Drukuj

Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2014 r.

 

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą  ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska -Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22.
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes - Zuber  Renata
2. Zastępca - Bunach Mariola
3. Sekretarz - Mielnik Marek
4. Skarbnik - Baczewska Sabina
5. Członek - Blachura Grzegorz
6. Członek - Kapka Marek
7. Członek – Bąbka Wojciech

Komisja Rewizyjna:
1. Edward Kołek - przewodniczący
2. Dariusz Kubinek
3. Maciej Dunat
4. Sebastian Strojek
5. Patrycja Krawczyk
Kapelanem Klubu do 30 sierpnia 2014  był ks. Tomasz Związek. Aktualnie  jest ks. Sławomir Szczotka.

Termin realizacji: 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r.•

P-SKS BESKIDY jest członkiem:
• Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
• Śląskiego Związku Tenisa Stołowego,
•  Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych w Bielsku - Białej.

Swą działalność sportową opierał o ścisłą współpracę z:
1. Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie, która użyczała nieodpłatnie lokalu na siedzibę klubu oraz tereny Ogrodu Parafialnego na boiska sportowe.
2. Szkołą Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki sportowe/.
3. Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki sportowe/.
4. Ponadto pomoc na rzecz Klubu świadczyły:
- Rada Osiedla Hałcnów,
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Służba Maltańska.
Klub opierał się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i działaczy.

Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył  4 protokołowane posiedzenia, w tym Walne Zebranie Sprawozdawcze. W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.

Przedmiotem obrad Zarządu było:
• ustalenie harmonogramów zajęć grup szkoleniowych,
• przygotowywanie imprez sportowych i ustalanie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie,
• przygotowanie wyjazdów grup młodzieży,
• analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo - wychowawcze,
• przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie imprez sportowych i opiekę nad ich uczestnikami,
• wyróżnienie zawodników na Zebraniu Sprawozdawczym RO Hałcnów,
• bieżąca analiza sytuacji finansowej z uwzględnieniem dotacji z realizowanych projektów.
• współpraca z innymi grupami, klubami i związkami sportowymi.

Szkolenie sportowe
P-SKS "BESKIDY” prowadził  zajęcia  w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,
- piłka nożna dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,
- koszykówka chłopców i dziewcząt SP,
- piłka ręczna; dziewczęta Gim., dziewczęta i chłopcy SP,
- zajęcia pływania dla SP i gimnazjum,
- gry i zabawy sprawnościowe dla kl. III – przygotowanie do gier zespołowych,
- tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gim., Liceum i OPEN.
Szkolenie odbywało się w odrębnych grupach szkoleniowych dla dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: SP kl. II, III- IV, kl. V-VI, Gimnazjum i Liceum.
Razem 14 - 18 grup szkoleniowych gromadziło około 250- 350 uczestników - dzieci i młodzieży. Zajęcia dla  każdej grupy odbywały się według przyjętych harmonogramów 1-3 razy w tygodniu.
Zajęcia prowadzili:
• nauczyciele w-f:
- sezon 2013/2014 - Sebastian Strojek, Marek Kapka, Ksenia Więcek, Anna Satława, 
- sezon 2014/2015 - Ksenia Więcek, Sebastian Strojek, Marek Kapka, Anna Satława, 
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka,
• doświadczeni zawodnicy: Sabina Baczewska, Grzegorza Blachura, Mateusz Zagajewski, Marlena Teluk, Wojciech Jarco oraz Mariola Bunach i Anna Jarco.

Baza szkoleniowa
Obiektami sportowymi były:
• sala gimnastyczna SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia,
• sala gimnastyczna Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich,
• kryta pływalnia w Kozach,
• kryta pływalnia w Lipniku,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny sprzęt sportowy.

