Drukuj

Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2020 r.

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22  w dniu  5 stycznia 2001 r..
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym nr 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes – Renata Zuber,
2. Zastępca – Wojciech Bąbka,
3. Sekretarz – Marek Kapka,
4. Skarbnik – Sabina Baczewska,
5. Członek – Mariola Bunach,
6. Członek – Grzegorz Blachura.

Komisja Rewizyjna:
1. Edward Kołek – przewodniczący,
2. Dariusz Kubinek,
3. Dariusz Sopecki,
4. Sebastian Strojek. 

Kapelanem Klubu - ks. Sławomir Szczotka.

Termin realizacji: 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

Swą działalność sportową opierał na ścisłej współpracy z:
• Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie,
• Szkołą Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku – Białej.

Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i wolontariuszy.

Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył 5 protokołowanych posiedzeń, w tym Walne Zebranie Sprawozdawcze. W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.

Przedmiotem obrad Zarządu było:
1. Ustalenie grup szkoleniowych oraz harmonogramów zajęć.
2. Przygotowanie imprez sportowych i ustalenie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.
3. Przygotowanie wyjazdów grup dzieci i młodzieży na zawody, turnieje sportowe oraz obóz sportowy.
4. Analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo – wychowawcze.
5. Przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami.
6. Bieżąca analiza sytuacji finansowej z uwzględnieniem dotacji z realizowanych projektów.
7. Współpraca z innymi grupami, klubami i związkami sportowymi.
8. Podejmowanie nowych przedsięwzięć: warsztaty, turnieje, zajęcia.
9. Warunki prowadzania bieżącej działalności w czasie pandemii.

Szkolenie sportowe
P-SKS "BESKIDY” prowadził zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Liceum,
- piłka nożna chłopców w kat. wiekowych: Przedszkole, SP, Liceum,
- koszykówka dziewcząt i chłopców SP,
- tenis stołowy dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Liceum i OPEN,
Szkolenie odbywało się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: Przedszkole, SP kl. I-II, III- IV, kl. V-VI, VII-VIII i Liceum.
Do 30 czerwca było 12 grup szkoleniowych gromadziło tygodniowo ponad 220 uczestników – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Natomiast od 1 września 12 grup – 200 uczestników. Zajęcia dla każdej grupy odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-3 razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzili:
• nauczyciele wychowania fizycznego:
- Marek Kapka, Ksenia Więcek, Donata Pyś, Jerzy Romański,
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka,
• instruktorzy tenisa stołowego: Sabina Baczewska, Joanna Blachura,
• doświadczeni zawodnicy: Grzegorz Blachura.

Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• boiska wielofunkcyjne oraz sale gimnastyczne SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia przy ul. Wyzwolenia 343 oraz ul. Witosa 96,
• korty do tenisa ziemnego: ul. Ceramiczna 20 oraz przy ul. Wyzwolenia,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

Imprezy sportowe, w których systematycznie uczestniczyli zawodnicy Klubu, a zostały odwołane z powodu pandemii:
• 26 kwietnia XI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera,
• czerwiec 2020r. NETTO REGENSTAUF CUP 2020,
• październik 2020r. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w Wilnie,
• Przedszkoliada edycja  "WIOSNA" i "JESIEŃ".


W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych:
- XXXVII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2020” – 1538 uczestników,
- XXXVIII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2020" + X Olimpiada przedszkolaków – 1388 uczestników,

W ramach Hałcnowskich Dni Sportu  przeprowadzono konkursy plastycna:
-“WIOSNA 2020”:
- PAPIESKI KONKURS NA 100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II,
- „MOJA RODZINA W CZASIE PANDEMII”,

-“JESIEŃ 2020”:
Mieszkam w górach. Moje miejsce na ziemi. „Moja mała ojczyzna”.

Po raz pierwszy:
• balony z helem, w tym celu został zakupiony własny sprzęt.

• disc golf.

