Drukuj

Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności statutowej P-SKS „BESKIDY” za 2012 r.

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY” z siedzibą  ul. Wyzwolenia 334; 43-344 Bielsko-Biała, wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych w Urzędzie Miasta Bielska -Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22.
Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS 18.04.2005 r. pod nr 0000232640.
Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.
Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.
Zarząd Klubu stanowią:
1. Prezes -  Gąsiorek Renata
2. Zastępca - Bunach Mariola
3. Sekretarz - Marek Mielnik
4. Skarbnik - Baczewska Sabina
5. Członek - Blachura Grzegorz
6. Członek - Kapka Marek
7. Członek - Wojciech Bąbka
Komisja Rewizyjna:
1. Hilarowicz Teresa
2. Maria Lech
3. Robert Jurkowski
4. Emilia Byrska
5. Edward Kołek
Kapelanem Klubu jest Ks. Tomasz Związek.
Termin realizacji: 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r.

P-SKS BESKIDY jest członkiem:

* Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
• Śląskiej Ligi Tenisa Stołowego
• - Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych w Bielsku - Białej.
Swą działalność sportową opiera o ścisłą współpracę z:
1. Parafią pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie, która użycza nieodpłatnie lokalu na siedzibę klubu oraz tereny Ogrodu Parafialnego na boiska sportowe.
2. Szkołą podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki - na korzystnych warunkach/.

3. Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku - Białej /wynajem sali gimnastycznej na zajęcia i rozgrywki - na korzystnych warunkach/.
4. Ponadto pomoc na rzecz Klubu świadczyły:
- Rada Osiedla Hałcnów,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa,
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Służba Maltańska.
Klub opiera się przede wszystkim na społecznej pracy członków zarządu, pozostałych członków i działaczy.
Praca władz Klubu:
Zarząd w roku kalendarzowym odbył  5 protokołowanych posiedzeń, w których oprócz członków Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, kapelan klubu oraz szkoleniowcy grup sportowych.
Przedmiotem obrad Zarządu było:
• ustalenie harmonogramów zajęć grup szkoleniowych,
• przygotowywanie imprez sportowych i ustalanie osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie,
• przygotowanie wyjazdów grup młodzieży,
• analiza udziału członków Klubu w imprezach sportowych i ich wyniki sportowo - wychowawcze,
• przyjmowanie sprawozdań od osób odpowiedzialnych za prowadzenie przedmiotowej imprezy i opiekę nad ich uczestnikami,
• wyróżnienie zawodników na Zebraniu Sprawozdawczym RO Hałcnów.
•  uaktualnienie statutu zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Szkolenie sportowe:

P-SKS "BESKIDY” prowadził sportowe zajęcia szkoleniowe w następujących dyscyplinach sportowych:
- siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,
- piłka nożna dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum i Liceum,
- koszykówka chłopców i dziewcząt SP,
- tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gimnazjum, Liceum i OPEN.
Szkolenie odbywa się w odrębnych grupach szkoleniowych dziewcząt i chłopców według kat. wiekowych: SP kl. III- IV, kl. V-VI, Gimnazjum i Liceum.
Razem 15 grup szkoleniowych gromadzi około 250 uczestników - dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili  głównie nauczyciele wf:
• sezon 2011/2012 - Sebastian Strojek, Marek Kapka, Ksenia Więcek, Emilia Byrska, Jerzy Romański,
• sezon 2012/2013 - Ksenia Więcek, Sebastian Strojek, Marek Kapkę, Anna Satława, Jerzy Romański,
• instruktor piłki nożnej: Wojciech Bąbka,
• doświadczeni zawodnicy: Sabinę Baczewską, Mariolę Bunach, Grzegorza Blachura, Mateusza Zagajewskiego,
• oraz Marka Mielnika, ks. Tomasza Związek i ks. Andrzeja Sander.
Zajęcia szkoleniowe każdej grupy odbywają się według przyjętych harmonogramów 1- 4 razy w tygodniu.