Udział w imprezach i współzawodnictwie sportowym oraz organizacja własnych imprez.
Wszystkie grupy szkoleniowe brały udział w rozgrywkach Parafiady Diecezji Bielsko - Żywieckiej według kalendarza imprez wynikającego ze współzawodnictwa sportowego.
P-SKS "BESKIDY" już  trzynasty   raz z rzędu w sezonie 2013/2014 r., został zwycięzcą tego współzawodnictwa w ogólnej klasyfikacji na 11 Parafialnych Klubów Sportowych biorących w nim udział.
Poszczególne drużyny zdobyły następujące  miejsca:
Piłka siatkowa:
•       I miejsce - dziewczęta z SP,
•        II miejsce - chłopcy z SP,
•        III miejsce - dziewczęta Gim.,
•        II miejsce - chłopcy Gim.
•        II miejsce - dziewczęta Lic.,
•        III miejsce - chłopcy Lic.
Piłka nożna:
•        I miejsce – chłopcy SP III-IV,
•        I miejsce - chłopcy z SP kl. V-VI,

Tenis stołowy:
Klasyfikacja drużynowa
Dziewczęta
1. PSKS Beskidy Hałcnów – 161 pkt.
2. PKS „Olimpijczyk” Gilowice – 152 pkt.
3. PKS Lipnik BB – 44 pkt.
Chłopcy
1. PSKS Beskidy Hałcnów – 321 pkt.
2. PKS „Olimpijczyk” Gilowice – 76 pkt.
3. PKS Lipnik BB – 72 pkt.
4. PKS „Slanica” Sól – 50 pkt.
5. PKS Leszczyny BB – 14 pkt.

Reprezentacja P-SKS „BESKIDY” w liczbie 18 osób uczestniczyła w XXVI Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie zdobyła 18 medali:
Tenis stołowy:
I miejsce Joanna Blachura – kat. Liceum.
III m-ce Marzena Topór - kat. Liceum.
I m-ce Marcelian Zyzański - kat. Liceum.
II m-ce Rafał Merta - kat. Liceum.
I m-ce Karolina Januś - kat. Gimnazjum.
II m-ce Weronika Januś - kat. Gimnazjum.
II m-ce Jakub Karcz - kat. Gimnazjum.
I m-ce Grzegorz Blachura - opiekunowie.
Badminton:
I m-ce Joanna Blachura - kat. Liceum.
II m-ce Marzena Topór - kat. Liceum.
I m-ce Rafał Merta - kat. Liceum.
I m-ce Jakub Karcz - kat. Gimnazjum.
II m-ce Grzegorz Blachura - opiekunowie.
Strzelanie:
II m-ce Marcelian Zyzański - Liceum.
III m-ce Jakub Zuber - opiekunowie.
I m-ce Jakub Zuber -  biathlon letni opiekunów
I m-ce piłka nożna Gimnazjum.
II m-ce chłopcy koszykówka Gimnazjum.
SKŁAD drużyny:
Jan Francuz, Tomasz Drewniak, Miłosz Tylutki, Damian Polak, Damian Pajda, Piotr Bywalec, Mateusz Nowa.

Inne ważne wyniki oraz imprezy sportowe:
W dniu 7 lutego 2014 r., Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP w Hali Gier AWF w Warszawie było organizatorem XXIII Międzynarodowego Turnieju Halowego w Piłce Nożnej. Nasz zespół zajął tam siódme miejsce na jedenaście grających w tej kategorii wiekowej drużyn.

• 15 lutego Złota Koza 2014 
kategoria OPEN:  - 56 osób
9-12. Cieślar Marek – B-B.
13-16. Graboń Adam – B-B.
17-24. Blachura Joanna – B-B.
25-32. Graboń Magda – B-B.
Baczewska Barbara – B-B.
33-48.Topór Marzena – B-B.
Wójcik Andrzej – B-B.
49-56. Stępniewski Marek – B-B.
Kat. Kobiety Open:
1. Topór Marzena -  B-B.
2. Blachura Joanna – B-B.
3. Hetnał Sandra – B-B.
4. Graboń Magda  – B-B.
5-6. Baczewska Barbara – B-B.
7-8.Baczewska Sara – B-B.

