Drukuj

Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2017 r.

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą  ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22.

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.

Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes – Renata Zuber,
2. Zastępca – Wojciech Bąbka,
3. Sekretarz – Marek Mielnik,
4. Skarbnik – Sabina Baczewska,
5. Członek – Mariola Bunach,
6. Członek – Marek Kapka,
7. Członek –Grzegorz Blachura.

Komisja Rewizyjna:
1. Edward Kołek – przewodniczący,
2. Dariusz Kubinek,
3. Maciej Dunat,
4. Sebastian Strojek,
5. Dariusz Sopecki.
Kapelanem Klubu jest ks. Sławomir Szczotka.

Termin realizacji: 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r.

P-SKS BESKIDY jest członkiem:

• Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,

• Śląskiego Związku Tenisa Stołowego,

• Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych w Bielsku-Białej.

Swą działalność sportową opierał na  ścisłej współpracy z:

Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i działaczy.

Praca władz Klubu:

Zarząd w roku kalendarzowym odbył 5 protokołowanych posiedzeń, w tym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.

Przedmiotem obrad Zarządu było:

 1. Ustalenie grup szkoleniowych oraz harmonogramów zajęć.
 2. Przygotowywanie imprez sportowych i ustalanie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.
 3. Przygotowanie wyjazdów grup dzieci i młodzieży na zawody,  turnieje sportowe, obóz sportowy.
 4. Analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo – wychowawcze.
 5.  Przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami.
 6. Bieżąca analiza sytuacji finansowej z uwzględnieniem dotacji z realizowanych projektów.
 7. Współpraca z innymi grupami, klubami i związkami sportowymi.
 8. Podejmowanie nowych przedsięwzięć: warsztaty, turnieje, zajęcia.

Szkolenie sportowe

P-SKS "BESKIDY” prowadził  zajęcia  w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,
- piłka nożna  chłopcy w kat. wiekowych: Przedszkole, SP, Gimnazjum i Liceum, OPEN,
- koszykówka chłopców i dziewcząt SP,

- piłka ręczna dziewczęta i chłopcy SP,

-zajęcia pływania dla SP i gimnazjum,

-gry i zabawy sprawnościowe dla kl. III – przygotowanie do gier zespołowych,
- tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gim., Liceum i OPEN,

- zajęcia wędkarskie.
Szkolenie odbywało się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: Przedszkole, SP kl. I-II, III- IV, kl. V-VI, Gimnazjum i Liceum.
Razem 21 grup szkoleniowych gromadziło tygodniowo  250- 410 uczestników – dzieci,  młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia dla  każdej grupy odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-3 razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzili:

• nauczyciele w-f:
- Sebastian Strojek, Marek Kapka, Ksenia Więcek, Anna Satława,  Donata Pyś, Jerzy Romański,
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka, Dariusz Sopecki,

• instruktorzy tenisa stołowego: Tadeusz Durka, Sabina Baczewska, Joanna Blachura, Krzysztof Żebro,

• doświadczeni zawodnicy: Grzegorz Blachura.


Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• boisko wielofunkcyjne oraz sala gimnastyczna  SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia ul. Wyzwolenia 343,
• sala gimnastyczna Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich ul. Witosa 96,
• Centrum Sportowo Widowiskowe - kryta pływalnia pl. Ks. Kochaja 1 Kozy,
• kryta pływalnia SP nr 13 ul. Lipnicka 226,

• korty do tenisa ziemnego: ul. Ceramiczna 20 oraz przy  ul. Wyzwolenia,

• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

Udział w imprezach i współzawodnictwie sportowym oraz organizacja własnych imprez.
Wszystkie grupy szkoleniowe brały udział w rozgrywkach Parafiady Diecezji Bielsko - Żywieckiej według kalendarza imprez wynikającego ze współzawodnictwa sportowego.
P-SKS "BESKIDY" już  szesnasty  raz z rzędu w sezonie 2016/2017 r., został zwycięzcą tego współzawodnictwa w ogólnej klasyfikacji na 6 Parafialnych Klubów Sportowych biorących w nim udział.