Baza szkoleniowa:
Obiektami sportowymi są:
• sala gimnastyczna SP nr 28 im. gen. Józefa Kustronia,
• sala gimnastyczna Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich,
• kryta pływalnia w Kozach,
• kryta pływalnia w Lipniku,
• boiska sportowe Ogrodu Parafialnego Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie - w oparciu o własny podstawowy sprzęt sportowy.
Udział w imprezach i współzawodnictwie sportowym oraz organizacja własnych imprez.
Wszystkie grupy szkoleniowe biorą udział w rozgrywkach Parafiady Diecezji Bielsko - Żywieckiej według kalendarza imprez wynikającego ze współzawodnictwa sportowego.
P-SKS "BESKIDY" już jedenasty  raz z rzędu w 2012 r., został zwycięzcą tego współzawodnictwa w ogólnej klasyfikacji na 11 Parafialnych Klubów Sportowych biorących w nim udział.
Poszczególne drużyny zdobyły miejsca:
Piłka siatkowa:
III miejsce - dziewczęta z SP,
II miejsce - chłopcy z SP,
II miejsce - dziewczęta Gim.,
II miejsce - dziewczęta Lic.,
II miejsce - chłopcy Lic.
Piłka nożna:
III miejsce - dziewczęta z SP,
III miejsce - dziewczęta starsze,
II miejsce - chłopcy SP III-IV,
I miejsce - chłopcy z SP kl. V-VI,
III miejsce - chłopcy Gim.,
II miejsce - chłopcy Liceum.
Tenis stołowy:
Punktacja drużynowa:
I m-ce chłopcy,
I m-ce dziewczęta.
Punktacja indywidualna:
dziewczęta kl. III-IV  - VI m-ce Rebajn Wiktoria
dziewczęta kl. V-VI - I m-ce Magdalena Graboń, IV Agatka Stwora, V Alicja Tomala,
dziewczęta Gim.- I m-ce   Marzena Topór, II m-ce Sara Baczewska, VI m-ce  Herma Anna
dziewczęta Lic.- I m-ce Joanna Blachura, II m-ce Marta Herma, IV m-ce Sabina Dębogórska, V m-ce Anna Szymik, VI m-ce Patrycja Krawczyk,
chłopcy kl. I-IV - II m-ce Kruczek Tomasz, VI Wajdzik Roman
chłopcy kl. V-VI  I m-ce Karcz Jakub, II m-ce  Konrad Wójcik, IV m-ce Wójtowic Piotr, VI Wróbel Przemysław,
chłopcy Gim. - I m-ce Marcelian Zyzański, II m-ce Merta Rafał,
chłopcy Liceum - I m-ce Kamil Baczewski, II m-ce Jakub Grduk, III m-ce Piotr Pieczora , IV miejsce Ryszard Herma, V mc-ce Nikodem Nowak
Reprezentacja P-SKS „BESKIDY” w liczbie 15 osób uczestniczyła w XXIV Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie zdobyła 15 medali:
Tenis stołowy
- złoto Joanna Blachura w kat. Liceum 
- złoto Konrad Wójcik - SP
- brąz  Jakub Karcz - SP
- brąz Kamil Baczewski liceum
- srebro Sara Baczewska - Gimnazjum
- złoto Marcelian Zyzański - Gimnazjum
- srebro Rafał Merta - Gimnazjum
- srebro Grzegorz Blachura
- brąz Józef Olecki
badminton
- złoto Kamil Baczewski - liceum
-złoto Joanna Blachura - liceum
- srebro Grzegorz Blachura  - OPEN
Pchnięcie kulą
- srebro Joanna Blachura - Liceum
Konkurs wiedzy o EURO 2012
- srebro Jakub Karcz - SP
Piłka nożna
- brąz chłopcy Gimnazjum
skład; Jan Francuz, Tomasz Drewniak, Damian Pajda, Damian Polak, Michał Grzegorski, Miłosz Tylutki, Marcin Gębala
Inne ważne wyniki oraz imprezy sportowe:
W dniu 2 lutego 2012 r., Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP w Hali Gier AWF w Warszawie było organizatorem XXI Międzynarodowego Turnieju Halowego w Piłce Nożnej. Nasz zespół PSKS „Beskidy” zajął tam wysokie czwarte miejsce na dziesięć grających w tej kategorii wiekowej drużyn. Marcin Gębala został wyróżniony jako najspokojniejszy zawodnik drużyny a Jan Francuz został uznany jako najlepszy zawodnik drużyny P-SKS ”Beskidy”.
