Drukuj

 

Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2019 r.

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22.
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes – Renata Zuber,
2. Zastępca – Wojciech Bąbka,
3. Sekretarz – Marek Kapka,
4. Skarbnik – Sabina Baczewska,
5. Członek – Mariola Bunach,
6. Członek – Grzegorz Blachura.

Komisja Rewizyjna:
1. Edward Kołek – przewodniczący,
2. Dariusz Kubinek,
3. Dariusz Sopecki,
4. Sebastian Strojek.

Kapelanem Klubu - ks. Sławomir Szczotka.

Termin realizacji: 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

P-SKS BESKIDY jest członkiem:
• Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
• Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.

Swą działalność sportową opierał na ścisłej współpracy z:
• Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie,
• Szkołą Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku–Białej.

Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i wolontariuszy.

Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył 5 protokołowanych posiedzeń, w tym Walne Zebranie Sprawozdawcze. W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.

Przedmiotem obrad Zarządu było:
1. Ustalenie grup szkoleniowych oraz harmonogramów zajęć.
2. Przygotowywanie imprez sportowych i ustalanie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.
3. Przygotowanie wyjazdów grup dzieci i młodzieży na zawody, turnieje sportowe, obóz sportowy.
4. Analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo – wychowawcze.
5. Przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami.
6. Bieżąca analiza sytuacji finansowej z uwzględnieniem dotacji z realizowanych projektów.
7. Współpraca z innymi grupami, klubami i związkami sportowymi.
8. Podejmowanie nowych przedsięwzięć: warsztaty, turnieje, zajęcia.

Szkolenie sportowe
P-SKS "BESKIDY” prowadził zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum, Liceum,
- piłka nożna chłopcy w kat. wiekowych: Przedszkole, SP, Gimnazjum i Liceum,
- koszykówka dziewcząt i chłopców SP,
- tenis stołowy dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gim., Liceum i OPEN,
Szkolenie odbywało się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: Przedszkole, SP kl. I-II, III- IV, kl. V-VI, Gimnazjum i Liceum.
Do 30 czerwca było 14 grup szkoleniowych gromadziło tygodniowo ponad 250 uczestników – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Natomiast od 1 września 12 grup – 200 uczestnikówZajęcia dla każdej grupy odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-3 razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzili:
• nauczyciele wychowania fizycznego:
- Marek Kapka, Ksenia Więcek, Anna Satława, Donata Pyś, Jerzy Romański,
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka,
• instruktorzy tenisa stołowego: Sabina Baczewska, Joanna Blachura,
• doświadczeni zawodnicy: Grzegorz Blachura.

Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• boisko wielofunkcyjne oraz sala gimnastyczna SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia przy ul. Wyzwolenia 343 oraz ul. Witosa 96,
• korty do tenisa ziemnego: ul. Ceramiczna 20 oraz przy ul. Wyzwolenia,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

Udział w imprezach i współzawodnictwie sportowym oraz organizacja własnych imprez
Wszystkie grupy szkoleniowe brały udział w rozgrywkach Parafiady Diecezji Bielsko - Żywieckiej według kalendarza imprez wynikającego ze współzawodnictwa sportowego.

Inne ważne wyniki oraz imprezy sportowe:
• XXVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Drużyna piłki nożnej rocznik 2002 reprezentowała Klub na turnieju, którego organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP. Na hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego młodzi piłkarze z 5 krajów: Litwy, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Polski rywalizowali w 6 kategoriach.
28 stycznia 2019r w turnieju, dla rocznika 2002 i 2003 wzięło udział 8 drużyn tj. 6 z Polski oraz 2 z Białorusi.
Końcowa klasyfikacja dla rocznika 2002: III miejsce P-SKS BESKIDY. 
Klasyfikacja ogólna dla rocznika 2002-2003 – IV miejsce.