Poszczególne drużyny zdobyły następujące  miejsca:
Piłka nożna kl. I-II                   - II m-ce,

Piłka nożna kl. III-IV               - I m-ce,

Piłka nożna kl. V-VI                - II m-ce,

Siatkówka dziewczęta Gim.    - II m-ce,

Siatkówka chłopcy Gim          - II  m-ce,

Tenis stołowy dziewczęta       - I m-ce,

Tenis stołowy chłopcy            - I m-ce.

Reprezentacja P-SKS „BESKIDY” w liczbie 5 osób uczestniczyła w dniach 9-12 lipca 2017r.  w 29 Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie zdobyła 6 medali:
Wyniki naszej reprezentacji:

- tenis stołowy liceum I m-ce Karolina Januś, II m-ce Weronika Januś,

- badminton IV m-ce Weronika Januś,

- tenis stołowy liceum I m-ce Jakub Karcz,

- badminton liceum II m-ce Jakub Karcz,

- tenis stołowy gimnazjum I m-ce Zuzanna Staszczak,

- badminton opiekunowie II m-ce Jakub Zuber.

Inne ważne wyniki oraz imprezy sportowe:

Drużyna piłki nożnej  rocznik 2002 reprezentowała Klub na turnieju, którego organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP.  Na hali sportowej  Akademii Wychowania Fizycznego 800 młodych piłkarzy z 5 krajów: Litwy, Ukrainy, Białorusi Kazachstanu i Polski rywalizowało  w 6 kategoriach.
W dniu  31 stycznia  drużyna P-SKS „BESKIDY”rocznik 2002 zajęła  V miejsce.

TENIS STOŁOWY
Rozgrywki Pucharu Polski Kobiet na szczeblu Województwa Śląskiego sezon 2017/2018

12.12.2017r.  P-SKS Beskidy  - MKS Skarbek II Tarnowskie Góry 0:4.

5.02.2017r. III WTK Juniorek i Juniorów Łaziska Górne 52 zawodniczki

17-24 miejsce Januś Karolina,

33-48 miejsce Januś Weronika.

7.10.2017r. I WTK

25-32 miejsce Zuzanna Staszczak.

19.11.2017r.  II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorek i Juniorów, Gliwice

25-32 miejsce Zuzanna Staszczak.

3.12.2017r.  II WTK Seniorek

17-24 miejsce Karolina Januś,

30-38 miejsce Weronika Januś i Zuzanna Staszczak.

RANKING  TENISA STOŁOWEGO za sezon 2016/2017

KOMUNIKAT nr 710 z 1.03.2017r.

Ranking indywidualny JUNIORKI po IIIWTK i  GPP  sezon 2016/2017

W rozgrywkach uczestniczyły 66 zawodniczki:

12 miejsce Karolina Januś,

23-24 miejsce Weronika Januś.

KOMUNIKAT nr 726 z 1.04.2017r.

Wyniki Drużynowych Mistrzostw Śląska Juniorów

12 drużyn

5 miejsce  Januś Karolina i Januś Weronika.

KOMUNIKAT nr 727 z 2.04.2017r.

Wyniki Indywidualnych Mistrzostw Śląska Juniorek

W rozgrywkach uczestniczyły 24  zawodniczki

8 miejsce Karolina Januś,

11-12 miejsce Weronika Januś.

KOMUNIKAT nr 757 z 26.05.2017r.

Ranking indywidualny JUNIOREK sezon 2016/2017

9 miejsce Karolina Januś,

17 m-ce Weronika Januś.

KOMUNIKAT nr 765 30.06.2017r.

Klasyfikacja klubowa  ŚLZTS  w kategoriach  młodzieżowych  sezon 2016/2017

W rozgrywkach uczestniczyło 51 klubów – 24 miejsce P-SKS  BESKIDY.

KOMUNIKAT nr 766 30.06.2017r.