W ramach cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• jeden Diecezjalny Turniej Piłki Nożnej w kat. SP,
• trzy Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego,
• jeden Turniej Badmintona,
• dwa Turnieje Tenisa Ziemnego,
• X Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat,
• 4 pikniki rodzinne,
• Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej oraz gry i zabawy sportowe,

W 2020 r. w organizowanych:
- imprezach sportowych wzięło udział - 3900 osób,
- w 15 wydarzeniach kulturalnych wzięło udział - 872 osób,
- w 32 wspieranych wycieczkach uczestniczyło - 1526 osób,
- w spotkaniach integracyjnych oraz wsparcia w formie paczek żywnościowych z okazji świąt uzyskało 919 osób.

W okresie wakacji:
- organizacja dwóch  edycji zajęć wakacyjnych. W programie: treningi w piłkę nożną, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina i na basen. W zajęciach uczestniczyły 32 osoby.
- dofinansowanie zajęć wakacyjnych organizowanych przez parafię. W programie wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina i na basen. W zajęciach uczestniczyły 102 osoby.
- zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem - w Jastarni w liczbie 60 osób. Oprócz zajęć sportowych zorganizowane zostały wycieczki krajoznawczo-turystyczne, Msze św. na kutrze rybackim oraz inne atrakcje.

W członkowie Klubu oraz wolontariuszy uczestniczyli w kursach lub szkoleniach:
- kurs wychowawcy letniego wypoczynku,
- szkolenie florystyczne.

Zgodnie ze statusem Klub podejmował również inne działania:
- pozyskanie środków finansowych z 1% od osób fizycznych,
- rozprowadzanie koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ” oraz patriotycznych z godłem i barwami narodowymi,
- w okresie pandemii włączenie się w akcję szycia maseczek ochronnych i przekazanie ich mieszkańcom Hałcnowa, do dwóch DPS w Hałcnowie oraz do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "X-Med".
- przekazanie zakupionych  materiałów w ramach akcji SZYJEMY MASECZKI BIELSKO-BIAŁA,
- współpraca z liniami lotniczymi - 2 krotne pozyskanie słodyczy m.in na „Dzień Dziecka”,
- współpraca z Regionalną Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pozyskanie i rozprowadzenie chryzantem pozyskanych od producentów,
- zorganizowanie zbiórek bożonarodzeniowych:
* WSPIERACIE RODZINY Z HAŁCNOWA -5 osobowej rodziny Pani Sylwii,
* żywności dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin w potrzebie,
* POMOC DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE”- zbiórka żywności, artykułów szkolnych, chemicznych, ubrań oraz środków finansowych od osób indywidualnych oraz firm.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- udostępnienie KRS Klubu w celu umożliwienia osobom fizycznym przekazania 1% dla Pana Józefa Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację,
- wsparcie Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej oraz Turnieju Piłki Ręcznej na rzecz Kacpra Pysia,
- współorganizacja zbiórki na rzecz rehabilitacji Pawła Lassaka,

Współpraca z innymi organizacjami:

Parafią pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie:
- nieodpłatne udostępnienie na rzecz Klubu pomieszczeń w Domu Parafialnym Jana Pawła II na siedzibę Klubu,
- nieodpłatne użyczanie na rzecz Klubu pomieszczeń w Domu Parafialnym na prowadzenie co tygodniowych warsztatów, w których uczestniczą seniorzy oraz dzieci i młodzież,
- wykorzystanie boisk sportowych Ogrodu Parafialnego na pikniki rodzinne, Hałcnowskie Dni Sportu oraz na zajęcia piłki nożnej,
- opieka duszpasterska kapelana klubu ks. Sławomira Szczotki podczas 2-tygodniowego pobytu dzieci i młodzieży na obozie sportowym nad morzem,
- wykonanie okolicznościowych koron dla uczestników Orszaku Trzech Króli,
- przekazanie biało czerwonych flag na obchody 3 Maja,

SP 28:
- nieodpłatne udostępnienie prze szkołę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego na prowadzone przez Klub zajęcia sportowe, turnieje sportowe,
- nieodpłatne udostępnienie szkole sprzętu będącego własnością Klubu,
- wsparcie wolontariuszy podczas imprez sportowych i kiermaszów,