• 23.02.23014 r.   Sosnowiec  III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetek i Kadetów
W turnieju wzięło udział 130 zawodników. Rywalizowało 47 dziewcząt
WYNIKI
Graboń Magdalena 3 miejsce
Januś Karolina       4 miejsce
Januś Weronika     5 miejsce

• 16 marca Indywidualne Mistrzostwa Śląska Seniorek w tenisie stołowym
6 miejsce  Joanna Blachura
13-16 miejsce  Magda Graboń,
17 - 24    Karolina Januś,
25 – 32 Weronika Januś.

• 4-6 kwietnia  w III Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów w tenisie stołowym.
89 naj

 


• 29 marca  12. Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego w Tenisie Stołowym
141 zawodników wzięło udział w dwudniowych zmaganiach. Turniej odbył się tradycyjnie pod honorowym patronatem Starosty Pszczyńskiego.
Zawodnicy rywalizowali w kategoriach: szkoły podstawowe I-IV, szkoły podstawowe V-VI, gimnazja, OPEN, amator, V.I.P. Największą popularnością cieszyła się rywalizacja chłopców i dziewcząt ze szkół podstawowych kl. I-IV - 44 osoby. Klub reprezentowali: Tymek Pawłowski, Krzysiu Kurtycz I Krystian Kubinek

• 25 maja Krajowe Mistrzostwa Lig Amatorskich wygrała drużyna Bergen Spomet Bielsko-Biała (Joanna Blachura, Jurij Fomin, Sebastian Baran, Dariusz Kubinek). W zawodach wystartowało 69. zawodników i 11 drużyn (39. zawodników), co w dwudniowej rywalizacji łącznie  282 ping-ponigstów.

• 8 czerwca 2014  -  Mistrzostwach Śląska Kadetek w tenisie stołowym!!!
1 miejsce w turnieju drużynowym kadetek: Karolina Januś, Weronika Januś
1 miejsce w turnieju indywidualnym - Magdalena Graboń
6 miejsce w turnieju indywidualnym - Weronika Januś
7 miejsce w turnieju indywidualnym - Karolina Januś
1 miejsce w grze podwójnej - Magda Graboń, Sandra Hetnał
2 miejsce w grze podwójnej - Weronika i Karolina Januś
1 miejsce w mikście - Magda Graboń, Kamil Borek

• 21września br.  w I Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym  Juniorek i Juniorów,  IX miejsce zajęła Karolina Januś.

• 08.11.2014r. Pszów, Drużynowe Mistrzostwa Śląska UKS
I miejsce w kat. dziewczęta starsze.  Skład drużyny P-SKS „BESKIDY” Janus Karolina, Janus Weronika, Topór Marzena.
W generalnej klasyfikacji o puchar Burmistrza Miasta Pszów po drużynowych Mistrzostwach Śląska UKS -P-SKS „BESKIDY” zajął IV miejsce.

• 23.11.2014r. Łaziska Górne II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorek i Juniorów – 5 miejsce – Karolina Januś, 14 miejsce Weronika Januś.

• 30 listopada 2014  - Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym seniorów i seniorek.
Asia Blachura na 8 miejscu, Karolina Januś 14, Weronika Januś na 16,

• 16 grudnia w ramach Pucharu Polski mecz PSKS Beskidy Bielsko - Biała - UKS Dwójka 4 : 1

