• psks_02.jpg
 • aqualogo.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_06.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_04.jpg
 • logo-fundacja-lotto-jpg.jpg
 • pilkarze.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_05.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_04.jpg

Pragnę poinformować, iż P-SKS "BESKIDY" znalazł się wśród beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Uzyskana kwota 10.000,00 zł będzie wykorzystana na „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających walory promocyjne dla miasta Bielska-Białej”.

Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na organizacje imprez sportowych:
- 26.05.2024r. XLV Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji "WIOSNA 2024"
- 8.09.2024r. XLVI Hałcnowskie Dni  Sportu i Rekreacji "JESIEŃ 2024" 

Cele programu:
1) Popularyzacja dyscyplin sportowych poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych dzieci i młodzieży;
2) Propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia.

logo bb

Wspierają nas