• 11-14 -14 kwietnia X Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera
w kat. dziewczęta Liceum
III MIEJSCE: P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,

w kat. chłopców Liceum
II MIEJSCE: P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,

w kat. dziewczęta Gimnazjum
IV MIEJSCE: P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,

w kat. chłopców Gimnazjum i SP
II MIEJSCE - P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,
VI MIEJSCE - P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA.

• 20 - 23 czerwca 2019 NETTO REGENSTAUF CUP 2019
Uczniowie Gimnazjum nr 6 wraz z absolwentami wzięli udział w największym turnieju piłki siatkowej na otwartym powietrzu Netto Regenstauf Cup 2019 w Regenstauf/Regensburg.
- dziewczyny rocznik 2004 i młodsze II miejsce;
- chłopcy rocznik 2004 i młodsi III miejsce;
- chłopcy rocznik 2006 i młodsi IV miejsce.

• 25-28 października 2019r. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w Wilnie
Dziewczęta - III miejsce P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,
Chłopcy - IV miejsce P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,
Chłopcy - V miejsce P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA.

Udział grup przedszkolnych w dwóch edycjach Przedszkoliady, w turnieju piłki nożnej, którego organizatorem był Urząd Miejski w Bielsku-Białej:
- XIII edycja 15.06.2019r. WIOSNA – I miejsce w swojej grupie,
- XIV edycja 10.11.2019r. JESIEŃ Przedszkoliada – II miejsce w grupie.

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych:
- XXXV HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2019” – 1271 uczestników,
- XXXVI HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2019" – 1093 uczestników.

Po raz kolejny przeprowadzono konkurs wiedzy na temat:
- “WIOSNA 2019” - wiedzy oraz plastyczny: " Rok 2019 – Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego,

- “JESIEŃ 2019” Konkursy plastyczne:
• „Odpoczywaj na wsi”- ogólnopolski konkurs, którego organizatorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Po raz pierwszy:
• bitwa na balony wodne,
• bitwa w pianie.

W ramach cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• cztery Diecezjalne Turnieje Piłki Nożnej w kat. SP,
• cztery Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego,
• dwa Turnieje Badmintona,
• dwa turnieje Tenisa Ziemnego,
• X Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dzielnicy Hałcnów,
• X Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera w kat. Dziewcząt i Chłopców, SP, Liceum i Gimnazjum,
• IX Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat, 
• Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw Sportowych dla kl. I-III.

W 2019 r. w organizowanych:
- imprezach sportowych wzięło udział 3612 osób,
- wydarzeniach kulturalnych wzięło udział 768 osób, 

- wycieczkach  wzięło udział 600 osób. 

W okresie wakacji:
- organizacja zajęć wakacyjnych w piłkę nożną oraz wycieczek krajoznawczych,
- zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem - w Jastarni w liczbie 58 osób. Oprócz zajęć sportowych zorganizowane zostały wycieczki krajoznawczo-turystyczne, Msze św. na kutrze rybackim oraz inne atrakcje.
- grupa 15 osób przebywała na obozie piłki siatkowej w Dźwirzynie.

Zgodnie ze statusem Klub podejmowała również inne działania:
- pozyskanie środków finansowych z 1% od osób fizycznych,
- w czasie wakacji akcja rozprowadzania koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ” oraz “POLSKA”,
- z okazji 101 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę została zorganizowana zbiórka przy kościele na rzecz Polaków w Sopoćkniach na Białorusi.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- udostępnienie konta bankowego w celu przekazania przez darczyńców darowizn oraz KRS na przekazanie 1% od osób fizycznych dla Pana J. Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację,
- wsparcie Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej na rzecz Kacpra Pysia,
- organizacja charytatywnych kiermaszów:
* wielkanocnego na rehabilitację Piotrusia Gębalskiego,
* bożonarodzeniowego na rehabilitację Oskara Banacha,
- udział dzieci na rzecz, których dotychczas prowadzone były kiermasze w spotkaniu wielkanocnym.

