• banner_08.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_01.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_05.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_03.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_07.jpg

KURS opikun medyczny

KURS ACzw

W ramach rozwoju instytucjonalnego Klubu, w 2021 r. zaplanowano dla wolontariuszy zorganizowanie  4 kursy:

- kursy wychowawcy kolonijnego,
- kurs animatora czasu wolnego,
- kurs animatora sportu i rekreacji,
- kurs – Opiekun Medyczny, Asystent Seniora, pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzięki kursom kadra zaangażowana przy różnych projektach  będzie miała możliwość pdniesienia swoich kwalifikacji.

Kursy  dofinansowane zostały przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" zadania "AKTYWNOŚĆ JEST PRZYJEMNA".

FIO

 

 

 

Wspierają nas