Klasyfikacja klubowa  ŚLZTS  w kategoriach  seniorskich  sezon 2016/2017

W rozgrywkach uczestniczyły 72 kluby – 30 miejsce P-SKS  BESKIDY.

KOMUNIKAT nr 767 30.06.2017r.

Klasyfikacja  generalna  ŚLZTS  obejmująca  rozgrywki   seniorskie i młodzieżowe  sezon 2016/2017

W rozgrywkach uczestniczyły 79 klubów – 29 miejsce P-SKS  BESKIDY.

KOMUNIKAT nr 771 z 25.07.2017

Ranking indywidualny i klubowy  JUNIOREK sezon 2016/2017

9 miejsce Karolina Januś,

17 miejsce Weronika Januś.

II liga Tenisa Stołowego kobiet sezon 2016/2017– organizowana przez Śląski Związek Tenisa Stołowego - 16 drużyn z woj, śląskiego i opolskiego:

TENIS STOŁOWY:

I runda sezon 2016/2017

 

13.01.2016r. UKS Halembianka 2001 Ruda Śląska PSKS Beskidy                       6:4

03.02.2017r. MKS Bruk Śląski Skarbek II Tarnowskie Góry PSKS Beskidy        5:5

10.02.2017r. PSKS Beskidy  UKS Dalachów                                                         2:8

II runda sezon 2016/2017

XVI seria 10.02.2017r. PSKS Beskidy - MKS Bruk Śląski Skarbek II Tarnowskie Góry   3:7

XVII seria 17.02.2017r. PSKS Beskidy  - LUKS STAL Osowiec                8:2

XVIII seria 10.03.2017 AKS Mikołów - PSKS Beskidy                              7:3

XIX seria 17.03.2017r. PSKS Beskidy - UKS Huragan Sosnowiec             7:3

XX seria 24.03.2017 ULKTS Pszczyna - PSKS Beskidy                             5:5

XXI seria 7.04.2017r. PSKS Beskidy   - JKTS Jastrzębie Zdrój II               7:3

Końcowa klasyfikacja sezon 2016/2017

                                                                             Mecze  Punkty Bilans

1 KTS MOKSiR Zawadzkie                              22   40       158:62

2 JKTS Jastrzębie Zdrój                                     22   38       168:52

3 KTS Mysłowice                                               22   36       149:71

4 ULKS Ruch Pniów                                          22   28       120:100

5 UKS Dalachów                                                22   26       124:96

6 KU AZS AJD II Częstochowa                         21   21       94:116

7 UKS Halembianka 2001 Ruda Śląska             22   20       103:117

8 ATS Gliwice Cornilleau                                   21   15       98:112

9 AKS Mikołów                                                  21   24       102:108

10 UKS Huragan Sosnowiec                               21   20       107:103

11 MKS Bruk Śląski Skarbek II Tarnowskie Góry 21 17 105:105

12 PSKS Beskidy Bielsko Biała                          21   17      94:116

13 JKTS Jastrzębie Zdrój II                                 21   14      83:127

14 LUKS STAL Osowiec                                    21   11      83:127

15 ULKTS Pszczyna                                           21   9        70:140

16 LZS Victoria II Chróścice                              15   0         20:130

W sezonie 2017/2018 Klub  reprezentować będą: Joanna Blachura, Karolina i Weronika Januś, Marzena Topór, Sabina Baczewska, Zuzanna Staszczak.

