• psks_05.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_04.jpg
 • pilkarze.jpg
 • banner_03.jpg
 • banner_04.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_03.jpg

W dniu 14 grudnia 2014r., Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, zorganizował i przeprowadził przed Domem Pielgrzyma w Hałcnowie, ostatnią w tym roku powszechną akcję poboru krwi pod hasłem „Moja Krew - Ich życie, Podaruj Krople Miłości”.

Do specjalistycznego ambulansu, zgłosiło się 58 chętnych krwiodawców. Krew oddało 57 krwiodawców, dzięki którym zebrano 25,65 litra bezcennej krwi.


Zarząd Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, serdecznie dziękuje Wszystkim krwiodawcom za udzieloną pomoc, za podzielenia się cząstką siebie.

Marek Mielnik

Prezes Klubu HDK PCK

w Hałcnowie

Wspierają nas