Grupa tenisa stołowego zdobywała bardzo dobre wyniki w rozgrywkach:
15 kwietnia 2012 Joanna Blachura III  Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorek i Juniorów Łaziska Górna,
17 listopad 2012 Magda Graboń VI m-ce WTK w Sosnowcu
17-18 11.2012  II Grand Prix B-B
- Konrad Wójcik – I m-ce w kat. młodzików i IV mc-e w kat. kadetów,
- W kat.  juniorek – Joanna Blachura III m-ce, Marzenka Topór IV m-ce, Sara Baczewska VI m-ce
- W kat. seniorek Joanna Blachura III m-ce, Magda Graboń V m-ce,
III Grand Prix B-B
-  Konrad Wójcik III m-ce w kat. młodzików i IV mc-e w kat. kadetów,
-  Magda Graboń IV m-ce kat młodziczek i VI m-ce kat Kadetek,
-  W kat. juniorek- Marzenka Topór II m-ce, Joanna Blachura III m-ce, Sara Baczewska IV m-ce, Magda Graboń VII mc-ce
-  w kat. seniorek Barbara Baczewska III m-ce, Marzenka Topór V m-ce, Sara Baczewska VI m-ce
Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim
Przegrana 4:3 w II ligowym zespołem, LKS Lesznianka Leszna Góra
Klub reprezentowały Marzenka Topór - kapitan, Sara Baczewska, Magda Graboń, Barbara Baczewska ,
III lidze tenisa stołowego kobiet oraz Pucharze Polski Tenisa Stołowego Kobiet.
I Seria KU AZS WSAiZ Zawiercie   – P-SKS BESKIDY 0:10
II Seria ULKS Ruch Pniów     - P-SKS BESKIDY  6:4
III Seria RKS Cukrownik II Chybie   – P-SKS BESKIDY 0:10
IV Seria MKS Sokół Orzesze   – P-SKS BESKIDY  1:9
V Seria UKS Sportowa Jedynka Skoczów  – P-SKS BESKIDY 2:8
Ponadto P-SKS „BESKIDY” w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych był organizatorem Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera z udziałem Mistrzowskiego Zespołu Litwy reprezentującego Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz zespołu z  Czech, zajmując w nim:
• III miejsce dziewczyny Gimnazjum,
• IV miejsce chłopcy Gimnazjum.
Natomiast w dniach 28 październik- 1 listopada grupa 33 osób uczestniczyła w międzynarodowej wymianie sportowych grup młodzieżowych w Wilnie. W zorganizowanym w Awiżeniach Międzynarodowym Turniej Piłki Siatkowej - drużyna piłki siatkowej chłopców Liceum zdobyły IVmiejsce,a dziewczyny gimnazjum zdobyły III miejsce.
W minionym roku P-SKS "BESKIDY” tradycyjnie był organizatorem dwóch lokalnych, masowych imprez sportowo- rekreacyjnych tj. „Wiosna 2012” i „Jesień 2012”, w których każdorazowo uczestniczyło ponad 900 dzieci i młodzieży. Po raz kolejny przeprowadzono konkurs wiedzy na temat: „Katyń ocalić od zapomnienia”,  o "X lecie Diecezji Bielsko-Żywieckiej" oraz o Listy św. Pawła.
