Drukuj

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI +" NA LATA 2021-2025.

 

 

Plakat n

 

 

Cele zadania:
- wzrost zaangażowania osób starszych w kontaktach społecznych przez wzbogaconą ofertę zagospodarowania im czasu wolnego,
- zachowane kondycji psychofizycznej poprzez zagospodarowane ich czasu wolnego,
- propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia
- popularyzacja zdrowych form spędzania wolnego czasu w szerokim gronie rówieśników dla nawiązania znajomości i przyjaźni,
- poprawa funkcjonowania w środowisku osób starszych poprzez umożliwienie im kontaktów społecznych,
- rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym.

Harmonogram działań
I ZADANIE wyjazdy na basen,
II ZADANIE - Wycieczki krajoznawcze
III ZADANIE - Spotkania integracyjne;
IV ZADANIE - Warsztatu edukacyjne
V ZADANIE - Warsztaty kulinarne
VI ZADANIE - Udział w wydarzeniach kulturalnych
VIIZADANIE - Kawiarenka Seniora

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej w woj. śląskim, dla osób starszych powyżej 60 roku życia i niepełnosprawnych.

Efekty projektu
Projekt przyczyni się do trwałej poprawy jakości życia seniorów oraz ich kondycji psychofizycznej, poprzez szeroko rozumianą aktywność społeczną, która gwarantuje osobom starszym poczucie bezpieczeństwa w życiu codziennym, poczucie akceptacji i bycia potrzebnym w społeczności lokalnej. Udział w regularnych zajęciach spowoduje rozwój, wzmocni zdrowie i kondycję seniorów, umożliw i rozwijanie pasji i zainteresowań. Spowoduje zaangażowanie seniorów w działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań, które wspomagają integrację środowisk senioralnych i grup międzypokoleniowych. Działania integracyjne wpłyną na wzmocnienie więzi łączących osoby w wieku starszym. Zwiększenie seniorów do aktywności społeczno -kulturalnej.