WYNIKI II LIGA Tenisa Stołowego kobiet – SPOTKANIA REWANŻOWE
XIII SERIA 3 stycznia    PSKS  Beskidy  - UKS Halembianka 2001 Ruda Śl    5:5
XIV SERIA 9 luty  PSKS  Beskidy  - AKS Mikołów                                    6:4
XV SERIA 15 luty  PSKS  Beskidy  - MKS Czechowice Dziedzice             3:7
XVI SERIA   7 marca PSKS  Beskidy   AKS Mikołów                                  6 : 4
XVII SERIA   14 marca PSKS  Beskidy   z ULKTS Pszczyna                      6  :4
XVIII SERIA   21 marca PSKS  Beskidy   z  Pniowem zwyciężył wynikiem   7 : 3
XIX SERIA 28 marca  LKS LESZNIANKA LESZNA GÓRNA - P-SKS "BESKIDY"  O:10
XX SERIA – 11 kwietnia P-SKS "BESKIDY"  UKS Halembianka 2001 Ruda Śl.   5 : 5
XXI SERIA  – 18 kwietnia P-SKS "BESKIDY"  - -- LKS 45 Bujaków Mikołów     4  : 6
XXII  SERIA  25 kwietnia  P-SKS "BESKIDY"  UKS DALACHÓW                     8 : 2
Sezon 2013/2014  P-SKS BESKIDY zajął  9 miejsce w rozgrywkach, w których uczestniczyło 16 reprezentacji ze związku tenisa sportowego śląsko – opolskiego

WYNIKI II LIGA Tenisa Stołowego kobiet –  sezon 2014/2015
I SERIA 13 września JKTS Jastrzębie-Zdrój /drużyna, która w poprzednim sezonie zajęła II miejsce w lidze/. 6:4.
II SERIA  zwycięska drużyna II Ligii tj. MKS Cieszko Cieszyn. Mecz zakończył się wynikiem 8:2.
III SERIA  26 września –z KTS Lędziny –                                                       5:5.
IV SERIA  3 października - LZS Victoria II Chróścice zwycięstwo                   6:4.
V seria 24 październik - UKS Huragan Sosnowiec – P-SKS „BESKIDY”          3:7,
VI seria 31 października - LKS 45 Bujaków Mikołów - P-SKS „BESKIDY”    10:0,
VII seria  7 listopada AKS Mikołów - P-SKS „BESKIDY”                                   4: 6,
VIII seria  14 listopada UKS Halembianka 2001 Ruda Śl - P-SKS „BESKIDY”  4:6,
IX seria 21 listopada ULKS Ruch Pniów - - P-SKS „BESKIDY”                          3:7,
X seria 28 listopada MKS Skarbek II Tarnowskie Góry  - P-SKS „BESKIDY”   2:8,
XI seria  5 grudnia MKS Skarbek Tarnowskie Góry - P-SKS „BESKIDY”         6:4,

Śląskiej Ligi Juniorek i Juniorów rocznik 1997 i młodsi.
• 20 września  br. - nasze zawodniczki mają za sobą 4 zwycięskie  mecze:
- RKS Cukrownik Chybie            0:5,
- LKS Lesznianka Leszna Górna 0:5,
- KTS II Mysłowice                     2:3,
- JKTS II Jastrzębie-Zdrój         0:5,
18 października br. 
- UKS Huragan Sosnowiec       2:3
- JKTS Jastrzębie-Zdrój            1;4
- KTS Mysłowice                        2;3
• 29 listopada finał Śląskiej Ligi Juniorek
zawodniczki naszego klubu w składzie Marzena Topór, Karolina Januś i Weronika Januś.
z MKS Skarbek Tarnowskie Góry  zwyciężyły 4-1.
W finale po bardzo wyrównanej walce z MKS Czechowice-Dziedzice - przegrały 2-3.
Wyniki końcowe Śląskiej Ligi Juniorek:
1. MKS  Czechowice-Dziedzice
2. PSKS BESKIDY Bielsko-Biała
3. KTS Mysłowice
4. KTS Mysłowice II
5. UKS HURAGAN Sosnowiec
6. MKS Skarbek tarnowskie Góry
7. RKS Cukrownik Chybie
8. JKTS Jastrzębie Zdrój
9. II JKTS Jastrzębie Zdrój
10. LKS Lesznianka Leszna Górna