Prócz cyklu rozgrywek wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym Klub zorganizował:
• dwa Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego i Badmintona,
• VIII Diecezjalny Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego,
• IV Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dzielnicy Hałcnów,
• VII Diecezjalne Świąteczne Turnieje Piłki Siatkowej w kat. Gim. dziewcząt i chłopców,
• VI Diecezjalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewczyn SP i Gimnazjum,
• II Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego,
• II Turniej Piłki Nożnej w kat. chłopcy kl. III-IV upamiętniający VI rocznicę śmierci błogosławionego Jana Pawła II,
• II Turniej Piłki Nożnej w kat. chłopcy kl. V-VI upamiętniający I rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem,
• II Olimpiadę Przedszkolaków dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
• był współorganizatorem II Turnieju Tenisa Stołowego Honorowych Dawców Krwi PCK rejonu bielskiego i ich sympatyków, którego celem  była popularyzacja gry w tenisa stołowego oraz promocja i zapewnienie aktywnego wypoczynku dla członków HDK niejednokrotnie ratujących nie tylko zdrowie, ale i życie innych ludzi.
P-SKS „BESKIDY” współfinansował organizowany przez Szkołę Podstawową nr 28 w Bielsku-Białej:
• V Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego,
• Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw dla Najmłodszych.
• Międzyszkolny Turniej koszykówki dl klas IV
W okresie wakacji zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowo - rekreacyjnym w liczbie 25 osób w Mikoszewie nad morzem.
Od października 2012r. kontynuowana jest III edycja Hałcnowskiej Ligii Futsalu. Aktualnie w rozgrywkach uczestniczy 8 drużyn, łącznie 80 zawodników, którzy wywodzą się z mieszkańców, uczniów zamieszkałych na terenie dzielnicy Hałcnów, Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.
W 2012 r Klub po raz pierwszy zorganizował:
• zajęcia sportowe w piłkę nożną dla kl II- Wojciech Bąbka,
• zajęcia pływania dla uczniów SP i Gimnazjum,
• w ramach Hałcnowskich Dnia Sportu:
mecz księża Diecezji Bielsko-Żywieckiej – z Radnymi Rady Miejskiej oraz z Honorowi Krwiodawcy zrzeszeni przy Klubie HDK PCK przy Parafii NMP w Hałcnowie oraz marsz nordick walking.
Prowadzimy własną stronę internetowa: www.psks-halcnow.pl, gdzie  na bieżąco zamieszczane są najważniejsze informacje z działalności Klubu. Współpracujemy również z redakcją strony www.halcnow.pl. oraz redakcją miesięcznika „W naszym Kościele”.
Zabezpieczenie finansowe sportowej działalności statutowej.
W bieżącym roku głównym zabezpieczeniem finansowym P-SKS „BESKIDY” były dotacje z:
1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej FIO 2012              31.300,00 zł,
2. Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęcia pływania                 5.000,00 zł,
3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego                    5.000,00 zł
- III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej imieniem Stefana Zubera - 3.000,00 zł,
VIII Diecezjalny Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego          1.000,00 zł
VIII Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej kat  Gim. dziewcząt i chłopców - 1.000,00 zł,
4. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej - obóz sportowy,
5.Urząd Miasta Bielska - Białej -                                              47.588,00 zł:
- na prowadzenie sportowych zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą - 25.500,00 zł,
-na III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej imieniem Stefana Zubera - 4.000,00 zł,
- na Dni Sportu i Rekreacji "Wiosna 2012" i "Jesień 2012"         -8.000,00 zł
- na obóz rekreacyjno sportowy w  Mikoszewie  /siatkarze i tenisiści stołowi/ - 10.088,00 zł.
6. Darowizny - firmy                                                                     2.400,00 zł
o AQUA S.A. - stroje sportowe                                                     1.100,00 zł
o Solidarność Metalowców                                                              800,00 zł
o Anga                                                                                            500,00 zł
6. Darowizny osoby fizyczne                                                      18.648,36 zł
7. Dopłaty rodziców do wyjazdu na obóz - działalność odpłatna: 7450,00 zł
8. Odsetki bankowe -                                                                      319,49 zł
9. Składki członkowskie -                                                              2.566,00 zł
10. Darowizna celowa OSZTAB                                                     2.700,00 zł
11. Darowizna celowa Wilczyński                                                      50,00 zł
12. Odpisy darczyńców 1% podatku                                          18.155,70 zł
/w tym kwoty
-  4.764,80 zł stanowi 1% dla Pana J. Wilczyńskiego.
