• psks_02.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_07.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_08.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_03.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_05.jpg

W dniu 16 lutego 2020r., podczas powszechnej akcji krwiodawstwa zorganizowanej przez Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, do Ambulansu zgłosiło się 36 krwiodawców. Krew oddało 28 krwiodawców w tym trzy osoby po raz pierwszy. Zebrano łącznie 12,600 ml krwi dla szpitali.

W dniu dzisiejszym Zarząd Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, przyjął propozycje księdza Proboszcza o zorganizowaniu akcji ph. „100 litrów krwi na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II” przez honorowych krwiodawców naszej Naszej Parafii.

W tym celu, Zarząd zaplanował już wcześniej jeszcze trzy powszechne akcje poboru krwi w ambulansie przy Naszym kościele w roku 2020 (w czerwcu, wrześniu i grudniu) oraz pragnie zebrać ilość oddanej krwi przez członków naszego Klubo oraz krwiodawców naszej parafii, w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego, gdzie krwiodawcy indywidualnie oddają tam krew w trakcie tygodnia.

W celu zebrania tej ilości krwi, zostanie w dniu 18 lutego 2020r. wyłożona lista z Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie dla krwiodawców, by mogli w niej wpisać ilość oddanej przez siebie krwi w tym oddziale RCKiK i potwierdzic to włąsnym podpisem.

Marek Mielnik
Wiceprezes Klubu HDK PCK
przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP
w Hałcnowie

Wspierają nas