TENIS STOŁOWY:

I runda sezon 2017/2018

15.09.2017    ULKTS Pszczyna PSKS Beskidy Bielsko Biała                                  4:6

29.09.2017    PSKS Beskidy Bielsko Biała KTS Mysłowice                                    2:8

6.10.2017      PSKS Beskidy Bielsko Biała JKTS Jastrzębie Zdrój                           1:9

13.10.2017    MKS Bruk Śląski Skarbek I Tarnowskie Góry PSKS Beskidy            8:2

10.11.2017    PSKS Beskidy Biała MKS Bruk Śląski Skarbek II Tarnowskie Góry  4:6

17.11.2017    JKTS Jastrzębie Zdrój II PSKS Beskidy Bielsko Biała                        6:4

1.12.2017     PSKS Beskidy Bielsko Biała UKS Huragan Sosnowiec                       4:6

13.12.2017   PSKS Beskidy Bielsko Biała ATS Gliwice Cornilleau                          2:8

5.01.2018     KU AZS AJD II Częstochowa PSKS Beskidy Bielsko Biała

12.01.2018   ULKS Ruch Pniów PSKS Beskidy Bielsko Biała

  

Bielska Amatorska Liga Tenisa Stołowego

W sezonie 2017 w Bielskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego uczestniczyły 24 zespoły, w których  zgłoszonych zostało około 169 graczy.   Na początku sezonu podzielono drużyny na I i II ligę po 12 zespołów. Drużyny według rankingu z poprzedniego roku zostały umieszczone w 4 grupach po 6 zespołów.

I liga

VI miejsce – CSW KOZY   (Dariusz Kubinek i Marek Cieślar  w składzie),

X miejsce  Victorii Stara Wieś (Rafał Merta i Kuba Karcz w składzie),

II liga

II miejsce ZIAD Bielsko-Biała (Paweł Pawłowski w składzie),

XI miejsce PSKS Beskidy Hałcnów (Basia Baczewska, Marzena Topór, Grzegorz Blachura, Wiesław Zyzański,  Asia Blachura, Karolina Januś, Weronika Januś i Andrzej Wójcik).

Ponadto P-SKS „BESKIDY” w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych był organizatorem  VIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera z udziałem Mistrzowskiego Zespołu Litwy reprezentującego Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz zespołu z  Czech. Nasze drużyny zajęły:

6-9 maja VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera

w kat. dziewczęta Liceum

III MIEJSCE: P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,

W kat. chłopców Liceum

II MIEJSCE: P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,

III MIEJSCE: P-SKS „BESKIDY” BIELSKO-BIAŁA,

DZIEWCZĘTA Gimnazjum

VI MIEJSCE: P-SKS BESKIDY,

Kat. Gimnazjum chłopcy

VI MIEJSCE  - P-SKS „BESKIDY”.

15-17 czerwca  2017r.    NETTO REGENSTAUF CUP 2017

Uczniowie Gimnazjum nr 6 wraz z absolwentami wzięli udział w największym turnieju piłki siatkowej na otwartym powietrzu Netto Regenstauf Cup 2017 w Regenstauf/Regensburga.

chłopcy II miejsce,

dziewczyny zajęły 7 m-ce  na 19 drużyn.

Dziewczęta      V miejsce P-SKS  „BESKIDY”.

Chłopcy           V miejsce P-SKS  „BESKIDY”.

Udział grup przedszkolnych w dwóch edycjach Przedszkoliady, w turnieju piłki nożnej, którego organizatorem był Urząd Miejski w Bielsku-Białej:

- IX edycja 11.06.2017r. WIOSNA – I miejsce w swojej grupie,

- X edycja 12.11.2017r.  JESIEŃ    – I miejsce w grupie.

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych:

- XXXI HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI "WIOSNA 2017” – 1717 uczestników,

- XXXII HAŁCNOWSKIE DNI SPORTU I REKREACJI „JESIEŃ 2017" – 1124 uczestników,

Po raz kolejny przeprowadzono konkurs wiedzy na temat:

- „Katyń ocalić od zapomnienia”, 

- „Św. Brat Albert Chmielowski - Dobry jak chleb”,

- „Fatima - 100 lat objawień Maryi”.

Konkurs plastyczny:

- „Katyń ...ocalić od zapomnienia”,

- „Św. Brat Albert Chmielowski - Dobry jak chleb”,

- „Fatima - 100 lat objawień Maryi”.

