• psks_05.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_01.jpg
 • pilkarze.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_04.jpg

SOPOKNIE 71

W ramach niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych na wschodzie w styczniu br. został zorganizowany kolejny wyjazd z pomocą materialną dla mieszkańców Sopoćkiń, gdzie pracują siostry Serafitki s. Eucharia (Lidia Hulbój z Hałcnowa), s. Goretti oraz s. Serafima. Dzięki wsparciu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz wielu życzliwym osobom udało się przekazać ponad 1200 kg. Do miejscowej szkoły zostało przekazane obuwie. Dla szpitala materac przeciw odleżynom, pościel oraz pampersy. Dla potrzebujących, samotnych i starszych: żywność, ubrania, ciepłe skarpety. Natomiast dla dzieci słodycze, zabawki, artykuły szkolne oraz sprzęt sportowy. Rozdysponowaniem wszystkimi przekazanymi rzeczami zajmą się s. Serafitki, które najlepiej znają potrzeby swoich podopiecznych.

Należy tu również wspomnieć, iż dzięki ich ciężkiej pracy oraz prowadzonej katechezie podtrzymywana jest tam polskość, upowszechniają znajomości języka polskiego. Przygotowywane Jasełka, Przeglądy Kolęd … pomagają promować polską kulturę i tradycje narodowe. Organizowane pielgrzymki dla dorosłych i wyjazdy na wakacje dla dzieci i młodzieży do Polski mają na celu nie tylko pogłębienie więzi pomiędzy środowiskami, ale przede wszystkim pokazać piękno również ich Ojczyzny. Nieoceniona jest ich pomoc w sporządzaniu niezbędnych dokumentów do Konsulatu RP tj. w staraniu się o wizę, o kartę Polaka, pomoc finansową lub medyczną itd.

Podczas pobytu na Białorusi wraz s. Goretti udaliśmy się do Konsulatu Generalnego w Grodnie, aby podziękować zarówno Generalnemu Konsulowi oraz Konsulom Dyżurującym za współpracę i wszelką okazaną nam pomoc podczas przyjazdów na Białoruś.

27 stycznia w Domu kultury w Sopoćkiniach została otwarta sala historyczna, która zawiera ponad 20 kopi miniatur znanych zabytków architektonicznych - kościoły i pałace w regionie grodzieńskim. Ekspozycja ta, będzie uzupełniana o nowe eksponaty, aby zwiedzającym przybliżyć nie tylko znajomość obiektów, ich historię, ale także pokazać inne ciekawe miejsca oraz sławne osoby związanej z tymi miejscami

Natomiast w auli odbył się XVIII Dekanalny Przegląd Kolęd i Pastorałek, pod hasłem „O MIŁOŚCI NIEPOJĘTA JAKŻEŚ WIELKA BYŁA, IŻEŚ SIĘ TU Z NIEBIESKIEGO TRONU SPROWADZIŁA”. Podczas przeglądu wystąpiły chóry, zespoły, duety i soliści.

Koncert zgromadził nie tylko mieszkańców Sopoćkiń, ale gości z Grodna i całe dekanatu. W uroczystościach wzięli udział między innymi biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, przewodniczący Wydziału Kultury Grodzieńskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego.

W tym roku, przegląd kolęd skończyło się trochę inaczej niż zwykle. Dzieci i młodzież Sopoćkiń zaśpiewał hymn 34 Światowych Dni Młodzieży w Panamie. W ten sposób połączyli się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą z całego świata, w momencie zakończenia forum w Panamie.

Wspierają nas