Amatorska Liga Tenisa Stołowego sezon  2014/2015
W sezonie 2014/2015 w Bielskiej Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego biorą udział 3 drużyny zawierające członków naszego klubu:
• Bergen Spomet: Marek Adamczyk, Asia Blachura, Andrzej Wójcik, Dariusz  Kubinek,  Konrad Wójcik,
• PSKS Beskidy: Blachura Grzegorz, Baczewska Barbara, Wiesław Zyzańsk, Marzena Topór, Sara Baczewska,
•  Victoria Stara Wieś: Rafał Merta i Kuba Karcz.
W całej lidze występują  w sumie 24 drużyny. Pierwsza runda odbywała się systemem każdy z każdym. Po tej rundzie 12 najlepszych drużyn utworzyło I Grupę, pozostałe II Grupę. Z naszych drużyn do mocniejszej grupy z 8 miejsca  awansował Bergen Spomet.

Ponadto P-SKS „BESKIDY” w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych był organizatorem  V Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera z udziałem Mistrzowskiego Zespołu Litwy reprezentującego Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz zespołu z  Czech. Nasze drużyny zajęły:
- III miejsce Dziewczęta Liceum,
- III miejsce Chłopcy Liceum,
- VI miejsce Dziewczęta Gimnazjum,
- II miejsce Chłopcy Gimnazjum.

W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych tj. „Wiosna 2014” i „Jesień 2014”, w których każdorazowo uczestniczyło od 1000-1500 dzieci,  młodzieży oraz dorosłych.
Po raz kolejny przeprowadzono konkurs wiedzy na temat:
-  „Katyń ocalić od zapomnienia”,
O św. Janie Pawle II i Janie XXIII- o św Teresce od Dzieciątka Jezus.
Prócz cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• dwa Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego i Badmintona,
• X Diecezjalny Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego,
• VI Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dzielnicy Hałcnów,
• IX Diecezjalne Świąteczne Turnieje Piłki Siatkowej w kat. Gim. dziewcząt i chłopców,
• VIII Diecezjalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewczyn,
• IV Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego,
• III Walentynkowy Turniej Badmintona,
• IV Turniej Piłki Nożnej w kat. chłopcy kl. III-IV, upamiętniający VI rocznicę śmierci błogosławionego Jana Pawła II,
• IV Turniej Piłki Nożnej w kat. chłopcy kl. V-VI,
• IV Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
• był współorganizatorem IV Turnieju Tenisa Stołowego Honorowych Dawców Krwi PCK rejonu bielskiego i ich sympatyków, którego celem  była popularyzacja gry w tenisa stołowego oraz promocja i zapewnienie aktywnego wypoczynku dla członków HDK niejednokrotnie ratujących nie tylko zdrowie, ale i życie innych ludzi.
P-SKS „BESKIDY” współfinansował organizowany przez Szkołę Podstawową nr 28 w Bielsku-Białej:
• VI Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego,
• Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw dla Najmłodszych,

W okresie wakacji zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo – rekreacyjnym nad morzem:
- w Jastarnia liczbie 62  osób,
- w Dźwirzynie - 15 osób.

