• banner_03.jpg
 • psks_06.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_04.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_08.jpg
 • banner_07.jpg


Święta Bożego Narodzenia to szczególny, magiczny czas.
Podczas spotkania w dniu 1 grudnia zostały przygotowane ozdoby oraz upominki dla osób chorych, samotnych i niepełnosprawnych.
Warsztaty dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Z PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI +" NA LATA 2021-2025 w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "TU WARTO BYĆ AKTYWNYM".

 

Aktywni logo

 

8 grudnia (środa) godz. 16.00. Dom Parafialny.
Zapraszam seniorów na spotkanie przy kawie i ciastku.
Spotkanie z przedstawicielem OKRĘGOWEGO OŚRODKA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIELSKU-BIAŁEJ
https://www.pokrzywdzeniprzestepstwem.pl/#komu-pomagamy
Celem działalności Ośrodka jest kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych. Pomoc ukierunkowana jest na niwelowanie następstw przestępstw oraz umożliwienie ofiarom przestępstw powrót do właściwego funkcjonowania sprzed zdarzenia.
Komu pomagają?
Pomoc Ośrodka kierowana jest do:
- osób pokrzywdzonych przestępstwem,
- świadków przestępstw i
- osób im najbliższych.
Do określenia statusu osoby posługujemy się definicjami przyjętymi w Kodeksie postępowania karnego (dalej: k.p.k.) oraz Kodeksie karnym (dalej: k.k.):
1. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.),
2. Świadkiem jest osoba powołana przez organ wymiaru sprawiedliwości do złożenia zeznań z obowiązkiem stawiennictwa (art. 177 § 1 k.p.k.),
3. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 k.k.).

Wspierają pokrzywdzonych już na etapie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub złożenia wniosku o ściganie, osoby pokrzywdzone objęte procedurą Niebieskiej Karty w związku z przemocą w rodzinie i inne osoby, które zostały dotknięte skutkami czynów karalnych – w tym również po prawomocnym zakończeniu postępowania w Sądzie.

Rodzaje przestępstw (przykłady):

 • przemoc,
 • niealimentacja,
 • wypadek komunikacyjny z czyjeś winy,
 • wyłudzenie,
 • kradzież,
 • internetowe,
 • rozbój,
 • uszkodzenie mienia,
 • zabójstwo, usiłowanie zabójstwa,
 • napaść,
 • pobicie,
 • groźby karalne,
 • handel ludźmi,
 • stalking,
 • wykorzystywanie seksualne,
 • mobbing itd…..


Nie zwlekaj, przyjdź…..

Czy możemy skorzystać z pomocy?
Jeśli status osoby pokrzywdzonej jest dla Ciebie niejasny, skontaktuj się z naszym pracownikiem, który udzieli Ci informacji w jakich sytuacjach możesz skorzystać z całkowicie bezpłatnej pomocy naszego Ośrodka.

CAŁODOBOWY TELEFON: 667 252 257
OŚRODEK W BIELSKU-BIAŁEJ tel.: 667 252 257
PUNKT W CIESZYNIE tel.: 667 254 710
PUNKT W ŻYWCU tel.: 667 254 715
PUNKT W KOZACH tel.: 667 254 713

Infolinia pomocy
pokrzywdzonym:
+48 222 309 900

Spotkanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Z PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI +" NA LATA 2021-2025 w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "TU WARTO BYĆ AKTYWNYM".

Aktywni logo

Zapraszam seniorów na spotkanie przy kawie i ciastku.
Dom Parafialny.
24 listopada (środa) godz. 16.00.
Spotkanie z podologiem. Zapraszam osoby, które zmagają się z problemami w obrębie stóp i paznokci takimi jak: modzele, odciski, brodawki wirusowe, wrastające paznokcie, pękające pięty, onycholiza, grzybica paznokci, a także osoby, które chcą takim zmianom zapobiec.
Spotkanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Z PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI +" NA LATA 2021-2025 w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "TU WARTO BYĆ AKTYWNYM".

Aktywni logo

Podolog

Warsztaty podczas, których wykonanona emblematy narodowe dla uczestników biorących udział w obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Warsztaty dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Z PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI +" NA LATA 2021-2025 w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "TU WARTO BYĆ AKTYWNYM".

EMBLEMATYn

Aktywni logo

 

11 listopada RO

Warsztaty kulinarne  dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Z PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI +" NA LATA 2021-2025 w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "TU WARTO BYĆ AKTYWNYM".

WAR kulin

Aktywni logo

Wspierają nas