• psks_03.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_01.jpg
 • banner_04.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_02.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_05.jpg

kacper py 2021 1


Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w tą akcję:

W dniach 13 i 15 marca w godz. 17:00-18:00 w Domu Parafialnym im. Jana Pawła II w Hałcnowie zbierane będą:

a) zabawki, pluszaki, gry planszowe, puzzle, klocki lego, książki dla dzieci (nowe lub w bardzo dobrym stanie),

b) art. szkolne,

c) żywe kwiaty doniczkowe.

Osoby, które pragną włączyć się w tą akcję w innej formie, proszone są o kontakt - R. Zuber tel. 507 862 180.

Niebieski i ty Siatkwka Turniej Plakat5

 

Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej -Hałcnowie, serdecznie dziękuję Wszystkim krwiodawcom, którzy w dniu dzisiejszym zgłosili się na akcję krwiodawstwa zorganizowaną w Ambulansie RCKiK , zaparkowanym przy Bazylice Mniejszej w Bielsku-Białej -Hałcnowie i podzielili się cząstką siebie.
Podczas akcji zgłosiło się 21 krwiodawców, krew oddało 16 osób. Zebrano łącznie 7.200 litra krwi, która będzie przekazana dla potrzebujących w Szpitalach w Bielsku-Białej oraz szpitalach w woj. śląskim. Wyrazy podziękowania składamy p. Robertowi Sroce , członkowi Rady Osiedla Bielsko-Biała -Hałcnów za własną inicjatywę i przygotowanie kalendarzy dla Klubu na rok 2021 , które wręczaliśmy wszystkim krwiodawcom, którzy zgłosili się na akcję krwiodawstwa w dniu dzisiejszym.
Dziękujemy!
Razem możemy więcej!
 
 
 
 
 
Marek Mielnik
Wiceprezes Klubu

 

Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie serdecznie zaprasza w dniu 21 lutego 2021r. w godz. 9.00-13.30 na powszechna akcję krwiodawstwa ph. „Moja Krew-Twoje Życie” zorganizowaną w Ambulansie zaparkowanym przed Bazyliką Mniejszą w Bielsku-Białej – Hałcnowie przy ul. Wyzwolenia 336.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o zgłaszanie się do oddania krwi bez osób towarzyszących.

Dawcy oczekujący do oddania krwi zachowują niezbędny odstęp od siebie 1-1,5 metra.

„….Ważna informacja :

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi nowych przywilejów, informujemy:

- Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi (niezależnie od tego, czy chorował na COViD-19), który oddał krew lub jej składnik w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (wprowadzonego 14 marca 2020r.) przysługuje:
- 2 dni zwolnienia od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych (w dniu
oddania oraz w dniu kolejnym ) - nie ma możliwości wykorzystania dnia wolnego w innym terminie,
np. oddając w piątek – wolny dzień przysługuje w piątek oraz sobotę.
- Jeżeli od dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, t. j., czyli od dnia 14.03.2020r. Dawca oddał co najmniej 3 razy krew lub jej składniki, może otrzymać dodatkowo zaświadczenie uprawniające go do:
- 33% zniżki na przejazdy komunikacji krajowej środkami transportu zbiorowego
i przyspieszonej, tj. np. PKP i PKS ( nie dotyczy więc przejazdów komunikacją miejską – ewentualne zniżki dla Dawców w komunikacji miejskiej ustalane są indywidualnie w każdym mieście) – zniżka obowiązuje na okres 6 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia.
W przypadku, jeżeli 3 donacje były oddane w terminie od dnia 14.03.2020 do dnia 25.01.2021r.,
a dawca od dnia 26.01.2021 r. nie oddaje już krwi, ani jej składników – zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi, czyli do dnia 26.07.2021 r.
- Możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach (tak samo jak jest to w przypadku ZHDK) - obowiązuje na okres 12 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia.

W przypadku, jeżeli 3 donacje były oddane w terminie od dnia 14.03.2020 do dnia 25.01.2021r., a dawca od dnia 26.01.2021r. nie oddaje już krwi, ani jej składników – zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi, czyli do dnia 26.07.2021 r….”

 

Marek Mielnik
Wiceprezes Klubu HDK PCK przy Prafii pw. Nawiedzenie NMP
w Bielsku-Białej-Hałcnowie

Wspierają nas