Warsztaty:

- plastyczne plakat „Katyń pamiętamy PL” – współpraca Stowarzyszenie Parafiada w Warszawie,

- pieczenia pierników,

- dekorowania piernikowych serc,

- kulinarne – danie hałcnowskie,

Wystawa:

225  Rocznica uchwalenia Konstytucja 3 Maja.

Po raz pierwszy:

- obóz partyzancki Grupy Rekonstrukcji Historycznej Beskidy działającej przy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński,

- dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci,

- przejażdżka bryczką.

W ramach  cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• osiem Diecezjalnych Turniejów Piłki Nożnej w kat. SP,

• cztery   Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego,

• trzy  Turnieje   Badmintona,

• dwa turnieje Tenisa Ziemnego,
IX Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dzielnicy Hałcnów,
• VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera w kat.  Dziewcząt i Chłopców Liceum i Gimnazjum,
• VII Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.

• Mikołajkowym Turnieju Gier i Zabaw Sportowych dla kl I-III,
 

W 2017 r. w organizowanych imprezach sportowych wzięło udział  3.800 osób.

 
W okresie wakacji zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem - w POBIEROWIE w liczbie 75  osób. Oprócz zajęć sportowych zorganizowane zostały mecze sparingowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz spływ kajakowy z mszą św.

W 2017r. członkowie zarządu Klubu oraz wolontariusze uczestniczyli w kursach lub szkoleniach umożliwiających prowadzenie bardziej profesjonalnie zajęć sportowych oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdów: tj,

- kurs instruktora piłki nożnej,

- aktualizacja uprawnień sędziego tenisa stołowego.

Kontynuacja  działań:

- organizacja charytatywnych kiermaszy:

* wielkanocnego na rehabilitację Mateusza Siembab

* bożonarodzeniowego na Tomasza Cebulak.

Zgodnie ze statusem Klub podejmował również inne działania: 

- pozyskanie środków finansowych z 1% od osób fizycznych – kalendarze.

- w czasie wakacji akcja rozprowadzania koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ”, w celu promowania przez dzieci, młodzież oraz dorosłych  naszej dzielnicy podczas  wyjazdów na letni wypoczynek /m.in. na Międzynarodowej Parafiadzie w Warszawie, obozie sportowo-rekreacyjnym, pieszej pielgrzymce do Częstochowy../,

- udostępnienie konta bankowego w celu przekazania przez darczyńców darowizn oraz KRS na przekazanie 1% od osób fizycznych dla Pana J. Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację.

Współpraca z innymi organizacjami:

- SP 28:

* nieodpłatne udostępnienie prze szkołę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego na prowadzone przez Klub zajęcia sportowe, turnieje sportowe oraz rozgrywki II ligi,

* nieodpłatne udostępnienie szkole sprzętu będącego własnością Klubu,

* wsparcie wyjazdów na  mecze ekstraklasy piłki nożnej oraz siatkówki,

* współorganizacja kiermaszów wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego,

* wsparcie wolontariuszy podczas imprez sportowych i kiermaszy.

- Gimnazjum nr 6:

* udostępnienie sali na turnieje oraz zajęcia piłki siatkowej,

* współorganizacja kiermaszu  wielkanocnego,

* wsparcie wolontariuszy podczas imprez sportowych i kiermaszy.

- Koło Emerytów i Rencistów:

Realizacja projektu Aktywność Społeczna Osób Starszych w ramach, którego m.in.

zrealizowano:

1. Warsztaty manualne.

a. dekorowania przedmiotów metodą decoupage,

b. szycie strojów regionalnych oraz wykonanie okolicznościowego folderu,

c. robienia kwiatów z bibuły i florystyka,

d. wykonania emblematów narodowych  kotyliony, rozety ,

e. dietetyczne,

f. wykonania ozdób świątecznych wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych,

2. warsztaty kulinarne,

wsparcie:

1. wycieczek dla osób starszych i mniej sprawnych oraz dla dziadków z wnukami,

2. spotkań integracyjnych m.in. Dnia Seniora, Wieczoru Patriotycznego z okazji 11 Listopada, Wigilii.