W 2014 r. Klub po raz pierwszy zorganizował:
• w ramach Hałcnowskich Dnia Sportu:
- warsztaty ikon,
- Piknik Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zgodnie ze statusem Klub podejmował również inne działania: 
• Pozyskanie środków finansowych z 1% od osób fizycznych - kalendarze.
• wsparcie  SP 28 w realizacji projektu Ministerstwa Edukacji  „SZKOŁA W RUCHU” – wyjazd na basen do Wisły,
• Wsparcie SP nr 28 w wyjeździe klas II do Rybnika na turniej pierwszej pomocy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• udział w uroczystościach  z okazji Jubileuszu 100-lecia działalności kulturalnej dzielnicy oraz 20-lecia pracy artystycznej w strukturach Miejskiego Domu Kultury – przekazanie okolicznościowych koszulek z logo Hałcnowa
• wsparcie Dnia Misyjnego w Żywcu organizowanego przez Siostrę Leonię,
• wsparcie  XVII Mistrzostw Polski w Szachach HDK – z Rejonowym Radą HDK oraz Oddziałem Rejonowym PCK w Bielsku-Białej 
• Wsparcie gimnazjum nr 6 – zakup nagród piłek Turniej piłki siatkowej dla szkól podstawowych ,
• Udział w obchodach 120 lecie OSP Hałcnów – ufundowanie koszulek dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uroczystość obecnością zaszczyciły władze miasta na czele z Prezydentem miasta Bielska-Białej p. Jackiem Krywultem.
• w czasie wakacji akcja rozprowadzania koszulek z logo Hałcnowa „TU WARTO BYĆ”, w celu promowania przez dzieci, młodzież oraz dorosłych  naszej dzielnicę podczas  wyjazdów na letni wypoczynek /m.in. na Międzynarodowej Parafiadzie w Warszawie, obozie sportowo-rekreacyjnym, pieszej pielgrzymce do Częstochowy..,
• w czasie wakacji wraz z Kołem Emerytów i Rencistów współorganizował wycieczki dla osób starszych i mniej sprawnych oraz dla dziadków z wnukami,
• w czasie wakacji wraz z Zespołem Charytatywnym współorganizował wycieczkę dla dzieci z rodzin ubogich oraz niepełnosprawnych,
• wsparcie DOMOWEGO KOŚCIOŁA przy organizacji festynu charytatywnego podczas, którego zbierane były środki finansowe na zakup podręczników dla rodzin wielodzietnych,
• udostępnienie konta bankowego w celu przekazania przez darczyńców darowizn oraz KRS na przekazanie 1% od osób fizycznych dla Pana J. Wilczyńskiego z przeznaczeniem na rehabilitację oraz zakup paliwa na dojazd na rehabilitację,
• od grudnia 2012 za zgodą Miejskiego Zarządu Oświaty w placówkach, szkolnych oraz przedszkolach w Bielsku-Białej prowadzona była zbiórka nakrętek, z której dochód  przeznaczony jest  na operację 7 letniej Klaudii Pająk chorej na raka.

Współpraca  z mediami:
PRASA:
-  z miesięcznikiem „W Naszym Kościele”,
- „Gość Niedzielny”,
-  „Niedziela”,
- „Kronika Beskidzka”,
-  „Mały Gość Niedzielny”.
Współpracujemy również z redakcją strony www.halcnow.pl., a na FORUM  komentujemy bieżące wydarzenia z działalności Klubu.
Ponadto prowadzona była  stronę internetowa: www.psks-halcnow.pl oraz facebook, gdzie  na bieżąco zamieszczane były najważniejsze informacje.

Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.
W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były:
1. Dotacje                                                                             160.900,00 zł:
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej FIO 2014               100.000,00 zł,
-  Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęcia pływania                   4.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Parafiada- Dni Sportu JESIEŃ 2014               2.000,00 zł
- Urzędu Miasta Bielska - Białej -                                              57.000,00 zł:
- szkolenie  dzieci i młodzieży                                              23.500,00 zł
- V Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej im. S. Zubera   3.400,00 zł,
- Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2014" i "Jesień 2014"       8.000,00 zł
- obóz sportowo - rekreacyjny w  Jastarni                        19.500,00zł
2. Darowizny - firmy                                                                 11.022,00 zł
- SPOMET  - tenis stołowy                                                         6.000,00 zł
- Anga                                                                                        1.000,00 zł
- AQUA                                                                                       2.200,00 zł
- Solidarność Sekretariat Metalowców                                         500,00 zł
- Stowarzyszenie Parafiada                                                         722,00 zł

3. Darowizny osoby fizyczne                                                      31.708,70 zł
4. Dopłaty rodziców do wyjazdu na obóz - działalność odpłatna:  36.028,00 zł
5. Odsetki bankowe -                                                                    431,30 zł
6. Składki członkowskie -                                                          19.489,49 zł
7. Odpisy darczyńców 1% podatku                                           13.280,50 zł
/w tym kwoty
-  6.556,70 zł stanowi 1% dla Pana J. Wilczyńskiego.
- 6.723,80 zł Klub
Razem przychody                                                                      272.859,99 zł