Współpraca z innymi organizacjami:

• Parafią pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie:
- nieodpłatne udostępnienie na rzecz Klubu pomieszczeń w Domu Parafialnym Jana Pawła II na siedzibę Klubu,
- nieodpłatne użyczanie na rzecz Klubu pomieszczeń w Domu Parafialnym na prowadzenie co tygodniowych warsztatów, w których uczestniczą seniorzy oraz dzieci i młodzież,
- wykorzystanie auli na przeprowadzenie kiermaszów charytatywnych,
- wykorzystanie boisk sportowych Ogrodu Parafialnego na pikniki rodzinne Hałcnowskie Dni Sportu,
- opieka duszpasterska kapelana klubu ks. Sławomira Szczotki podczas 2 tygodniowego pobytu dzieci i młodzieży na obozie sportowym nad morzem,

- wykonanie okolicznościowych koron dla uczestników Orszaku Trzech Króli,

- współorganizacja II Rajdu Rowerowego.

• SP 28:
- nieodpłatne udostępnienie prze szkołę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego na prowadzone przez Klub zajęcia sportowe, turnieje sportowe,
- nieodpłatne udostępnienie szkole sprzętu będącego własnością Klubu,
- współorganizacja kiermaszów wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego,
- wsparcie wolontariuszy podczas imprez sportowych i kiermaszów,
- od 1 września 2019 r. dla rocznika 2006 powołanie klasy siódmej usportowionej – dla drugiego rocznika.

• Koło Emerytów i Rencistów:
Realizacja przez Klub dla seniorów projektu Aktywność Społeczna Osób Starszych EDYCJA 2019 w ramach, którego m.in. zrealizowano:
1. Warsztaty kulinarne i manualne.
a. dekorowanie przedmiotów metodą decoupage,
b. wykonanie ozdób z filcu,
c. robienie kwiatów z bibuły i florystyka,
d. wykonanie emblematów narodowych,
e. wykonanie ozdób świątecznych - wielkanocnych,
f. wykonanie ozdób świątecznych - bożonarodzeniowych.
2. Wyjazdy na Basen Tropikana w Wiśle.
3.Wsparcie wycieczek dla osób starszych i mniej sprawnych oraz dla dziadków z wnukami.
4. Wsparcie spotkań integracyjnych m.in. noworocznego, wielkanocnegoDnia Seniora, Wieczoru Patriotycznego z okazji 11 Listopada, Wigilii.
- przekazanie produktów żywnościowych pozyskanych z firmy Sertop podczas spotkań dla seniorów oraz dla uczestników warsztatów.
5. wsparcie wyjazdów na wydarzenia kulturalne: kino, teatr, koncert, opera, operetka, balet.

• Zespół Charytatywny:
- przekazanie pozyskanych z firmy Befado pantofli dla rodzin wielodzietnych oraz seniorów,
- przekazanie produktów żywnościowych pozyskanych z firmy Sertop dla rodzin wielodzietnych do paczek świątecznych.

• Przedszkole nr 43:
- nieodpłatne udostępnienie Przedszkolu sprzętu będącego własnością Klubu,
- współorganizacja Kiermaszu bożonarodzeniowego na rzecz Piotrusia Gębalskiego.

• Rada Osiedla Hałcnów:
- wsparcie przez Klub spotkania noworocznego z władzami Miasta Bielska-Białej,
- przekazanie przez RO części środków finansowych przyznanych z Urzędu Miejskiego na zakup: medali na organizowane przez Klub Hałcnowskie Dni Sportu „JESIEŃ 2019” oraz na zakup materiałów na warsztaty dla seniorów - przygotowanie ozdób świątecznych na XII Charytatywny Kiermasz Wielkanocny.

• OSP HAŁCNÓW:
- wsparcie Hałcnowskich Dni Sportu.

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa:
- wsparcie przez Klub turniejów szachowych zorganizowanego przez Stowarzyszenie (z udziałem sędziego międzynarodowego),
- wsparcie kiermaszów.