- Zespół Charytatywny:

* w czasie wakacji  wsparcie finansowe  wycieczki dla dzieci,

* pozyskanie z firmy Befado 130 szt. pantofli dla rodzin wielodzietnych oraz seniorów,

* pozyskanie produktów żywnościowych z Danonka oraz Sertopu dla rodzin wielodzietnych do paczek świątecznych.

- Domowy  Kościół:

* wsparcie ww. podczas organizacji festynu charytatywnego podczas, którego zbierane były środki finansowe na zakup podręczników dla rodzin wielodzietnych.

- Akcja Katolicka:

* wsparcie i nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu.

- Przedszkole nr 43:

* nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu.

- Rada Osiedla Hałcnów:

* wsparcie przez Klub spotkania noworocznego z władzami Miasta Bielska-Białej,

* przekazanie części środków finansowych z Urzędu Miejskiego na zakup: medali na organizowane przez Klub Hałcnowskie Dni Sportu „WIOSNA 2017” i „JESIEŃ 2017”.

- LKS Groń Bujaków:

* nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu.

- Rejonowy Odział PCK w Bielsku-Białej:

* wsparcie materialne Polaków w Sopockiniach  na Białorusi.

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa:

* wsparcie przez Klub turnieju szachowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie (z udziałem sędziego międzynarodowego),

* współorganizacja kiermaszu wielkanocnego.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej:

- nieodpłatne udostępnienie sprzętu będącego własnością Klubu,

- wsparcie organizowanych przez Klub turniejów i pikników w postaci słodyczy dla uczestników,

- przekazanie słodyczy na organizowane kiermasze - wielkanocny oraz  bożonarodzeniowy,

- wsparcie organizowanej pomocy materialnej dla Sopoćkiń na Białorusi.

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE POLAKÓW NA WSCHODZIE.

Współpraca z Fundacją Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus,

- pomoc wdową po żołnierzach Armii Krajowej represjonowanych po II wojnie światowej,

- pomoce humanitarna dla Polaków w Sopoćkiniach,

- wsparcie letniego wypoczynku dzieci w Hałcnowie.

Celem pomocy była poprawa bytu materialnego osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na Wschodzie, które ze względu na wiek, stan zdrowia, ciężkie warunki bytowe w krajach zamieszkania znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu materialnym. 

 Współpraca  z mediami:

PRASA:

-  z miesięcznikiem „W Naszym Kościele”,

-  „Niedziela”,

Ponadto prowadzona była stronę internetowa: www.psks-halcnow.pl oraz facebook, gdzie  na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.

W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były:

1. Dotacje                                                                                                      168.599,99zł:
- Ministerstwa, Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej ASOS  2017              80.000,00 zł

- Ministerstwo Sportu i Turystyki – SPORT DLA WSZYSTKICH              20.000,00 zł
- Urzędu Miasta Bielska - Białej                                                                    67.100,00 zł
    * szkolenie  dzieci i młodzieży                                                                  22.000,00 zł
    * IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera            4.800,00 zł
    * Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2017" i "Jesień 2017"                            7.800,00 zł
    * obóz sportowo - rekreacyjny w  Pobierowe                                           32.500,00zł

- Stowarzyszenie Parafiada                                                                              1.499,99 zł

2. Darowizny - firmy                                                                                       1.800,00 zł
- AQUA                                                                                                               800,00 zł
- Anga                                                                                                              1.000,00 zł

3. Darowizny osoby fizyczne                                                                         52.384,50 zł
4. Dopłaty rodziców do wyjazdu na: obóz, Wilno, Warszawa, wakacje        42.556,40 zł
5. Odsetki bankowe -                                                                                           711,74 zł
6. Składki członkowskie -                                                                                7.820,99 zł
7. BESKIDKI                                                                                                  27.650,00zł

8. Odpisy darczyńców 1% podatku                                                                13.428,60 zł
/w tym kwoty:

-  4.475,00 zł stanowi 1% dla Pana J. Wilczyńskiego.
- 8.953,60 zł wpłaty na Klub.