PONADTO KOORDYNACJA:
• SOLIDARNOŚC NSZZ SOLIDARNOŚC  PODBESKIDZIE  / MTPS  1.000,00 zł
• Fundacja Uśmiech Losu  - obóz sportowy                               3.500,00 zł
• Stowarzyszenie Parafiada – transport                                   1.200,00 zł
• Stowarzyszenie Parafiada – Zakończenie sezonu – koordynacja projektu MPZWKS            5.000,00 zł

Pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych:
• Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Szwed oraz Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Region Podbeskidzie Pan Marcin Tyrna - zakup pucharów.
• Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" zakup koszulek na V Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej,
• Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki- wyróżnienia działaczy podczas  Hałcnowskich Dni Sportu.
- Wydział Spraw Obywatelskich – doradztwo oraz nadzór nad realizowanymi projektami,
- Wydział Promocji Miasta – przekazanie materiałów promujących  Bielsko-Białej,
• Cukiernia "Jedyna" Andrzej i Adam Bąk - słodkie wypieki są to. pączki ciastka i bułki,
• Firma "SPOMET" Pan Marek Adamczyk - słodycze na nagrody dla zwycięzców w organizowanych turniejach,
• Rada Osiedla Hałcnów - wsparcie "Hałcnowskich Dni Sportu",
• Wydawnictwo i Studio Filmowe "ANIMA MEDIA" -  materiały o Janie Pawle II,,
• Państwo Łukasik stacja paliw Na Skarpie - paliwo na wyjazd drużyny na rozgrywki tenisa stołowego II liga,
• SZPUNAR - nagrody,
• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek - strona internetowa,
• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek
• Mirosław Topór – transport na rozgrywki tenisa stołowego.

Wydatki:
1. Wyżywienie: /obóz, napoje itp./                                             36.458,68 zł
2. Transport na: zawody, Parafiadę, obóz -                               31.133,17 zł
3. Zakwaterowanie -                                                                  32.000,00 zł
4. Obsługa: instruktorska, sędziowska i techniczna /ZUS+US/   36.048,00 zł
5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./ -                         19.806,77 zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki -                                   11.740,46 zł
7. Korzystanie z obiektów sportowych: sale, basen, boiska -   12.340,86 zł
8. Rozliczenie rehabilitacji Pan J. Wilczyński -                             12.289,88zł
9. Opłata sądowa                                                                          240,00 zł
10. Wpisowe na turnieje,  składki, licencje -                              12.903,00zł
11. Art. Biurowe -                                                                         1.294,95 zł
12. Ubezpieczenie -                                                                     1.699,00 zł
13. Opłaty pocztowe -                                                                      54,40 zł
14. Działalność statutowa - sprzęt do zabaw z dziećmi, balony,  2.965,56 zł
15. Koszty obsługi bankowej -                                                         520,10 zł
16. Poligrafia: promocja, plakaty                                                   1.123,00 zł
17. Zabezpieczenie medyczne -                                                    1.000,00 zł
18. Turystyka - zwiedzanie                                                           9.318,00 zł
19. Lekarstwa                                                                                  259,90 zł
20. Laptop, komplety biesiadne, maszyna do popcornu, namioty,
zabudowa w siedzibie klubu ,laminator,                             13.324,57 zł
21. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                    10.310.81 zł
22. Badania lekarskie                                                                       390,00 zł
23. Paliwo tenis stołowy                                                               3.972,80 zł
24. Usługi elektryczne                                                                      668,80 zł
25. Wyszkolenie wolontariuszy                                                        893,00 zł
26. Pozostałe materiały                                                                 1.692,50 zł
Razem wydatki za 2014 r.                                                            254.448,21 zł
26. Odsetki                                                                                             0,77 zł
RAZEM                                                                                          254.448,98zł

O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2014r., sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.