-1.895,80 zł K. Osztap,
- 51,20 zł BOBOLA
- 11.443,90 zł Klub
Razem przychody                                                                 141.177,55 zł
oraz pomoc materialno - rzeczowa indywidualnych osób fizycznych i prawnych w tym:
• Posłowie na Sejm RP Pan Stanisław Szwed i Stanisław Pięta oraz Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Region Podbeskidzie Pan Marcin Tyrna - zakup pucharów.
• Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" koszulki na III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej,
• Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki- wyróżnienia dla zawodniczek tenisa stołowego podczas Walnego Zebrania RO Hałcnów,
- Wydział Spraw Obywatelskich - doradztwo,
- Wydział Promocji Miasta - materiały promocyjne B-B,
• Cukiernia "Jedyna" Andrzej i Adam Bąk - pokrycie części kosztów związanych z wydrukiem kalendarzyków na 2012 r. oraz słodkie wypieki tj. pączki ciastka i bułki,
• Firma "Spomet" Pan Marek Adamczym - słodycze na nagrody dla zwycięzców w organizowanych turniejach,
• Rada Osiedla Hałcnów - wsparcie "Hałcnowskich Dni Sportu" -   zakup   40 medali oraz  12 pucharów dla zwycięzców.
• Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa – puchar na Międzynarodowy Turniej Piłki siatkowej oraz  częściowe pokrycie kosztów transportu oraz zakwaterowania młodzieży z gimnazjum na XXIII Parafiada W Warszawie w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu turystycznego,
• Wydawnictwo i Studio Filmowe "ANIMA MEDIA" -  książki,
• Państwo Łukasik NA Skarpie- koszuli obóz sportowy,
• P.H.U. Tomart B. Tomala -  czesiowe pokrycie kosztów kalendarzyków,
• SZPUNAR stroje sportowe, nagrody,
• Usługi informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek
• Robert Sroka PICA PRINT STUDIO – druk materiałów promocyjnych, plakatów,
Wydatki:
1. Wyżywienie: /obóz, napoje itp./                                          13.980,302 zł
2. Transport na: zawody, Parafiadę, obóz -                              24.823,38 zł
3. Zakwaterowanie -                                                                   8.414,04 zł
4. Obsługa: instruktorska, sędziowska i techniczna /ZUS+US/  21.382,84 zł
5. Sprzęt sportowy: /stroje, obuwie, piłki itp./ -                         21.962,01 zł
6. Puchary, medale, dyplomy, statuetki -                                   10.285,22 zł
7. Korzystanie z obiektów sportowych: sale, basen, boiska -    7.158.89 zł.
8. Rozliczenie rehabilitacji Pan J. Wilczyński -                              5.721,41 zł
9. Lekarstwa Osztap                                                                   3.698,59 zł
10. Wpisowe na turnieje i składki -                                             4.139,00 zł
11. Art. Biurowe -                                                                           965,88 zł
12. Ubezpieczenie -                                                                       854,00 zł
13. Opłaty pocztowe -                                                                     35,40 zł
14. Działalność statutowa - sprzęt do zabaw z dziećmi, balony,  430,83 zł
15. Koszty obsługi bankowej -                                                      447,60 zł
16. Poligrafia                                                                                 400,00 zł
17. Zabezpieczenie medyczne                                                      800,00 zł
18. turystyka - zwiedzanie                                                         2.386,00 zł
19. Lekarstwa                                                                               231,93 zł
20. Odsetki                                                                                       0,91 zł
21. Program finansowy SYMFONIA                                             1.223,85 zł
22. Nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych                   3.428,88 zł
Razem wydatki za 2012 r.                                                 132.770,96zł
O szczegółach działalności finansowo - księgowej stanowi „Bilans" oraz „Rachunek Zysków i Strat" Klubu za 2012r. sporządzony odrębnie przez Skarbnika Klubu. Rozliczenie całoroczne nie obejmuje pracy społecznej wolontariuszy - członków władz klubu oraz ich kosztów osobistych ponoszonych z tytułu przejazdów, telefonów i poświęcanego czasu na dobro funkcjonowania Klubu.