Razem przychody                                                                                         314.952,22 zł

PONADTO KOORDYNACJA DOFINANSOWAŃ:

                                       5.000,01 zł  

Pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed,

• Poseł na Sejm RP Stanisław Pięta – wsparcie:

- wyjazdu z pomocą humanitarną mieszkańców Sopoćkin,

- pobytu dzieci z Sopoćkin w Hałcnowie,

• Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – Szczepan Wojtasik wsparcie bieżącej działalności Klubu,

NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGION PODBESKIDZIE – wsparcie Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej im. S. Zubera

okolicznościowe koszulki dla uczestników turnieju,

 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Spraw Obywatelskich – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
- Wydział Promocji Miasta – przekazanie materiałów promujących  Bielsko-Białej, które wykorzystywane są podczas wyjazdów na turnieje sportowe oraz podczas organizowanych imprez sportowych dla grup  zagranicznych,

• Cukiernia "Jedyna" Andrzej i Adam Bąk:

- przekazanie  słodkich wypieków: pączków, ciastek i bułek na organizowane turnieje,
• Firma "SPOMET" Pan Marek Adamczyk

- przekazanie słodyczy na nagrody dla zwycięzców w organizowanych przez Klub turniejach,

- wsparcie - pomocy humanitarnej dla Polaków na wschodzie tj. dla Sopoćkin na Białorusi oraz na Ukrainę; Lwowa, Żydaczowa,

• Sertop Sp. z o.o. – produkty firmy,

• Danone Sp. z o.o. - produkty firmy,

• Tymbark – produkty firmy,

• BEFADOprodukty firmy,
• DJ Duszek oprawa muzyczna imprez sportowo-rekreacyjnych,

• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek – obsługa strony internetowej,

• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek,

• Służba Maltańska – zabezpieczenie medyczne imprez sportowych.

Wydatki:
1. Wyżywienie: /obóz, napoje itp./                                                   27.672,39 zł
2. Transport na: zawody, Parafiadę, obóz                                         29.374,05 zł
3. Zakwaterowanie -                                                                         48.708,00zł
4. Obsługa: instruktorska, sędziowska i techniczna /ZUS+US/       61.371,00 zł
5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./                                 18.106,16 zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki                                            11.495,47zł
7. Korzystanie z obiektów sportowych: sale, basen, boiska            12.915,20zł
8.  Paliwo tenis stołowy                                                                    3.565,15 zł

9. Opłata sądowa                                                                                   90,00 zł
10. Opłaty startowe,  składki, licencje                                              4.393,00zł
11. Art. Biurowe                                                                               1.374,66 zł
12. Ubezpieczenie                                                                            2.396,00 zł
13. Opłaty pocztowe                                                                             16,00 zł
14. Stroje regionalne oraz materiały                                               12.312,34 zł

15. Opłaty bankowe                                                                             630,00 zł
16. Kursy, szkolenia                                                                             229,00 zł
17. Zabezpieczenie medyczne                                                          1.050,00 zł
18. Turystyka - zwiedzanie                                                              15.726,69 zł
19. Lekarstwa                                                                                       234,72 zł
20. Maszyna do waty cukrowej, zgrzewarka                                    1.414,00 zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                        5.019,00zł

22 Pozostałe materiały                                                                      1.903,41 zł

23. Materiały warsztaty                                                                     8.136,24 zł

24. Usługi ratownicze obóz sportowy                                                 640,00 zł

Razem wydatki za 2017 r.                                                            268.772,48 zł

24. Odsetki                                                                                               0,33 zł

25. Rozliczenie rehabilitacji Pan J. Wilczyński -                                 6.735,00 zł

RAZEM                                                                                           275.507,81 zł

 O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2017r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:

• Opłaty startowe                                                                            1.303,00 zł
• Sprzęt sportowy                                                                            2.239,90 zł

• Ubezpieczenie zawodników                                                          2.122,00 zł

