• psks_03.jpg
 • psks_01.jpg
 • banner_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_05.jpg
 • banner_08.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_04.jpg
 • pilkarze.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_02.jpg

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród beneficjentów uczestniczących w projekcie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" zadania "AKTYWNOŚĆ JEST PRZYJEMNA".


W ankiecie udział wzięło 100 beneficjentów.

 1 . W jakich inicjatywach podejmowanych przez Klub brałeś udział ?
- zajęcia sportowe 50%,
- turniejach sportowych 37%
- konkursach 26 %
- piknikach rodzinnych, 53 %
- zajęciach wakacyjnych 22 %
- wycieczkach krajoznawczych 39 %,
- akcjach charytatywnych 22%,
- warsztatach 39%,
- wydarzeniach kulturalnych 45%,
- kursach 29%,

Pytanie 2-Jak dowiadujesz się o podejmowanych działaniach?
- informacje na stronie internetowej 46%,
- informacje na facebooku P-SKS Beskidy 60%,
- ogłoszeń parafialnych 63 %,
-relacje innych uczestników 49 %,

Pytanie 3 –Jakie odnosisz korzyści biorąc udział w przedsięwzięciach wymienionych w punkcie 1 ?
- rozwijam się intelektualnie 64%,
- rozwijam sprawność fizyczną 63%,
- doskonalę umiejętności współpracy w grupie 70%,
- uczę się odpowiedzialności 41 %,
- staję się samodzielny(a) 47%
- odczuwam satysfakcję z niesienia pomocy innym 63%,
- zdobywam nowe umiejętności 54%,
- cieszy mnie przynależność do społeczności lokalnej 51%,
- ciekawie spędzam wolny czas 72%,
- nabywam doświadczenie 43%
- pracuję na rzecz środowiska lokalnego, 29%
- nawiązuję współprace z rówieśnikami 61%

Pytanie 4. Czy chętnie bierzesz udział w podejmowanych działaniach?
- tak 100%
- nie 0%
- nie zawsze 0%,

Pytanie 5-Czy chciałbyś, aby w Klubie były podejmowane inne inicjatywy,
-tak 76%
- nie 1,
- nie mam zdania 23 %
6 Podaj propozycje innych inicjatyw, którymi interesują Ciebie w najbliższym czasie:

BENEFICJENCI PODALI 117 propozycji najważniejsze
Wyjazdy na basen kryty, termalny 18
Zajęcia kulinarne - kurs 7
Kurs tańca 7
Wycieczki 6
Kulig zimowy 5
Spotkanie z kosmetologiem 5
Udział w turniejach międzyszkolnych 4
gimnastyka seniora 4
spotkanie z dietetykiem 4
zajęcia łamigłówki, rozgrywki umysłowe 3
Wycieczki Beskidy 3
wycieczka - spływ Dunajcem 3
spotkanie z ciekawymi ludźmi 3
robienie kwiatów z bibuły 3
kurs języka obcego 3
wyjścia do kina 3
trampoliny dla dzieci 2
kurs haftowania 2
gry planszowe 2

nowe fio

Wspierają nas