Rozdysponowanie środków z 1%:
• Sprzęt sportowy                                                                       5.724,41 zł
• zakup medali                                                                               250,70 zł
• opłaty startowe                                                                       3.526,14 zł
• system finansowy SYNFONIA                                                    1223,85 zł
• ubezpieczenie zawodników                                                       770,00 zł
• Rehabilitacja J Wilczyński                                                         5735,91 zł
• Lekarstwa i inhalator Osztap                                                  1.895,80 zł
Razem                                                                                   19.126,91 zł
Na koncie J. Wilczyńskiego pozostaje (2505,56 /2011/ + 4764,8 /2012/ - 5735,91) = 1534,45 zł.
Zgodnie ze statuem Klub podejmował działania na rzecz niepełnosprawnych:
- Pan J. Wilczyński  udostępnienie konta bankowego w celu przekazania przez darczyńców darowizn oraz KRS na przekazanie 1% od osób fizycznych z przeznaczeniem na rehabilitację, pobyt w sanatorium zakup paliwa na dojazd na rehabilitację,
- Karolina Osztab - udostępnienie konta bankowego w celu przekazania przez darczyńców darowizn oraz KRS na przekazanie 1% od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup lekarstw na mukowiscydoże,
-  Klaudia Pająk zbiórka nakrętek plastikowych w placówkach szkolnych Bielska-Bialej z przeznaczeniem na operację,
Dane o P-SKS „BESKIDY”:
a) liczba osób zatrudnionych w jednostce z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnie-niem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: liczba osób zatrudnionych - 0;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę - 0,00 zł;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów jednostki oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą -  0,00 zł (nie zatrudniano osób pełniących funkcje w Zarządzie lub innych organach jednostki;
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły - 12.945,50zł; oraz za obsługę sędziowską, techniczną, - 8,437,34 zł/.
e) udzielone przez jednostkę pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczek pieniężnych nie udzielano;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na 31.12.2012 r.
lokata bankowa 09 8111 0009 4001 0025 7026 0002   -    2.318,22 zł.
lokata bankowa 36 8111 0009 4001 0025 7026 0001    -   7.697,79zł
aktualnie rozrachunki prowadzi się poprzez rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Bielsku-Białej nr konta: 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001     - 19.089,24zł.
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0003    - 5000,00 zł
Lokata bankowa 79 8111 0009 40001 0025 7026 0004    - 5.000,00 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto obligacji, nie objęto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto żadnych nieruchomości;
i) nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto żadnych środków trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań jednostki ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: na dzień 31.12.2012r.
Wartość aktywów BANK-                              39.105,25 zł
 kasa                                                                  219,23 zł    
 zobowiązania                                                   -145,71 zł
 RAZEM                                                          39 178,77 zł
Klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS.
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. nie była przeprowadzona żadna kontrola.
Klub został wezwany przez Główny Urząd Statystyczny do złożenia sprawozdania na formularzu SOF-1 (Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Podstawa prawna: art. 30 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.12.2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 1, poz.14, z późn. zm), które zostało przesłane w wyznaczonym terminie.
Zamierzenia na rok 2013.
1. Kontynuować w dotychczasowym wymiarze zajęcia szkoleniowe z dziećmi i młodzieżą ze ścisłą współpracą z lokalnymi placówkami szkolnymi dla dobra lokalnego środowiska i w miarę posiadanego zabezpieczenia finansowego.
2. Zorganizować tradycyjne środowiskowe imprezy sportowo - rekreacyjne tj. "Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji".
