• banner_03.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_04.jpg
 • logo-fundacja-lotto-jpg.jpg
 • psks_03.jpg
 • pilkarze.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_05.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • aqualogo.jpg

Zachęcamy do założenia "Karty seniora"
Program “Miejsce przyjazne dla seniorów” adresowany do osób, które ukończyły 65 rok życia i są mieszkańcami Bielska-Białej.
Przystępując do Programu, seniorzy otrzymają imienną “Kartę Seniora”, która upoważni ich do korzystania ze specjalnej oferty ulg, zwolnień i preferencji, przygotowanej przez miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, które jako partnerzy przystąpią do Programu. Karta wydawana jest wyłącznie na podstawie wniosku. Wypełniony i podpisany przez seniora wniosek, można:
• złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej - w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6,
• przesłać pocztą, na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.
Wykaz Partnerów i innych podmiotów uczestniczących w Programie “Miejsce przyjazne dla seniorów” oraz informacja o rodzajach ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych w ramach Programu, są systematycznie publikowane na stronie internetowej www.seniorzybielsko.pl oraz dostępne w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.
Wniosek można otrzymać podczas:
* dyżuru Zarządu koła nr 7
- pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 9:00 -11:00 RO Hałcnów,
- trzeci poniedziałek miesiąca godz. 15:00-17:00 RO Hałcnów,
* warsztatów - środa w godz. 16:00-17:00 Dom Parafialny w Hałcnowie.
lub wydrukować


https://www.seniorzybielsko.pl/.../Wniosek%20o%20wydanie..

Karta seniora1

Wspierają nas