• psks_05.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_03.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_04.jpg

Rudy Raciborskie + Turza Śląska.
19 lipca godz. 8:00

Rudy Raciborskie - zwiedzanie Opactwa Cystersów w Rudach z Kościołem Wniebowzięcia NMP, który uznawany jest za najstarsze sanktuarium maryjne na Śląsku. Od początku istnienia był celem pielgrzymek ze względu na słynący łaskami obraz Matki Bożej Pokorne. Po sekularyzacji klasztor przebudowano na rezydencję magnacką, a wokół niego zaplanowano park. Zwiedzanie z przewodnikiem: Bazylika, spacer wokół Pocysterskiego Zespołu + wnętrza „Starego Opactwa”.

Przejazd zabytkową Kolejką Wąskotorową oraz zwiedzanie stacji.

Turza Śląska - zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, które przyciąga wielu pielgrzymów z Polski i zagranicy. Kościół, będący jednym z młodszych miejsc pielgrzymkowych Śląska, został zbudowany niedługo po II wojnie. Miejsce to szybko zasłynęło łaskami, a kościół stał się celem pielgrzymek. W 1959 roku do Turzy udało się ściągnąć figurkę Matki Bożej z Fatimy, która została poświęcona przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Katowic w 1982 roku.

Wycieczka dofinansowana jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" zadania "AKTYWNOŚĆ JEST PRZYJEMNA".

FIO

 RUDY RACIBORSKIEn


27 lipca godz. 7.00.

Piekary Śląskie – Msza św. w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Obiad.

Tarnowskie Góry zwiedzanie zabytkowej Kopalni Srebra.
Tarnowskie Góry to miasto w południowej Polsce (województwo śląskie), położone nad rzeką Stołą. Jedną z jego ciekawszych atrakcji turystycznych jest usytuowana w południowej części miasta zabytkowa Kopalnia Kruszców Ołowiu i Srebra. Jej początki sięgają pierwszej połowy XII wieku, kiedy to na jednym ze wzniesień Garbu Tarnogórskiego odkryte zostały bogate złoża rudy ołowiowo-srebrowej zalegającej w formie gniazd i żył. Jej eksploracja na większą skalę rozpoczęła się wiek później w czasach panowania księcia Władysława Opolskiego. W sąsiedztwie kopalni zawiązała się także osada, która z upływem czasu rozrosła się w znaczący ośrodek handlowy. w 1526 roku ówczesny książę opolski Jan II zwany Dobrym nadał Tarnowskim Górom prawa miejskie oraz Status Wolnego Miasta Górniczego. W czasie kilkusetletniej eksploatacji złóż, wydrążone zostało blisko 20 tysięcy szybów, 150 km chodników oraz 35 km sztolni odwadniających. Wydobycie kruszców trwało aż do wyczerpania zasobów w 1922 roku. Pół wieku później kopalnia została udostępniona dla zwiedzających. Do podziemi zjeżdża się szybem Anioł, gdzie kolejno przechodzi się przez komory: Srebrną, Zawałową i Niską. Część liczącej sobie blisko 1700 metrów podziemnej trasy turystycznej pokonuje się łodziami. Oprócz podziemi dla gości udostępnione jest także znajdujące się na powierzchni Muzeum Górnictwa oraz Skansen Maszyn Parowych z kolekcją obejmującą przeszło 30 maszyn oraz pojazdów parowych jakie używane były niegdyś w górnictwie.

Wycieczka dofinansowana jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" zadania "AKTYWNOŚĆ JEST PRZYJEMNA".

FIO

Tarnowskie Gry

plakat FIO 1

Cele zadania:
- wzrost zaangażowania dzieci, młodzieży oraz osób starszych w kontaktach społecznych przezwzbogaconą ofertę zagospodarowania im czasu wolnego co umożliwi również nawiązania znajomości iprzyjaźni,
- zachowane kondycji fizycznej i psychofizycznej wśród uczestników
- rozwijanie wolontariatu wśród młodzieży i osób starszych na rzecz środowiska lokalnego.
WW. zadania spowodują nie tylko zwiększenie aktywności, ale przede wszystkim integracjespołeczeństwa.
Wsparcie rodziny w procesie wychowania dzieci.
Podtrzymywanie tradycji narodowych i rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej.