3. Kontynuować cykl turniejów wg. przyjętego kalendarza Imprez sportowych.
4. Kontynuować rozgrywki Hałcnowskiej Ligii Futsalu.
5. W zależności od reprezentowanego poziomu sportowego przez grupy szkoleniowe uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
6. Uczestniczyć i zwyciężyć kolejny raz w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego w ramach Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
7. Wziąć udział w XXV Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie z zajęciem miejsc na podium.
8. W okresie wakacji zorganizować dla wybijającej się grupy obóz sportowo- rekreacyjny, dla pozostałych cykl zajęć na miejscu -np. turniej dzikich drużyn w piłce nożnej.
9. Kontynuować międzynarodową wymianę sportowych grup młodzieżowych ze zorganizowaniem IV Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej imieniem Stefana Zubera.
10. Systematycznie dążyć do ciągłego uzupełniania bazy sprzętowej umożliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych i rozgrywanie imprez sportowych.
11. Kontynuować starania o budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie dzielnicy Hałcnów
12. Podjąć starania o pozyskanie nowych osób z pośród rodziców dzieci, byłych zawodników bądź działaczy o włączenie się ich w pracę klubu w postaci kierowników sekcji lub opiekunów grup w trakcie wyjazdów  zespołów na rozgrywki.   
Celem zabezpieczenia finansowego w/w zamierzeń Zarząd wystąpił z wnioskami - ofertami do:
• Urzędu Miasta Bielska- Białej,
• Ministerstwa Sportu i Turystyki,
• Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
• Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
• Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
• Fundacji Polsko –Litewskiej,
• Fundacji CEMEX
• ponadto żywi nadzieję na wsparcie przez sympatyków klubu oraz rodziców szkolonych uczniów z odpisów 1 % podatku jako Organizacja Pożytku Publicznego i inną pomoc materialno - finansową od życzliwych osób.
Uchwały:
UCHWAŁA NR 1/2012 z 21.02.2012 w sprawie przyjęcia:
• Sprawozdania Merytorycznego za 2011 r.
• Bilansu oraz rachunku Zysków i Strat, ,
UCHWAŁA NR 2/2012 z 21.02.2012
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo Klubu
UCHWAŁA NR 3/2012 z 21.02.2012
w sprawie nawiązania współpracy  sportowej oraz udostępnienia  konta bankowego w celu pozyskania przez MKS BOBOLA  środków finansowych  na działalność sportową.
Uchwały Walnego Zebrania Klubu:
UCHWAŁA NR 1/Z/2012 z 9.03.2012
w/s przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium za okres rozliczeniowego roku 2011.
UCHWAŁA NR 2/Z/2012 z 9.03.2012
ws: przyjęcia Protokołu Komisji Uchwał i wniosków stanowiącego założenia programowe działalności Klubu na nową kadencję.
UCHWAŁA NR 3/Z/2012 z 9.03.2012
- ws. zmiany w składzie Zarządu.
UCHWAŁA 1/03/2012 z dnia 9.03.2012 r.
W sprawie - udostępnienia konta bakowego oraz KRS w celu pozyskania środków pieniężnych na leczenie i rehabilitację Karoliny Osztap
UCHWAŁA nr  1/09/2012  z dnia 5 września 2012 r.
Wprowadzenie do regulaminu  rozgrywek parafialnych, aby przed każdym meczem opiekunowie grup okazali legitymacje zawodników w celu uniknięcia po raz kolejny nieporozumień  związanych z udziałem  w meczach starszych zawodników. 
UCHWAŁA 1/10/2012
dotycząca wyboru Delegata na VI Walne Zgromadzenie KSS RP w dniu 27 października 2012 r.
UCHWAŁA 2/10/2012  
dotycząca udzielenia rekomendacji Delegatowi na VI Walne Zgromadzenie KSS RP w dniu 27 października 2012 r
UCHWAŁA 1/12/2012 z dnia 18.12.2012 r.
Ustalenie  polityki rachunkowości Klubu
UCHWAŁA  2/12/2012 z dnia 18.12.2012 r.
Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej
UCHWAŁA 2/12/2012 z dnia 18.12.2012 r.
Instrukcję w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.