• banner_04.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_03.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_02.jpg
 • cwiczenia.jpg

Akcja Krwiodawstwa w Hałcnowie 11.12.2011

Zarząd Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Hałcnowie, serdecznie dziękuje Krwiodawcom za znalezienie wolnej chwili i podzielenie się swoim darem w trakcie akcja poboru krwi, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2011r., przed Naszym kościołem w Hałcnowie.

Akcja krwiodawców w Hałcnowie 11.12.2011

Pięćdziesięciu trzech chętnych krwiodawców, przybyło do specjalistycznego ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Odział Terenowy w Bielsku-Białej. Ostatecznie krew oddało 40 osób, dzięki którym Szpitale Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego, otrzymały do dyspozycji 18 litrów bezcennej krwi. Podczas tej akcji, po raz pierwszy krew oddały 3 osoby.

Zarząd Klubu HDK PCK

Wspierają nas