Rozdysponowanie środków z 1%:
• Sprzęt sportowy                                                                         3.846,80 zł
• Transport                                                                                    1.770,00 zł
• Maszyna do popcornu                                                                   749,00 zł
• Ubezpieczenie zawodników                                                          358,00 zł
• Rehabilitacja J Wilczyński +opłaty bankowe                             12.309,19 zł
Razem                                                                                          19.030,99 zł
Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje (2.423,69 zł /2014/ + 6556,70zł /1%) =   8.980,39 zł.
Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą -  0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły – 26.900,00 zł oraz za obsługę sędziowską, techniczną, 9.148,00 zł
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2014 r. Beskidzki Banku Spółdzielczym w Bielsku-Białej
lokata bankowa 09 8111 0009 4001 0025 7026 0002                 -  likwidacja
lokata bankowa 36 8111 0009 4001 0025 7026 0001                 -  likwidacja
bieżący rachunek nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001 – 32.180,37 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0003              -   5.232,16 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0004              -   5.232,16 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0005              -   5.085,92 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0006              -   5.085,92 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0007              -   10.289,66 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0008              -   10.000,00 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0009              -   10.000,00 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2014 r.

Wartość aktywów
BANK-                                                             83.088,19 zł
 kasa                                                             7.142,42 zł   
 RAZEM                                                           90.230.61 zł
W tym 1% J. Wilczyński -  8.980,39 zł.
Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. nie była przeprowadzona żadna kontrola.
Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu SOF-1 (Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Podstawa prawna: art. 30 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.12.2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z późn. zm.), które zostało przesłane w wyznaczonym terminie.
Zamierzenia P-SKS „BESKIDY” na rok 2015.
1. Kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze zajęcia szkoleniowe z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizowanie tradycyjnych środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych tj. „Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji” WIOSNA 2015 oraz JESIEŃ 2015.
3. Kontynuowanie cyklicznych turniejów wg przyjętego kalendarza imprez sportowych.
4. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
5. Uczestnictwo i zwycięstwo po raz  kolejny  w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
6. Udział w XXVII Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie z zajęciem miejsc na podium.
7. W okresie wakacji zorganizowanie dla wybijającej się grupy obozu sportowo-rekreacyjnego, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu np.  zajęcia tenisa stołowego i  piłki nożnej.
8. Kontynuowanie międzynarodowej wymiany sportowych grup młodzieżowych ze zorganizowaniem VI Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem S. Zubera.
9. Systematyczne dążenie do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
10. Podejmowanie  starań o pozyskanie nowych osób spośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy oraz włączenie ich w pracę Klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów  zespołów na rozgrywki.
11. Celem zabezpieczenia finansowego ww.  zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
- Urzędu Miasta Bielska- Białej,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
- Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
- Stowarzyszeniu Parafiada w Warszawie,
- Fundacja ORANGE,
- Fundacji TAURON,
- Fundacji Polska Miedź.
12. Ponadto mamy  nadzieję na wsparcie przez sympatyków Klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku, jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.

Uchwały:
UCHWAŁA NR 1/2/2014 z   17.02.2014 r. w sprawie przyjęcia:
• Sprawozdania Merytorycznego za 2013 r.
• Bilansu oraz rachunku Zysków i Strat,
UCHWAŁA NR 2/2/2014 z    17.02.2014 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo Klubu
UCHWAŁA NR 1/Z/2014 z  1.03.2013 r.
w/s przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium za okres rozliczeniowego roku 2012.
UCHWAŁA NR 2/Z/2014 z  1.03.2014 r.
ws: przyjęcia Protokołu Komisji Uchwał i wniosków stanowiącego założenia programowe działalności Klubu na nową kadencję.
Uchwała nr 1/07/2014 z dnia 21 lipca 2014r. 
Zarządu Klubu P-SKS „Beskidy” w Bielsku-Białej,
w przedmiocie zmiany przynależności klubowej zawodniczki klubu Magdaleny Graboń