• banner_03.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_04.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • pilkarze.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_02.jpg

plakat 2

 

XV Diecezjalny Andrzejkowy
Turniej Tenisa Stołowego
I. ORGANIZATOR:
• Parafialno - Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334.
II. CEL:
• upowszechnianie gry w tenisa stołowego,
• promocja i zapewnienie aktywnego wypoczynku,
TERMIN i MIEJSCE:
Sala Gimnastyczna SP Nr 28 w Bielsku – Białej ul. Wyzwolenia 343.
Sobota – 30 listopada 2019 roku
Godz. 11:30 – przyjmowanie zgłoszeń,
Godz. 12:00 – losowanie,
Godz. 12:15 - rozpoczęcie turnieju.
Dekoracja zwycięzców odbędzie się do 30 minut po rozegraniu ostatniego meczu.
IV.UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy:
• zapoznają się z regulaminem i zobowiązują się go przestrzegać,
• posiadają własny sprzęt do gry
V. KATEGORIE WIEKOWE:
• SP I-II, III-IV, V-VI, VII–VIII, LICEUM, OPEN,
VI. NAGRODY :
Medale oraz upominki rzeczowe.
I. PRZEPROWADZENIE TURNIEJU :
1. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym, do dwóch przegranych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę zawodników.
3. Pary do gry kojarzone będą poprzez losowanie.
4. Prowadzone będą tylko gry singlowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup w przypadku małej liczby zawodników.
2. Zawodnik ma prawo gry w kat. OPEN oraz w jednej z powyższych kategorii.
II. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do zawodów przyjmuje:
Parafialno - Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334
UWAGI KOŃCOWE:
1. Zawodnicy, kibice zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego.
1. Zmian w regulaminie może dokonać tylko Organizator.
2. Organizator pokrywa koszty organizacyjne.
3. Wszelkie koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd - pokrywa uczestnik.
4. Ubezpieczenie zawodnika we własnym zakresie
5. Sędziego Głównego powołuje Organizator.
6. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym.

WYNIKI:

Wyniki Andrzejkowego Turnieju Tenisa Stołowego 30.11.2019

Kl. I-II dziewczynki
1. Justyna Kurtycz
2. Zosia Lach
3. Maja Pencarska
4. Natalia Kędzior

kl. I-II chłopcy
1. Tomasz Pokrzywa
2. Wiktor Sędziak

kl. III-IV
1. Agnieszka Kurtycz
2. Wojtek Kiedroń
3. Janek Wojtyła

kat. V-VI chłopcy
1. Bartosz Łusiński
2. Mateusz Markowski
3. Hubert Wajdzik
4. Dawid Duraj
5. Robert Toporowski
6. Tymek Tokar
7. Szymon Walczak
8. Wiktor Jarmułowicz
9. Krzysztof Caputa

Liceum dziewczęta
1. Weronika Kubas
2. Karolina Karabowicz

Liceum chłopaki
1. Krzysztof Kurtycz
2. Piotr Rolak
3. Piotr Lubaś

Open
1. Dariusz Kubinek
2. Grzegorz Blachura
3. Weronika Kubas
4. Krzysztof Kurtycz
5. Mirosław Karabowicz
6. Karolina Karabowicz
7. Piotr Rolak
8. Dominik Markowski

 

Wspierają nas