• Dom Kultury w Hałcnowie:
- udostępnienie pomieszczeń Domu Kultury na przeprowadzenie Olimpiady Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat,
- przekazanie przez Klub drobnych nagród dla zwycięzców konkursów,
- wsparcie zabawy tanecznej dla seniorów.

• Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej:
Współorganizacja projektu “Spotkania z historią polskiej kultury w Hałcnowie” tj.
-warsztaty wykonania biało-czerwonych kotylionów,
- warsztaty kulinarne – przygotowanie posiłku dla uczestników “Wieczoru Pieśni i Poezji Patriotycznej".

• Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
Caritas natomiast wspierał Klub poprzez przekazanie słodyczy:
- na nagrody w organizowanych turniejach i piknikach,
- na fanty w ramach charytatywnych kiermaszów - wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego,
- wsparcie organizowanej pomocy materialnej dla Polaków z Sopoćkiń na Białorusi,

- koordynowanie w parafii Hałcnów programu „Na codzienne zakupy” realizowany w partnerstwie Caritas Polska i sieci Biedronka.

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE POLAKÓW NA WSCHODZIE.
- współpraca z Fundacją Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus - pomoc wdową po żołnierzach Armii Krajowej represjonowanych po II wojnie światowej,
- trzy pomoce humanitarna dla Polaków w Sopoćkiniach,
- wsparcie letniego wypoczynku dzieci w Hałcnowie.
Celem pomocy była poprawa bytu materialnego osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na Wschodzie, które ze względu na wiek, stan zdrowia, ciężkie warunki bytowe w krajach zamieszkania znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu materialnym.

Współpraca z mediami:
PRASA:
- z miesięcznikiem „W moim Kościele”,
- „Niedziela”,
- “Gość Niedzielny”.
Ponadto prowadzona była strona internetowa: www.psks-halcnow.pl oraz facebook, gdzie na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.
W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były:
1. Dotacje                                                                             254.500,00zł:
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2019  166.000,00 zł
- Ministerstwa Sportu i Turystyki – “SPORT DLA WSZYSTKICH”  20.000,00 zł
- Urzędu Miasta Bielska-Białej                                               68.500,00 zł:
* szkolenie dzieci i młodzieży                                                  22.000,00 zł
* IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera 5.000,00 zł
* Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2019" i "Jesień 2019"               7.500,00 zł
* obóz sportowo - rekreacyjny w Jastarni                                  34.000,00zł
2. Darowizny - firmy                                                                 1.600,00 zł
- NSZZ SOLDARNOŚĆ SEKRETARIAT METALOWCÓW                      600,00 zł
- Anga                                                                                    1.000,00 zł
3. Darowizny osoby fizyczne                                                    74716,77 zł
4. Dopłaty do wyjazdu na: Wilno, Warszawa, wakacje               15.020,00 zł
5. Dopłaty do obozu                                                                 67852,00 zł
6. Odsetki bankowe                                                                  1730,64 zł
7. Składki członkowskie                                                            4477,29 zł
8. BESKIDKI                                                                           52790,00zł
9. Odpisy darczyńców 1% podatku                                         10.891,10 zł
/w tym kwoty:
- 2865,20 zł stanowi 1% dla Pana J. Wilczyńskiego.
- 8025,90 zł wpłaty na Klub.
Razem przychody                                                            483.577,80 zł

PONADTO KOORDYNACJA DOFINANSOWAŃ:
• Rada Osiedla Hałcnów - środki z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Kiermasz 600,00 zł
• Rada Osiedla Hałcnów - środki z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
XXXVI Hałcnowskie Dni Sportu “JESIEŃ 2019”                                                600,00 zł
• Stowarzyszenie Parafiada XXXV Hałcnowskie Dni Sportu “WIOSNA 2019”    3.000,00 zł
• Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
– “Spotkanie z historią polskiej kultury w Hałcnowie”
(warsztaty wykonania biało-czerwonych kotylionów oraz kulinarne) 2.500,00 zł RAZEM 6.700,00 zł