Koło Emerytów i Rencistów:
Realizacja przez Klub dla seniorów projektu Aktywność Społeczna Osób Starszych EDYCJA 2020 w ramach, którego zrealizowano m.in.:
1. Warsztaty kulinarne i manualne.
a. ceramiczne,
b. bukieciarstwo i florystyka,
c. wykonanie emblematów narodowych,
d. wykonanie ozdób świątecznych - wielkanocnych,
e. wykonanie ozdób świątecznych - bożonarodzeniowych.
f. szycia maseczek ochronnych,
g. zdrowe desery i koktajle,
2. Wyjazdy na Basen Tropikana w Wiśle.
3.Wsparcie wycieczek dla osób starszych,i mniej sprawnych oraz dla dziadków z wnukami.
4. Wsparcie spotkań integracyjnych m.in. noworocznego, zabawy karnawałowej.
5. Wsparcie seniorów paczkami żywnościowymi: z okazji świąt wielkanocnych, z okazji 11 Listopada, Andrzejek oraz świąt Bożego Narodzenia.
- przekazanie produktów żywnościowych pozyskanych z firmy Sertop podczas spotkań dla seniorów oraz dla uczestników warsztatów.
5. wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu  wyjazdów na wydarzenia kulturalne: kino, teatr, koncerty.

Zespół Charytatywny:
- przekazanie produktów żywnościowych pozyskanych z firmy Sertop dla rodzin wielodzietnych do paczek świątecznych.
- zakup produktów do świątecznych paczek żywnościowych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Przedszkole nr 43:
- nieodpłatne udostępnienie Przedszkolu sprzętu będącego własnością Klubu.

Rada Osiedla Hałcnów:
- wsparcie przez Klub spotkania noworocznego z władzami Miasta Bielska-Białej,
- przekazanie przez RO części środków finansowych przyznanych z Urzędu Miejskiego na zakup: medali na organizowane przez Klub Hałcnowskie Dni Sportu ‘WIOSNA 2020” i „JESIEŃ 2020”

OSP HAŁCNÓW:
- wsparcie Hałcnowskich Dni Sportu,
- współorganizacja zbiórki na rzecz Pawła Lassaka.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa:
- współorganizacja symultany szachowej podczas Hałcnowskich Dni Sportu.

•Dom Kultury w Hałcnowie:
- przekazanie przez Klub nagród oraz medali dla zwycięzców konkursów
* plastycznego "Mieszkam w górach. Moje miejsce na ziemi - Moja mała ojczyzna".
* I KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ ONLINE "ZOŚKA".

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
- koordynowanie w parafii Hałcnów programu „Na codzienne zakupy” realizowany w partnerstwie Caritas Polska i sieci Biedronka. Projektem zostało objętych 10 seniorów.

• Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja":
- dofinansowanie wycieczki w czasie wakacji,
- wsparcie produktami otrzymanymi od sponsorów.

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE POLAKÓW NA WSCHODZIE.
- współpraca z Fundacją Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus - pomoc wdowom po żołnierzach Armii Krajowej represjonowanych po II wojnie światowej,
- styczeń - pomoc humanitarna dla Polaków w Sopoćkiniach,
Celem pomocy była poprawa bytu materialnego osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na Wschodzie, które ze względu na wiek, stan zdrowia, ciężkie warunki bytowe w krajach zamieszkania znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu materialnym,
- grudzień - pomoc humanitarna dla Polaków na Ukrainie: Lwów, Żydaczów, Stryj, Brzozdowce oraz Przemyślany.

