Drukuj

8 czerwca godz. 6:30.
Pielgrzymka na Jasną Górę w Częstochowie
oraz do Doliny Miłosierdzia - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Sfinansowana przez:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" zadania "AKTYWNOŚĆ JEST PRZYJEMNA".

- Urząd Miejski w Bielsku-Białej w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" zadania "JAK DOBRZ BYĆ SENIOREM”.

FIO

Czstochowa