Drukuj

W  dniu 23 lutego 2014r., zaparkowanym na parkingu przed Domem Pielgrzyma w Hałcnowie specjalistycznym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Oddział Terenowy w Bielsku-Białej, Hałcnowscy krwiodawcy oraz przybyli do Hałcnowa goście, podzielili się najcenniejszym z darów życia, oddając cząstkę siebie. Oddali swoją krew dla ratowania życia drugiej osoby. Na powszechną akcję pobory krwi, którą zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, zgłosiło się 56 osób, krew oddało 51 osób. Łącznie krwiodawcy zebrali 22.950 ml krwi.
Za pomoc innym, serdecznie dziękujemy Wszystkim osobom, które się zgłosiły na prowadzoną akcję poboru krwi.

Zarząd Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, dziękuje również  firmie "Danone" ze Starego Bierunia oraz firmie "Kubusie" z Tychów za swoje artykuły, którymi mogli się częstować-degustować, wszyscy honorowi krwiodawcy podczas prowadzonej akcji poboru krwi.

 

 

Marek Mielnik

Prezes Klubu HDK