarga eksportu do Rosji) UE na rzec potrzebujących przez OR PCK w Bielsku-Białej.

 

IV. Udział członków Klubu w innych imprezach organizowanych przez OR PCK w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym

W latach 2017-2019- członkowie Klubu uczestniczyli trzykrotnie w zabezpieczeniu trasy przejazdu Tour de Pologne, którzy przebiegał ulicami Bielska-Białej – 2017,2018, 2019.

Ponadto w roku 2018 członkowie Klubu uczestniczyli w zabezpieczeniu trasy przejazdu Tour de Pologne w Tychach.

W roku 2019 członkowie Klubu uczestniczyli również w zabezpieczeniu dwudniowego wyścigu kolarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej.

Członkowie naszego Klubu uczestniczyli również w innych imprezach organizowanych przez Klubu HDK PCK rej. bielskiego takie jak: zawody strzeleckie, wycieczki krajowe.

 

V. Organizacja spotkań okolicznościowych dla HDK oraz członków naszego Klubu.

Klub od trzech lat stara się promować swoja działalność poprzez organizacje spotkań z zasłużonymi HDK podczas zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych Osiedla Hałcnów, na których to wyróżnia zasłużonych działaczy i krwiodawców odznakami OH PCK i ZHDK i medalami HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Również członkowie naszego Klubu są zapraszani na Akademie Rejonowe PCK w Bielsku-Białej, na których są wyróżniani i odznaczeni członkowie Klubu

W dniu 13.12.2019r. podczas akademi z okazji Jubileuszau 100 lecia PCK w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej , za swoją działalność Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, został odznaczony Oddznaką Honorową PCK IV stopnia przez Kapitułę Odznaki Honorowej PCK .

 

Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie wspólnie z Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej, zaprasza wszystkich chętnych o wielkim sercu, na akcję krwiodawstwa pod   hasłem „Moja Krew - Ich Życie, Podaruj Krople Miłości", która odbędzie się 16 lutego 2020r., w specjalistycznym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Odział Terenowy w Bielsku-Białej, zaparkowanym na parkingu przed Domem Pielgrzyma w Hałcnowie.

Rejestracja krwiodawców w godz. od 9.00 do 13.30

Na kilka godzin przed zabiegiem należy spożyć lekki posiłek i napić się.

Marek Mielnik

Wiceprezes Klubu HDK PCK

w Hałcnowie

     Paweł, to 19 - sto letni mieszkaniec Hałcnowa. Od najmłodszych lat bierze czynny udział w życiu naszej parafii. Jest animatorem liturgicznym, pomaga w przygotowaniu nowych ministrantów do Służby Panu Bogu. Od lat pomaga w organizacji i przebiegu Parafialnych Dni Sportu, Charytatywnych Kiermaszy Parafialnych. Należy także do Oazy, z którą niejednokrotnie przedstawiał pouczające przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Paweł jako animator pomagał w przygotowaniu młodzieży do Bierzmowania. Gdy skończył gimnazjum udał się do Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych gdzie uczył się techniki obróbki skrawaniem. Miał dobre i bardzo dobre oceny, za co nie raz został nagrodzony. Odkąd skończył 12 lat, zaczął uczęszczać na zbiórki w OSP Hałcnów. Od początku był bardzo zainteresowany życiem strażaka ochotnika i już wtedy wiedział, że jak tylko skończy 18 lat to nim zostanie. Brał udział w zawodach strażackich z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, a gdy ukończył kurs pierwszego stopnia zaczął jeździć na akcje pomagać nam, mieszkańcom i nie tylko.

     25 września także jechał do akcji, nieść pomoc. Jednak pogoda była niesprzyjająca i wpadł w poślizg.  Uległ wypadkowi i to wtedy gdy on miał jechać pomóc, strażacy przyjechali pomóc jemu. Paweł trafił na Oddział Intensywnej Terapii w Bielskim szpitalu, będąc w śpiączce. Między innymi miał obrażenia głowy. Pierwsze dni nie przynosiły poprawy i wtedy z pomocą przyszli księża i mieszkańcy całej naszej parafii. Za sprawą codziennych modlitw i wielu Mszy Świętych wybłagaliśmy zdrowie dla Pawła. Po tygodniu była znaczna poprawa. Każdy kto zna Pawła wierzył, że z tego wyjdzie.

     18 listopada przewieźliśmy Pawła do Kliniki typu budzik do Tarnowskich Gór. Gdzie po ponad miesiącu starań lekarzy, rehabilitantów, logopedów i psychologów Paweł zaczął się powoli wybudzać. Dziś Paweł jest wybudzony, bardzo za nami wszystkimi tęskni i cieszy się, gdy słyszy jak każdy się za niego modli, pyta i wspiera dobrym słowem. Jednak przed nim jeszcze długa droga do pełnej sprawności.

      Pomóżmy mu, aby znowu mógł nieść nam pomoc jako strażak, aby prężnie mógł dział przy naszej Parafii i rozwijać swoje pasje.

XIV Kiermasz Wielkanocny

42 uczestników

WYNIKI

KL. I-II

1. Magdalena Byrtek

2. Milena Ratajczyk

3. Justyna Kurtycz

1. Marcel Pawłowski

2. Wojciech Budka

KL. III-IV

1. Ola Ratajczyk

2. Emilia Byrtek

3. Agnieszka Kurtycz

1.Kuba Buk

2. Józef Tittor

KL V-VI

1. Emilia Twardowska

2. Kamila Ratajczyk

3. Julia Moskała

1.Mateusz Gawlas

2. Piotr Szary

3. Mikołaj Zając

4. Rafał Seredyński

 

Kl. VII-VIII

1.Adrian Koźlik

2.Krzysztof Kurtycz

3. Bartosz Proske

4. Piotr Polak

OPEN

1. Mateusz Gawlas 

2. Dariusz Kubinek

3. Piotr Szary 

4. Nikola Ratajczyk

walentynowy 1 1

 

KL. I-II-

1.     Magdalena Byrtek

2.     Milena Ratajczyk

3.     Justyna Kurtycz

1.     Marcel Pawłowski

2.     Wojciech Budka

KL. III-IV

1.     Ola Ratajczyk

2.     Emilia Byrtek

3.     Agnieszka Kurtycz

1.Kuba Buk

2. Józef Tittor

KL V-VI

1.     Emilia Twardowska

2.     Kamila Ratajczyk

3.     Julia Moskała

1.Mateusz Gawlas

2. Piotr Szary

3.     Mikołaj Zając

4.     Rafał Seredyński

Kl. VII-VIII

1.Adrian Koźlik

2.Krzysztof Kurtycz

3. Bartosz Proske

4. Piotr Polak

OPEN

1.     Mateusz Gawlas

2.     Dariusz Kubinek

3.     Piotr Szary

4.     Nikola Ratajczyk

Wspierają nas