• banner_04.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_03.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_01.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_02.jpg

 

 

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” z siedzibą 43-344 Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334 jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych w Urzędzie Miasta Bielska - Białej Wydział Kultury Fizycznej
i Turystyki pod nr 22.

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS pod
nr 0000232640.

Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.

Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

P-SKS „BESKIDY” jest członkiem:

- Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie,

 • Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych
  w Bielsku - Białej
 • Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach.
 • Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Katowicach.

Celem naszego klubu jest:

 • zagospodarowanie w zorganizowanej formie wolnego czasu po zajęciach szkolnych dzieciom i młodzieży,
 • upowszechnianie wybranych dyscyplin sportu i gier zespołowych,
 • zapobieganie powstawania nieformalnych grup młodzieżowych
  o szkodliwym społecznie działaniu,
 • wyrabianie zasad szlachetnej rywalizacji wśród młodego pokolenia.

Zgodnie ze Statutem Klub prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie szkolenia sportowego uczniów w grupach szkoleniowych odrębnie dziewcząt i chłopców wg kat. wiekowych:

 • siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum
  i Liceum,
 • piłka nożna dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum
  i Liceum,
 • koszykówka dziewcząt i chłopców SP,
 • tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gimnazjum, Liceum i OPEN.

Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu 1-4 razy w tygodniu. Natomiast soboty są dniem, gdzie organizowane są rozgrywki sportowe wg. kalendarza imprez Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Prócz uczestnictwa w rozgrywkach wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym, Klub organizuje cykl imprez sportowych:

 • dwie lokalne, masowe imprezy sportowe - rekreacyjne tj., „Wiosna”
  i „Jesień”,
 • Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego i Badmintona,
 • Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych,
 • Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego,
 • Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o puchar Dzielnicy Hałcnów.
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem Mistrzowskiego Zespołu Litwy.

Reprezentacja P-SKS „BESKIDY”, co roku uczestniczy w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, która gromadzi około 2000 zawodników.

W ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych od 8 lat współpracujemy z polskim szkołami w Wilnie tj. z Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego, Szkołą Średnią
w Awiżeniach oraz Szkołą im. Jana Pawła II.

 

Działalność Klubu dotychczas była możliwa dzięki:

 • całorocznej pracy wielu wolontariuszy - członków i władz Klubu przy prowadzeniu działalności statutowej Klubu, ich wydatków osobistych z tytułu korzystania z własnych samochodów i telefonów,
 • Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie, który nieodpłatnie udostępnia w Domu Pielgrzyma lokal na siedzibę Klubu oraz w okresie od wiosny - do jesieni Ogród Parafialny na zajęcia sportowe,
 • dofinansowaniu z:

* Ministerstwa Sportu i Turystyki,

* Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

* Katolickiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Rzeczypospolitej Polski,

* Stowarzyszenie parafiada,

* Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 • co roku Klub P-SKS „BESKIDY” uzyskuje wpłaty z odpisów 1% podatków od sympatyków Klubu na Organizację Pożytku Publicznego.

 

Prezes P-SKS „BESKIDY”

Renata Zuber

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej
Województwo Śląskie - Wydział Turystyki i Sportu
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Promocji Miasta
NSZZ Solidarność Sekretariat Metalowców Katowice
NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie
Wydawnictwo i Studio Filmowe "Anima Media", ul. Wita Stwosza 35, 43-300 Bielsko-Biała, 
"EXCLUSIV" Profesjonalna obsługa imprez rozrywkowych, Sebastian Duchnowicz DJ prezenter, www.exclusiv-party.pl

1% TWÓJ  WIELKI DAR

 

Zarząd P-SKS „BESKIDY” zwraca się z uprzejmą prośba do rodziców zawodników, a przede wszystkim wszystkich sympatyków Klubu o wsparcia realizowanych przez nas przedsięwzięć i przekazania 1% z podatku dochodowego na rzecz Kluby, który jest Organizacją Pożytku Publicznego.

W tym celu prosimy w rocznym formularzu PIT wpisać następujące dane.

P-SKS „BESKIDY" Nr KRS 0000232640.

 

Działania Klubu sfinansowane ze środków pieniężnych otrzymanych w   ramach 1% podatku na rzecz opp.

 1. Zakup niezbędnego sprzętu sportowego/np. stroje,obuwie,piłki itp/,

 2. Dopłata do przejazdów na rozgrywki.

 3. Koszty uczestnictwa w imprezach /startowe,wpisowe/ udział w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży i innych rozgrywkach reprezentantów klubu.

 4. Częściowy udział w kosztach międzynarodowej wymiany młodzieżowych grup sportowych.

 5. Wynajem obiektów i urządzeń sportowych.

 6. Zabezpieczenie medyczne na organizowanych lokalnych imprezach sportowych dla dzieci i młodzieży.

 7. Ubezpieczenie szkolenia i udziału w imprezach sportowych.

 8. Doraźna umowa zlecenie lub o dzieło związana bezpośrednio z realizacją podstawowych celów statutowych.

Wspierają nas