• Paliwo mecze ligowe                                                                       461,82 zł

• Wynajem obiektów    `                                                                   1.589,46 zł

• Zgrzewarka  i maszyna do waty cukrowej                                      1.068,42 zł

• Kurs                                                                                                   169,00 zł

Razem KLUB                                                                                    8.953,60 zł 
• Rehabilitacja J Wilczyński +opłaty bankowe 16,84 zł                    6.751,84 zł
Razem                                                                                               15.705,36 zł

Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje:

(5.337,01  zł /saldo 2016r./ + 4.475,00 zł 2017r.  wpłaty 1% = 9.812,01 zł  - 6751,84 zł) =  3.060,17  zł.

Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą -  0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły –55.000,00 zł oraz za obsługę sędziowską, techniczną  -  6.371,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2017 r. Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej:

Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0003 - 5.358,42 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0004 - 5.358,42 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0005 - 5.229,78 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0006 - 5.229,78 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0007 - 10.578,37 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0008 - 10.272,77 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0009 - 10.272,77 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0011 - 20.200,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0012 - 10.100,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0014 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0015 - 20.000,00zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0016 - 20.000,00zł

RAZEM LOKATY  BANKOWE                                                  142.600,31 zl

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2017 r.

Wartość aktywów

Lokaty bankowe                                                                                  142.600,31 zł

bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001        45.501,20 zł

 kasa                                                                                                    1.350,56 zł
 RAZEM                                                                                         189.452.07 zł
W tym 1% J. Wilczyński -  3.060,17  zł.

27 grudnia 2017r. uregulowano I ratę zaliczki na obóz sportowy w Jastarni  w kwocie    12.000,00 zł. 

Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. z uwagi na realizację zadań publicznych zleconych przez Prezydenta Miasta był  kontrolowany podczas realizacji projektów

Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu:

- KFT-1  Sprawozdanie z działalności klubu sportowego,

- SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych,

Obowiązek sprawozdań  wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.). na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z póź. zm.),

Sprawozdania zostały  przesłane w wyznaczonyCh terminach.

Zamierzenia P-SKS „BESKIDY” na rok 2018.

 1. Kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
 2. Zorganizowanie tradycyjnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych tj. „Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji” WIOSNA 2018 oraz JESIEŃ 2018.
 3. Kontynuowanie cyklicznych turniejów wg przyjętego kalendarza imprez sportowych.
 4. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
 5. Uczestnictwo i zwycięstwo po raz  kolejny  w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 6. Udział w XXX Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie z zajęciem miejsc na podium.
 7. W okresie wakacji zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu np.  zajęcia tenisa stołowego i  piłki nożnej.
 8. Kontynuowanie międzynarodowej wymiany sportowych grup młodzieżowych oraz zorganizowanie IX Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem S. Zubera.
 9. Systematyczne dążenie do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
 10. Podejmowanie  starań o pozyskanie nowych osób spośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy oraz włączenie ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów  zespołów na rozgrywki.
 11. Celem zabezpieczenia finansowego ww.  zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:

- Urzędu Miasta Bielska-Białej,

- Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Stowarzyszeniu Parafiada w Warszawie,

- AQUA SA.

- ANGA.

12. Ponadto mamy  nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku, jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.

W sprawie przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2016 rok.

UCHWAŁA   nr  1/2/2017 z 20 lutego 2017r.

W sprawie przyjęcia Sprawozdania oraz Bilansu za 2016 rok.

Uchwała nr  2/2/2017 z 20 lutego 2017r.

W sprawie  ustalenia terminu na WZS za 2016 rok

Uchwała nr 1/WZSW/2016  z 6 marca  2017 r.

ws. przyjęcia przez WZS-W ww. sprawozdań i udzielenia odchodzącemu  Zarządowi absolutorium za 2016.

Uchwała nr 2/ WZSW/2016  z 6 marca  2017 r.

w/s: przyjęcia  programu działalności Klubu na 2017 rok.