Harmonogram działań
I. ZADANIE zajęcia sportowe.
W sportach indywidualnych tj tenis stołowy, ziemny oraz w grach zespołowych; piłka nożna, siatkówka,koszykówka.
II. ZADANIE organizacja imprez sportowych.
1. Turnieje Piłki Nożnej dla Przedszkolaków oraz klas I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII
a. Turniej Piłki Nożnej z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
b. Turniej Piłki Nożnej z okazji obchodów 11 Listopada Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
c. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej.
d. Turniej Piłki Nożnej na rozpoczęcie sezonu
e. Turniej Piłki Nożnej na zakończenie sezonu
2. Olimpiada Przedszkolaków
3. Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji "WIOSNA" – sportowy piknik rodzinny, integracjamiędzypokoleniowa,
4. Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji "JESIEŃ - sportowy piknik rodzinny, integracja międzypokoleniowa,
5. Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej
III. ZADANIE zajęcia wakacyjne,
IV. ZADANIE AKTYWNI SENIORZY 60+
1. zorganizowanie 5 wyjazdów na basen,
2. Zorganizowanie 5 wycieczek
3. Zorganizowanie 5 spotkań integracyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
4. Zorganizowanie wyjścia na 5 wydarzeń kulturalnych - tj wyjścia do kina, teatru, koncert.
V. ZADANIE Wsparcie Polaków na Wschodzie na Ukrainie
VI. ZADANIE Warsztaty edukacyjne:
1. Warsztaty manualne,
2. Warsztaty kulinarne.
VII. ZADANIE wolontariat

Grupa docelowa
Grupa docelowa projektu jest dość zróżnicowana, ponieważ obejmuje osoby w przedziale wiekowym od 3-go roku życia do nawet 80+. Planujemy działania mające na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży,dorosłych, seniorów w różne aktywności polegające na rozwoju m. in. umiejętności sportowych poprzezzajęcia i imprezy sportowe oraz wycieczki, spotkania integracyjne. Kolejną grupą są osoby chcącerozwijać umiejętności manualne na warsztatach. Dla seniorów: bardzo ważny rozwój kulturalny,odpowiedzią na to jest umożliwienie korzystania z wydarzeń w teatrze, kinach, koncerty, ...Podejmowane działania mają na celu aktywizację osób, ale przede wszystkim podejmowanie działań,które będą angażować beneficjentów do różnych działań do dobra wspólnego.

Efekty projektu
Projekt oddziałuje na społeczność lokalną, nie tylko przez kontynuację cyklicznych działań, ale również przeztakie które nie były dotychczas realizowane. Wniesie to społeczności ogląd na to, w jaki sposób możnadziałać dla dobra mieszkańców i regionu.
Przyczyni się do trwałej poprawy jakości życia seniorów oraz ich kondycji psychofizycznej, poprzez szeroko rozumianą aktywność społeczną, która gwarantuje osobom starszym poczucie bezpieczeństwa w życiu codziennym, poczucie akceptacji i bycia potrzebnym w społeczności lokalnej. Udział w regularnych zajęciach spowoduje rozwój, wzmocni zdrowie i kondycję seniorów, umożliw i rozwijanie pasji i zainteresowań. Spowoduje zaangażowanie seniorów w działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań, które wspomagają integrację środowisk senioralnych i grup międzypokoleniowych. Działania integracyjne wpłyną na wzmocnienie więzi łączących osoby w wieku starszym. Zwiększenie seniorów do aktywności społeczno-kulturalnej.
W realizację projektu będą zaangażowani jego bezpośredni beneficjenci. Będą zgłaszać propozycje,wydarzeń kulturalnych oraz sposobów uatrakcyjnienia spotkań, tworzenia ozdób świątecznych, dzięki posiadanemu doświadczeniu będą mogli również sami poprowadzić np. spotkanie czy warsztaty kulinarne.

 

W dniu 27 czerwca zorganizowany został piknik rodzinny podczas którego zostały rozegrane turnieje piłki nożnej oraz podsumowano konkursy i przeprowadzone testy sprawnościowe zorganizowane  podczas zajęć sportowych dla "BESKIDKÓW".

Zakoczenie sezonu

Turniej  dofinansowany został przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" zadania "AKTYWNOŚĆ JEST PRZYJEMNA".

FIO

KURS opikun medyczny

KURS ACzw

W ramach rozwoju instytucjonalnego Klubu, w 2021 r. zaplanowano dla wolontariuszy zorganizowanie  4 kursy:

- kursy wychowawcy kolonijnego,
- kurs animatora czasu wolnego,
- kurs animatora sportu i rekreacji,
- kurs – Opiekun Medyczny, Asystent Seniora, pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzięki kursom kadra zaangażowana przy różnych projektach  będzie miała możliwość pdniesienia swoich kwalifikacji.

Kursy  dofinansowane zostały przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" zadania "AKTYWNOŚĆ JEST PRZYJEMNA".

FIO

 

 

 

Wspierają nas