Wsparcie oraz pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed,
• Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – Szczepan Wojtasik wsparcie bieżącej działalności Klubu,
• Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Spraw Obywatelskich – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
- Wydział Promocji Miasta – przekazanie materiałów promujących Bielsko-Białą, które wykorzystywane są podczas wyjazdów na turnieje sportowe oraz podczas organizowanych imprez sportowych dla grup zagranicznych,
• Cukiernia "Jedyna" Andrzej i Adam Bąk - przekazanie słodkich wypieków: pączków, ciastek i bułek na organizowane kiermasze,
• Firma "SPOMET" Pan Marek Adamczyk - przekazanie słodyczy na nagrody dla zwycięzców w organizowanych przez Klub turniejach,
• Sertop Sp. z o.o. – produkty firmy,
• Tymbark – produkty firmy,
• BEFADO – produkty firmy, materiały na warsztaty,
• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek – obsługa strony internetowej,
• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek,
• Służba Maltańska – zabezpieczenie medyczne imprez sportowych,
• Konior Tomasz „Krzewy Ozdobne” – przekazanie krzewów na organizowane kiermasze charytatywne,
• Paweł Martyniak - przekazanie kwiatów na organizowane kiermasze charytatywne,
• Sławomir Rąba - przekazanie słodkich wypieków: pączków, ciastek i bułek na organizowane kiermasze,

• GEDEON – darowizna albumów oraz ramek na kiermasze charytatywne,

• Wydawnictwo LUCRUM Sp. z o.o. – darowizna kalendarzy,

• SuperLand – dmuchane atrakcje dla dzieci,

• Action Air Arena- strzelnica.

Wydatki:
1. Wyżywienie: /obóz, napoje itp./                                          84606,65 zł
2. Transport na: zawody, wycieczki, obóz                                57882,04zł
3. Zakwaterowanie                                                                 30660,00zł
4. Obsługa: instruktorska, sędziowska i techniczna /ZUS+US/ 98661,53 zł
5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./                        17267,79zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki                                  11190,00 zł
7. Korzystanie z obiektów sportowych: sale, basen, boiska      20004,00 zł
8. Paliwo tenis stołowy                                                          1150,82zł
9. Opłata sądowa                                                                     90,00zł
10. Opłaty startowe, składki, licencje                                        550,00zł
11. Art. Biurowe                                                                    2167,82 zł
12. Ubezpieczenie                                                                  1635,00zł
13. Opłaty pocztowe                                                                  50,90zł
14. Materiały na warsztaty                                                     19644,21 zł
15. Opłaty bankowe + założenie subkonta                                  938,00zł
16. Bilet – kino, teatr                                                            17753,00 zł
17. Zabezpieczenie medyczne                                                1.000,00 zł
18. Turystyka - zwiedzanie                                                     25441,59zł
19. Lekarstwa                                                                          589,29 zł
20. Sprzęt – namioty, termosy, zgrzewarka                               5822,47zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                   9682,60zł
22 Pozostałe materiały                                                           5785,81 zł
Razem wydatki za 2019 r.                                                   412555,52 zł

24. Odsetki                                                                               0,09 zł
25. Rozliczenie rehabilitacji Pan J. Wilczyński -                         1892,87 zł
RAZEM                                                                             414.449,29 zł

O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2019r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków, władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:
• Nagrody                        1175,41 zł
• Transport                       2265,68 zł
• Opłata startowa                550,00 zł
• Wynajem obiektów          1300,00 zł
• Sprzęt sportowy               696,98 zł
• Puchary                            240,00 zł
• Ubezpieczenie                  1111,00 zł
• Wyżywienie                       286,71 zł
• Zabezpieczenie medyczne 100,00 zł
Razem KLUB                   8025,90 zł

• Rehabilitacja J. Wilczyński +opłaty bankowe X zł 1822,58 zł
Razem                            9848,48 zł

Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje:
(0,00 zł saldo 2018r./ + 2865,20zł zł wpłaty 1% 2019r. - 1822,58 zł) = 1042,62 zł

Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innym organom jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - 0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły – 88.713,53 zł oraz za obsługę sędziowską, techniczną, 9.948,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2019 r. Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej:

Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0003 - 5.444,67 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0004 - 5.444,67 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0005 - 5.313,96 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0006 - 5.313,96 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0007 - 10.748,63 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0008 - 10.438,13 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0009 - 10.438,13 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0011 - 20.606,02zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0012 - 10.303,01zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0016 - 20.402,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0018 - 20.200,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0019 - 20.200,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0020 - 20.200,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0021 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0022 - 20.200,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0023 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0024 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0025 - 20.000,00zł

RAZEM 18 LOKAT BANKOWYCH 265 253,18 zl

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2019 r.

Wartość aktywów
Lokaty bankowe                                                                         265.253,18 zł
bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001     56.980,95 zł
Rachunek ASOS                                                                                    0,00 zł
 kasa                                                                                            2276,23 zł
 RAZEM                                                                                    324.510,36 zł

19 września 2019r. uregulowano I ratę zaliczki na obóz sportowy w Jastarni w kwocie 11.250,00 zł.

Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. z uwagi na realizację zadań publicznych zleconych przez Prezydenta Miasta był kontrolowany podczas realizacji projektów
• Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych,
• X Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera,
• XXXV HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2019”,
• XXXVI HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2019",

Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu:
- KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego,

- SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych.
Obowiązek sprawozdań wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.). na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z póź. zm.),

Sprawozdania zostały przesłane w WYZNACZONYCH terminach.

Zamierzenia P-SKS „BESKIDY” na rok 2020.
1. Kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizowanie tradycyjnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych tj. „Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji” WIOSNA 2020 oraz JESIEŃ 2020.
3. Kontynuowanie cyklicznych turniejów wg przyjętego kalendarza imprez sportowych.
4. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
5. Uczestnictwo i zwycięstwo po raz kolejny w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
6. W okresie wakacji zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu np. zajęcia tenisa stołowego i piłki nożnej.
7. Kontynuowanie międzynarodowej wymiany sportowych grup młodzieżowych oraz zorganizowanie IX Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem S. Zubera.
8. Systematyczne dążenie do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
9. Podejmowanie starań o pozyskanie nowych osób spośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy oraz włączenie ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów zespołów na rozgrywki.
10. Celem zabezpieczenia finansowego ww. zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
- Urzędu Miasta Bielska-Białej,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Narodowy Instytut Wolności - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
- Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie,
- NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGION PODBESKIDZIE,
- AQUA SA,
- ANGA.
11. Ponadto mamy nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku, jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.

UCHWAŁA nr 1/2/2019 z 19 lutego 2019r.
ws. przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2018 rok.

Uchwała nr 2/2/2019 z 19 lutego 2019r.
ws. ustalenia terminu na WZS za 2018 rok

Uchwała nr 1/WZSW/2019 z 11 marca 2019 r.
ws. przyjęcia przez WZS-W ww. sprawozdań i udzielenia odchodzącemu Zarządowi absolutorium za minioną kadencję 2016-2018.

Uchwała nr 2/ WZSW/2019 z 11 marca 2019 r.
ws. liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.

Uchwała nr 3/ WZSW/2019 z 11 marca 2019 r.
ws. trybu głosowań przy wyborze władz Klubu na nową kadencję.

Uchwała nr 4/ WZSW/2019 z 11 marca 2019 r.
O składzie osobowym Zarządu

Uchwała nr 5/WZSW/2019 z 11 marca 2019 r.
O składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 6/WZSW/2019 z 11 marca 2019 r.
ws.: przyjęcia Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków stanowiącego założenia programowe działalności Klubu na 2019 rok.

Uchwała nr 7/WZSW/2019 z 11 marca 2019 r.
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przekazania zysku na cele statutowe.

Uchwała nr 1/12/2019 z 28 grudnia  2019 r.
ws. zatwierdzenia składek członkowskich.