• pilkarze.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_08.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_06.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_05.jpg
 • banner_03.jpg
 • banner_07.jpg


Przeznaczona jest dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, tj. których dochód nie przekracza
- 15420,20 zł kwota brutto dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1161,60 zł kwota brutto w przypadku osoby w rodzinie.
Osoby spełniające kryteria, winne skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej tel.334995641 w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.
Następnie należy skontaktować się z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej tel. 734176648, gdzie ustalone zostanie miejsce oraz terminy odbioru żywności.

pomoc zywnosciowa dla mieszkancow od diecezjalnej caritas fb27

Wspierają nas