Drukuj

Pielgrzymka Seniorów do Częstochowy

w dniu 27 czerwca  (sobota). Wyjazd o godz. 7:00.
Zapisy w dniu 8 i 15 czerwca w godz. 9:00-11:00 w Radzie Osiedla Hałcnów.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Zarząd PZERiI koło nr 7.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020   w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" zadania "ATYWNOŚĆ JEST PRZYJEMNA”.

 

Czstochowa