Współpraca z mediami:
PRASA:
- z miesięcznikiem „W moim Kościele”,
- „Niedziela”,
- “Gość Niedzielny”.
Ponadto prowadzona była strona internetowa: www.psks-halcnow.pl oraz facebook, gdzie na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.
W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były:
1. Dotacje                                                                                                       406.000,00 zł:
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2020          200.000,00zł
- Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 118.000,00zł
- Ministerstwa Sportu i Turystyki – “SPORT DLA WSZYSTKICH”            20.000,00zł
- Urzędu Miasta Bielska - Białej -                                                                  68.000,00zł
* szkolenie dzieci i młodzieży                                                                       20.000,00zł
* Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2020" i "Jesień 2020"                              8.000,00zł
* obóz sportowo - rekreacyjny w Jastarni                                                 40.000,00zł
2. Darowizny - firmy                                                                                        2.400,00zł
- AQUA                                                                                                             2.000,00zł
3. Darowizny osoby fizyczne                                                                          89.901,78zł
4. Dopłaty do obozu                                                                                      38.250,00zł
5. Odsetki bankowe                                                                                        1.872,70zł
6. Składki członkowskie                                                                                 53.336,54zł
7. Odpisy darczyńców 1% podatku                                                                  8.325,20zł
/w tym kwoty:
- 4.366,60 zł stanowi 1% dla Józefa Wilczyńskiego.
- 3850,20 zł wpłaty na Klub.
- 22,90 zł Paweł Lassak                      
- 53,30 zł Urszula  Sadlik
- 32,20 zł Sandra Kamieniarz
Razem przychody                                                                                   600 086,22 zł

PONADTO KOORDYNACJA DOFINANSOWAŃ:
• Rada Osiedla Hałcnów - środki z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
Hałcnowskie Dni Sportu „WIOSNA 2020: i “JESIEŃ 2020”                        1.000,00 zł
Wsparcie dla seniorów                                                                                1.100,00 zł
• Stowarzyszenie Parafiada XXXVII   Dni Sportu “WIOSNA 2020”             4.000,00 zł
                                                                                          RAZEM          6.100,00 zł

Wsparcie oraz pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed,
• Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Spraw Obywatelskich – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
• Sertop Sp. z o.o. – produkty firmy,
• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek – obsługa strony internetowej,
• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek,
• Wydawnictwo LUCRUM Sp. z o.o. – darowizna kalendarzy,
• SuperLand – dmuchane atrakcje dla dzieci,
• Action Air Arena- strzelnica.
Sklep Spożywczy KOSMOS Beata Kaczmarczyk - przekazanie produktów do paczek żywnościowych dla seniorów na Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Wydatki:
1. Wyżywienie: /obóz, wycieczki, spotkania integracyjne, paczki świąteczne/ 67.500,93zł
2. Transport na: zawody, wycieczki, obóz                                        57.897,00zł
3. Zakwaterowanie                                                                              15.858,00zł
4. Wynagrodzenie: instruktorskie, sędziowska, techniczna, koordynacja projektów111369,00 zł
5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./                                27.395,05zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki                                             4.175,00zł
7. Wynajem obiektów i urządzeń sportowych: sale, basen, boiska 37.694,00zł
8. Paliwo                                                                                                2.522,60zł
9. Opłata skarbowa                                                                                  20,19zł
10. Kursy                                                                                             2.600,00zł
11. Art. biurowe                                                                                 2.223,41zł
12. Ubezpieczenie                                                                             1.150,74zł
13. Opłaty pocztowe                                                                               59,10zł
14. Materiały na warsztaty                                                             21.245,90zł
15. Opłaty bankowe                                                                              948,90zł
16. Bilet – kino, teatr                                                                       14.568,00zł
17. opłaty parkingowe                                                                          270,00 zł
18. Turystyka - zwiedzanie                                                              39.126,50zł
19. Lekarstwa                                                                                       1.321,84zł
20. Sprzęt – ploter laserowy, podesty sceniczne, projektor                 38.817,67 zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                     19.172,01zł
22 Pozostałe materiały                                                                     15.785,72zł

Razem wydatki za 2020 r.                                                           481.721,56 zł

O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2020r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków, władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:
• Sprzęt Klub                                                                                        3.850,20 zł
• Rehabilitacja J. Wilczyński 2.867,83 zł- +opłaty bankowe 7,17 zł = 2.875,00 zł
- 22,90 zł Paweł Lassak
- 53,30 zł Sadlik Urszula
- 32,20 zł Sandra Kamieniarz
Razem                                                                                          6.833,60 zł
Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje:
(1.042,62 zł saldo 2019r./ + 4.366,60 zł wpłaty 1% 2020r. – 2.875,00) = 2.534,22 zł

Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innym organom jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - 0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły – 100.889,00 zł oraz za obsługę sędziowską, techniczną, umowy o dzieło 10.480,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2020 r. Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej:

Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0003 - 5.466,30 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0004 - 5.466,30 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0005 - 5.345,88 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0006 - 5.345,88 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0007 - 10.811,14 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0008 - 10.491,99 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0009 - 10.491,99 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0011 - 20.756,33zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0012 - 10.360,77zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0016 - 20.502,48zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0018 - 20.364,66zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0019 - 20.343,28 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0020 - 20.343,28 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0021 - 20.330,30zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0022 - 20.288,29zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0023 - 20.169,08zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0024 - 20.151,44zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0025 - 0,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0026 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0027 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0028 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0029 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0030 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0031 - 20.000,00zł
RAZEM 23 LOKATY BANKOWE                                             367.029,39 zl

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2020 r.

Wartość aktywów:
Lokaty bankowe                                                                      367.029,39 zł
bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001 75.415,75 zł
Rachunek ASOS                                                                                 0,00 zł
 kasa                                                                                             427,97 zł
RAZEM                                                                              442.873,11 zł 

Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. z uwagi na realizację zadań publicznych zleconych przez Prezydenta Miasta był kontrolowany podczas realizacji projektów
• Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych,
• XXXV HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2020”,
• XXXVI HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2020",

Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu:
- SOF-5 (Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit) w formie elektronicznej za okres sprawozdawczy: rok 2017
Obowiązek sprawozdań wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.). na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z póź. zm.),
Sprawozdania zostały przesłane w WYZNACZONYCH terminach.

Zamierzenia P-SKS „BESKIDY” na rok 2021.
1. Kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizowanie tradycyjnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych tj. „Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji” WIOSNA 2021 oraz JESIEŃ 2021.
3. Kontynuowanie cyklicznych turniejów wg przyjętego kalendarza imprez sportowych.
4. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
5. Uczestnictwo i zwycięstwo po raz kolejny w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
6. W okresie wakacji zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu np. zajęcia tenisa stołowego i piłki nożnej.
7. Kontynuowanie międzynarodowej wymiany sportowych grup młodzieżowych oraz zorganizowanie XI Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem S. Zubera.
8. Systematyczne dążenie do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
9. Podejmowanie starań o pozyskanie nowych osób spośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy oraz włączenie ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów zespołów na rozgrywki.
10. Celem zabezpieczenia finansowego ww. zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
- Urzędu Miasta Bielska-Białej,
- Ministerstwa Sportu,
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Narodowy Instytut Wolności - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
- Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie,
- NSZZ SOLIDARNOŚĆ Region Podbeskidzie,
- AQUA SA,
- ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.
11. Ponadto mamy nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku, jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.

UCHWAŁA nr 1/2/2020 z 20 lutego 2020r.
ws. przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2019 rok.

Uchwała nr 2/2/2020 z 20 lutego 2020r.
ws. ustalenia terminu na WZS za 2019 rok.
UCHWAŁA Nr 3/WZS/2020 z 20 lutego 2020r.
ws. ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich.

Uchwała nr 1/WZSW/2020 z 6 marca 2020 r.
ws. przyjęcia przez WZS sprawozdania finansowego i przekazania zysku na cele statutowe.

Uchwała nr 2/ WZSW/2020 z 6 marca 2020 r.
ws. przyjęcia przez WZS ww. sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za miniony rok 2019.
Uchwała nr 3/ WZSW/2020 z 6 marca 2020 r.
o planie pracy na bieżący rok.

Uchwała nr 4/ WZSW/2020 z 6 marca 2020 r.
Ws. ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich.

Uchwała nr 1/12/2020 z 28 grudnia 2020r.
Ws. udostępnienia dla Pani Urszuli Sablik, KRS do przekazania 1% oraz konta bankowego  do indywidualnych wpłat.