• banner_08.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_05.jpg
 • pilkarze.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_03.jpg

1

Zarząd P-SKS „BESKIDY” zwraca się z uprzejmą prośba do rodziców zawodników, a przede wszystkim wszystkich sympatyków Klubu o wsparcia realizowanych przez nas przedsięwzięć i przekazania 1% z podatku dochodowego na rzecz Kluby, który jest Organizacją Pożytku Publicznego.
W tym celu prosimy w rocznym formularzu PIT wpisać następujące dane.
P-SKS „BESKIDY" Nr KRS 0000232640.
Dziękujemy za dotychczas zaufanie i okazane wsparcie, które mobilizuje nas do działania.
Rozdysponowanie środków z 1% w 2019 r.
Rehabilitacja J Wilczyński 1.822,58 zł
KLUB                              8.025,90 zł
• Nagrody                       1.175,41 zł
• Transport                     2.265,68 zł
• Opłata startowa               550,00 zł
• Wynajem obiektów        1.300,00 zł
• Sprzęt sportowy               696,98 zł
• Puchary                           240,00 zł
• Ubezpieczenie               1.111,00 zł
• Wyżywienie                     286,71 zł
• Zabezpieczenie medyczne 100,00 zł
Razem                             9.848,48 zł

Wspierają nas